شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان


شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهانشتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان
قدرت فنی و مهندسی ما خواهدمان کشت!


آب به طور متناوب به عنوان یک قربانی، یک شریک، یک شخصیت، یک طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود، یک منبع، یک پایان، تهدید و لذت معرفی شده است. اینک اما....
شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

قدرت فنی و مهندسی ما خواهدمان کشت!

به گزارش روزگارنو، « آب ضروری ترین نیاز ما برای زندگی است؛ اما ما زمانی این ضرورت را به جد لمس و درک خواهیم کرد که دیگر راهی برای جبران نباشد». این فقط سخن خبرنگار ما نیست؛ بلکه دغدغه یک عکاس مشهور است.

بنا بر این گزارش، ادوارد برتینتسکی، دغدغه های جدی خود درباره نقش آب در زندگی را تبدیل به پروژه ای کرده و حاصلش هم عکس هایی شده دیدنی و تآمل بر انگیز.

این عکاس معتقد است که آب به طور متناوب به عنوان یک قربانی، یک شریک، یک شخصیت، یک طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود، یک منبع، یک پایان، تهدید و لذت معرفی شده است. اینک اما این ماییم که داریم او را از چرخه حیات خارج می کنیم! ما در حال دست- اندازی در 71 درصد از کره خاکیم و داریم خاک را و خودمان را به یاری علوم فنی و مهندسی به پرتکاه نیستی راه می بریم!

ادوارد برتینتسکی در این تصاویر، بخشی از دست- اندازی ما را به تصویر کشیده است و از ما می خواهد که با طبیعت مهربان باشیم:

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهانساعت دیجیتالی عجیب که زمان را با روان‌سنجی کاربر نشان می‌دهد

1:

هیچی دیگه !!! این یعنی آب داره تموم میشه و هممون از تشنگی میمیریم :((


65 out of 100 based on 40 user ratings 715 reviews

@