بچه هاي متولد شده در ماههاي مختلف سال:


بچه هاي متولد شده در ماههاي مختلف سال:


رای گیری برای گذاشتن عکس شخصی کاربران!

1:

بچه متولد فروردين:


در همان حال كه پدر خانواده دارد سيگار تعارف مي كند، كودك متولد فروردين براي جلب توجه، در گهواره خود جيغ و داد به راه مي اندازد.


يك ماه ديگه!
شما به چه اجازه اي به جاي توجه به او، مشغول صحبت با پرستارش هستيد؟ اصلا معلوم هست رئيس كيست؟ تا جواب اين سوال معلوم نشود نمي توانيد او را از بيمارستان بيرون ببريد.


"hadi67 اولین برنده نظر سنجی برای گذاشتن عکس شخصی"
بچه مريخي از بدو تولد مي خواهد حاكم باشد.


دومین دور مسابقه نظر سنجی برای گذاشتن عکس شخصی کاربران!
شك داريد؟ مدتي تنهايش بگذاريد تا ببينيد چگونه قاشق خود را محكم بر رايشان سيني مي كوبد و هر نوع ترديدي را در شما از بين مي برد.


Sarnavesht برنده پیش از موعد مسابقه گذاشتن عکس شخصی!
در هيكل قايشان و چهارشانه اين بچه حتي يك هستخوان ضعيف هم نمي بينيد.


با هم بخندیم به هم اصلا نخندیم
او اگر از غذايش خوشش نيايد اون را تف مي كند و بشقاب صبحانه خود را رايشان سر كوچك و تاس خود خالي مي كند تا به همه نشان بدهد كه غذا مورد دلخواهش نيست.


پستهای چه کسی رو بیشتر دنبال میکنی ؟
دختر بچه هاي فرورديني نيز به همين اندازه – و شايد بيشتر – رك و راست هستند.


معادله های جالب و البته درست!!!
اگرچه هيچ كس از دختري كوچولو و شيرين انتظار چنين رفتار خشكي را ندارد.

فرمودم شيرين؟ فلز ماه فروردين آهن و سنگ اون الماس هست يعني سخت ترين ماده شناخته شده!


بچه متولد فروردين احتمالا زودتر از بقيه بچه ها راه مي افتد و زودتر زبان باز مي كند.

كنترل اين بچه چندان ساده نيست.

كافي هست او را از كاري بازداريد، اون وقت انگشت چاق و كوچك خود را به علامت مخالفت با شما تكان مي دهد.

تربيت او را بايد از همان سنين اوليه شروع كنيد.

مراقب باشيد زمين نخورد و سر و صورتش را زخمي نكند.

آمادگي صدمه خوردن را دارد بنابراين چاقايشان تيز را جلايشان دستش نگذاريد و مواظب باشيد خودش را نسوزاند.

اگر در اطرافش جسم داغ يا خطرناكي باشد شك نداشته باشيد كه مشتش را بر رايشان اون مي كوبد.

اما فكر مي كنيد از اين كار خود درس مي گيرد؟ ابدا.

بلكه سعي مي كند ركود شكني كند.

در موقع دندان در آوردن احتمالا دچار تب مي شود، اما مشكل چنداني ايجاد نمي كند.

بنابراين زياد سخت نگيريد.


وقتي كه كمي بزرگتر شد چنان محكم شما را در آغوش مي گيرد كه احتمالا نفستان بند مي آيد.

نوجوان مريخي احساسات و عواطف خود را راحت بروز مي دهد.

اما عده ي كمي از اونها اگرچه در اوايل دوره ي نوجواني خيلي با احساس هستند ولي به زودي گرماي عواطفشان رو به سردي مي گرايد و خاموش مي شود.

اينها گوسفند هاي كوچك و ساكت و غمگيني هستند ولي به هر حال شاخ هاي خطرناكي دارند.از من به شما نصيحت، هيچ گاه از نزديكان خود نخواهيد كه از بچه ي شما مراقبت كنند - مگر اينكه از قبل هشدارهاي لازم را به اونها بدهيد.

مثلا اگر عمه بيچاره او بخواهد در مدتي كه شما مسافرت هستيد از او مراقبت كند ممكن هست بچه دستش را تايشان ظرف شكر كند و عمه هم از كوره در برود و پايش را به زمين بكوبد.

اين واكنش عمه ممكن هست قوچ كوچولو را متعصب و عصباني كند و او هم پاي كوچكش را به زمين بكوبد و اولين جمله اش را بگايشاند: (( عمه! به من چيزي نگو!)) عمه هم ممكن هست تا مدتي چيزي نگايشاند.

اين احتمال هم هست كه شما مجبور شايشاند از سفر خود برگرديد زيرا انگشت شست پاي فرزند دلبندتان در هنگام كوبيدن به زمين شكسته هست!


اين بچه وقتي بزرگتر و قايشان تر شد و دوران آبله مرغان، سرخچه، سرخك، و مخملك را پشت سر گذاشت اونگاه دوران خشم و عصبانيت او شروع مي شود.

اگر بخواهيد او را از كاري كه مي خواهد اجرا کند بازداريد خشمگين مي شود اما عصبانيت او زياد طول نمي كشد.

سپس چند بار انفجار خشم، لبخند دلنشيني به نشانه ي پيروزي بر رايشان لبهاي او ظاهر مي گردد.


كودك فرورديني بسيار دست و دلباز هست و اسباب بازيهاي خود را با همبازيها، پستچي، سگ همسايه، و حتي گربه تايشان خيابان شريك مي شود.

البته اين كار تا وقتي ادامه مي يابد كه اونها احساسات او را جريحه دار نكنند.

دختر و پسر فرورديني احتمالا از همان دوران كودكي در انجام تكاليف مدرسه كوتاهي مي كنند.

اگر بچه هاي منضبط ديگر را سرمشق برنامه دهيد باز هم فايده اي ندارد.

من اين احتمال را مي دهم شما بيش از يك بچه ي فرورديني داشته باشيد زيرا معمولا ستارگان چنين بلايي را به سر پدر و مادر نازل نمي كنند!
براي اينكه او را وادار به انجام تكاليفش كنيد به جاي خجالت زده كردن او، با او مبارزه كنيد.

او شيفته جدال و مبارزه هست.

كافي هست به او بگايشانيد در رديف شاگردان تنبل كلاس برنامه دارد و نمره هايش به نمره هاي بچه هاي زرنگ نمي رسد ولي در هر حال او را دوست داريد.

بعد مي بينيد كه با شتاب خاك هاي رايشان كتابش را پاك مي كند و با اراده اي محكم به شما ثابت مي كند كه سخت در اشتباهيد و كسي جرات اون را ندارد از او جلو بزند.

وقتي كه اثر مثبت چنين روشي را ديديد موضوع را با معلمانش در ميان بگذاريد و اونها نيز چنانچه بيش از يك شاگرد فرورديني در كلاس داشته باشند از شما تشكر خواهند كرد!


البته همه ي پدر و مادر ها با اين روش آشنا نيستند و هميشه از خود مي پرسند چطور مي شود فرزند با هستعدادشان چهار سال در يك كلاس بماند.

البته نبايد زياد نگران باشيد چون موقعي كه اين بچه ها وارد جامعه مي شوند و متوجه مي گردند اشخاص زرنگتر از خودشان هم وجود دارد رمان از دست رفته را جبران مي كنند.

و هنگامي كه چند دفعه جلايشان بچه هاي كلاس تحقير شدند با شتاب درس مي خوانند و حتي چند كلاس يكي مي كنند تا به سطح ديگران برسند.


2:

بچه متولد فروردين آميزه اي از آرمانگرايي و خيالپردازي و همينطور عملگرايي و لجاجت هست.

او همان طور كه سمج و ساده هست ملايم و قايشان نيز هست.

اين خصوصيات متضاد در اين موجود كوچك چنان باهم تركيب شده هست كه باعث شفرمودي و تحير شما، دوستانتان، بعدها رئيس اداره اش، دشمنان آينده اش، و بالاخره موجودي كه احتمالا بعدها با او ازدواج خواهد كرد خواهد شد.بچه هاي متولد فروردين هميشه در بازي با همسن و سالان خود نقش رئيس گروه را بازي مي كنند.

اونها بازيهاي جديد را مطرح مي كنند و هميشه راه خود را مي روند و در برابر مسئولين و بزرگترها مي ايستند.بنابراين از همان ابتدا قوانين و مقررات محكمي را براي او وضع كنيد.

بچه فرورديني كه در كودكي و نوجواني، اطاعت از بزرگترها را ياد نگيرد مجبور خواهد شد كه در سنين بزرگتر دروس فشرده اي را بياموزد.

فراموش نكنيد كه او موجودي دل نازك و حساس هست و عليرغم اون ظاهر پر جرات و قايشان، اگر بفهمد كه دوستش ندارند خيلي وحشت مي كند.

مقاومت در برابر خواسته هاي او، يا بي اعتنايي به اشتياق و شور و شوق او، باعث مي شود گريه كنان به سمت خانه بگريزد.

در اين مواقع او را در آغوش بگيريد زيرا قلبش شكسته هست.

او به خاطر سادگي و خوشبيني و خوش قلبي ذاتي اش، بارها و بارها ضربه مي خورد و به همين دليل بيش از اونچه تصور مي كنيد بايد مراقبش باشيد.بچه ي فرورديني به افسانه هاي پريان و غول و عصاي جادايشاني اعتقاد دارد و متاسفانه همه امت را به اين دو گروه – پري و غول – دسته بندي مي كند و راجع به اونها قضاوت مي كند.

ولي وقتي كه فهميد در دنياي ما قاتلهاي غول پيكري وجود دارند كه به راحتي مي توانند طلسم عصاهاي جادايشاني را خنثي كنند سر عقل مي آيد.
هداياي تولد بچه قوچ را در جاي امني پنهان كنيد چون او اصلا تحمل انتظار را ندارد.

اعتقادات او را به شخصيت هاي تخيلي مثل بابانوئل خيلي زود از بين نبريد.

زيرا وقتي كه نخست شديدا به چيزي اعتقاد داشته باشد و بعد خودش به تدريج به اشتباه خود پي ببرد و از اون اعتقاد دست بردارد آدم قايشان و با اراده اي بار مي آيد.

او پول تو جيبي خود را خيلي زود خرج ميكند ولي هميشه آماده هست آخرين سكه اي كه برايش باقي مانده به شما بدهد كه براي خود شير بخريد.

دختر فرورديني ممكن هست هفته اي پنج پنس به بچه هاي محله ي خود بدهد كه مورچه ها را لگد نكنند.

اگر در كودكي با او بدرفتاري شده باشد بعدها رفتاري تهاجمي پيدا خواهد كرد.

ولي اگر با ملايمت او را راهنمايي كنيد حق خود را با زورگايشاني كمتري مطالبه مي كند و با همسالان خود رفتار مهربانتري خواهد داشت.


اگر با مهرباني و عطوفت چيزي از او بخواهيد با خوشرايشاني مي پذيرد، ولي امان از موقعي كه چيزي را به او حكم كنيد! يادتان باشد كه هر گز غرور او را جريحه دار ننكنيد.

همينطور اعتماد به نفسش مثل هوايي كه تنفس مي كند برايش مهم هست.

او خيلي زود خواهان هستقلال هست.

او هرگز دلش نمي خواهد آدم نامهرباني باشد.

بنابراين به او ياد بدهيد كه اگر به بچه هاي ديگر زور بگايشاند و با بچه هاي مخصوصا مظلوم قلدري كند اونوقت اونها تصور مي كنند كه موجودي نامهربان هست.كودك متولد فروردين وقتي كه در كنار افراد منفي باف و تلخ برنامه مي گيرد عصبي مي شود ولي چيزي نمي تواند او را از پاي در بياورد.

الماس را كه خوب ميشناسيد!
او به كتاب و مطالعه علاقه زيادي دارد ولي با همه ي اينها ممكن هست يكي دو سال بيشتر در مدرسه نماند او بيشتر اهل جدال و مبارزه هست ولي مراقب باشيد زود تسليم او نشايشاند.

او بايد راهي مدرسه شود زيرا نظم و انضباط اونجا هنوز به درش مي خورد و احساسات آتشين را كنترل مي كند.

هرچه بيشتر از نظم و مقررات شانه خالي كند بيشتر به اون نياز دارد.


بچه متولد فروردين بايد احساس مسئوليت را ياد بگيرد و اون را مي توانيد با اتكا به منطق و احساس به او آموزش دهيد.

والدين و معلم ها همواره بايد بدانند كه بچه ي متولد فروردين اگر مورد تشايشانق برنامه گيرد همه سعي و كوشش خود را مي كند اما اگر مورد خشم برنامه گيرد از كوره در مي رود و انگيزه ي خود را براي انجام كار از دست مي دهد.

او را هميشه بايد سرگرم به كار كرد وگرنه دردسر درست مي كند.

براي او بيكاري خيلي خطرناك هست.

بچه ي فرورديني احتياج به خواب زياد دارد تا بتواند انرژي زيادي كه مصرف مي كند را دوباره از نو به دست بياورد.

پايان-

3:

بچه متولد ارديبهشت:


دقيقا در همان لحظه اي كه در بيمارستان مي خواهيد پوشش تن اين بچه كنيد و او را به خانه ببريد مشخص مي شود كه او متولد ارديبهشت هست.

با لحن مادرانه مي گايشانيد: ((حالا دستهاي كوچولايشانت را تايشان آستين بلوزي كه مادر بزرگ برايت بافته بكن.

چرا دستهايت را مشت كرده اي؟ چرا اونها را اين قدر سفت گرفته اي؟ دستهايت را مثل يك بچه خوب شل كن.

خواهش مي كنم...)) همسرتان مي گايشاند: ((اجازه بدم من امتحان كنم.

بسيار خوب، دستهايت را تايشان آستين بكن.

آرام...

شنيدي چي فرمودم؟ شل كن.

دستهايت را شل كن.

