کدام هستی؟


کدام هستی؟کدام هستی؟
ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
... چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...

سه نفر رو هرگز از دستـــ نده :
مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...

"تو مال کدوم ماه هستی"....؟بستني ماه تولدت كدومه؟؟؟؟؟

1:

پرچم بالاست

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...
نمــــــــــــره ی این کاربـــــــــر ( gorbat ) چنــــــــــــده؟؟

2:

من شهريوري هستم نذارين از زندگيتون برم بيرون منو از دست ندين از من فرمودن بود


ﺧﻨﺪﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ

3:

سه نفر رو هرگز از دستـــ نده :
مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...


شخصیت کارتونی ماه تولد شما :)

4:

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...


♥♥روابط ماهها در عاشقی ♥♥


دخترا لوازم آرايش ماه تولد شما چيست؟

5:

پرچم بالاست

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...


اگه مجبور بشی برای همیشه هم میهن رو ترک کنی....

6:

هرگز نمیتونید از من متنفر باشید، چون من یک مهر ماهی هستم.


سوغات هرشهر طبق برج فلکی

7:

مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...


8:

سه نفر رو هرگز از دستـــ نده
مردادی ها، خردادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...


9:

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...


10:

بهترین ها

11:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...


12:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...


13:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...
من شهریور ام.
پس با اذری ها و ابانیها اشتراکاتی دارم گویا

14:

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...

15:

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...

16:

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...


ممنون

17:

خیلی تکراری دیگه تاپیک
سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...


18:

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...

19:

از دست ندادنی و اینها

20:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...


21:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...


22:

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...


23:

تیر...


24:

اینا که همه خوبها هستند
بدهاشون چی شد

25:

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...

چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...

26:

نرنجونید دیگه ه ه ه
عه ه ه

27:

مردادکدام هستی؟

28:

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...

بله کاملا درسته ...ممنون

29:

ز 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews

@