خود شناسی با اعداد


خود شناسی با اعدادخود شناسی با اعداد
خودشناسی با اعداد :

در گذشته ، مردم اعتقاد داشتند هر انسان ، عددي مخصوصبه اسم خود را تا پايان عمر با خود حمل مي كند . اين عقيده خرافي مربوط به يونانيانقديم است ! آنها معتقد بودند از حروف الفبا براي عدد نويسي نيز مي توان استفاده كرد . براي مثال : حرف لاتين A براي نمايش عدد 1 و B براي نمايش عدد 2 و الي آخر .

اسم يك نفر را به زبان لاتين بنويسيد و سپس براي هر حرف يك عدد در نظربگيريد. از جدول زير مي توانيد استفاده كنيد .

G=7
F=6
E=5
D=4
C=3
B=2
A=1N=14
M=13
L=12
K=11
J=10
I=9
H=8U=21
T=20
S=19
R=18
Q=17
P=16
O=15


Z=26
Y=25
X=24
W=23
V=22


پساز عدد نويسي ، اعداد را با يكديگر جمع كنيد . حاصل جمع، يك عدد استثنايي است كهكليد آينده آن فرد خواهد بود . هر چه عدد بزرگتر باشد ، آن فرد خوشبخت تر است . يونانيان قديم كه به اين امر معتقد بودند علت پيروزي آشيل (Achilles ) قهرمانيوناني را بر قهرمان تروا ، ترواژن (Trojan ) بالا بودن مقدار عددي نام آشيل ميدانستند و اعتقادشان بر اين بود كه مقدر شده است ، آشيل بر ترواژن پيروز شود .

شايد داشتن يك اسم خوب ، خوشبختي را به شما هديه كند ، اما هميشه صحت اينمطلب تاييد نمي شود ؛ چرا كه ممكن است دوست شما در حين محاسبه عددي نامتان ، ديكتهخوبي نداشته باشد و در نتيجه در تعيين مقدار عددي نام شما اشتباه كند ويا به علتحسادت ، با تغييراتي در اسم خودش ، خود را خوشبخت تر از شما بداند .مردم گذشته گاهي اوقات براي نام خواني و عدد خواني به نزد پيشگوهامي رفتند پيشگوها با عدد نويسي و نام خواني ، آينده را پيش بيني مي كردند . نامخوانها از چند روش براي پيشگويي آينده مردم استفاده مي كردند . در ابتدا، اعدادمربوط به حروف نام او را مي نوشتند و سپس همه آنها را با يكديگر جمع مي كردند . اگرحاصل جمع عدد يك رقمي بود ، آن عدد ، كليد آينده آن فرد به حساب مي آمد . اگر حاصلجمع دو رقمي يا سه رقمي بود ، رقمهاي عدد جديد باز با يكديگر جمع مي شد واگر عددجديد از 10 كوچكتر بود ، عدد به دست آمده ، كليد آينده به حساب مي آمد . اگر حاصلجمع بيشتر از 9 بود، رقمها براي بار ديگر با هم جمع مي شدند تا عدد يك رقمي كوچكتراز 10 به دست آيد.
در زير كليد آينده نگري هر عدد آمده است :

عدد 1 : هوش، ذكاوت و توانايي استدلال منطقي
عدد 2 : طبيعت آرام ، حساس و بذله گو
عدد 3 : فردي مبتكر و خلاق
عدد 4 : عادل
عدد 5 : ازدواج
عدد 6 : انسان كامل
عدد 7 : خوش شانس
عدد 8 : دوستان خوبي داشتن
عدد 9 : ثروت و فراواني


شما هم مي توانيد امتحانکنيد!

براي نمونه نام خودتان را به زبان انگليسي با ديكته صحيح بنويسيد وسپس اعداد را با يكديگر جمع كنيد . جمع كردن اعداد را تا زماني كه عدد شما يك عدديك رقمي مساوي 9 يا كوچكتر از 9 شود ادامه دهید.** بازی با کلمات **

1:

میسی


عکس خودتونو عوض کنید ؟؟

2:

ممنونم نیایش خانم از مطلب جالبتون با توجه به اون قسمت قرمز رنگ من به عدد 1 رسیدم.


ضرب المثل های شیرین ایرانی
به نظر شما حقیقت داره یعنی در مورد من صحت میکنه؟؟؟؟


دوست داريد كدوم يك از شخص هاي معروف راببينيد؟چرا؟

3:

خواهش می شه


آیا میدانستید که............