فرمودن اونها را شل كن!))


سپس مدتي پرستار مي آيد و مي گايشاند: ((اصلا خودتان را ناراحت نكنيد.

پوشش پوشاندن به نوزادان سخت هست.

به به! چه بچه خوبي! با اين كه بيدار هست ولي اصلا سروصدا نمي كند.)) مادر مي گايشاند: ((بله، بچه ساكتي هست ولي دستهايش را چنان محكم به بدنش چسبانده كه نمي شود اون ها را جدا كرد.

چقدر هم زورش زياد هست كه من نمي توانم دستهايش را از هم باز كنم.

دلش نمي خواهد پوشش تنش كنيم.)) و اين اولينكشف مادرانه ناخوشايند هست.


سرانجام پرستار موفق مي شود و پوشش را تن او مي كند.

اما در همين لحظه چهره اين ارديبهشتي كوچولو سرخ مي شود و چنان جيغ و دادي به راه مي اندازد كه همه پرستاران بخش را به اونجا مي كشاند.

صداي جيغ و داد او شبيه صداي انفجار هست.

حتي يكي از مستخدمين فكر مي كند كه در طبقه پايين ديگ بخار تركيده هست! بچه متولد ارديبهشت با اين داد و هوار فراخوان مي كند كه دوست ندارد به زور كاري را اجرا کند.

اين يك هشدار هست و بعدها نيز تكرار خواهد شد.

همسايگان شما هربار كه اين بچه نخواهد كاري را كه بر خلاف ميلش هست اجرا کند اون را خواهند شنيد.

خودتان را آماده كنيد چون از اين به بعد با مسائلي كوچكي همچون فرو كردن غذا در دهاني كه انگار با چسب بسته شده هست، فشار دادن پاي آهنين او در شورت پلاستيكي، فرو كردن بدن گوشتالايشان او در وان حمام و غيره سروكار خواهيد داشت.

در طي اين مدت به سرعت وزن كم مي كنيد و عضلات بدنتان محكم و سفت مي شود.

مادران بچه هاي ارديبهشتي هميشه اندامي قايشان و عضلاني دارند ولي آثار خستگي و نگراني در چهره اونها به خوبي قابل مشاهده هست.

اما عليرغم اينكه بزرگ كردن بچه ارديبهشتي سخت و دشوار هست ولي لذتبخش هست.

بچه هاي ارديبهشتي رايشان هم رفته دوست داشتني و شيرين هستند.

از اينكه محكم اونها را در آغوش بگيريد لذت مي برند و وقتي كه براي بوسيدن به بغل شما مي پرد نفستان بند مي آيد.

اگر به دوستان شما نيز اعتماد كند با اونها نيز همين گونه رفتار خواهد كرد.بچه هاي ارديبهشتي معمولا ورزش دوست، قايشان و سالم هستند.

پسرها قايشان، خشن، بامزه و گهگاه شيطان هستند و دخترها به عروسك بازي مشغولند و وسايل خود را مرتب و منظم نگه مي دارند.

بعضي از دخترهاي ارديبهشتي مثل پسرها از درخت بالا مي روند يا با پسرها تيله بازي مي كنند ولي ظرافت زنانه خود را حفظ مي كنند.نوجوان ارديبهشتي از همان دوران كودكي نشان مي دهد كه بيشتر از بچه هاي ديگر شايستگي دارد.

يك دليل اون شايد به خاطر اين باشد كه اونها از نظر عاطفي بسيار محكم و هستوارند و به ندرت دچار افسردگي با جسارت بيش از حد مي شوند و تمايل زيادي به خودنمايي ندارند.

البته گاهي يكدنده و لجوج و گاهي خجالتي مي شوند اما مشكلات دوران بلوغ كمتر در اونها ديده مي شود.

اونها معمولا آرام و شاد هستند و كمتر نگران و مضطرب مي شوند.

اگر كسي به اونها زور نگايشاند آدمهايي آرام، پرنشاط و معقول هستند.

حتي ارديبهشتي هاي كم سن و سال در برابر ديگران بسيار خوش رفتار هستند ولي اگر همه به اونها توجه كنند ناگهان ساكت مي شوند و در خود فرو مي روند.

اونها را در گوشه اي تنها رها كنيد تا بازي كنند اونگاه خواهيد ديد كه ترتيب خوب اونها مورد توجه برنامه مي گيرد.


جوان ارديبهشتي هميشه سرش به كار خودش هست و خيلي به ندرت ممكن هست با پررايشاني يا زرنگ بازي، شما را در برابر ديگران خجالت زده كند.

اگر او را اذيت كنيد، او را به مبارزه بطلبيد (چيزي كه از اون تنفر دارد)، يا با او قلدري كنيد و به زور از او بخواهيد كاري را بر خلاف ميلش اجرا کند، اون وقت به يك جنگجو تبديل مي شود.

در چنين مواقعي فقط با ابراز علاقه به او مي توانيد او را از حالت جنگندگي بيرون بياوريد.

هرگز چيزي را به او تحميل نكنيد اگر به بچه ارديبهشتي خود زورگايشاني كنيد ساكت، گستاخ و خشن مي شود.

اگر به او ابراز علاقه كنيد نرم مي شوند و آرام مي گيرد.

او را در آغوش بگيريد و ببوسيد و به او لبخند بزنيد تا دست از لجاجت بردارد.

او اغلب به گونه اي منطقي و آرام حرف مي زند.

اگر با خشونت سرش داد بكشيد و به او دستور بدهيد چشمها و گوشهايش را مي بندد.

ممكن هست در مقابل سخت گيري و زور تا قيامت مقاومت كند ولي در برابر ابراز احساسات و علاقه يك دقيقه هم نمي تواند تاب بياورد.

4:

از همان ابتداي جواني در برابر عقل و منطق كوتاه مي آيد و اگر مساله اي را بپذيرد اون را به خوبي انجام مي دهد.

البته از شما توضيح كافي مي خواهد.

هيچ لزومي ندارد موضوع را پيچيده كنيد، كافي هست حقيقت را رك و پوست كنده به او بگايشانيد.

مطمئن باشيد قبول مي كند.

چنانچه به او بگايشانيد: ((همين الان برو تايشان رختخواب، چون من مي گايشانم.)) اون را قبول نمي كند.

اما اگر با لحني آرام بگايشانيد: ((الان ديگر بايد برايشان تايشان رختخواب.

چون مي خواهم همه چراغها را خاموش كنم.

اگر الان نرايشان بخوابي اون وقت فردا خسته هستي و نمي تواني بازي كني.)) يا ((بپر تايشان تختخواب گرم و نرمت، لاي اون ملافه هاي تميز و قشنگ.

تا من بيايم يك قصه خوب برايت بگايشانم.)) اونگاه به زودي براي خواب آماده مي شود.

بنابراين مهم نيست او چقدر گستاخ و پررو هست بلكه اونچه اهميت دارد اين هست كه او در مقابل دليل و منطق و عاطفه واكنش مثبت نشان مي دهد.

تحت فشار برنامه دادن او فقط باعث تخريب شخصيت او مي شود.


اصوات و رنگ ها عميقا بر احساسات او تاثير مي گذارند.

رنگهاي تند قرمز و نارنجي او را بي برنامه و ناآرام مي سازند.

رنگهاي ملايم به ايشانژه صورتي و آبي بر او تاثيري شفرمود آور دارند.

كودك ارديبهشتي در مقابل رنگها از خود واكنش نشان مي دهد.

اگر اين رنگها با طبيعت او سازگار باشد منجر به آرامش او مي شود.

ولي اگر ناسازگار باشد تعادل عاطفي او را بر هم مي زند.

صداهاي بلند و ناهنجار نيز همين تاثير را بر او دارند.

بهتر هست از همان سنين كودكي به او موسيقي و آواز ياد بدهيد.

اكثر ارديبهشتي ها صدايي دلنشين دارند و برخي از اونها از هستعداد موسيقي برخوردارند.

اين قريحه را از همان دوران كودكي بايد كشف كنيد و به ترتيب اون بپردازيد.

اونها حتي اگر دلشان نخواهد موسيقي ياد بگيرند مي توانند به موسيقي گوش بدهند و لذت ببرند.

اونها همينطور موسيقي كلاسيك را به موسيقي پاپ با اشعار كودكانه ترجيح مي دهند.

احتمالا از نقاشي و طراحي نيز خوششان مي آيد و در اين زمينه نيز هستعداد دارند.

مقداري كاغذ و رنگ به او بدهيد تا هستعداد خود را نشان بدهد.
معلمان معمولا از شاگردان ارديبهشتي خود راضي هستند و اونها را مايه افتخار كلاس خود مي دانند – البته اگر در وضعيت نجومي اونها تعارض و كشمكشي وجود نداشته باشد.

اين بچه ها در مدرسه خيلي خوب درس مي خوانند و از قدرت تمركز خوبي برخوردارند.

البته اونها مثل بچه هاي متولد فروردين و خرداد و بهمن نابغه نيستند ولي بي نظمي و شرارت هم از اونها سر نمي زند.

بچه متولد ارديبهشت شاگردي حرف گوش كن و سر به راه هست.

اگرچه ذهن او مطالب درسي را به آرامي فرا مي گيرد ولي وقتي چيزي را فهميد ديگر هرگز فراموش نمي كند.

او معمولا با آمادگي قبلي به سر امتحان مي رود و موفق مي شود.

بچه متولد ارديبهشت دلبستگي خاصي به عدالت، عقل و منطق، و قضاوت صحيح دارد و از همين رو معمولا در مدرسه به عنوان مبصر برگزيده مي شود.چون بچه متولد ارديبهشت كمي لجوج و يكدنده هست ممكن هست در برخورد با بزرگترها دچار كمي مشكل شود.

مادري را مي شناسم كه روزي فرزند خود را به مدرسه برد، ولي آرزو مي كرد اين كار را نكرده بود.

چون كودك هم با معلم خود مخالفت كرد هم با نايشانسنده كتاب درسي اش.

روز بعد اين مادر از كودكش خواست كه از معلمش معذرت خواهي كند.

اين جمله را ساعت 9 صبح به او فرمود.

ساعت دوازده اين جمله در دفتر مدرسه شنيده شد.

در پايان روز، سپس اونكه همه بچه ها مدرسه را ترك كردند دربان مدرسه هم اين جمله را شنيد، البته اين دفعه با صدايي لرزان و التماس گونه.

روز بعد بچه دوباره پشت نيمكت خود نشسته بود ولي هرگز از معلمش عذرخواهي نكرد.
فرزند ارديبهشتي شما ممكن هست انگشتانش را در خاك و گل فرو كند و همه جا را كشف كند ولي شما از بزرگ كردن او لذت خواهيد برد.

او ممكن هست هر آشغال و كثافتي را رايشان اسباب بازي هاي خود بمالد و يا موهايش بايشان پرهاي پرنده ها را بدهد و هر چند دفعه هم او را حمام كنيد باز بايشان آشغال بدهد.

ولي وقتي كه بزرگتر شد هرگز يادش نمي رود كه در روز تولد شما برايتان هديه بخرد.

همينطور ماشين پدرش را اون قدر تند نمي راند كه به باجه تلفن همگاني بخورد.

ممكن هست به يخچال حمله ور شود و مرغي را كه براي شام گذاشته ايد بخورد، پوشش مهماني اش را كثيف كند، از درخت بالا برود، يا وسايل گران قيمتش را بشكند، ولي بعدها در آشپزي به شما كمك مي كند و وقتي صاحب خانه و خانواده شد شما را با آغوش باز مي پذيرد.


نوه هاي شما نيز بچه هاي خوب و مودبي خواهند شد.

بچه ارديبهشتي خود را با محبت و عشق بزرگ كنيد.

به جاي سيم خاردار نامرئي، او را با عواطف و احساسات مرئي احاطه كنيد.

به او زورگايشاني نكنيد و اجازه دهيد كارهايش را با همان سرعتي كه مي خواهد اجرا کند.

گوشهايش را با موسيقي و چشمانش را با زيبايي نوازش دهيد تا او هم روزي قلب شما را مملو از عشق و محبت كند.

در اون روز حتي معلم او نيز او را خواهد بخشيد.

پايان

5:


6:

بچه متولد خرداد:

از همان لحظه كه پرستار، نوزاد متولد خردادتان را به دستتان داد چرخهاي خود را روغن بزنيد و تار عنكبوتهاي مغزتان را پاك كنيد.

با داشتن اين بچه از همين الان تا بيست سال آينده بايد حواستان خوب جمع باشد و بهتر هست از همين حالا كه او در گهواره خوابيده هست شروع كنيد.

به زودي ياد مي گيرد حرف بزند و راه برود و اگر مراقب نباشيد ممكن هست همچون ماهي از لاي انگشتانتان ليز بخورد.

تا حالا سعي كرده ايد حبابي را در دست هاي خود نگه داريد؟


سرشماري هاي آمريكا نشان مي دهد كه تعداد دوقلو يا سه قلوهاي متولد ماه خرداد بيش از ماههاي ديگر هست.

پس بچه خردادي شما مي توانسته دوقلو يا چندقلو باشد.

درست هست.

شايد تعداد انگشتان دست و پاي بچه هاي ديگر ده تا باشد ولي دليل ندارد كه اين موضوع در مورد بچه هاي خردادي نيز صدق كند.

در رابطه با اين بچه، شايد مجبور شايشاند تصوري را كه از رياضيات داشتيد تغيير دهيد.

هنگامي كه چهار دست و پا شروع به راه رفتن مي كند لحظه اي او را در آشپزخانه مي بينيد كه دستش را تايشان همزن برقي كرده و لحظه اي بعد او را تايشان ايوان مي بينيد كه دارد گلهاي اطلسي را مي جود.

بعد با تعجب از خود مي پرسيد مگر امكان دارد به طور هموقت در دو جا باشد؟ به ياد داشته باشيد كه بچه متولد خرداد تحت نفوذ سياره عطارد هست.

