زندان زیر ابی استونی


زندان زیر ابی استونیزندان زیر ابی استونی
زندان زیر ابی استونی


در شهر نزدیکی شهر کوچک Rummu در شمال استونی، زندانی وجود دارد که اکنون متروکه شده و به زیر آب فرو رفته است. این زندان در چهل کیلومتری غرب تالین (Tallinn) پایتخت و بزرگترین شهر استونی واقع است. زندان مزبور در واقع یک معدن سنگ آهک و یک اردوگاه کار اجباری بوده که در ژانویه سال 1938 افتتاح شد. زندانی ها به بیگاری در این معدن مجبور بوده اند.در سال 1991 و با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، استونی استقلال خود را به دست آورد و کار محکومان در این معدن به پایان رسید. اکنون و با گذشت سال ها، جمع شدن آب در این زندان متروکه، آن را به یک دریاچه تبدیل کرده است. این مکان که روزگاری حدود هزار زندانی را در خود جای داده بود اکنون به زیر آب رفته و مردم در آن به شنا و غواصی می پردازند.زندان زیر ابی استونی

زندان زیر ابی استونی

زندان زیر ابی استونی

زندان زیر ابی استونی
منبع: 5040روح انسان در کدام بخش از جسمش قرار دارد؟

1:


تیتر خبر با محتوای ان مغایرت دارد.
خیلی تعجب کردن که در هستونی زندان زیرابی باشد


74 out of 100 based on 49 user ratings 574 reviews

@