چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی


چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتیچگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی
چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی


عایق کاری
عایقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عایقكاري ميتوان يك خانه را در زمستان ۵ درجه گرمتر و در تابستان ۱۰ درجه خنكتر نگه داشت. به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ ميگردد. فاكتور مهم در انتخاب عایقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عایقها، بايد مقاومت حرارتي آنها با هم مقايسه شود. عایق هاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قيمت و محل كاربرد است.
عایقها دو گروه اصلي دارند كه روش كار آنها كاملا متفاوت است:
عایق هايي كه در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث كاهش هدايت حرارت ميشوند.
عایق هايي كه حرارت را بازمي تابانند. پشت اين عایقها بايد حدود ۲۰ ميليمتر فاصله هوايي تعبيه شود.
سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عایقكاري كرد. در صورت وجود جا، ديوارهاي خارجي را نيز ميتوان عایق نمود. بر اساس مقررات ملي ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عایقكاري شوند. ميزان عایق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است.
پانل هاي پيش ساخته
اين مصالح از مواد گوناگوني ساخته شده و به شكل موزاييك يا كاشي به بازار عرضه ميشوند. خصوصيات آنها بسته به نوع محصول بسيار متنوع است.
عایق هاي سيليكات
اين نوع عایق ها از مواد معدني و الياف سراميكي همراه با ذرات سيليكا و اكسيد فلزات گروه قليايي مانند كلسيم , منيزيوم ويا آلومينيوم كه در دماي بالا به هم دوخته مي شوند ساخته مي شود. اين نوع عایقها به شكل پتوئي و يا به شكل آجري يكپارچه ساخته مي شود. در مقابل شوكهاي حرارتي مقاوم بوده و تحمل دماهاي بسيار بالا را داردو غير قابل اشتعال است. در صورت مجاورت با رطوبت جاذب آن ميباشند كه مي بايست در مقابل آن محافظت شوند.
الياف آزبستي
اليافي است كه از جدا سازي سيليكاتهاي معدني طبيعي كه داراي ساختار بلوري به شكل رشته هاي باريك است بدست مي آيد.
ضريب هدايت حرارت آن نسبت به عایق حرارتی ديگر بسيار بالاتر بوده (در حدود W/mc0.06 )و از اين حيث عایق خوبي نمي باشد اما دليل عمده مصرف آن به علت خاصيت عدم اشتعال پذيري آن بوده است . خاصيت سرطان زا بودن الياف و فيبرهاي آزبست ثابت شده به همين دليل اگر در تاسيسات قديمي عایق آزبست مشاهده نموديد از دست زدن به آن خود داري نمائيد زيرا فيبرهاي آن در هوا پراكنده مي شود و براي برداشتن آن با مسئولين بهداشتي مشاوره نمائيد.
عایق هاي EPDM
اين ماده مخلوط اتيلن , پروپيلن و داين است EPDM مصالح ساختماني مناسب براي مناطق سردسير است و حتي دردماهاي زير ۳۰ درجه سانتي گراد خصوصيات عالي از خود نشان مي دهد.محدوده دمايي آن -۵۰˚Cتا ۱۳۰˚C سلسيوس است. مقاومت زيادي در برابر ازن دارد .زمان مند شدن , اكسيد شوندگي , پير شدن درجه ناشي از گرما آن كم است در برابر مواد شيمايي آلي و غيرآلي مقاوم است. ضعف آن مقاومت كم در برابر مايعات بر پايه نفت است.EPDMانتخاب معمول در بين فوم هاست. مقاومت عالي در برابر ازن , هوازدگي و زمان مندي دارد. هم چنين مقاومت شيميايي آن در برابر فرآورده هاي بر پايه غير محلول كم است .
عایق هاي مركب يا چند لايه