و عطارد همان خداي يوناني هست كه عكسش را در كتاب ها ديده ايد و يالهايي به پاهايش متصل شده و يك كلاهخود نقره اي رنگ بر سر دارد.

رايشان سر كودك خود قابله وارونه اي بگذاريد از قوه تخيل خود بهره بگيريد و تصور كنيد بالهايي از پاهاي گوشتالود او بيرون آمده اند.

اكنون بين اون خداي يوناني و بچه خود شباهتي نمي بينيد؟


من هرگز اون بند و افسارهايي كه مادرها به بچه هاي خود مي بندند تا در موقع خريد بچه به اين طرف و اون طرف ندود تاييد نكرده ام ولي به مادرهايي كه بچه متولد خرداد دارند اكيدا توصيه مي كنم يكي دو تا از اين جور بند و زنجيرها بخرند.

اولينفكري كه احتمالا به مغزتان خطور مي كند اون هست كه براي اين بچه فعال و پر جنب و جوش خود يك كالسكه بخريد.

البته من اين منطق شما را قبول مي كنم و با شما همدردي مي نمايم .لي مطمئن نيستم كالسكه به درد اين بچه بخورد.

اين جور بچه ها دائم در جستجو و تقلا هستند، و هر لحظه مي خواهند چيز جديدي ياد بگيرند.

اگر اين بچه را به فضاي كوچكي محدود كنيد به او ظلم كرده ايد.

بدتر از اون، اين هست كه او را در اون جعبه پلاستيكي برنامه دهيد و از ديدن دنياي هيجان انگيز اطراف محروم كنيد.

فراموش نكنيد كه عنصر او باد هست و باد همواره بايد در حركت باشد.

چنانچه مجبور شايشاند او را در كالسكه نگه داريد تعداد زيادي كتاب و اسباب بازي نيز در جلايشانش بگذاريد.

البته اگر خسته شود تارهاي صوتي خود را چنان به ارتعاش در مي آورد كه شما هاج و واج مي مانيد كه او اين صداها را چگونه از اون دهان كوچك بيرون مي دهد.

اونگاه مجبور مي شايشاند فورا او را از كالسكه بيرون بياوريد.

مگر اونكه همسايه ها گوش سنگيني داشته باشند يا خيلي ملاحظه شما را بكنند!


بچه هاي متولد خرداد معمولا آدمهاي سالخورده را با جنب و جوش پرنده وار خود عصبي مي كنند.

بزرگترها بارها به كودك خردادي مي گايشانند آرام باشد، بي قراري نكند، و كارها را با نظم و ترتيب اجرا کند.

اما انجام چند كار به طور هموقت براي اين بچه كاملا طبيعي هست.

چيزي كه ديگران اون را بي قراري مي دانند در مورد اين كودك عادي هست.

خيلي اشتباه هست اگر از او بخواهيم مانند بچه هاي آرام و كم تحرك در گوشه اي بنشيند تا همه دوستش داشته باشند.

به او ياد بدهيد كه كمي آرامتر باشد ولي اگر بخواهيد سرشت او را تغيير دهيد به تمايلات طبيعي او لطمه خواهيد زد.

فراموش نكنيد كه چابكي و جنب و جوش بچه متولد خرداد و سكوت و كم تحركي بچه متولد دي، كه والدين اونها را نگران مي كند در واقع ناشي از طبيعت ذاتي اونهاست و همين فطرت ذاتي به اندازه كافي براي اونها مشكل ساز هست و اگر بخواهيم فطرت ديگري را به اونها تحميل كنيم كار مشكل تر خواهد شد.


كودك خردادي خود را همان گونه كه هست – يعني كنجكاو، مهربان، باهوش و پيشرو – دوست بداريد.

شما كه نمي توانيد سوسك را تبديل به حلزون كنيد و پلنگ هم نمي تواند خالهاي خود را پاك كند.

اگر سعي كنيد خالهاي او را پاك كنيد اونگاه با يك پلنگ غمگين و عصبي مواجه خواهيد شد.

البته شما بچه پلنگ بزرگ نمي كنيد بلكه بچه اي باهوش و كنجكاو را پرورش مي دهيد ولي اين قياس منطقي هست.

اجازه دهيد كودك خردادي تان با همان دوگانگي ذاتي خود بزرگ شود.

در آينده به ساختماني كه طراحي كرده و به جايزه ادبي كه برنده شده هست افتخار خواهيد كرد و هنگامي كه اين هستعداد دوگانه او را مي بينيد از خود مي پرسيد كه چرا از ابتدا سعي مي كردم او را در قالب واحدي بريزم.

اگر دائم به اين طرف و اون طرف مي پرد بي شك فطرت ذاتي خود را تمرين مي كند.

ذهن فعال او ممكن هست شما را گمراه كنيد ولي به ياد داشته باشيد كه ذهن او در حال جستجايشان رايشاناهاي خود، نظم بخشيدن به اونها، و تصميم گيري راجع به اين هست كه كدام را رها كند و كدام را در سينه خود محفوظ دارد.


معلمان فورا متوجه مي شوند كه دختر يا پسر متولد خرداد در مطالعهمشكل ندارد و حتي از خود لغت مي سازد.

اونها در دروس حفظ كردني مهارت دارند و به راحتي از عهده تكاليف خود در اين مورد بر مي آيند.

اين بچه ها از مكاتبه با ديگران لذت مي برند و دانش خود را سخاوتمندانه در اختيار ديگران برنامه مي دهند.

اغلب اين بچه ها قادرند با هر دو دست خود بنايشانسند و اگر ديديد او با دست چپش مينايشانسد و با دست راست خود نقاشي مي كند تعجب نكنيد.

ممكن هست ناخنهايش را بجود ولي انگشتانش ظريف و انعطاف پذير هستند و براي نواختن ساز يا شعبده بازي مناسب هستند.

شايد هم روزي يك جراح، دندانپزشك، يا ساعت سازي ماهر شود.

دست هاي او حساس، پرقدرت و ماهر هستند.


متولدين خرداد خيلي ماهرانه مي توانند اداي ديگران را دربياورند.

تيزهوشي و بذله گايشاني اونها از همان دوران اوليه زندگيشان آشكار مي شود.


7:

بچه متولد خرداد، در خانه يا مدرسه، در عالم خيال و واقعيت سير مي كند و همواره اين دو دنيا را در هم مي آميزد.

به طوري كه اغلب اوقات واقعيت به صورت رايشانا ظاهر مي شود و رايشانا به صورت واقعيت.

از همين رو اغلب تصور مي كنيد كه او دارد اغراق مي كند يا دروغ به هم مي بافد.

البته وقتي ماجرايي را تعريف مي كند دچار اغراق مي شود به طوري كه حتي خودش هم باورش مي شود كه گايشانا ماجرا همان گونه كه مي گايشاند رخ داده هست.

در اين جور مواقع با ملايمت با او برخورد كنيد چون او در حال تمرين خيالبافي هست.

به جاي اون كه كاري كنيد كه از خيالبافي خود دچار شرمندگي شود از او بخواهيد كه حقيقت را بگايشاند و اون را بنايشانسد.

بدين طريق او مي تواند تفاوت بين واقعيت و خيال را دريابد و از حالت پريشاني خارج شود.

نوجوان متولد خرداد اگر نتواند به طور طبيعي اظهار وجود كند اونگاه به عالم خيال پناه مي برد.

يك كار خوب اين هست كه او را از همان دوران كودكي به فراگيري زبانهاي خارجي تشايشانق كنيد.

زيرا او نيز مانند متولدين آذر اهل مسافرت و گردش هست و داشتن زبان براي او سودمند خواهد بود.بچه متولد خرداد وقتي به شما مي گايشاند كه مي تواند در حين انجام تكاليف، به راديو هم گوش بدهد حرفش را باور كنيد.

اگر نمرات او در پايان سال حرف او را تاييد كند پس چرا بايد مانع او شايشاند؟ اين بچه ها معمولا در هر وقت نمي تواند يك كار اجرا کنند.

انگار دلشان مي خواهد دو بار زندگي كنند ولي فقط يك بار موقعيت اين كار در اختيارشان گذاشته شده هست.

به همين خاطر تلاش مي كنند هر چه سريعتر همه چيز را ياد بگيرند.

تنها نقطه ضعف بچه متولد خرداد اين هست كه كمي عجول هست و نمي تواند يك موضوع را تا به آخر ياد بگيرد.

بنابراين شما نبايد اجازه دهيد كه هوش و هستعداد اونها در راه تعجيل در كار تلف شود.

بچه متولد خرداد چندان وقت شناس نيست و كارهاي خود را به موقع انجام نمي دهد چون معمولا در مسير خود به كشفيات جديدي مي رسد.

همينطور براي او خيلي سخت هست كه حرف كسي را تا آخر گوش بدهد و بعد در پي جواب برآيد.

چون او حرف طرف مقابل را خيلي زود مي فهمد و ديگر نميخواهد جزئيات را بشنود.

احتمالا ممكن هست حرف خود را تكرار كند ولي به ديگري اجازه نمي دهد اين كار را بكند و در نتيجه ديگران از كار او عصباني مي شوند.

در سر كلاس وزوز يك مگس، تكه اي كاغذ رنگي، يا دودي كه از دودكش بيرون مي آيد حواس او را پرت مي كند.

به راحتي نمي توانيد توجه او را به موضوعي جلب كنيد ولي اگر موفق به اين كار شايشاند اونگاه كنجكاايشان و علاقه شديد او را پاداش خواهيد گرفت.

پس نوجوان متولد خرداد شما معمولا پاي تلفن خواهد بود، هر هفته دوست جديدي مي گيرد، تصميم خود را در خصوص شغل آينده اش بارها عوض مي كند، و در رانندگي كمي تند مي راند.

دختر نوجوان متولد خرداد نيز محبوب همه هست، اشكش خيلي زود جاري مي شود، ولي بلافاصله مي تواند لبخندي به گرماي آفتاب بزند.

اين نوجوانان باعث مي شوند احساس جواني كنيد.

هنگامي كه فرزند خردادي شما بزرگ مي شود، دائم با اين شكايت امت روبرو هستيد كه اون ها در هر كاري مداخله مي كنند.

بعد شما تبسمي مي كنيد و اونها ناراحت مي شوند.

تبسم شما به خاطر اين هست كه يادتان آمده هست كه او در سن هفت سالگي دستش را تايشان كيك، خمير ريش پدرش، ظرف ماهي، سطل آشغال، و كاسه سوپ داغ و پريز برق مي كرد و شما را شديدا عصباني مي كرد.

كمي بعد در هنگام غروب، در رايشان چمن ها دنبال كرم شب تاب مي گشت.

و شما آهي از سينه بيرون مي داديد و از خود مي پرسيديد: ((اين بچه دنبال چي مي گردد؟ چرا تايشان هر كاري دخالت مي كند؟ چقدر تكان مي خورد؟)) بعد او صداي شما را ميشنيد و ناراحت مي شد.

و شما هيچ گاه نگاه او را از ياد نخواهيد برد هنگامي كه در جوابتان فرمود: ((سخت نگير مامان...

نمي دانم چرا اين كارها را مي كنم.

ولي نگران نباش بالاخره علتش را پيدا مي كنم.))

پايان- بچه متولد خرداد

8:

وااااااااااااااای
مرسی ی ی ی ی ی ی
خردادش خیلی قشنگ بود
عاشق خردادم

9:

بچه متولد تير :

اين نكته را در جايي بنايشانسيد تا براي هميشه در ذهنتان حك شود و هر روز متعجب نشايشانيد: ((ایجاد و خايشان بچه متولد تير شما با همان سرعتي كه پوشك او را عوض مي كنيد تغيير مي كند.

اين دنيا براي كودك قمري جاي جديدي هست.

او از همه چيزهاي خوشمزه اي كه مي خورد يا مي نوشد بسيار لذت مي برد و مجذوب تصاايشانر رنگارنگي مي شود كه از جلايشان چشمان تيزبين او مي گذرند و اين همه را در حافظه پربار خود ثبت مي كند.

او هرچه را كه تجربه كند به ياد مي سپارد.

همين طور كه بزرگ مي شود هر احساس و عاطفه اي را به خاطر مي سپرد و قادر هست اون را به طور دقيق به ياد بياورد.يك زن متولد تير را مي شناسم كه در اروپا به دنيا آمده بود و هربار كه بيمار مي شد لالايي روسي را كه در كودكي شنيده بود كلمه به كلمه مي خواند، اگرچه حدود نيم قرن مي شد كه در آمريكا زندگي مي كرد.

اكثر ما به سختي مي توانيم كلمات يا آهنگ لالايي زبان مادري خايشانش را به ياد بياوريم.ذهن فعال كودك تير ماه، از صبح تا شب، هر چه را مي بيند و مي شنود در حافظه خود ثبت مي كند.

والدين او خيلي مشكل مي توانند او را تا اوج رايشاناهايش دنبال كنند، يا همراه با او در رودخانه تخيلات درخشان او غوطه ور شوند.

احساسات او بسيار غني، فراوان و گوناگونند، ولي گاهي اوقات پيش مي آيد كه احساس تنهايي مي كنند.بازي كردن با بچه هاي متولد تير بسيار شادي بخش و سرگرم كننده هست.

اونها بچه هاي شيريني هستند، قيافه هايي مضحك دارند، و با چشمهايشان انگار حرف مي زنند.

وقتي گريه مي كنند چهره شان حالت عادي خود را از دست مي دهد، وقتي ادا در مي آورند صورت اونها چين مي خورد، و موقعي كه لبخند مي زنند مي شكفند.

تماشاي چهره اونها سرگرم كننده هست، ولي احتمالا هميشه آرزو مي كنيد كه اي كاش مي شد فهميد كه چه موقع مي خواهد بخندد، به چه چيز در دوردستها خيره شده هست، و به چه موسيقي جلب كننده اي گوش مي دهد.نيازهاي عاطفي بچه هاي متولد تير بيش از بچه هاي متولد اسفند هست.

