داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس


داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکسداخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس
تاپ ناپ: همه ما از کودکی کنجکاو بودیم که داخل وسایل اسباب بازیمان چه خبر است. شاید همین حس کنجکاوی باعث خرابی بیشتر وسایلمان شده باشد. عکاس استرالیایی برندان فیتزپاتریک در آخرین پروژه خود به نام « اشعه X از اسباببازی» تصمیم گرفته تا داخل اسباب بازی های پلاستیکی را با استفاده از این امواج نامرئی به نمایش بگذارد.

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر است؟ +عکستاثیر ساختار صورت بر گلزنی بازیکنان فوتبال!

1:

داخل اسباب بازی ها چه خبر هست؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر هست؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر هست؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر هست؟ +عکس

داخل اسباب بازی ها چه خبر هست؟ +عکس


68 out of 100 based on 53 user ratings 1078 reviews

@