عایق چند لايه تركيبي از ۲ يا چند لايه از يك ماده عایق مشخص كه ضخامت لايه هاي منفرد آن ممكن است با هم متفاوت باشند. ( استاندارد ملي۸۰ ۸۴ بند۷-۱۰). گاهي استفاده از ساختار مركب و چند لايه در عایق ها بسيار موثر تر از استفاده از يك لايه عایق حرارتی با همان ضخامت ميباشد. بكار گيري اين روش امكان مناسبي نيز براي جبران انقباض و انبساط طولي لوله ها در نقاط با درجه حرارت و شوك حرارتي بالا را ايجاد مينمايد. بكار گيري عایق هاي مركب و چند لايه روي اتصالات و پل هاي حرارتي باعث كاهش تلفات حرارت ودر نتيجه ايجاد وضعيت بهتر و كارا تر و افزايش راندمان عایقي ميگردد. ونيز يكي از كاربردهاي مناسب اين روش در محل هايي است كه نياز به كاهش ضخامت عایق كاري باشد. در مرحله بازسازي و تعويض عایقها ي موجود نيز اين نوع عایقها جايگزين مناسبي تاقي خواهند شد.
عایق میکرو گویچه سرامیکی
از جمله دستاوردهاي فناوري نانو توليد نانوسراميكها و استفاده از آنها در صنعت رنگ و پوشش مي باشد. يكي از انواع اين مواد كه در ابعاد نانومتر توليد مي گردد آلومينا سيليكات ها هستند كه در صنعت رنگ به عنوان مواد افزودني عایق حرارتی مورد استفاده برنامه مي گيرد. سراميكها در ضخامت پوشش و فام رنگ هيچ گونه تاثيري نمي گذارند و بالعكس مي توانند به صورت شگرفي رنگ را تقويت مي نمايند. سطوح پوشش داده شده با اين مواد داراي مقاومت بالا در برابر ورقه اي شدن ، خرد شدن ، خش و سايش مي باشند. سراميكها به دليل داشتن جنس خاص مي توانند ۹۵% حرارت خورشيد و ۸۵% اشعه ماوراء بنفش را بازگردانند و بدين ترتيب بصورت لايه اي از فام رنگ محافظت نمايند و عمر پوشش را تا ۶ برابر افزايش دهند و از اتلاف انرژي در بناها جلوگيري نمايند.پوشش هاي سراميكي علاوه بر داشتن خاصيت هاي ذكر شده داراي حالت آنتي باكتريال، عایق آب و عایق رطوبت مي باشند. ضريب نفوذ بخار آب در آنها برابر ۱ بوده كه بدين ترتيب در مصارف ساختماني مي تواند باعث تنفس ساختمان گردد و در نتيجه باعث افزايش عمر بنا گردد.
کاربردها
هدف اولیه ی یک عایق حرارتی کنترل انتقال حرارت میان بخش های خارجی و داخلی ساختمان است. مسائل حرارتی ساختمان در جایی رخ می دهد که امکان خروج و ورود حرارت در آن ممکن باشد. آخرین سد دفاعی ساختمان پوشش حرارتی آن است. این خط آخر دفاعی که در آن اتلاف حرارتی رخ می دهد، باید به خوبی مد نظر قرارگیرد. در حقیقت برای ایجاد ضمانت در زمینه ی راحتی ساکنین و افزایش راندمان مصرف انرژی و استحکام ساختمان، سد حرارتی( عایق کاری ) و سد هوایی باید در اطراف خانه ایجاد گردد. تمام اجزای هوا و سدهای حرارتی باید در تماس فیزیکی با همدیگر باشند تا از هرگونه کاهش در راندمان یا حذف این سدها جلوگیری شود. این مسئله مهم است که بدانید مواد مورد استفاده در عایق کاری و کیفیت آنها بر روی بازده سیستم های حرارتی، برودتی ساختمان تأثیر دارند.
محل قرارگیری عایق ها
عایق ها معمولا برای استفاده در دیواره های خارجی و سقف شیروانی هستند. بسیاری از محل های یک خانه که باید مد نظر برنامه گیرد، عبارتند از پوشش داخلی سقف ها که در بالای آنها فاصله ی هوایی وجود دارد، دیوارهای خمیده ی دارای فضاهای کوچک که معمولا در انتهای فضاهای مسکونی واقع شده اند، دیوارهای شیب دار و سقف های کاذب که در محل زندگی آدم ها برنامه دارد، محیط های اطراف صفحات بتونی، بخش های بالای فضاهای تهویه، فضاهای زیر بخش های روباز مانند گاراژها و ایوان ها، دیوارهای زیر زمین، بالا و پایین تیرچه ها، طبقات بالای زیر زمین هایی که تهویه ندارند، زیر طاق ها، دیوارهای خمیده در نزدیکی اتاق های اضافی و حتی مناطقی که در رختشورخانه ها و حمام ها، بخش های کاهنده ی صدا وصل می شود.
حفرات و فضاهای خالی جاهایی هستند که باید عایق کاری شوند اما معمولا از قلم می افتند و بدینوسیله باعث اتلاف گرمایی می شوند. یک فضای خالی در جایی بوجود می آید که لبه های فضاها بر روی هم برنامه داده نشوند. یک حفره نیز سوراخی است که در بدنه ی اصلی ساختمان بوجود آمده است. مثال هایی از این بخش های اتلاف دهنده ی ساختمان عبارتند از: حفرات حاصل از لوله کشی، حفرات حاصل از سیم کشی، فضاهای خالی بوجود آمده در بخاری، حفرات موجود در پوشش داخلی ساختمان، بخش های زیر طاق و هواکش هاست.افزایش مهارت های ذهنی با تمرین