قايشان ترين عاملي كه بر متولدين تير تاثير مي گذارد محيط اوليه خانواده هست.

خرچنگها، از دوران نوزادي تا نوجواني، دقيقا همان واكنشهاي پدر و مادر و خواهر و برادرهاي خود را تقليد و تكرار مي كنند.

كودك تحت تاثير ماه شما احتمالا خجالتي هست و نمي تواند تمايلات دروني خود را براي شما بازگو كند ولي از صميم قلب خواهان اون هست كه او را در آغوش بگيريد و دوستش داشته باشيد.

اگر اين بچه متواند توجه خانواده، اقوام و دوستانش را به خود جلب كند از بين مي رود.
يك شب دير وقت در آشپزخانه يكي از دوستان نزديكم كه متولد تير هست بوديم و داشتيم راجع به كودكي او صحبت مي كرديم.

او فرمود: ((وقتي كه دختر مدرسه اي بودم پدر و مادرم هفته اي ده پانزده سنت به من پول تو جيبي مي دادند.

ولي من هيچ وقت پولم را خرج نمي كردم.

بلكه اون را پس انداز مي كردم تا بتوانم اون را جايزه بدهم.)) من پرسيدم: ((براي چي؟)) جواب داد: ((خوب، من آخر هر ماه به اون دوستي كه بهترين رفتار را در طي اون ماه با من داشت پنجاه سنت جايزه مي دادم.)) تعجب كردم و خواستم به او بگايشانم كه با اون پول مي توانست چقدر شكلات و چيزهاي جالب ديگري بخرد ولي در چشمهايش چيزي ديدم كه نظرم عوض شد.


كودك متولد تير در دوره نوجواني ممكن هست براي مدتي كوتاه، بدون هيچ دليلي، كمي ياقي گري كند، ولي در طي سالهاي حساس زندگي اش، معمولا نظم و انضباط را مي پذيرد.

زدگي دروني او برايش خيلي واقعي و زنده هست و از همين رو مي تواند ساعتها در تنهايي بماند و با خود بازي كند.

حتي ممكن هست يك همبازي خيالي به اسم بوريس يا بتي داشته باشد كه به كمك مي كنند تا گلهاي خيالي بكارد و با هم دزد بازي كنند.

همبازي خيالي او هميشه با ادب و خوش رفتار هست و مي گذارد كه او در بازي ها برنده شود.


گاهي اوقات اين همبازيهاي خيالي براي چند هفته اي غيبت مي كنند، ولي به محض اون كه دوستان واقعي او احساساتش را جريحه دار مي سازند و مقام رياست را از او مي گيرند اونها دوباره سر و كله شان پيدا مي شود.

با وجود اون كه اغلب متولدين تير آدمهايي ساكت و سر به زير هستند ولي نشانه خورشيدي اونها دلالت بر حاكم بودن اونها مي كند.

اونها عليرغم احساسات ظريف و رفتار آرام خود، به هيچ وجه مطيع و فرمانبردار كسي نخواهند شد.

همينطور از نظر فكري بچه هاي مستقلي هستند.


معمولا بچه هاي جيغ جيغو بيشترين توجه را جلب مي كنند، اما بچه متولد تير از چنين روشي پيرايشان نمي كند، ولي اگر به او بي اعتنايي كنيد يا او را مورد بي مهري برنامه دهيد گريه را سر خواهد داد.

البته گريه اي كه سيل راه مي اندازد و ممكن هست اتاقش را آب ببرد.

انگار كه كسي شير آب را باز گذاشته باشد و آب همه جا را برداشته باشد! اگر اين اشكها نتواند اون احساس ترحم و دلسوزي را كه سخت بدان محتاج هست جلب كند اونگاه اين پسر يا دختر كوچولو وقتي كه بزرگ شد همانند مردان متولد شهريور درونگرا مي شود و احساسات خود را پنهان مي كند و قادر نيست عشق بورزد و از ديگران محبت دريافت كند.

اونگاه به تنهايي پناه مي برد و كمتر دوست مي گيرد و در سنين پيري آدم گوشه گيري خواهد شد.10:

وقتي كه سرپرست چنين خرچنگ كوچولايشان حساسي مي شايشاند بايد با او بخنديد، گريه كنيد، و ترسهاي او را تسكين دهيد.

اين بچه از خيلي چيزهاي مي ترسد، مثلا از خوابيدن در تاريكي، آتش و كبريت، ماشين هايي كه با سرعت زياد حركت مي كنند و پر سروصدا هستند.

او همينطور از غريبه ها، حيوانات بزرگ، نورهاي درخشان، غذاهايي كه قبلا نخورده باشد، و رعد و برق وحشت دارد.

وقتي كه باران مي بارد مثل اغلب پرنده ها غمگين مي شود.

باران بهاري يا پاييزي در روح او تاثير مي گذارد و او را وادار مي كند شعري بگايشاند، تابلايشاني بكشد، يا آهنگي بسازد.

گاهي اوقات هم سرش را زير پتو مي كند و از ترس مي لرزد.بچه متولد تير هميشه به يك همدل خوب نياز دارد تا بتواند هستعدادهاي هنري و خلاق خود را آشكار كند.

چنانچه در سالهاي اوليه زندگي اش از صميم قلب با او همدردي و همدلي كنيد اونگاه در سن بلوغ فردي صبور، شكيبا، سخاوتمند و متكي به نفس بار مي آيد.

اما اگر به او بي اعتنايي كنيد خوش قلبي او تغيير مي يابد و تبديل به ترحم به خود و سكوت مي شود.

هراس و وحشت او نيز ممكن هست به تعصب غير منطقي و تنفر تبديل شود، مگر اون كه در سنين كودكي اين مسئله را به نوعي حل كرده باشيد.

خرچنگهاي كوچولو وقتي كه از نظر احساس و عاطفه درست رشد نكرده باشند گاهي تبديل به آدمهايي بداخلاق، شكاك و كينه توز مي شوند.

در بهترين حالت، اين مردان و زنان غمگين و دمدمي مزاج، زندگي غمبار و كسالت باري خواهند داشت مگر اونكه عزم خود را جزم كرده و همه تلاش خود را براي ساختن يك امپراطوري مالي صرف كنند و يا در پي شكوفا كردن هستعدادهاي نهاني خود برآيند.

اين دو روش مي توان جايگزين عشق و عاطفه اي گردد كه در دوران كودكي، وقتي كه بيش از هر وقت ديگر از لحاظ احساسي آسيب پذير بوده اند از اونها دريغ شده هست.


در ارتباط با اين بچه ها بايد نكته مهمي را هميشه به خاطر داشته باشيد: اين كودكان راجع به بي اعتنايي ديگران و عدم پذيرش خود از طرف جمع هميشه پيش خود خيالبافي مي كنند.

از همين رو دائم بايد به اونها گوشزد كنيد كه بچه هايي خوب، باهوش، دوست داشتني و زرنگ هستند.

بعضي از پدر و مادرها متوجه اين نكته مي شوند و اونقدر به اونها توجه مي كنند كه لوس بار مي آيند و هنگامي كه وارد جامعه مي شوند از همه توقع دارند كه به اونها توجه كنند و چون به خواسته خود نمي رسند رنجيده خاطر و عصباني مي شوند.


عجيب نيست كه اغلب متولدين تير خاطره خوبي از مادر خود دارند و هر چقدر بزرگتر مي شوند مادر خود را بيشتر مورد ستايش و تمجيد برنامه مي دهند.

چون هيچ كس ديگري به اندازه مادرشان به اونها توجه نشان نمي دهد.
در مورد بچه متولد تير، پرسش مهمي كه مطرح مي شود اين هست كه آيا با اين بچه قمري بايد بيش از حد سختگيري كرد و او را مقيد و محدود كرد يا بايد بيش از حد به او آسان گرفت و او را لوس كرد؟ يافتن راه ميانه چندان ساده نيست.

ولي نوميد نشايشاند.

بهترين روش اون هست كه با او طبيعي رفتار كنيد.

يعني به روش قديم هر موقع كه لازم بود تنبيهش كنيد و در بقيه موارد او را در آغوش بگيريد و ببوسيد و به او محبت كنيد.معلمهاي مدرسه خيلي زود متوجه هستعداد عجيب و غريب متولدين تير در درس تاريخ مي شوند.

اونها خيلي خوب تاريخ ها و وقايع را به خاطر مي سپرند و به مدد حافظه پرقدرت خود مي تواند همه چيز را درباره گذشته حفظ كنند.

طوري كه انگار خودشان در اونها حضور داشته اند.

اگر پل ريور، توماس جفرسون، يا آبراهام لينكلن مي توانستند برگردند و داستان زندگي خود را تعريف كنند احتمالا قادر نبودند به خوبي متولدين تير راجع به گذشته خود حرف بزنند.

به همين دليل به راحتي مي توان فهميد كه چرا اونها به سمت تئاتر مي روند، عكاسان خلاقي مي شوند، و در موسيقي يا هنر فعاليت مي كنند.


معلمين اين بچه ممكن هست گاهي اوقات از سماجت و لجبازي يا خيالپردازي اونها شكايت كنند ولي اين نقاط ضعف اونها چندان جدي نيست.

اونها گاهي اوقات در مورد همه چيز اغراق مي كنند.

مثلا پسر متولد تير وقتي كه از ايوان خانه پايين مي افتد و صورتش كمي زخمي مي شود مي گايشاند خراشهاي رايشان اون بر اثر حمله خرس خطرناكي در جنگل ايجاد شده هست.

دختر متولد تير هم اگر يك جر و بحث عادي با پدر و مادرش داشته باشد ممكن هست اون را براي ديگران اين طور تعريف بكند كه او را در اتاقش زنداني كرده اند و در را به رايشانش قفل كرده اند و به او غذا نداده اند.

بديهي هست كه متولدين تير با مطالعهداستانهاي هيجان انگيز و اون تخيل قايشان كه دارند مي توانند داستانهاي پرماجرايي از خود ببافند.

اما وقتي كه احساساتش واقعا جريحه دار شود به جاي سر هم كردن تراژديهاي خيالي، به گوشه اي مي رود و ساكت مي شود.

ضرب المثل قديمي چيني مي گايشاند: ((كسي كه واقعا آزرده شده هست سكوت مي كند.))


كودكان متولد تير مانند كودكان متولد مهر مي توانند با پرخوري خايشانش هزينه مربوط به غذاي خانواده را افزايش چشمگيري بدهند.

و وقتي هم كسي به اونها مي گايشاند ((چاقالو)) رنجيده خاطر مي شوند و شما بايد اونها را آرام كنيد.

اما اگر دچار افسردگي باشند طوري ضعيف و لاغر مي شوند كه همه به اونها مي گايشانند ((لاغر مردني)).

اما بهتر هست در مورد اين بچه ها از به كار بردن هر نوع لقبي خودداري كنيد.
اكثر خرچنگاي جوان با اشتياق منتظر روزي هستند كه بتوانند كار كنند و پول دربياورند.

اونها براي پيدا كردن كار در كوچه و خيابان راه مي افتند و همسايه ها را به ستوه مي آورند.

بچه متولد تير شما ممكن هست از همان دوران كودكي به كارهايي مثل چمن زدن، جارو كردن برگ ها، يا نگهداري بچه هاي همسايه بپردازد.

بطريهاي خالي را جمع آوري مي كند و اونها را به مغازه دار مي دهد و گرايشاني اونها را مي گيرد.

لباسهاي شسته را رايشان بند پهن مي كند، به رفتگر محله كمك مي كند، شربت مي فروشد و خلاصه هر كاري از دستش بر مي آيد انجام مي دهد تا چند سكه به دست بياورد و از صداي جيرينگ جيرينگ اونها لذت ببرد.

البته او بخش مهمي از پولي كه به دست مي آورد پس انداز مي كند.

او احتمالا زودتر از بچه هاي همسن و سال خود ياد مي گيرد كه پول تو جيبي خود را بدست بياورد و از اين بابت به خود افتخار خواهد كرد.

خلاصه اونها از نظر مالي چندان مشكلي براي شما ايجاد نخواهند كرد.

مثلا وقتي كه دانشجو مي شوند به كار دانشجايشان مي پردازند.

پسران متولد تير اصولا كنجكاايشان خاصي به دنياي تجارت و كسب دارند.

دخترهاي متولد تير نيز در امور مالي با لياقت و كاردان هستند و علاوه بر اون وقت زيادي را به بازي با عروسكهايشان و پخت و پز اختصاص مي دهند و براي شغل آينده خود كه كدبانايشاني هست به تمرين كردن مي پردازند.

11:

بچه متولد تير با شوخي و لطيفه هاي خنده دار خود باعث سرگرمي شما مي شود.

او با شكلكهايي كه در مي آورد شما را به ياد ماسكهاي جشن هالايشانن مي اندازد.

اگر برايتان امكان دارد قطعه زميني در گوشه حياط به او بدهيد تا با دست خود گياه بكارد و رشد اونها را تماشا كند.

اين بچه نسبت به بيماري اقوام و بستگان خود مشكلات مالي اونها و همينطور دردسرهايي كه برايشان پيش مي آيد حساس هست و به ياري اونها مي شتابد.


نوجوان متولد تير عاشق كتابهايي هست كه راجع به قهرماناني هست كه با شجاعت و دلاوري از پس مشكلات بر مي آيند.

اونها با حيوانات رفتاري دلسوزانه و خوب دارند.

اگر احساس كنند كسي به اونها زور مي گايشاند و با اونها بدرفتاري مي كند عقده دل خود را بر رايشان كوچكتر از خود خالي مي كنند.

خرچنگهاي جوان گاهي اوقات دچار كج خلقي مي شوند و ترشرايشاني مي كنند، ولي اين رفتار چند ساعت بيشتر طول نمي كشد و دوباره همان خنده شاد و پر نشاط خود را سر مي دهند.
وقتي كه چراغ اتاق خواب را خاموش مي كنيد، احتمالا مثل همه والدين ديگر به ياد روزهايي در آينده نزديك مي افتيد كه او ديگر نيست تا سر كوچك خود را از لاي در بيرون بياورد و ((يك ليوان آب)) بخواهد.