4:

خواهش می کنم
عدد 1 : هوش، ذكاوت و توانايي هستدلال منطقي
تا جایی که من با شخصیت و روحیات شما آشنا شدم بله کاملا درسته
انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید


امروز از زندگی چی یاد گرفتی؟

5:

اینم یه خودشناسی دیگه
خودشناسی با هستفاده از اشکال هندسی


شنوایی خود را تست کنید!!!!!

6:

شخصيت شناسي با هستفاده از اشكال هندسي و فرهنگ فنگ شايشاني

ابتدا يكي از اشكال بالا رو انتخاب كنيد سپس به مطالعه مطالب پايين بپردازيد.


خود شناسی با اعداداين تست براي ارزيابي افراد نسبت به موقعيت شغلي شان كاربرد دارد ايشانا به منظور پي بردن به اين نكته كه افراد مختلف تا چه حدي مي توانند با هم كار كنند مثلا اگر شما به شدت علاقه منديد كه يك كار خاص و اصولي را اجرا کنيد فردي كه مربع را انتخاب مي كنيد مي تواند همكار تواناي شمادر انجام امور تجاري و كاري باشد.همينطور اينگونه افراد براي كار در دواير حسابرسي هم كاملا مناسبند چون كارهاي اين افراد با اصول و برنامه ريزي خاصي پيش ميرود و به نظر من براي انتخاب منشي بهترين گزينه مي باشد چون با خصوصيات خود نظم خوبي به دفتر شما مي بخشد پس در فرمهاي هستخدامي خود اين تست را جاي دهيد.و يا افرادي كه مثلث را انتخاب مي كنند افراد مناسبي در پيش بردن يك هدف و يا پروژه اي مهم مي باشند.


عکس همسر آینده ی خود را ببینید!!!


خصوصيات اشكال:

مربع:

چنين افرادي بسيار منظم و مرتب هستند و به كارهاي گروهي علاقه دارند.

براي شروع هر كاري تمام جوانب اون را در نظر گرفته و بعد با برنامه ريزي دقيق به اون كار خواهند پرداخت.به ندرت در اين افراد خلاقيت ديده مي شود و هميشه سعي مي كنند در مسيري مشخص گام بردارند و كمتر از اين راه دور مي شوند.مستطيل:

اصول گرايي مشخصه بارز اين افراد هست.اونها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند ولي اونرا بيشتر از طريق ساوقتدهي دقيق انجام مي دهند.اين امر باعث مي شود كه راه هاي مناسبي را انتخاب و همه مقررات و قوانين را بررسي كنند.اگر وظيفه اي به اين افراد محول كنيد ابتدا اونرا به خوبي ساوقتدهي مي كنند تا اطمينان يابند اونها بطور اصولي انجام خواهد شد.مثلث:

اشخاصي كه شكل مثلث انتخاب اونهاست هدف گرا هستند.اونها از برنامه ريزي قبل از انجام كارها لذت مي برند و به طرح موضوعات و برنامه هاي بزرگ و بلند مدت تمايل نشان مي دهند،اما ممكن هست جزئيات را فراموش كنند.اگر كاري را به عهده اونها بگذاريد ابتدا هدفي را براي اون تعيين و سپس با برنامه ريزي كار را آغاز مي كنند.دايره:

چنين افرادي اجتماعي و خوش صحبت هستند.هيچ لحن خشني ندارند و امور را به وسيله صحبت كردن تحت كنترل خود در مي آورند.ارتباطات اولين اولايشانت اونها در زندگي هست.مطمئن باشيد اگر وظيفه اي به اونها محول شود اون قدر درباره اون صحبت مي كنند تا هماهنگي لازم ايجاد شود.منحني:

خلاقيت در اين افراد موج مي زند و اغلب اوقات كارهي جديد و متفاوت ارائه مي دهند.نظم و ترتيب برايشان كسالت آور هست و اگر تكليف را براي اونها در نظر بگيريد،ايده هاي خوب و مشخصي را براي اون ارائه مدهند اما زياد انتظار نداشته باشيد كارها با نظم و طبق هدف مشخص شده پيش برود.نتيجه گيري:

بطور كلي افرادي كه سه شكل اول يعني مربع،مستطيل،مثلث را انتخاب مي كنند در جهت مسير ايشانژه در حركتند و كارها را بطور منطقي و اصولي پيش مي برند ولي ممكن هست خلاقيت كمي داشته باشند (ممكن هست يعني در موارد زيادي افراد خلاقي هم مي توانند باشند).اما گزينشهاي دايره و منحني نشان دهنده خلاقيت و برون گرايي هست.چنين افرادي به موقعيت هاي جديد و ساير افراد دسترسي پيدا مي كنند ولي چندان اصول گرا و قابل اطمينان نيستند.اما چه ربطي با فنگ شايشاني مي تونه داشته باشه؟