1:

بمنظور مقابله و کاهشسروصداي مزاحم در ساختمانها از عایقهای صوتی هستفاده میشود.


ماهی حیله‌گری که از صدف‌ها کار می‌کشد!
درواقع در طراحی ساختمانها باید دو چیز را درنظر گرفت، اول جذب صدا و بعد انتقال اون و باید از مصالحیاستفاده نمود که این خاصیت را داشته باشند.


کاهش کلسترول با مصرف پیاز
موادي که قادرند امواج صوتی را جذب کرده و مقدار اون را کاهش دهند، به مواد اکوستیکی معروف میباشند.
چه نقاطی باید عایق صوتی شوند :
سقفها: مصرف انرژي براي گرمایش و سرمایشساختمان را 35% تا 45% کاهش می دهد.
دیوارهاي خارجی: مصرف انرژي براي گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.
کف: مصرف انرژي را در زمستان 5% کاهش میدهد.سقف و کف ساختمانهاي موجود را میتوان براحتی عایق کاري کرد.


چگونه در قرار ملاقاتهایمان حاضر شویم؟
درصورت وجود جا، دیوارهاي خارجی را نیز میتوان عایق نمود.
انواع مواد آکوستیکی

-1 پلی هستایرن
2-پشم شیشه

-3 پشم سنگ
4-بتن لیکا
-5 دیوارهاي پوششی کناف
6-کاشی و صفحات ساخته شده از فیبرهاي سلولوزي
-7 کاشیهاي ساخته شده از فیبرهاي معدنی
8-تایلهاي ساخته شده از فیبرهاي معدنی

پلی هستایرن (ترموپلاستیک):

عایق پلی هستایرن که در بازار ایران به نام تجاري پلاستوفوم معروف هست.


مغز انسان قابلیت اتصال به اینترنت را خواهد داشت
ازپلی مریزاسیون هستایرن تولید میگردد و درحرارت معمولی جسمی هست جامد، بیرنگ و شفاف.


قدرت بیان من چگونه باید باشد؟
پلی هستایرن در ساختمان بصورت قطعاتی در اندازهها وضخامتهاي دلخواه بریده شده و بعنوان عایق صوتی خوب در دیواره، کف و سقف بکار میرود.


علت پرش پلک چشم چیست؟
این عایق از لحاظ حرارتی، برودتی و صوتی بسیار موثر و مقرون بصرفه میباشد و با توجه بضریب انتقالحرارت،سبکی وزن، سهولت برش، سهولت نصب، دوام طولانی، نفوذناپذیري در مقابل رطوبت و یخزدگی در شرایط مختلف کشورمان داراي کاربردي مؤثر هست.


پشم شیشه :

پشم شیشه عبارتست از:الیاف بسیار نازك تارهاي شیشهاي که تقریبا به همدیگر متصل بوده و براي عایقهاي حرارتی و صوتی مورد هستفاده برنامه میگیرد.


بتنلیکا :
چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

خواص لیکا باعث شده تا در بتن سبک لیکا کاربردهاي فراوانی داشته باشد.


وجه اشتراک فضا و سینما چیست؟
مهمترین ویژگیهاي بتن لیکا عبارتند از، وزنکم، سهولت حمل و نقل، بهرهوري بالا هنگام اجرا، سطح مناسب براي اندودکاري، مقاومت و باربري در شرایط خاص، عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا مقاومت در برابر یخزدگی، باز دارندگی در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکی.