و كمي غمگين مي شايشاند.

هنگامي كه او خانواده را ترك مي كند تا خود خانواده تشكيل دهد، ديگر صداي خنده ها و گريه هاي پرسروصداي او را نخواهيد شنيد.

آيا او هرگز خانواده خود را فراموش مي كند؟ اگر در اواخر خرداد يا اوايل تير به دنيا آمده باشد هرگز اين كار را نمي كند.

ممكن هست براي چند سال به نقاط دوردست سفر كند ولي شما بهتر هست كه اون تيله هاي كوچكي را كه سپس يك دعوا به شما داد، يا اون عروسك پارچه اي كهنه او را دم دست نگه داريد چون فرزند متولد تير شما به زودي به خانه بر مي گردد تا خاطرات گذشته خود را از نو زنده كند.

مهم نيست چقدر از شما دور هست، چون او هر جا كه باشد خانواده خود را فراموش نمي كند.

پايان

12:

بچه متولد مرداد (امرداد) :


آيا بچه اي را به خاطر مي آوريد كه در دوران كودكي هميشه رئيس بود؟ يادتان مي آيد كه اون كوچولو هر موقع كه نمي توانست رئيس شود چه طور اخم ميكرد؟ اين بچه كه هر موقع بي پول بوديد به شما قرض ميداد كه بستني و شكلات بخريد مطمئنا متولد مرداد بوده هست.

بچه متولد مرداد هر وقت كه راه خود را پيدا ميكند خوشحال و بازيگوش و با نشاط هست.

ولي اگر نتواند به خواست خود برسد ناگهان عصباني مي شود و جيغ مي كشد و افسرده و ناراحت در گوشه اي كز مي كند.

شير جوان را اگر هم كمي مغرور و خود نما جلوه كند نبايد دائما مورد تحقير برنامه داد.

سركوب كردن شور و اشتياق ايشان ممكن هست چنان ضربه ي روحي عميقي بر او وارد كند كه سالها فراموش نكند.


شيرهاي نر و ماده كوچولو عادت دارند بر بچه هاي ديگر حكمفرمايي داشته باشند و اين موضوع اغلب باعث ناراحتي مادران بچه هاي محجوب و آرام ميشود.

براي منع كردن او از اين كار نبايد جلايشان هم بازيهايش او را سرزنش كنيد بلكه بهتر هست با ملايمت و مهرباني به او تذكر دهيد.

اگر غرور شير را به ايشانژه در جلايشان جمع جريحه دار كنيد واكنش ناجوري از خود نشان مي دهد.بهتر هست حس رياست طلبي طبيعي را در فرزند مردادي خود تقايشانت كنيد ولي به او بياموزيد كه رياست بايد نوبتي باشد و به شكلي عادلانه صورت گيرد حتي اگر او احساس كند قايشان تر از ديگران هست.

حس عدالت جايشاني شير معمولا باعث مي شود كه ايشان اين مسائل را به خوبي درك كند.

او مهاجم نيست.

بلكه فقط حس ميكند كه مجبور هست جلوتر از ديگران باشد.اين دختر و پسرهاي متولد مرداد علاقه ي خاصي به خود نمايي دارند و اگر اين تمايل در اونها محدود و مقيد نشود اونگاه به سختي ميتوان اونها را از اين كار بازداشت.

شير نر كوچولو همان بچه اي هست كه در حياط مدرسه بر رايشان سرش مي ايستد يا بر رايشان يك نرده راه ميرود و ديگران را به تشايشانق واميدارد.

والدين عاقل اين گونه بچه ها از همان دوران كودكي به فرزندان خود ياد ميدهند كه خودنمايي كار خوبي نيست و با غرور و متانت هيچ جور در نمي آيد.

اين فرموده براي كودكي كه سرشار از غرور هست موثر واقع شده و اون را به خوبي مي پذيرد.


حتي در كوچكترين شيرها هم به خوبي مي توان اين خصوصيت رياست طلبي و حكمفرمايي بر ديگران را مشاهده نمود.

او از همان روزهاي اول در خانه بر ديگران حكومت مي كند و با اندكي تلاش، والدين اقوام را زير سلطه خود در مي آورد.

شير كوچولو بر تخت سلطنت خود (همان صندلي پايه بلند خودش) مي نشيند و در حاليكه لباسش را با آب ميوه و زرده تخم مرغ كثيف كرده و پوشكش نيز بايد عوض شود وقار خود را حفظ ميكند.

براي بچه متولد مرداد خيلي طبيعي هست كه همانطور بنشيند و اجازه دهد پدر و مادر و دوستان او را مورد ستايش برنامه دهند و به او تعظيم نمايند.

او تعريف و تمجيد را خيلي خوب ميپذيرد و برايش بسيار عادي هست.

موقعي كه غريبه ها لوسش مي كنند و او را مورد توجه برنامه مي دهند به صورت كوچولو و دلپذير و از خود راضي او نگاه كنيد.
13:

بچه متولد مرداد بي مهاباتر از بچه هاي ديگر هست و بيشتر خودش را به خطر مي اندازد و فعالتر از بقيه بچه هاست.

بعد دوره هاي تنبلي او فرا ميرسد.

همواره در گوشه اي دراز ميكشد و اونقدر خسته هست كه نمي تواند حتي انگشت خود را بلند كند مگر در مواردي كه بخواهيد از او پذيرايي كنيد.

در اين جور مواقع او را به حال خود رها كنيد تا بفهمد كه ديگران پيشخدمت او نيستند.

اگر چيزي ميخواهد بهتر هست منتظر بماند تا تجديد قوا پيدا كند و خودش بتواند به دنبال اون برود.

در غير اين صورت ممكن هست اون قدر لوس شود كه به يك ظالم كوچولو گردد.

اشكالي ندارد كه گاهي برايش كتاب بياوريد و با يك ليوان شير كاكائو به دستش بدهيد، ولي در برابر هوسهاي او مقاومت كنيد – مگر اينكه واقعا بخواهيد پيشخدمت اين شاهزاده باشيد.


نوجوان شير وقتي كه ياد بگيرد به حقوق ديگران احترام بگذارد تا ديگران نيز حقوق او را رعايت كنند موجود جالبي خواهد شد.

اونها به اندازه حيوانات كوچك باغ وحش بازيگوش و مهربان هستند و به همان اندازه نيز احتياج به انضباط و نظم دارند.

براي اهلي كردن شير بايد بوسه هاي گرم و شلاق را در كنار هم به كار ببريد.

هركدام از اين دو اگر به تنهايي به كار گرفته شود بي فايده و خطرناك هست.

پسر و دخترهاي متولد مرداد دو نوع هستند.

نوع اول معاشرتي، شاد، خوشرو، صميمي، سخاوتمند، البته كمي هم خودنما.

نوع دوم ساكت تر و ظاهرا كمي خجالتي.

خجالتي بودن اين دسته از شير ها ممكن هست بدين دليل باشد كه غرور اونها از طرف والدين مستبد جريحه دار شده باشد يا به خواهر و برادر اونها بيش از حد توجه شده باشد.

نتيجه اين سوء رفتار اين مي شود كه بچه شير بعدها كمبود محبت خود را با تحميل كردن چيزهاي نامناسب به اشخاص نامناسب و وقت نامناسب جبران مي كنند يا شديدا خجالتي و گوشه گير مي شوند.

غرور او اگر براي مدتي طولاني و به شيوه هاي غير طبيعي سركوب شود بسيار خطرناك خواهد بود.


پسرهاي متولد مرداد در سنين پايين، دوست دارند بازيهايي اجرا کنند كه در اون رقابت و خطر وجود داشته باشد و اونها بتوانند اداي سربازها را در بياورند كه به مبارزه ميپردازد.

دختر كوچولايشان شير نيز خانم و با اراده خواهد بود و دوست دارد لباسهاي زير بپوشد تا ديگران از قيافه او تعريف كنند و از قبول مسئوليت در كارهاي خانه لذت مي برد.

بعضي از دخترهاي مردادي دقيقا مثل پسرهاي مردادي عمي مي كنند ولي سرانجام غرور و تكبر اونها غالب مي شود و از اين مرحله عبور مي كنند.

از اين بچه ها توقع نداشته باشيد سطل زباله را به جلايشان در بگذارند يا كف اتاقها را تميز كنند.

چون اونها از انجام كارهاي سطح پايين خشمگين مي شوند.

بنابراين بهتر هست كارهاي مهمتر و موقرانه تري را از اونها بخواهيد تا احساس قدرت بكنند.


معلم ها مي توانند از شاگردان متولد مرداد خود بخواهند كه با ديگران كمي كار كنند.

اين بچه ها خيلي دوست دارند موضوعي را براي ديگران توضيح دهند و هيچ چيز برايشان لذت بخش تر از اين نيست كه در موقع غيبت معلم نقش او را بازي كنند.

اين كار باعث ميشود در مركز توجه برنامه گيرند.

بچه شيري كه چنين مسئوليتي را بر عهده مي گيرد به خوبي اون را انجام مي دهد.

البته بعضي مواقع هوس مي كند بازيگوشي كند و وقتي كه معلم بر ميگردد ميبيند كه تايشان كلاس سيرك به راه انداخته هست.
14:

بچه متولد مرداد اگر به ميل خود تصميم بگيرد خيلي سريع چيز ياد ميگيرد.

او بسيار باهوش هست و معلمان صبور اغلب به اونها جايزه ميدهند.

البته اونها در زمينه ياد گيري مطالب درسي كمي تنبل هستند و همواره سعي ميكنند با روحيه شادمان و شخصيت جذاب خود نظر معلم را به سايشان خود جلب كنند.

معلم ها هم معمولا گول لبخند و تملق گايشاني هاي اونها را مي خورند و به همين دليل چندان عجيب نيست كه بچه هاي متولد مرداد معمولا نمره هايي ميگيرند كه بيشتر از حق اونهاست.

شايد مجبور شايشاند روشهاي صحيح مطالعه را بارها و بارها به اونها گوشزد كنيد.

ولي به باد داشته باشيد كه تحميل هر چيزي به اونها چيزي جز وقت تلف كردن نيست.

ساده ترين روش براي اينكه نمره هاي او را ارتقا دهيد اين هست كه غرور او را تحريك كنيد و از او بخواهيد برتر از ديگران شود.

موقعي كه كاردستي انجام مي دهد ضربه نوازشگرانه اي به پشت او بزنيد.

البته چون ضربه هاي آرام به او اثر نمي كند بهتر هست طوري بزنيد كه اون را حس كند.

اصلا مهم نيست كه ديگران چقدر او را تحسين مي كنند، او هميشه تشنه ستايش و تعريف و تمجيد ديگران هست.بچه متولد مرداد احتمالا در مقايسه با ساير بچه ها به پول تو جيبي بيشتري نياز دارد.

او ممكن هست مقدار زيادي از پول خود را خرج كند يا به ديگران بدهد ولي هرگز نمي گذارد جيبش خالي شود.

بهتر هست قانوني را كه راكفر در مورد مسائل مالي به بچه ها ياد داد را به او بياموزيد: (( مقداري ببخش، مقداري خرج كن، مقداري هم پس انداز كن.)) مخصوصا اين مورد آخر را فراموش مكن.شيرهاي نر و ماده وقتي كه بزرگتر مي شوند زودتر از ديگر بچه ها متوجه جنس مخالف مي شوند.

دوران بلوغ اونها پر تلاطم خواهد بود چون از نظر احساسي دائم در تحول هستند.

در مورد دوستي ها و روابط عاطفي خود به شدت دچار هيجان و كدورت و شور و غوغا مي شوند.

تمام بچه هاي متولد مرداد عاشق مهماني هستند.

به اونها بايد آزادي بدهيد وگرنه خودشان اون را به زور مي گيرند، دستورات خشن باعث خدشه دار شدن غرور و وقار اونها مي شود.

اگر او را با شجاعت بار آوريد و غرور او را صادقانه مورد تمجيد برنامه دهيد بچه اي قايشان خواهد شد.


بزرگ كردن بچه متولد مرداد كار چندان ساده اي نيست.

موقعي مي رسد كه تصور مي كنيد شير شما هرگز رام نخواهد شد.

ولي او رام شدني هست مشروط بر اون كه به خاطر بسپاريد كه او به انضباط و نظم و آرامش نياز دارد.

عشق و محبت دو كليد اسرار آميزي هست كه قلب طلايي او را ميگشايد.
اين شيرهاي بزرگسال غمگين و اخمو، از اون دسته شيرها نيستند كه در كودكي مورد تحسين و تشايشانق برنامه گرفته اند، بلكه اونهايي هستند كه از نظر عاطفي محروميت كشيده اند و مورد بي مهري برنامه گرفته اند.

يادتان باشد كه او تظاهر ميكند كه خيلي شجاع و دلير هست ولي پيش خود هميشه از اين هراس دارد كه اين طور نباشد.

او را هر شب در آغوش بگيريد و از صميم قلب به او محبت كنيد.
پايان

15:

بچه متولد شهريور:


بچه متولد شهريور وقتي كه سعي دارد صداهايي را كه در مهد كودك شنيده هست تقليد كند در واقع دارد هستعداد هنرپيشگي سنبله را كه كمتر كسي به اون اشاره مي كند به نمايش مي گذارد.

توانايي تقليد كردن در واقع از همان سنين اوليه زندگي در ايشان آشكار مي شود.

بچه متولد شهريور بسيار هشيار و زيرك هست ولي از بچه هاي ديگر آرام تر هست.

اين همان تناقضي هست كه شخصيت آينده او را بيان مي كند و به طور متناوب آرامش بخش و آزار دهنده خواهد بود.


وقتي اين بچه از شما هلو مي خواهد به او آب سيب ندهيد وگرنه غوغايي به پا مي كند.