ميدانيم كه در فنگ شايشاني به پنج عنصر در طبيعت پرداخته كه پايه زندگي بشر مي باشند كه عبارتند از:

آب :: چوب :: آتش :: خاك :: فلز


خود شناسی با اعداد

هر كدام از اين عناصر طبيعي شكل و رنگ خاص خود را داشته كه با حالت طبيعي اون در طبيعت رابطه اي مستقيم دارد مثل:

آبي بودن عنصر آب همراه با شكلي منحني مثل يك رودخانه و يا موجهاي زيباي آب كه حركتهاي موجي دارند

سبز بودن عنصر چوب همراه با شكلي بلند و كشيده مثل يك تنه درخت بزرگ و يا يك شاخه بلند گندم كه مثل مستطيلي بلند و كشيده هست.قرمز بودن عنصر آتش همراه با شكلي مثلثي مثل آتشي شعله ور كه در يك نقطه به هم رسيده و شكلي مثل هرم و يا مثلث را دارد.زرد بودن عنصر خاك همراه با شكل دايره و گرد مثل زمين كه هستي و سرشت همه ما انسانها از اون هست.خاكستري و نقرهاي بودن عنصر فلز همراه با شكلي مربعي كه براي ما ياد آور ورقهاي بزرگ فولادي و منابع فلزات در سطح زمين هست.به راحتي متوجه مي شايشاند هر يك از گزينه هاي تست ما مربوط به يكي از عناصر پنج گانه فنگ شايشاني شده كه به نظر من با خصوصيات ظاهري و باطني هر عنصر نيز مربوط هست پس اين تست يك تست خود شناسي و امت شناسي خيلي معتبر بوده كه من شخصا هستفاده هاي خيلي زياد از ان كرده ام اميدوارم راهنماي صادق شما نيز باشد.


7:

این یک تست روانشناسی هست که توسط زیگموند فروید طراحی شده :

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر هموقت پیش می آید:

1-تلفن زنگ میزنه،
2-بچه تان گریه میکنه،
3-یکی داره در خونه رو میزنه و صداتون میکنه،
4-پوشش ها رو بیرون روی طناب پهن کردین و داره بارون میگیره،
5-شیر آب رو تو آشپزخونه باز گذاشتین و آب داره سر ریز میشه.خب؛ حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کارا رو انجام میدین؟یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدین؟

8:

نتایج این تست:

هر یک از 5 مورد بالا نشان دهنده ی یکی از جنبه های زندگی شماست.1-زنگ تلفن، نشانه ی شغل و کار شماست.


2-گریه بچه، نشان دهنده ی خانواده هست.


3-زنگ در خانه، نشان دهنده ی دوستان شماست.


4-پوشش ها، نشان دهنده ی پول هستند.


5-سر رفتن آب نشان دهنده ی میل جنسی(...se)هستند.ترتیب انتخاب های شما نشان دهنده ی اولویت های شما در زندگیه.

9:

salam
man jam kardam a\shod 9
jaleb bod ama agar haghighat dasht behtar bod mage na.
mr30 kheli khob bodan man az in jor testa khosham miyad bishtar benevisid
mamnon az lotfeton

10:

خیلی ممنونم از لطف شما
متشکرم

11:


سلام سارا جان به هم میهن خوش اومدی
ممنون عزیزم
بله اگر حقیقت داشته باشه خیلی بهتر و خیلیا هستن که این تستا رو واقعا قبول دارن
باشه حتما سعی می کنم تست های بیشتری از خودشناسی و کلا تست های روانشناسی رو در این تایپیک برای هستفاده شما دوستان برنامه بدم.
ایام خوشی رو براتون آرزو می کنم
یا حق

12:

خواهش میکنم

13:

1-با دوست پسر خود طبق فاصله ی قانونی روی نیمکت پارک نشستید که منکرات میاد بالای سرتون

الف) دوست پسرتون بلند می شه ومیگه : " مگه از روی نعش من رد شید بزارم زیدمو ببرید "
ب) دوست پسرتون فرار می کنه و شما هم جز فرار راه دیگه ای ندارید
ج) دوست پسرتون فریاد می کشه دست از سرم بردار بابا من زن و بچه دارم


2- با دوست پسر خود در یک کافی شاپ نشستید ( مثلا طبقه ی دوم یه کافی شاپ نزدیک کلانتری 15 ) و گارسون منو رو میاره