دیوارهاي پوششی کناف :
دیوارهاي پوششی کناف، جهت بازسازي دیوارهاي بنایی قدیمی، پوشش دیوارهاي بنایی جدید(نازكکاري)، بهسازي حرارتی و صوتی ساختمانها، ایجاد فضاي تاسیساتی در ساختمانها، ایجاد پوشش هاي با کد حریق و عایق صوتی دیوارها در برابر رطوبت و بخار و صوت صدا بکار میروند.

دیوارهاي پوششی کناف به دو صورت با سازه و بدون سازه اجرا می شوند .چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتیچگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی


پنجرهدوجداره:

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتیدر دنیاي امروز آلودگی صوتی بخش عمدهاي از مشکلات زندگی در شهرهاي بزرگ بشمار میرود و اثرات زیان آور اون در واکنش هاي اجتماعی و سلامتی شهروندان قابل مشاهده هست.
بلندي یک صوت با اندازه گیري انرژي امواجی که تولید می کند، قابل اندازه گیري هست، این انرژي که به اون شدت صوت فرموده می شود با واحدي بنام دسی بل (db) سنجش می شود.

آستانه شنوایی براي گوش انسان صفر دسی بل و شدت صوت 120 دسی بل بیانگر شدتی هست که درد براي گوش قابل احساس هست.

هستفاده از شیشه هاي دو جداره و تزریق گاز مناسب (SF6) سطح صدادار را به 30 تا 35 دسی بل کاهش داده و محیطی آرام را براي زندگی فراهم می کند.
STC یا میزان انتقال صداي عددي هست که میزان کاهش انتقال صوت توسط هر یک از مصالح ساختمانی را مشخص میکند وبر حسب دسی بل بیان می شود.

لذا هر چه این عدد براي یک ماده بیشتر باشد بیانگر اینست که ماده مورد نظر صداي کمتري را به داخل ساختمان انتقال می دهد.

در جدول زیر میزان کاهش انتقال صوت با هستفاده از شیشه هاي دو جداره بجاي تک جداره مشخص هست.


سروصدا همیشه مسئله مهمی برای بشر بوده هست.

در روم باستان قوانینی در مورد صدای ساطع شده از چرخهای آهنی واگنها که سنگهای جاده را می کوبیدند و باعث اختلال در خواب و ناراحتی امت می شدند وجود داشتند.

با این وجود مشکلات ناشی از سروصدا در گذشته قابل مقایسه با جامعه مدرن نمی باشد.

تعداد عظیمی از ماشین ها بطور منظم از شهرها و نواحی روستایی عبور می نمايند، کامیونهای با بار سنگین با موتورهای دیزلی که صدای موتور و لوله اگزوز اونها به خوبی کنترل نشده اند در شهرها و آزادراهها روز و شب در حال تردد می باشند، هواپیماها و قطارها به صدای زیست محیطی اضافه شده اندو در صنایع ماشین آلات سروصداهای زیادی ایجاد می نمايند.

سروصدای زیست محیطی در واقع بعنوان صدایی تعریف می شود که از تمامی منابع انتشار می یابد.

منابع عمده اون شامل ترافیک جاده ای، ترافیک هوایی و قطارها، صنایع، ساخت وسازها و نیز فعالیتهای معمول و صدای ناشی از همسایگان می باشد.

مسئله آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ وخیم بوده که عمدتا ناشی از ترافیک می باشد.

انواع آلودگی صوتی با توجه به محیط ایجاد نماينده اون شامل: - صداهای خارج از منزل - صداهای داخل منزل می باشد.

صداهای خارج از منزل ناشی از صدای هواپیما، وسایل نقلیه عمومی و زمینی، ساختمان سازی، صنایع و سروصدای نواحی مسکونی و فعالیتهای تجاری می باشد.

صدای داخل منزل ناشی از آپارتمان نشینی، بی توجهی سازندگان ساختمانها در کیفیت کار، اهمیت ندادن به اجرای طرح عایق صوتی در برابر صدا، نبود قوانین جدی برای جلوگیری از آلودگی صوتی و نبود ضمانت اجرایی لازم می باشدتحقیقات نشان داده هست که رشد گیاهان بر اثر سرو صدای بلند کاهش چشمگیری می یابد.