اگر آب سيب را دوست نداشته باشد اجازه نمي دهد حتي يك قطره از اون وارد گلايشانش شود و در حين كشمكش سر انجام همه ي آب سيب را رايشان صندلي اش مي ريزد و همه پوشش خود را كثيف ميكند.

البته همان طور كه سرش را به شدت به طرف ديگر مي چرخاند خنده دلپذيري تحايشانلتان مي دهد.

گاهي اوقات اسفناج را به بستني ترجيح مي دهد و باعث حيرت شما مي شود.

او از همان سنين اوليه به انتخاب دقيق غذاي خودي مي پردازد.به غير از وسواس و نحسي او در مورد غذا خوردن، بزرگ كردن چنين بچه اي تجربه خوشايندي هست كه گاهي اوقات همراه با كشمكشهاي اندك و اوقات تلخي هست.

بچه متولد شهريور از همان كوچكي خيلي به تميزي و نظم اهميت مي دهد و هميشه اسباب بازيهايش را مرتب مي كند.

در دوره ي نوجواني ممكن هست كمي خجالتي و كمرو باشد و در حضور غريبه ها كمتر حرف بزند ولي در جمع دوستان و اقوام اين گونه نخواهد بود .

او به احتمال زياد زود زبان باز مي كند و جز در مواقعي كه با غريبه ها روبرو مي شود خوب حرف ميزند.

بچه متولد شهريور زياد شيطنت نمي كند و درد سر ساز نيست و هنگامي كه مادرش مشغول انجام كار هاي خانه هست با او همراهي مي كند.

حرف مادرش را گوش ميكند و كارهاي مادرش را تقليد مي كند.بچه متولد شهريور معمولا در مدرسه مورد توجه معلم هاي خود واقع مي شوند چون خيلي خوب و راحت زير بار قوانين و مقررات مدرسه مي روند و انضباط پذير هستند و درسهاي خود را نيز خوب فرا مي گيرند. درس دادن به بچه متولد شهريور كه خيلي هشيار و آرام هست لذت بخش هست.

البته بهتر هست در عيب جايشاني و انتقاد از او جانب احتياط را رعايت كنيد.

اگر بر اشتباهات او زياد اسرار كنيد اونگاه ممكن هست به حدي ناراحت شود كه در بستر بيماري بيفتد.انجام سخنراني براي اين بچه ها در جلايشان همشاگردي هاي خود در كلاس بسيار عذاب آور هست و وقتي كه اين كار را انجام مي دهند تا مدتي دلشان نمي خواهد درس بخوانند.

هر موقع نوجوان متولد شهريوري دچار اشتباه مي شود سعي كنيد فقط يك بار و اون هم به آرامي به او تذكر دهيد، زيرا او خود احتمالا بيشتر از معلم خود را مورد انتقاد و سرزنش برنامه مي دهد.


بچه هاي متولد شهريور معمولا كارهاي يكنواخت مدرسه را كه بقيه بچه ها از اون خوششان نمي آيد به عنوان مسئوليت مي پذيرند و انجام مي دهند.

اونها شاگرداني قابل اعتماد و لايق هستند و ذاتا صميمي و دوست داشتني و جدي هستند.

اگر همشاگردي هاي شيطان اونها سر به سرشان بگذارند ممكن هست از كوره در رفته و بد اخلاقي كنند.

بچه متولد شهريور بسيار انعطاف پذير هست و به همان اندازه كه در نقاشي مهارت دارد در تنظيم و ايشانرايش روزنامه ديواري مدرسه نيز تبحر دارد.

پيشنهاد ايفاي نقش در نمايش مدرسه به او چندان ضرري ندارد .

اگر او بتواند بر وحشت از صحنه غلبه كند قابليت بسيار عجيبي در بازيگري دارد.

البته ممكن هست از اين كه در مركز توجه برنامه مي گيرد چندان خشنود نباشد.دقت بسيار خوب متولد شهريور، همينطور قابل اعتماد بودن او باعث مي شود معلم از او براي تصحيح ورقه هاي امتحاني بچه ها كمك بگيرد.

وقتي كه مبصر كلاش مي شود هشيار و خوش اخلاق هست.

البته گاهي كه معلم دچار اشتباه مي شود همين متولد شهريور خجالتي و كمرو دستش را بالا مي برد و با اعتماد به نفس اون اشتباه را به او گوشزد مي كند و چهره ي معلمش سرخ مي شود.

بچه هاي متولد شهريور دلشان مي خواهد جواب همه چرا ها را بدانند.

اونها خيلي كم متصديان امور را زير سوال مي برند ولي در مورد اطلاعاتي كه در كتابها آمده هست ترديد دارند.

مطالب چاپي براي ذهن كنجكاو اون ها كافي نيست و اين بچه ها به اسباب بازيهاي آموزشي فراواني احتياج دارند و وقتي كه خيلي كوچك هستند بايد براي اون ها مقدار زيادي كتاب بخوانيد.

اونها اگر نتوانند تحصيلات خود را كامل كنند و اون را تا مراحل عالي ادامه دهند بعدها دچار افسردگي مي شوند.

اگر متولدين شهريور نسبت به ديگران معلومات كمتري داشته باشند درون گرا مي شوند و از كمبود تحصيلات خود به طرز دردناكي شرمنده مي شوند.وقتي كه نوجوان متولد شهريور نسبت به جنس مخالف خود توجه مي كند بهتر هست خود را به بي اعتنايي بزنيد.

چون اگر سر به سر او بگذاريد ممكن هست دچار ضربه روحي و عاطفي شود و در زندگي زناشايشاني او در آينده تاثير بگذارد.

شما بايد نياز هاي عاطفي بچه متولد شهريور را با روشهاي عملي بر طرف كنيد.او هرگز به شما نشان نمي دهد كه چقدر به ابراز محبت و عشق احتياج دارد اما كمبود اون مي تواند در روابط آينده او تاثير عميقي بر جاي بگذارد.

حتي دختران بسيار زيبا و پسران بسيار جذاب نيز بايد متقاعد شوند كه جالب و دوست داشتني هستند.

زيرا اونها خيلي سخت مي توانند خود را باور كنند و رفتارهاي پرخاشگرانه و خشن دوستان خود را جذاب تر مي دانند.غرور اين بچه را مي توان به روش غير افراطي مورد تشايشانق و تقايشانت برنامه داد تا به خود اعتماد پيدا كنند.

بنابراين بدون هيچ گونه هراسي اونها را در آغوش بگيريد، ببوسيد، صميمانه تحسين و ستايش كنيد و نوازش كنيد.

كودك متولد شهريور شما به همان اندازه روغن ماهي، به ايشانتامين هاي عاطفي نياز دارد.

16:

او عادات دقيق و وسواس گونه دارد و مثلا اگر وسايلش را جابجا كنيد آرامش او به هم مي خورد و لب به شكايت مي گشايد.

او هر كاري را در وقت خاص خود انجام مي دهد و اگر اين نظم به هم بخورد عصبي ميشود.

او معمولا رفتاري مودبانه دارد مگر اونكه از او بخواهيد صادقانه نظر صريح خود را بگايشاند.

بچه متولد شهريور ممكن هست هر عضو خانواده را مورد انتقاد و عيب جايشاني برنامه دهد و اين كارش گاهي اوقات خيلي سرگرم كننده و جالب هست.

گاهي اوقات حتي اداي اشتباهات اونها را نيز در مي آورد.

احتمالا زودتر از بقيه بچه ها تمايل به هستقلال پيدا مي كند و از شما اتاقي براي خودش مي خواهد در مورد آشپزي شما نيز ممكن هست وسواس به خرج بدهد.


او قبل از اونكه بچه هاي ديگر الفبا را ياد بگيرند با احساس مسئوليت آشنا ميشود و به سر درد هاي مادر و مشكلات مالي پدر همدردي نشان مي دهد.

از او مي توانيد انتظار داشته باشيد كه در مدرسه نمرات خوبي بياورد، در كارهاي خانه به شما كمك كند و براي پول تو جيبي خود برنامه ريزي كند.در هر حال او كامل و مطلق نيست و هنگامي كه از غذاي خود ايراد مي گيرد و از شما ميخواهد دانه هاي لوبيا را از غذايش بيرون بياوريد يا لج ميكند و از پوشيدن پيراهني كه كمي چروك دارد خودداري مي كند دلتان مي خواهد كتكش بزنيد.

ولي با همه اينها آدم دلش مي خواهد بچه متولد شهريور هميشه تايشان خانه باشد و با خودش شادي و نشاط بياورد.بچه متولد شهريور بايد يك بچه گربه يا پرنده داشته باشد تا به تدريج درس عشق و محبت را فراگيرد.

برايش سگ بزرگ نخريد چون اگر نوجوان باشد با حيوانات خانگي بهتر كنار مي آيد.

مورچه ها هم او را خيلي سرگرم مي كنند.

تماشاي مورچه هاي كوچك كه با تقلا و كوشش به اين طرف و اون طرف مي روند ذهن كوچك عمل گرا و كنجكاو او را سخت به خود مشغول مي كند.وقتي كه صحبت مي كند به او گوش بدهيد چون عقل او خيلي بيشتر از سنش هست اگر دقيقا بفهمد كه چه توقعي از او داريد شما را خشنود خواهد كرد بنابراين نيازي نيست كه به او غرولند كنيد.

فراموش نكنيد كه براي بارور كردن قوه تخيل او بايد به زمينه سازي و تقايشانت اون بپردازيد وگرنه به راحتي سركوب و نابود مي شود.

هرگز نگران لوس بار آمدن او نباشيد و تصور نكنيد كه ممكن هست دچار توهم و خيال شود.

بچه متولد شهريور محكم تر از اون هست كه با اين حرف ها لوس شود.
هر چقدر كه ميتوانيد رايشاناهاي قشنگ در قلب و روح او جاي دهيد.

تقايشانت خيال پردازي و رايشانا بافي باعث مي شود وقتي كه بزرگ شد به تعادل عاطفي مورد نياز خود دست يابد.

اين نوع خيال پردازي هاي آرماني سبب مي شود در سالهاي آينده از تنها ماندن نجات يابد.خطر تنها مانده در آينده او را تحديد خواهد كرد.

بچه متولد شهريور بر خلاف بچه هاي ديگر علاقه چنداني به داستان هاي خيالي و افسانه اي ندارد.

او به راستي يك واقع بين كوچولو هست.

احتمالا به همين دليل هست كه بيش از ديگران نياز به واقعيت دارد.

پايان

17:

بسیار عالی بود ودرست.

ممنون

18:

دی رو هم بنویس

19:

بچه متولد مهر:


والدين كودك متولد مهر دائم اين عبارت را در مورد كودك خود مي شنوند ((واي عجب بچه خوشگلي!)) بنابراين كمي دچار غرور شوند بايد بر اونها ببخشيم.

بچه متولد مهر مثل فرشته هاي تپل و سرخ و سفيد هست كه انگار از لابلاي صفحات كتاب بچه ها بيرون آمده هست.

اجزاي صورت او بسيار ظريف و متناسب هست و واقعا دلرباست.

خيلي كم پيش مي آيد كه با عصبانيت پتايشانش را با لگد از رايشان خود كنار بزند و يا موقعي كه مادرش سعي دارد شيشه شيرش را به او بدهد با مشت به صورت مادرش بكوبد.

اين بچه مودب تر از اون هست كه چنين رفتارهايي از خود نشان دهد.

وقتي مي خندد همه مهدكودك لبريز نور مي شود و همه مي گايشانند: ((عجب بچه شيريني! چقدر ساكت و آرام هست.

چقدر تپل هست، چال چانه اش را ببين.

انگار فرشته اي او را بوسه جادايشاني كرده هست!))


قصد ندارم نقش ساحره اي پير و بدجنس را بازي كنم ولي لطفا چانه او را وارسي كنيد ببينيد چال دارد.

اغلب بچه هاي متولد مهر چال دارند.

پيدا كرديد؟ بسيار خوب.

حالا براي تفريح در دفترچه خاطرات خود جمله اي كه مادربزرگتان از اون خوشش مي آيد بنايشانسيد: ((چال در چانه، شيطاني در درون.)) (مادر بزرگ شايد به طور پنهاني طالع بيني خوانده باشد.) در آينده وقتي مي رسد كه به اين جمله نگاه مي كنيد و خردمندي مادر بزرگ را مورد تحسين برنامه مي دهيد.


شايد يك روز صبح سر ميز نشسته و آرام آرام قاشق خود را در يك ظرف و بعد در ظرف ديگري فرو مي كند.

در ظرف سمت راست تخم مرغ و در ظرف سمت چپ كورن فلكس هست كه او خيلي دوست دارد.

اما او حتي يك قاشق از اونها نخورده هست و غذاها سرد شده اند.

مگر گرسنه نيست؟ چرا، و دارد از گرسنگي مي ميرد.

يعني تب كرده؟ نه، حالش خوب هست.

آيا از چيزي عصباني هست؟ نه، ابدا.

پس چرا اينقدر اخم كرده و قاشقش را از اين ظرف به اون ظرف فرو مي برد؟ چرا حتي يك قاشق از اونها نخورده؟ بله، او نمي تواند تصميم بگيرد كه اول تخم مرغ را بخورد يا اول كورن فلكس را.

شما هم كه فكر كرده ايد شايد با اضافه كردن آب ميوه يا نان تست ممكن هست اشتهايش را تحريك كنيد كاملا اشتباه كرده ايد و او را بيشتر گيج كرده ايد.

حالا او اصلا نمي تواند تصميم بگيرد.

بنابراين بهتر هست امروز صبحانه را كاملا فراموش كنيد و از فردا سعي كنيد به ترتيب به او غذا بدهيد.

يعني مثلا اول آب ميوه، بعد كه اون را خورد كورن فلكس، بعد تخم مرغ، و در پايان هم به او نان بدهيد.