الف) پسره منو رو می ذاره جلوتون و می گه انتخاب کن عزیزم
ب) دوست پسرتون یواش می گه من هر جا برم پیکمو خودم حساب می کنم اینجام فقط یه لیوان آب پرتقال می خورم
ج) دوست پسرتون یه چیزی سفارش می ده که شما اسمشم نمی تونید بگید و تند تند می خوردش و به بهانه ی اینکه باید مامانشو برسونه دکتر جیم می زنه و شما می مونید و میز


3- با دوست پسر خود توی ماشین نشستید که ناگهان یه 206 آلبالویی با 3 تا دختر مشت و ضبط بلند میان کنارتون

الف) پسره سرشو زیر میندازه و سرعتشو کم می کنه تا رد بشن
ب) پسره سعی میکنه بدون اینکه شما بفهمید از همون مسیری بره که اونها می رن و چند تا شیرین کاری هم می کنه
ج) در حالی که با یه دستش شما رو به زیر صندلی فشار می ده تا اونا شما رو نبینند با دست دیگه لایی می کشه


4- دارید تو یه خیابون سوت و کور قدم می زنید و در مورد هوا صحبت می کنید که چنتا بچه ی شر بهتون تیکه میندازن مثلا به پسره می گن خوش به حالت

الف) دوست پسرتون در حالی که پشت به شما ازتون محافظت می کنه شروع می کنه به دعوا کردن و کتک خوردن
ب) جوری که شما بشنوید اما اون اوباش نشنون چند تا فوحش از اون خفن هاش نثارشون می کنه
ج) در حالی که نمی تونه خندشو پنهان کنه می گه راستی امرز چقدر هوا گرمه


5- با خونوادتون رفتید به بازار واسه خرید که ناگهان دوست پسرتونو با خونوادش می بینید که اونهام اومدن خرید

الف) دوست پسرتون کنترلشو از دست می ده و چنان نگاه نافذی به ضمیمه ی یک لبخند لوس و شاید یه چشمک به شما تقدیم می کنه که بدجوری تابلو می شه
ب) بدون اینکه به روی خودش بیاره سعی می کنه خونوادشو راضی کنه از همون مسیری که شما می رید حرکت کنن
ج) شما رو نمی بینه حتی وقتی واسش دست تکون می دید


6- شما یه تک زنگ می زنید به گوشیش

الف) کمتر از یک ثانیه بعد بهتون زنگ می زنه و 2-3 ساعت با هم حرف می زنید
ب) 10 دقیقه سپس تلفن عمومی بهتون زنگ می زنه
ج) بهتون زنگ نمی زنه تا خودتون دوباره بهش زنگ بزنید ( سایلنت بوده لابد نشنیده)


7- رفتید خونه ی دوست پسرتون ( برای بجا آوردن سنت حسنه ی صله ی ارحام ) که اون شما رو تو اتاقش تنها می ذاره تا مثلا گلاب بروتون بره دست به آب و شما از روی کنجکاوی کشوی میزشو باز می کنید و ........الف) یه فلش بک می زنید به 3 سال پیش که براش یه آدامس خریده بودید چون از اون آدامسه تا آخرین کادوتون حتی نامه هاتون رو داره و حتی یه عکس که از بچگی هاتون که دو سال پیش خودتون بهش دادید
ب) تو کشوش کلی خرت و پرته که هیچ ربطی به عشق نداره
ج) توی کشو کلی نامه ی عاشقانست که هیچ کدوم خط شما نیست و کلی عکس که هیچ شباهت خواهری به پسره نداره


8- دوست پسرتون گوشی موبایلشو کنارتون جا می ذاره و این بهترین موقعيته تا دفتر تلفن موبایلشو دید بزنید

الف) اولین نفر اسمه یه پسره که با الف شروع می شه ولی شماره ی شماست
ب) فامیلی شما سر جاش به ترتیب حروف الفباست
ج) اسم شما به وضوح دیده می شه البته بین 20 تا اسم دختر دیگه که اونهام به وضوح نوشته شدن ( احتمالا مثله بعضی ها اسمارو زوود یادش می ره)


9- روز ولنتاین هست و شما از قبل همه چی رو آماده کردید تا یه عصر دل انگیز رو با دوست پسرتون بگذرونید

الف) همونطور که انتظار داشتید بهتون زنگ می زنه و باهاتون برنامه می ذاره و سر برنامه بهتون یه گل هدیه می ده و موقع خداحافظی با یه کادوی خفن غافل گیرتون می کنه.