.آلودگی های صوتی شدید می توان برای گوش انسان خطرات جبران ناپذیر داشته باشد.مقادیر خطرناک بلندی صدا با واحدی با نام دسیبل اندازه گیری می شود.

میزان حساسیت به صدا در هر فرد متفاوت هست.

اما متخصصین اعتقاد دارند که هنگامی به شنوایی آسیب می رسد که صدا بلندتر از 85 دسیبل باشد، که چیزی در حدود صدای یک ترافیک سنگین هست.هر چه صدا بلندتر شود، شانس از بین رفتن شنوایی بیشتر هست.

البته طول مدت شنیدن صدا هم بسیار مهم هست.

برای مثال برنامه گرفتن در معرض صدایی با بلندی 109 دسیبل، بیش از دو دقیقه، بسیار خطرناک هست.

اگر سر و صدا به قدری بلند باشد که شما برای ا ینکه صحبت کنید مجبور به فریاد زدن شوید، اگر گوشتان زنگ می زند یاحس می کنید صدا در گوشتان می پیچد، باید بدانید که صدا بیش از حد بلند و خطرناک هست.کاهش آلودگی صوتی در محل کاردرجه بلندی صدا را می توان با یک لوازم مخصوص به نام صدا سنج اندازه گیری کرد.

این لوازم فشار امواج صوتی موجود در هوا را مشخص می کند.

کم کردن از مقدار قرارگیری در آلودگی صوتی به روش های زیر امکان پذیر هست.تجهیزات را عوض کنید یا اونها را تنظیم نمایید.
دیوارهاي AAC

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

بلوك AAC متشکل از سلول هاي بسته هوا می باشد.

به همین دلیل عایق بسیار خوبی براي انتقال حرارت بوده و مصرف انرژي را کاهش می دهد.

در آلمان به هستفاده از بلوك AAC براي ساختمان هاي مسکونی، مصرف انرژي تا 20% کاهش یافته هست.

هستفاده از بلوك AAC علاوه بر صرفه جویی انرژي براي مصرف نمايندگان ساختمان، سبب صرفه جویی اقتصادي در هزینه هاي تأسیساتی ساختمان در هنگام ساخت نیز می گردد.
چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

عایق هاي انباشتی :
این عایقها به دو صورت الیافی یا دانهاي وجود دارند که نوع الیافی اون شامل پشم سنگ پشم شیشه، پشم سرباره و الیاف گیاهی که معمولا پشم چوب هستند می باشند و نوع دانه اي اون از موادي مانند پلی هستایرین، پوکه هاي رسی پرلیت و یا از مواد گیاهی، مانند خرده هاي چوب پنبه تهیه می شوند از این نوع عایق ها در داخل ملات ها و مکان هایی که فاقد شکل مشخصی می باشند هستفاده می شود.

عایق هاي منعکس نماينده :

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

این عایقها عموما از ورق هاي فلزي ساخته می شوند و چنانچه بنحو مناسب نصب شوند مانع نفوذ بخار آب هوا بداخل می گردند.

عایق هاي پاشیدنی :

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

این عایق ها از مخلوط الیاف و مواد ریز که با انواع مواد چسبنده به یکدیگر چسبیده باشند ساخته می شود و بر رايشان محل هایی که نیاز به عایق کردن اونها باشد پاشیده می شوند
عایق هاي کف تزریقی:
این عایق ها از موارد ریز پلاستیکی ساخته می شوند و پس از برنامه گرفتن و پر کردن فضاي مورد نظر سخت می شوند.

معمولا در بین دیوارهاي ساخته شده که امکان دسترسی وجود ندارد از این نوع عایق هستفاده می شود.تخته هاي عایق :

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

این نوع عایق ها از مصالح گوناگونی مانند نی، چوب، پشم سنگ و ورقه هاي پلی اورتان مواد پلاستیکی ساخته می شوند.

تخته هاي عایق به جهت پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقفها بکار می روند.

پرلیت :

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی
این ماده از الیاف سنگ هاي معدنی و چسب بوجود می آید و به تخته هاي سبک وزنی تبدیل می شود که یک طرف اون را با قیر می پوشانند، عایق خوبی براي جذب صدا و مورد هستفاده در بام ها می باشد.

