اسمتون به ژاپنی چی میشه؟


اسمتون به ژاپنی چی میشه؟اسمتون به ژاپنی چی میشه؟
A=ka / B=tu / C=mi / D=te / E=ku / F=lu / G=ji / H=ri / I=ki / J =zu / K=me / L=ta / M=rin / N=to / O=mo / p=no / Q=ke / R=shi / S=ari / T=s / U=do / V=ru / W=mei / X=na / Y=fu / Z=zi /ارتباط بستني و شخصيت

1:

اسم من این میشه ari ka rin


پروفسور پروانه وثوق

2:

me mo ari ka shi


زندگی مشترک و باورنکردنی یک خانم بیوه با 800 گربه

3:

sh نداره حیف شد


نصایح بروز شده لقمان خطاب به پسرش

4:

من ri mo te ka هستم ...


مرد عجیبی که فقط با گوش های خود می بیند
خوشبختم از آشناییتون ...


خوشتیپترین فوتبالیستهای ایران!!!
آخرش شبیه متکاست
اسمتون به ژاپنی چی میشه؟

پ.ن:یه شکلک ِ ژاپنی هم پیدا نشد بذاریم
اسمتون به ژاپنی چی میشه؟


دختر فراری پس از برگشت به قتل رسید

5:

کدوم اسمم؟


گران ترین خودروی وارد شده به ایران + عکس

6:

ما بیشتر آبجی

7:

اسم ِ واقعیت دیگه

نوشته اصلي بوسيله technologist;269
5937
ما بیشتر آبجی
ممنون

8:

اسم من میشه to ka zu rin ku

9:

iu ka shi ka ri to ka zi
وای چقدر تلفظش سخته

10:

ari ka to te tu shi ke

11:

در عوض تلفظ اسم من آسونه:
jiri mo mo ta
جیری مو مو تا

12:

aririkufuteka


13:

rikaariski
ریکااریسکی

14:

katakiska

15:

tukatukame

16:

skarikushikuri

17:

دادا چه حوصله اي داري تو....


18:

Hello dear, my name in Japanese is ZUKATAKURI

سلام
من زوکاتاکوری هستم و از آشنایی با همه شما خوشوقتم.

19:

tukatukame

20:

skarikushikuri

21:

دادا چه حوصله اي داري تو....


22:

Hello dear, my name in Japanese is ZUKATAKURI

سلام
من زوکاتاکوری هستم و از آشنایی با همه شما خوشوقتم.


56 out of 100 based on 51 user ratings 226 reviews

@