(عمرا اگه)
ب) یه شاخه گل یا شکلات با یه نامه ی عاشقانه کادوی شماست(اینم ازشون بعیده)
ج) وقتی بهش زنگ می زنید کاملا مشخصه که یادش رفته چه خبره امروز و وقتی از دستش ناراحتید و پشیمون می شید که کادوشو بهش بدید متوجه می شید اصلا کادویی نداشته که به شما بده


10- برای اینکه امتحانش کنید زنگ می زنید و بهش می گید که خواستگار دارید و باید همه چی تموم شه

الف) گریه می کنه و ...

( بقیشو نمی گم تا آبروی هر چی مرده نبرم)
ب) وقتی با ارزوی خوشبختی برات تلفن و قطع می کنه به خودش می گه حالا چه طوری دوباره مخ بزنم
ج) سپس چند لحظه سکوت با صدای یواش می گه " الان سر کلاسم بعدا زنگ بزن" ( من موندم صدای کی بود فرمود حکم گیشنیزه ولی کلا بیخیاله دوباره امتحان گرفتن بشید بهتره )*********************

در تمام سوالات گزینه ی (الف) 5 امتیاز و گزینه ی (ب) 3 امتیاز و گزینه ی (ج) 1 امتیاز داره

*********************


نتیجه:


اگر امتیاز شما کمتر از 30 شده :
دوست پسر شما اصلا شما رو دوست نداره .

اگر شما هم اونو دوست ندارید خوب بهتره دیگه بهش زنگ نزنید مطمین با شید که یادش نمی افته یکی از زیدا کم شده .

اما اگه خیلی بهش علاقه دارید بهتره به سراغ نزدیک ترین فالگیر , کف بین و جادوگر برید ( تو اصفهان زیاد پیدا می شه) تا یه کم عرق مورچه رو با دم مار و چشم تمساح بده بهت تا بخوردش بدی بلکه عقلش بیاد سر جاش......
اگر امتیاز شما بیشتر از 30 شده :
همای سعادت روی شونه شما نشسته و دوست پسرتون خیلی دوستون داره حتی ممکنه خر شه و باهاتون ازدواج کنه اما نظر شخصی من اینه که یه همچین معجزه ای بیشتر به درد کتابا می خوره نه زندگی و زن و بچه مگه نه ؟؟؟؟؟؟


اگر امتیاز شما دقیقا 30 شده :
سیب زمینی! همش گزینه ی (ب) رو زدی فکر کردی زرنگی به جرم تخلف امتحانی نمی تونی دوباره امتحان بدی.


14:

آیا عاشق هستید؟ مقیاس عشق زیر در دانشگاه ”نورس هسترن بوستون“ تهیه شده هست.

برای مقایسهٔ خود با دانشجویان اون دانشگاه، فقط باید به طرف مقابل عشق خود بیندیشید و به این پرسشنامه جواب دهید.

بعد، نتیجه‌های خود را با نتیجه‌هائی که در پیوست آمده هست، مقایسه کنید.


● دستورالعمل
در مربع‌های زیر عددی که به‌ظنر شما صحیح‌تر هست را بنویسید.


برای این کار از کدهای زیر هستفاده کنید:
کد ۷= به طول کامل درست
کد ۶= بیشتر درست
کد ۵= کمی درست
کد ۴= نامطمئن (هم درست و هم غلط)
کد ۳= کمی غلط
کد ۲= بیشتر غلط
کد ۱= به‌طور کامل غلط
۱) خیلی عجله دارم که با او باشم.


۲) او را خیلی جذاب می‌دام
۳) او نسبت به بیشتر امت معایب کمتری دارد.


۴) برای او هر کاری را انجام می‌دهم
۵) به نظر من او خیلی فریبا می‌باشد
۶) دوست دارم احساس‌های خود را با او در میان بگذارم.


۷) وقتی با هم کار می‌کنیم، کار برای من خیلی خوشایند هست
۸) دوست دارم که او به‌طور حتم مال من باشد
۹) اگر اتفاق بدی برای او بیفتد، خیلی ناراحت خواهم شد.


۱۰) خیلی وقت‌ها به او فکر می‌کنم
۱۱) خیلی مهم هست که او به من علاقه‌مند باشد.


۱۲) وقتی با او هستم، خیلی خوشحال هستم.


۱۳) برایم دشوار هست که مدت طولانی از او دور باشم.


۱۴) حقیقت این هست که خیلی به او علاقه‌مند هستم.


مقیاس عشق به کمک یک نمونه ۲۲۰ نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه ”نورس هسترن“ با سنین ۱۹ تا ۲۴ سال تعیین شده هست.