تخته هاي فیبري :

این ماده از اولین عایق هاي حرارتی ساختمان هست که از فشرده کردن پشم نمد و الیاف گیاهی دیگر بصورت تخته ساخته می شود.

این ماده به همراه یک پوشش از عایق هاي نوع پلاستیک بعنوان زمینه اي براي آسفالت و پوشش نمدي مصرف می شود.

پلی یورت ها :

این مواد پلاستیکی که گروهی از پلیمرها می باشند از نوع بهترین عایق حرارتی می باشند که در عایق کاري سقف ها، زیر کف، دیوارهاي خارجی سقف کاذب و جاهاي گوناگون دیگر مصرف می شوند و بصورت پاشیدنی و اسفنجی وجود دارند.

NANSULATE

چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

عایق حرارتی نانویا NANSULATE ماده جدیدي از فناوري نانو هست که محافظ و عایق حرارتی مناسبی در مقابل انواع انتقال گرما شامل: تشعشع، جابجایی و همرفتی می باشد.

با این ویژگی که می توان از اون براحتی در ساختمان هاي در دست بهره برداري هستفاده نمود و هیچگونه تغییر ظاهري در ترکیب ساختمان ایجاد نمی کند.
خصوصیات:
1-جلوگیري از خوردگی و عایق بودن
2-استفاده آسان بوسیله قلم مو، غلطک و اسپري
3-غیر سمی بر پایه آب
4-رنگ نیمه شفاف، که روکش سفید اون نیز موجود هست
5-امکان مشاهده لایه زیر عایق جهت بررسی بصري زیر پوشش
6-فاقد هر گونه مواد افزایشی ضد میکروبی مضر یا کشنده
7-مقاوم در برابر انواع کپک ها و قارچ ها
8-صرفه جویی در هزینهها در دراز مدت
فواید:
1-حفاظت در برابر خوردگی زیر عایق
2-عایق حرارتی بودن در عین نازکی و کمی ضخامت
3-مقاومت در برابر رطوبت و قارچ
4-صرفه جویی در فضا
5-قابل رنگ آمیزي
6-نصب ارزان
7-ضد آتش سوزي
8-ضد زنگ
9-کاربرد آسان
10-تحمل دماي بالا تا مرز 204 F°-12مناسب برايمصارف خانگی و صنعتی

2:چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

چطور می توانیم بهره وری انرژی را در ساختمان های قدیمی در سراسر اروپا بهبود دهیم؟ آیا این کار مقرون بصرفه هست؟ در این برنامه «جهان آینده» از میلان ایتالیا به این موضوع پرداخته ایم:
سابقه ساخت نیمی از ساختمان ها در اروپا به پیش از سال ۱۹۷۵ میلادی باز می گردد.

این ساختمان ها ممکن هست زیبا باشند اما حقیقت بسیار زشتی را در خود پنهان کرده اند.
امیلیو پیزی، مهندس معماری در دانشگاه پلی تکنیک میلان می گوید: «این ساختمان ها در دوره ای ساخته شده اند که پارامترهای انرژی مانند: بازده، مصرف و تولید گازهای گلخانه ای خیلی مورد توجه نبودند.

بهمین خاطر به شدت نیازمند تبدیل و بروز رسانی عملکرد حرارتی تمام میراث معماری اروپا هستیم.

وقت اون رسیده که برای مقاوم سازی این ساختمان ها با سیستم ها جدید و برای افزایش بازده انرژی دست به نوآوری بزنیم.»

دانشمندان مرتبط با یک پرژوه تحقیقات اروپایی، مواد عایق جدیدی را ساخته اند تا بوسیله اون بتوان بازده انرژی در ساختمان های قدیمی را در هر دو جبهه ساختمان یعنی هم در جدار میانی دیوارها و هم جدار داخلی افزایش داد.
این مواد عایق به طور عمده از سه لایه از الیاف پلی هستر ساخته شده اند.

کریم قاضی وکیلی، فیزیکدان در موسسه تحقیقاتی EMPA می گوید: «این مواد عایق به طور عمده از سه لایه از الیاف پلی هستر ساخته شده اند.

به نظر می رسد که بهترین عایق حرارتی را ساخته ایم.
این یک ماده دیگر هست که تنها از یک لایه از الیاف پلی هستر ساخته شده هست و دو لایه پارچه در دو طرفش برنامه دارد و این سومین ماده هست که ارزان ترین اونهاست.