بعد تعجب مي كنيد كه با رضايت كامل غذا را مي خورد و ظرف ده دقيقه چيزي باقي نمي ماند.

اكنون شما بزرگترين درس پرورش بچه متولد مهر را ياد گرفته ايد.

هرگز او را در موقعيت تصميم گرفتن برنامه ندهيد زيرا او از تصميم گرفتن خيلي بدش مي آيد.


اگر چيزي باشد كه كودك متولد مهر بيش از تصميم گيري از اون بدش بيايد تصميم گيري با عجله هست.

او را براي انجام هر كار تحت فشار برنامه ندهيد.

او پوشش پوشيدن را به خاطر هيجاني كه دارد ياد مي گيرد و در اين مدت بي تصميمي خود را فراموش مي كند.

اما وقتي كه پوشش پوشيدن براي او عادي شده بايد به او ياري كنيد كه شلوار پوشيدن را ياد بگيرد.

بقيه لباسها را جلايشانش مي گذاريد كه بپوشد.

ولي او از جايش تكان نمي خورد.

مي گايشانند: ((لباسهايت را بپوش.)) ولي او همچنان نشسته هست.

دوباره مي گايشانند: ((تند باش لباسهايت را بپوش.))


بعد براي همه تعريف مي كنيد كه بچه متولد مهر لجباز هست ولي اين قضاوت عادلانه نيست.

كودك متولد ارديبهشت لجباز هست ولي بچه متولد مهر اين طور نيست.

درست در همان وقت كه دارد تصميم مي گيرد كه كدام لنگه جوراب مال كدام پايش هست او را دستپاچه و مضطرب كرده ايد.

اين موضوع به خودي خود براي او سخت بود و شما هم درست در لحظه حساس سر او فرياد كشيديد و او را حسابي گيج كرديد.

حالا او دوباره به جاي اولش برگشته و نمي داند كدام لنگه مال كدام پايش هست.

بنابراين در اين ماجرا شما مقصر هستيد نه او.

وقتي مرتب سرش فرياد مي كشند چطور مي توان انتظار داشت با چنان سرعتي تصميم بگيرد.

فرياد شما گوش او را آزار مي دهد و او فراموش مي كند كه چه تصميمي مي خواسته بگيرد.


اگر آدم عصبي باشيد اين گونه ماجراها باعث افزايش اضطراب و نگراني شما مي شود.

شما اولين فردي نيستيد كه دچار اين نوع نگراني ها مي شايشاند.

روزي فرا مي رسد كه او عاشق دختري مي شود و مي خواهد ازدواج كند.

و دوباره دچار همان وسواس تصميم گيري مي شود.

آيا ازدواج بكنم يا نه؟ و اون دختر بيچاره استقامت مي كند و منتظر مي شود.

و فرزند نازنين شما همين حالت مضطرب و دردمندي را كه الان بر چهره اش نقش بسته هست در اون موقع خواهد داشت.

بالاخره اون دختر از او مي پرسد: ((ما با هم ازدواج مي كنيم يا نه؟)) دختر بيچاره.

او در اون وقت نيز حق انتخاب بين دو چيز را دارد.

آيا بايد ازدواج كند يا نه؟ كي؟ شما بايد اون دختر را نصيحت كنيد ولي اين موضوع به هر حال مربوط به آينده هست.

امروز بايد نگران همان كفش و جورابش باشيد.

نزد او برايشاند و با نرمي و قاطعيت بگايشانيد: ((بگذار اول اين جوراب را به اين پا بكنيم.)) سرش فرياد نكشيد و با او سماجت نكنيد.

تا جايي كه مي توانيد كلمات را با لحني آرام و آهنگين بگايشانيد و مطمئن باشيد كه دلش را به دست خواهيد آورد.

با اين كار دو مانع را از جلايشان رايشان او برداشته ايد.

يكي اونكه به او كمك كرده ايد كه تصميم گيري كند و ديگر اونكه جو دلپذيري به وجود آورده ايد.

بعد مشاهده خواهيد كرد كه در ظرف پنج دقيقه لباسهايش را مي پوشد.

اين همان كاري هست كه اون دختر بايد در آينده اجرا کند.

او بايد در زير گوش او زمزمه كند: ((ما...

روز...

26ژوئن...

ازدواج خواهيم كرد.)) اگر او دختري خجالتي و كمرو باشد بنابراين بايد منتظر شود تا مادر بزرگ شود.

و پايان خوش اين داستان چنين هست: اگر تصميم گيري را به او ياد بدهيد، بدون اون كه تحت فشارش برنامه داده يا با عجله وادارش كرده باشد اونگاه اون دختر بيچاره هم در آينده از اين مهارت او بهره خواهد گرفت.

20:

بچه هاي متولد مهر كه پدر و مادرشان اونها را دائم تحت فشار برنامه مي دهند كه زود تصميم بگيرند و تعادل ظريف رواني اونها را به هم مي زنند اغلب در بزرگسالي نمي توانند درست تصميم بگيرند و در اين رابطه مشكل خواهند داشت.

سعي كنيد با آرامي و به طور پيگيرانه راه حلهاي متعددي را براي غلبه بر مشكل تصميم گيري در اختيار او بگذاريد تا بتواند بر اين مانع بزرگ زندگي اش غلبه كند.

فقط روش كار را به او ياد بدهيد.

او خودش لم كار را ياد مي گيرد.

شايد بچه لجبازي به نظر برسد ولي رفتار او در واقع عكس العمل طبيعي متولدين مهر در برابر مشكلاتي هست كه در زندگي برايشان پيش مي آيد و همينطور به خاطر ضربه هاي عاطفي هست كه در مورد تصميم گيري به واسطه تعجيل او به اين كار، خورده هست.

او حقيقتا دوست دارد كه شما از او رضايت داشته باشيد ولي اين كار را فقط در صورتي مي تواند درست اجرا کند كه صدا، فكر، و رنگ در دنياي او هماهنگ باشند.

اضطراب و نگراني و عجله، باعث به هم خوردن تعادل اونها مي شود.

وقتي كه بزرگترهاي عجول، جواني را به زور در قالبي كه مناسب حال و روز او نيست جا مي دهند اونگاه اين احتمال وجود دارد كه ايشان در اون قالب دچار ناسازگاري و ناهنجاري شود.
شايد اگر از دوستم كه صاحب دو دختر متولد مهر هست برايتان بگايشانم احساس نوميدي و ياس بكنيد.

دو دختر او سه سال با يكديگر اختلاف سن دارند.

فقط تصور كنيد كه هر روز صبح در خانه اونها چه وقايعي اتفاق مي افتد.

چهار لنگه كفش و جوراب، چهار پا، و دو ذهن كوچولايشان آشفته و پريشان.

تا موقعي كه پدر و مادر به كمك طالع بيني به طبيعت اونها پي ببرند اون دختران كوچولايشان متولد مهر تقريبا هر روز پابرهنه بودند.

علل بي تصميمي كودك خودتان را كه به ياد داريد!
پسر و دخترهاي متولد مهر براي اين به دنيا آمده اند كه حقيقت را جستجو كنند.

اونها بچه هايي مهربان و با عاطفه اند و هميشه دوست دارند عادل باشند.

نوجوان متولد مهر از اشتباه در قضاوت به سختي هراس دارد.

او از جريحه دار كردن احساسات ديگران متنفر هست ولي طبيعت ايشان او را مجبور مي كند كه قبل از عجولانه دست به كار زدن (از جمله جوراب پوشيدن) دنبال راه حل مناسبي بگردد.

در هر حال اين جور احتياط كاري ها، پايه و بنيان شخصيت متولد مهر را تشكيل مي دهد و باعث مي شود چه در وقت حال و چه در آينده از دردسر و گرفتار محفوظ باقي بمانند.

البته بي تصميمي هاي اونان فوايد زيادي نيز دارد.

چرا از جنبه مثبت به قضيه نگاه نكنيم؟ مثلا متولد مهر كوچولو مدتي طول مي دهد تا تصميم بگيرد كه آيا مي خواهد رايشان ديوار اتاق نقاشي كند يا نه.

به همين خاطر موقعيت داريد جلايشان او را بگيريد و او را از خرابكاري بازداريد.


اگر اشتباها نوجوان متولد مهر خود را متهم به لجبازي كرده ايد شايد به خاطر اين باشد كه صداي راديو و تلايشانزيون بلند هست.

شايد زنگ اتاق خواب باعث بيتابي شبانه او شده هست.

رنگهاي تند و زننده، تعادل رواني او را به هم مي زند و رنگهاي ملايم و رنگ آبي به او آرامش مي دهند.

هنگامي كه مي خواهيد غذا بخورد، پوشش بپوشد يا اسباب بازي هاي خود را جمع كند برايش موسيقي ملايم بگذاريد تا با شنيدن اون آرام بگيرد.

اگر رنگها و اصوات محيط اطراف او ناهماهنگ باشد او دوباره دچار همان رفتار مي شود و اگر وادارش كنيد كه شاهد هر نوع خشونت باشد چيزي را در درون او براي هميشه از بين برده ايد.

او از همان دوران كودكي از صداهاي ناگهاني مي ترسد و به خود مي لرزد.

بچه متولد مهر نياز به آرامش، سكوت، هستراحت و صلح و آشتي دارد.


در اينجا مشكل ديگري نيز وجود دارد و اون تنبلي متولد مهر هست.

البته او را نمي توان كاملا تنبل ناميد.

او خيلي سخت بازي مي كند و به همين خاطر بايد خوب هستراحت كند.

تصور نكنيد كه دارد وقت تلف مي كند بلكه عملا دارد خودش را جمع و جور مي كند.

او نياز دارد كه سپس مدتي فعاليت و جنب و جوش، هستراحت كند.

از اين طريق هست كه از لحاظ جسماني و رواني سالم باقي مي ماند.

اگر او را مجبور كنيد كه احساس گناه كند در موقع دفاع از خود دچار تنبلي مي شود.

موقعي كه دچار تنبلي مي شود از او ايراد نگيريد چون او به زودي تعادل خود را پيدا مي كند و متوازن مي شود.

در اين جور مواقع دارد تجديد قوا مي كند.

فطرت او اينگونه هست و نمي تواند طور ديگري عمل كند.

21:

بچه متولد مهر هستعداد عجيبي در نرم كردن دل ديگران دارد.

رفتار او به قدري دلربا و شيرين هست كه هيچ كس ياراي مقاومت در برابر او را ندارد.

حركات آرام و دلپذير او پدر و مادرش را تبديل به دو غول چراغ جادو مي كند كه همه آرزوهاي او را برآورده مي كنند (خايشانشاوندان نيز مثل فرشته ها در خدمت او هستند.) به همين خاطر وقتي كه وارد مدرسه مي شوند اون قدر لوس شده اند كه كنترل كردن اونها خيلي سخت هست.

به هر حال وقتي كه چند سال با يك بچه مثل شاهزاده ها رفتار كنيم نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه يك شبه تبديل به فرمانبردار شود.

به همين علت نوجوانان متولد مهر، بيش از مهر و محبت، به انضباط نياز دارند.


بچه متولد مهر كه متعادل بار آمده باشد و بزرگ شده باشد باعث شادي معلمان خود خواهد شد.

اين بچه بسيار باهوش و منطقي هست، از بحث و فرمودگو لذت مي برد، و كنجكاايشان او باعث مي شود شاگرد خوبي باشد.

وقتي كه شروع به مطالعهو يادگيري مي كند دائم از شما و معلمين خود سوال مي كند.

وقتي كه با پسر يا دختر متولد مهر خود راجع به موضوعي صحبت مي كنيد هرگز ديد يك جانبه نداشته باشيد چون در اون صورت شما را آدم بي انصافي تلقي مي كند.

وقتي كه شما يك طرف قضيه را مورد بررسي برنامه مي دهيد براي او طرف ديگر موضوع اهميت پيدا مي كند و اونقدر بر رايشان اون تكيه مي كند تا شما را به قضاوت صحيح و همه جانبه وادار كند.

اگر فقط جنبه هاي مثبت موضوعي را مورد بررسي برنامه دهيد اونگاه او در مورد جنبه هاي منفي قضيه بحث مي كند و همين امر باعث مي شود ديگران او را منفي باف و ياقي بدانند در حالي كه اصلا اين طور نيست.

اين بچه هميشه از قوانين پيرايشان مي كند به شرط اون كه بداند هيچ راه گريزي وجود ندارد.ترازايشان متولد مهر هميشه بايد ميزان باشد وگرنه دچار حالت ناخوشايندي مي شود.

گاهي اوقات اونقدر بحث و جدل مي كند تا حس كند كه با او به عدالت رفتار شده و ترازايشان عدالت ميزان شده هست.

متقاعد كردن پسران و دختران متولد مهر احتياج به منطق و هستدلال فراوان دارد.

از همين رو والدين و معلمين اونها همواره بايد هشيار باشند.


متولدين مهر راجع به هر موضوعي با شما به بحث مي پردازند، از تيتر روزنامه ها گرفته تا اين موضوع كه در اختلافات خانوادگي حق به جانب چه كسي بوده هست.

بچه متولد مهر از شايعه پراكني و غيبت كردن بزرگترها بدش مي آيد.

از نظر او اعتماد، امر مقدسي هست.

اين بچه اصلا ميل ندارد كه درباره ديگران عجولانه قضاوت كند و اگر حس كند كه در موردي قضاوت صحيحي نداشته ايد حتي از بدترين دشمن شما نيز حمايت مي كند.


هرگز به حريم خصوصي او تجاوز نكنيد چون در اون صورت او نيز در مورد شما همين كار را خواهد كرد.

غذا خوردن را به واقعه اي خوشايند و دلپذير تبديل كنيد.

دخترهاي متولد مهر شما را وادار مي كنند كه در سر ميز شمع و گل بگذاريد و پسرهاي غذاي متناسب و متعادل طلب مي كنند.

اونها از شيريني و شكلات خيلي خوششان مي آيد.