برای این کار، ابتدا از دانشجوها خواسته‌اند که بگویند: ”به‌طور مطمئن عاشق هستند“، ”به احتمال زیاد عاشق هستند“، ”به احتمال کم عاشق هستند“، ”به احتمال زیاد عاشق نیستند“ یا ”به‌طور مطمئن عاشق نیستند“ اونگاه از اونها خواسته‌اند به سؤال‌های مقیاس عشق، در ارتباط به کسی که او را دوست دارند، جواب دهند.


نتیجه‌های متوسط هر گروه از دانشجوها را نشان می‌دهد.

چون نتیجه‌های دخترها با پسرها تفاوت نداشت، یک جا آورده شده هست.

اگر نتیجهٔ شما در مقیاس عشق، ۸۴ باشد، احساس‌های شما به احتمال زیاد بین احساس‌های دانشجویانی که فراخوان نموده‌اند ”به‌طور مطمئن عاشق هستند“ و احساس‌های اونهائی که فراخوان نموده‌اند ”به احتمال زیاد عشاق هستند“ برنامه خواهد گرفت.


● یادآوری
از اونجائی که این آزمون، پس از اجراء از طرف تعدادی از دانشجوها مورد تردید برنامه گرفته هست.

در تفسیر نتیجه‌های خود، جانب احتیاط را رعایت کنید.

بر احساس‌های خود بیشتر از نتیجه‌های آزمون، اعتماد کنید.


● نتیجه‌های دانشجویان دانشگاه ”نورس هسترن“ در مقیاس عشق
حالت/ تعداد/ میانگین نتیجه‌ها
کسانی که به‌طور مطمئن عاشق بودند/ ۵۶/ 98
کسانی که به احتمال زیاد عاشق بودند/ ۴۵/ ۸۰
کسانی که به احتمال زیاد کم عاشق بودند/ ۳۶ / ۷۷
کسانی که به احتمال زیاد عاشق نبودند/ ۴۰ / ۶۸
کسانی که به‌طور مطمئن عاشق نبودند/ ۴۳ / ۵۹
-------------------------------------------------------------------------------------
81تا98: کسانی که به‌طور مطمئن عاشق بودند
77تا80: کسانی که به احتمال زیاد عاشق بودند
68تا76: کسانی که به احتمال زیاد کم عاشق بودند
59تا67: کسانی که به احتمال زیاد عاشق نبودند
کمتر از59: کسانی که به‌طور مطمئن عاشق نبودند


دکتر فرزانه صداقت
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو انجمن روانشناسی و مشاوره ایران
مجله شادکامی و موفقیت

15:

چه جالبه!خود شناسی با اعداد

16:

تو چه رنگي هستي
در صورتيکه تاريخ تولد شما در :
بين دوم دي ماه تا 11 دي ماه باشد رنگ شما قرمز هست
بين 12 دي ماه تا21 دي ماه باشد شما نارنجي هستيد
بين 22 دي ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستيد
بين 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتي هستيد
بين 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبي هستيد
بين 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستيد
بين 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه اي هستيد
بين 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما کبودي رنگ هستيد
بين 21 اسفند تا 29 اسفند باشد ليمايشاني هستيد
اول فروردين ماه باشد سياه هستيد
بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد
بين 12 تا 21 فروردين باشد شما سرمه اي هست
بين 22 فروردين تا 31 فروردين باشد نقره اي هستيد
بين يکم ارديبهشت تا 10 ارديبهشت باشد سفيد هستيد
بين 11 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت باشد شما آبي هستيد
بين 25 ارديبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائي رنگ هستيد
بين 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شيري رنگ هستيد
بين 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاکستري هستيد
بين 24 خرداد تا دوم تير ماه باشد شما رنگ خرمائي هستيد
سوم تير ماه باشد رنگ شما خاکستري هست
بين 4 تير ماه تا 13 تير ماه باشد شما قرمز هستيد
بين 14 تير ماه تا 23 تير ماه باشد شما نارنجي هستيد
بين 24 تير ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستيد
بين 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتي هستيد
بين 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبي هستيد
بين 23 مرداد تا يکم شهريور باشد شما سبز هستيد
بين 2 شهريور تا 11 شهريور باشد شما قهوه اي هستيد
بين 12 شهريور تا 21 شهريور باشد شما کبود رنگ هستيد
بين 22 شهريور تا 31 شهريور باشد شما ليموئي هستيد
متولدين يکم مهر ماه زيتوني هستند
بين 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغواني هستيد
بين 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه اي داريد
بين 22 مهر ماه تا يکم آبان ماه شما نقره اي هستيد
بين 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما سفيد هستيد
بين 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائي هست
بين يکم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شيري رنگ هستيد
بين 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاکستري هستيد
بين 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائي رنگ هستيد
متولدين اول ديماه نيلي رنگ هستند

-----------------------------------------------------------------
قرمز
با نمک و دوستداشتني، مشکل پسند اما هميشه عاشق.......و اينطور بنظر ميرسد که مورد محبت نيز باشيد.