که از ماده ای به نام «پرلایت» ساخته شده هست.

این عایق ضخیم تر هست زیرا پرلایت خاصیت هدایت نمايندگی حرارتی بالایی دارد.»محققان این مواد را در یک ساختمان قدیمی متعلق به دانشگاه پلی تکنیک میلان در ایتالیا مورد آزمایش برنامه داده اند.

این ساختمان در سال ۱۹۶۵ ساخته شده هست.

دیوارهای داخلی یکی از اتاق ها با حسگرهایی پوشانده شده و با سه نمونه از مواد عایق مقاوم سازی شده اند.گابریل ماسرا، مهندس ساختمان در دانشگاه پلی تکنیک میلان می گوید: «حسگرها دما، رطوبت و جریان گرما را در سه محل مختلف ساختمان اندازه گیری می نمايند: بیرون از ساختمان که ما همچنین حسگرهایی در جدار خارجی دیوارها نصب کرده ایم، در جدار میانی دیوارها و سرانجام در بخش داخلی دیوارها.

سنسورهای جدار خارجی ساختمان همچنین میزان تابش نور و سرعت باد را نیز اندازه می گیرند.

به این ترتیب ما می توانیم بفهمیم که چه مقدار گرمای ساختمان با وجود هر یک از مواد مختلف بکار رفته در ساختمان ها، هدر می رود.

همه این اطلاعات به طراحی یک مدل ریاضی انجامیده که به ما کمک می کند بفهمیم چطور مواد مختلف در شرایط مختلف آب و هوایی واکنش نشان می دهند.»شرکت مگنتی، تولید نماينده کیت های پیش ساخته برای مقاوم سازی نمای ساختمان هاست.

عایق های حرارتی که بوسیله محققان ابداع شده در برخی از این کیت ها مورد هستفاده برنامه گرفته هست.

این شرکت می گوید، بازار برای جذب این تکنولوژی که با قیمت های رقابتی ارائه خواهد شد، آماده هست.مارکو پردا، مدیر عملیات شرکت ساختمانی مگنتی در سایت می گوید: «در چند سال گذشته، ما شاهد آمار و اطلاعاتی بوده ایم که ثابت می کند تقاضا برای مقاوم سازی ساختمان ها در حال افزایش هست.

بنابراین ما در ارتباط با چشم انداز بازار انواع مواد عایق جدید، کاملا خوشبین هستیم.»پژوهشگران امیدوارند که در چهار تا پنج سال آینده، هستفاده از عایق های جدید به یک تجارت مقرون بصرفه تبدیل شود.
ساخت عایق حرارتی با ویژگی های برتر
امروزه هستفاده از عایق های گرمایی و حرارتی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی بسیار مورد اهمیت هست و صنایع متفاوتی از جمله صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، صنایع نظامی و صنعت ساختمان از مصرف نمايندگان عایق های موسوم هستند.در این طرح با هستفاده از آئروژل سیلیکا که خود یک عایق گرمایی بسیار قوی هست پتوی عایق مرسوم را بهبود بخشید شد و هدایت حرارتی تا یک سوم کاهش داده شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این پتوهای آئروژل علاوه بر عایق حرارتی بودن، آب گریز بوده و جاذب صوت و لرزش نیز هستند و برای محیط زیست آلودگی کمتری ایجاد می نمايند.
وی در ادامه در رابطه با هستفاده های نظامی این بلنکت های آئروژل فرمود: در صنایع هوا فضا که خارج جو دما بسیار بالا می رود و یا در بدنه ی تجهزات نظامی که در اثر انفجار حرارت در اونها بالا می رود برای عایق سازی بدنه می توان از اون بهره برد.
چگونه بهینه کردن انرژی در ساختمان با عایق حرارتی

3:

ادغام به تاپیک مشابه

لطفا از تاپیکهای مشابه و مرتبط هستفاده نمایید ..
تشکر

4:

آذر خانم گرامی
ارادت دارم
رشته تحصیلی شما مهندسی ساخت و ساز هست؟

اطلاعات ارزشمندی هست ، خواهشمندم با شرایط

اقلیم ایران بهترین عایق حرارتی از نظر کیفیت و کار آیی،و به صرفه بودن

بفرمایید


56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

@