با روحيه و بشاش اما در همان وقت ميتوانيد بد اخلاق هم شايشاند.

قادريد با امت بسيار خوب و با ملاطفت برخورد کنيد و اين همان عشقي هست که ميتواند در راهي که در پيش داريد همراهتان باشد.
آدمهايي را که راحت صحبت مينمايند دوست داريد اين آدمها باعث ميشوند احساس راحتي بيشتري داشته باشيد0
-----------------------------------------------------------------
شيري رنگ
اهل رقابت و بازي دوست.

دوست ندارد ببازد ولي هميشه بشاش هست.

شما قابل اعتماد و امين هستيد و خيلي علاقه داريد وقت خود را بيرون بگذرانيد، با دقت عشقتان را انتخاب ميکنيد و بسادگي عاشق نمي شايشاند اما وقتي او را يافتيد تا مدتهاي طولاني دوستش خواهيد داشت.
--------------------------------------------------------------------
نيلي
شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و هستانداردهاي بالائي در انتخاب عشق داريد.

هر راه حلي را با دقت و تفکر انتخاب مي نماييد و بسيار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه ميشايشاند.

دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد پيدا کنيد.

-------------------------------------------------------------------
خاکستري
جذاب و فعال هستيد، شما هرگز احساستان را پنهان نمي نماييد و هر اونچه را که درونتان هست آشکار مي سازيد.

اما ضمنا ميتوانيد خودخواه هم باشيد.

مي خواهيد مورد توجه باشيد و نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود.

ميتوانيد روز امت را روشن کنيد.

شما ميدانيد در وقت مناسب چه بگايشانيد و خوش اخلاق هستيد0

--------------------------------------------------------------------
سبز
خيلي خوب با افراد تازه کنار مي آييد.

در واقع آدم خجالتي اي نيستي اما گاهي اوقات با کلماتت به عواطف امت آسيب مي رسانيد.

دوست داريد تا مورد توجه و علاقه کسي باشيد که دوستش داريد ولي اغلب تنهاييد و به انتظار فرد مورد نظرت مي مانيد.

-----------------------------------------------------------------------
طلائي
شما ميدانيد چه چيزي درست و چه چيزي نادرست هست.

آدم بشاشي هستيد و زياد بيرون ميرايشاند.

بسيار سخت ميتواني فرد مورد نظرت را پيدا کني اما وقتي او را يافتي تا ساليان متمادي دوباره عاشق نمي شايشان.

-----------------------------------------------------------------------
صورتي
شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست داريد به سايرين کمک کنيد.

اما بسادگي قانع نمي شايشان.

داراي افکاري منفي هستيد و در جستجايشان عشقي شورانگيز مانند اونچه در قصه هاست هستيد.

------------------------------------------------------------------------
زرد
شما شيرين و بيگناهيد ، مورد اعتماد بسياري از امت ، و داراي رهبريتي قايشان در ارتباطاتتان هستيد.

شما خوب تصميم ميگيريد و انتخاب درستي در وقت مناسب مي گيريد.

همواره در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر مي بريد.

-----------------------------------------------------------------------
خرمائي
باهوشيد و ميدانيد چه چيزي درست هست.

ميخواهيد همه چيز را مطابق ميل خود کنيد که گاهي ميتواند بدليل عدم توجه به نظر ديگران مشکل ساز باشد.

اما در مورد عشق صبور هستيد.

وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار هست فرد بهتري پيدا کنيد.

-----------------------------------------------------------------------
نارنجي
در مقابل اعمالتان مسئوليت پذير هستيد، مي دانيد چگونه با امت رفتار کنيد.

همواره اهدافي براي دستيابي به اونها داريد و حقيقتا براي رسيدن به اونها تلاش ميکنيد ، فردي آماده رقابت هستيد.

دوستانتان برايت بسيار مهم هستند و قدر اونچه را که داريد ميدانيد، گاهي اوقات واکنشتان زيادي شديد هست و علت اون نيز احساساتي بودنتان هست.

-----------------------------------------------------------------------------
ارغواني
اسرار آميز هستيد، بهيچوجه خودخواه نيستيد ، زود و آسان نظرتان جلب ميشود.

روزتان با توجه به خلقتان ميتواند غمگين يا خوش باشد.

بين دوستان محبوب هستيد اما ميتوانيد دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد ، بسادگي امور را فراموش ميکنيد.

بدنبال شخصي هستيد که قابل اعتماد باشد.

------------------------------------------------------------------------------
ليموئي
آرام هستيد، اما بسادگي عصباني مي شايشاند.

به آساني حسادت مي ورزيد و در مورد چيزهاي کوچک اعتراض ميکنيد، نمي توانيد به يک کار بچسبيد اما داراي شخصيتي هستيد که اعتماد و علاقه همه را جلب ميکند.

-------------------------------------------------------------------------------
نقره اي
خيال پرداز و بامزه ايد ، دوست داريد چيز هاي جديد را بيازماييد.

علاقه داريد خود سازي کنيد و بسادگي مي آموزيد، براحتي ميتوان با شما صحبت کرد و شما نصايح خوبي ميدهيد.

وقتي موضوع دوستي هست متوجه ميشايشاند نمي توان به کسي اعتماد کرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا پايان عمر به اونها اعتماد ميکنيد.

--------------------------------------------------------------------------------
سياه
شما يک مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد.

اما تغيير در زندگي را نمي پسنديد.

وقتي که تصميمي گرفتيد، رايشان تصميمتان تا مدتها پاي مي فشاريد.

زندگي عشقي شما نيز توام با مبارزه هست و مثل همه نيست.

--------------------------------------------------------------------------------
زيتوني
شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد.

همراه خوبي براي فاميل و دوستانيد.

خشونت را نمي پسنديد و ميدانيد چه چيزي درست هست.

شما مهربان و بشاش هستيد اما بسادگي به امت حسادت نورزيد0

--------------------------------------------------------------------------------
قهوه اي
فعال و ورزشکاريد ، براي ديگران مشکل هست که به شما نزديک شوند.

وقتي که متوجه ميشايشاند نمي توانيد به چيزي که ميخواهيد دستيابيد ،‌ بسادگي تسليم شده اونرا رها ميکنيد.

--------------------------------------------------------------------------------
آبي
اتکا به نفس کمي داريد و خيلي ايرادي هستيد.

هنرمند هستيد و دوست داريد عاشق شايشاند ، اما ميگذاريد عشقتان از دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان ميگيريد نه از قلبتان0

--------------------------------------------------------------------------------
سرمه اي
شما جذابيد و عاشق زندگي خود هستيد ، نسبت به همه چيز داراي احساسي قايشان هستيد و خيلي زود گيج ميشايشاند.

وقتي که از دست شخص يا اشخاصي عصباني مي شايشاند برايتان مشکل هست اونها را ببخشيد.

--------------------------------------------------------------------------------
سفيد
شما آرزو و اهدافي در زندگي داريد زود حسادت مي ورزيد.

نسبت به ديگران متفاوت و گاهي اوقات عجيب هستيد اما همه اين حالت شما را دوست دارند.

--------------------------------------------------------------------------------
کبود
احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير ميکند اغلب تنها هستيد ، مسافرت را دوست داريد.

انسان صادقي هستيد ولي حرف امت را زود باور ميکنيد.

يافتن عشق براي شما سخت هست و گمگشته عشق هستي

17:

بسيار جالب بود متشكرم

18:

خوشحالم که خوشتون اومده
موفق باشید

19:

ممنون عزیز ...


20:

برا من 9 بود یعنی ثروت و فراوانی اخ چه حالی میده که این درست باه برای ....

هفت بود یعنی خوش شانس با وجود من بایدم خوش شانس باشه
دستتون درد نکنه خدا کنه که درست باشه

21:

ای بابا ما 92 بودیم
جالب بود خیلی متشکر

22:

kamelan eshtebah bood laaghal vase man

23:

عدد 5 : ازدواج

24:

8 دوستان خوبي داشتن! اصلا درست در نيومد!

25:

سلام ؛
من کاری به این حرف ها ندارم چون عدد 118 رو دوست دارم و بکشید هم عدد دیگه ای انتخاب نمی کنم .

حالا خود دانید !!!

26:

من جمع عددام شد 6 آخه من کجام کامله بابا اینا خرافاتی بیش نیست
آخه این عددا که چهمش خوبه

27:سلام
من شیری رنگم ولی خصوصیات اکثر رنگهای دیگه رو هم تو خودم میبینم
من فکر میکنم این نوشته ها طوری طراحی شده که با هر فردی مطابقت کنه
نمی دونم شاید هم درست باشه؟
به هر حال ممنون

28:

شايد درست باشد

29:

واقعأ مفید بود

30:

من که شدم 82 و جمعشونم میشه 1


68 out of 100 based on 63 user ratings 838 reviews

@