اين احتمال نيز وجود دارد كه دچار اضافه وزن شوند و به همين خاطر ترازايشان وزن كشي در خانه زياد مورد هستفاده برنامه گيرد.


يكي از مزاياي داشتن فرزند متولد مهر اون هست كه او خيلي تميز و منظم هست و براي اين كار هيچ لزومي ندارد كه او را تحت فشار برنامه دهيد.

البته اگر با او رفتار خشني داشته باشيد گوشه گير مي شود و نظم و پاكيزگي خود را از ياد مي برد.

اين بچه ها از شلوغي و ريخت و پاش خانه نفرت دارند و با كمال ميل به شما كمك مي كنند تا خانه را پاكيزه و مرتب كنيد.

متولدين مهر به موسيقي علاقه مند هستند و همين امر موجب مي شود احتمالا در خانواده خود صاحب يك رهبر اركستر يا نوازنده شايشاند.

بنابراين وظيفه شماست كه واقعيات را براي شكوفايي هستعدادهاي نهفته او فراهم كنيد.


دختر كوچولايشان متولد مهر شما پودر آرايش گران قيمت شما را رايشان لباسش مي ريزد، شيشه عطر گران قيمت شما را رايشان موهاي مجعدش خالي مي كند، و احتمالا به زور از وان حمام بيرون مي آيد.

همه اين اعمال واكنش طبيعي او را در مورد عشق به زيبايي و همه چيزهاي مطلوب هست، مثل بايشان خوش و آب گرم.

وقتي كه به سن بلوغ برسد ساعتها در حمام مي ماند.

اما از ياد نبريد كه او هميشه در جستجايشان تعادل هست و تعادل براي او در صلح و آرامش و زيبايي نهفته هست.


پسر متولد مهر ممكن هست با چرت زدنهاي خود و اطلاعات و دانش وسيعي كه بيش از حد سن و سالش هست شما را نگران كند.

ولي اين چرت زدنها فقط براي تجديد قواست و مطمئن باشيد كه انرژي اش از بين نرفته هست.

اما در مورد اينكه همه چيز را مي داند شايد دارد تمرين مي كند كه در آينده وكيل شود.

خوشبين باشيد.

روزي هيئت منصفه مجبور مي شود به حرفهاي او گوش دهد ولي در حال حاضر اگر ناراحت هستيد مي توانيد به سراغ شام درست كردن برايشاند با پشت روزنامه خود پنهان شايشاند.

اگر متوجه شديد كه دختر يا پسر متولد مهرتان به نوشتن علاقه دارد او را به اين كار تشايشانق كنيد.

فراموش نكنيد كه متولد مهر بر كتاب حكومت مي كند.

نوجوانان متولد مهر هميشه درگير روابط عشقي مي شوند و اونقدر گرفتار عشق هاي زودگذر مي شوند كه احساس مي كنيد در لانه عشاق به سر مي بريد.

ولي اين دوره نيز مي گذرد و بالاخره روزي ازدواج خواهند كرد و خانواده اي آرام، متعادل، هماهنگ و توام با بحث و فرمودگو تشكيل خواهند داد.


سرانجام يك روز آفتابي در ماه مهر خود را در بخش زايمان خواهيد يافت و صداي پرستار را مي شنايشاند كه مي گايشاند: (( خداي من، عجب بچه زيبايي! چقدر آرام و ساكت هست.)) و شما با اون همه فرزانگي و خردمندي كه بسيار سخت به دست آورده ايد در جواب او مي گايشانيد: ((بله، ولي چال رايشان چانه اش را مي بيني؟))

22:

بچه متولد آبان:


هنگامي كه والدين نوزاد متولد آبان براي اولين مرتبه چشمشان به او مي افتد يا حالتي شادمانه مي گايشانند: ((چقدر كاملتر از نوزادهاي ديگر به نظر مي رسد.

چقدر آرام تر هست، نگاه كن چه بدن قايشان و محكمي دارد.)) حق با اونهاست.

متولدين آبان از همان بدو تولد بدن ورزيده و محكمي دارند و انگار با اراده قايشان اونها سازگار و هماهنگ هست.


بچه هاي متولد آبان عاشق جنگ و مبارزه هستند و هميشه هم دلشان مي خواهد در مبارزه پيروز شوند.

سازش و تسليم در مرام اونها جايي ندارد.

حتي اگر وانمود كنند كه مي خواهند تسليم شوند در واقع فقط دارند منتظر موقعيت مي گردند تا بتوانند جنگ را در جبهه هاي ديگري از سر گيرند و به برتري دست يابند.


بنابراين به محض اونكه فهميديد نوزادتان در ماه آبان يا در حوالي اين ماه به دنيا مي آيد فورا يك پارك بچه محكم و بزرگ بخريد چون به اون خيلي نياز خواهيد داشت.

سپس به دنيا آمدن نوزادتان مي توانيد به داخل اون برايشاند و به مطالعه بپردازيد و يا ناهارتان را با خيال راحت ميل كنيد.

چون در پشت ميله هاي پارك از همه چيز در امان خواهيد بود.

البته ممكن هست موقع خريد پارك بچه وقتي كه درون اون دراز مي كشيد تا ببينيد اندازه تان هست يا نه فروشنده كمي تعجب كند.

ولي شما اعتنا نكنيد.

اگر نگاه خيره يك غريبه را نتوانيد تاب بياوريد پس چطور مي خواهيد زل زدن هاي بچه متولد آبان خود را تحمل كنيد؟
بچه متولد آبان به محض اونكه بتواند افراد را از يكديگر تميز بدهد چشمان جدي خود را به شما مي دوزد و با قدرت هيپنوتيزم كننده اش شما را به زير فرمان خود در مي آورد.

اين درست مثل اون مي ماند كه او مثل مارگيرها چهار زانو رايشان زمين نشسته هست و مشغول ني زدن هست و شما مثل ماري از درون سبد بيرون مي آييد و پيچ و تاب مي خوريد.

برايتان متاسفم.

بنابراين بهتر هست از همين الان خودتان را براي مقابله با جادايشان سياه او آماده كنيد.

به نگاههاي خيره فروشنده اعتنايي نكنيد، به او ربطي ندارد كه رفتارتان براي خريد جنس كمي عجيب و غير عادي هست.

شما مشتري هستيد و هر چيزي كه بخواهيد مي خريد و به كسي هم مربوط نيست.

همين رفتار را با كمي تغيير بايد در خانه داشته باشيد.

اگر قوانين شما كمي عجيب به نظر مي رسد به كودك شما ربطي ندارد.

شما رئيس هستيد و او بايد از شما پيرايشان كند.

بنابراين به نگاههاي خيره كودك خود نيز اعتنا نكنيد و كار خود را اجرا کنيد.
بزرگ كردن اين بچه شايد كمي مشكل و پر دردسر باشد ولي تجربه خوشايند و لذت بخشي هست.

بچه متولد آبان احتياج به نظم و انضباط دارد.

بايد به او ياد بدهيد كه نسبت به بچه هاي ضعيفتر از خودش با ملاحضه باشد، در موقع باخت اخلاق ورزشي خود را حفظ كند و نوميد نشود، به بزرگتر از خود احترام بگذارد، و كساني را كه باعث رنج و ناراحتي او مي شوند مورد عفو برنامه دهد.

البته در همان وقت كه شخصيت ظريف او را پرورش مي دهيد خود نيز تحت تاثير ذهن پرتوان او برنامه مي گيريد.

شهامت و صداقت دو صفت كميابي هستند كه به وفور در او يافت مي شود و شما بايد مراقب باشيد كه با افت خودبيني و خودخواهي نابود نشوند.
متولد ماه عقرب فقط دو راه براي انتخاب دارد: بالا يا پايين.
شايد در اوايل فكر كنيد كه او حتي قبل از راه افتادن، لجاجت و خود را به كوچه چپ زدن را فرا گرفته باشد.

مادران عصبي و متزلزل يا آسان گير قبل از شروع تربيت اين بچه از او شكست مي خورند.

وقتي كه عقرب كوچولو را از دست زدن به چيزي منع مي كنيد با عصبانيت به شما زل مي زند.

در اين موقع بهتر هست شما هم با مهرباني ولي خيلي جدي به او خيره شايشاند.

شايد اين كار مشكل باشد كه آدم در حين مهرباني با جديت به كسي خيره شود، ولي نوميد نشايشاند و به تمرين بپردازيد.

از لاي دندان هاي قفل شده خود به او لبخند بزنيد و قاطعانه به او بگايشانيد: ((نه)).


البته فكر نكنيد كه ماجرا خاتمه بافته هست.

يك ساعت ديگر دوباره جدال آغاز مي شود ولي به هر حال اين قدمي به جلو هست.

نوجوان متولد آبان سرانجام شما را به خاطر مقاومت در برابر خودش مورد ستايش برنامه مي دهد.

او فقط از فرد قايشان تر از خودش مي تواند چيز ياد بگيرد.

البته او مي داند كه اين پيروزي فقط به خاطر اين هست كه هيكلش فعلا از شما كوچكتر هست و بالاخره روزي بر شما غلبه خواهد كرد، ولي فعلا ترجيح مي دهد به شما احترام بگذارد و تا موقعي كه هنوز به اندازه كافي بزرگ نشده از اوامر شما پيرايشان كند.


روزي كه اونقدر بزرگ شد كه توانست با برادر بزرگش كشتي بگيرد و او را زمين بزند، يا با پدرش سرخپوست بازي كند اون وقت ديگر كار شما ساخته هست.

در اين وقت احتمالا خسته و از پا افتاده شده ايد ولي مي توانيد افتخار كنيد كه فرزندتان در مسيري افتاده هست كه بالاخره به جاي عقرب نيش زن انتقامجو، تبديل به عقابي شكوهمند خواهد شد.

البته اين توصيه من را آايشانزه گوش كنيد: هميشه مواظب باشيد كه در رابطه با او همواره انضباط سخت را با عشق و محبت مخلوط كنيد وگرنه او را تبديل به مارمولكي خاكستري و عصبي مي كنيد كه از ترس ها و اوهام دائم در وحشت هست و موجودي منزايشان و بد اخلاق خواهد شد.

23:

به خاطر رفتار رك و صريح و غالبا انتقاد آميزش، اغلب كمي بي ادب به نظر مي رسد ولي با وجود اين نياز شديدي به تنهايي دارد.

او هميشه اسرار كوچكي دارد كه شما نبايد تلاش كنيد كه از اونها سر در بياوريد.

به او يك صندوقچه فلزي كليد دار بدهيد كه مال خودش باشد و بتواند وسائل شخصي خود را در اون محفوظ نگه دارد.

يا يك كشايشان قفل دار در اختيارش بگذاريد كه فقط خودش حق هستفاده از اون را داشته باشد.

به ايشانژه دخترهاي متولد آبان وقتي كه بزرگتر مي شوند نياز بيشتري به دفتر خاطرات كليد دار پيدا مي كنند.
نوجوان متولد آبان معمولا افكار و انديشه هاي خود را پنهان نگه مي دارد ولي پنهان كردن راز از اونها غير ممكن هست.

اونها مي خواهند از همه ي رازهاي شرم آور خانوادگي سر در بياورند، از دروغهاي بزرگ عمه و مشروبخواري عمو گرفته تا دندانهاي مصنوعي بابا و ديگر عادات زشت او.


اونها همينطور در پيدا كردن جورابها، كليدها، صورتحسابها و ماتيك هاي گمشده خيلي مهارت دارند و همچون كارآگاههاي كوچولايشاني هستند كه با قدرت جادوگري و منطق خشك خود از هر رازي پرده برميدارند.

بچه هاي متولد آبان توانايي عجيبي در تحمل درد دارند.

در موقع بخيه زدن بريدگي بدنشان، اشك نمي ريزند به دارايشان بيهوشي نيز احتياج ندارند.

نوجوان متولد آبان خيلي عاقلتر از سنش به نظر مي رسد.

در مواقعي درك غريزي او نعمت بزرگي محسوب مي شود.

پدراني كه از مشكلات مالي رنج مي برند معمولا با كودكي مواجه مي شوند كه اونها را سخت در آغوش مي كشد تا به اون ها دلداري دهد.

در حالي كه كوچكتر از اون به نظر مي رسد كه از مسائل مالي سر در بياورد.

او فقط مي داند كه پدرش غمگين و ناراحت هست و با اين كار خود مي خواهد به او كمك كند كه بر اندوه خود فائق آيد.

مادري كه بيمار و افسرده هست ممكن هست با تعجب حس كند كه فرزندش درد او را حس كرده و با او همدردي مي كند.
بچه هاي متولد آبان در دوستي خود با دوستان و آشنايان بسيار ثابت قدم و وفادار هستند.

ولي رفتار اونها با غريبه ها كمي سنگدلانه و خشن هست.

مثلا اگر همبازي بد اخلاقش عمدا اسباب بازي او را بشكند كودك متولد آبان نيز متقابلا كاميون او را درب و داغان مي كند و براي اونكه بفهماند پايش را رايشان دم عقرب گذاشته هست مشتي نيز به دماغ او مي كوبد.

بديهي هست كه بايد جلايشان اين رفتارهاي خشن او را بگيريد و اميدوارم از عهده ي اين كار برآييد.

شما مي توانيد به او ياد بدهيد كه انتقام گرفتن از ديگران هيچ فايده اي ندارد جز اونكه فقط باعث ناراحتي بيشتر خودش مي شود، ولي انتظار نداشته باشيد كه او به راحتي اين هستدلال منطقي شما را بپذيرد.

براي او يك بومرنگ بخريد و بگذاريد اونرا با تمام قدرت پرتاب كند، وقتي كه دوباره بومرنگ به طرف خودش برگشت و محكم به گوشش برخورد كرد اونگاه ممكن هست متوجه حرفهايتان بشود.

البته از بومرنگ به اندازه ميكروسكپ، بازيهاي جادايشاني، يا لوازم آزمايشگاهي لذت نخواهد برد.معلمان مدرسه هرگز نمي دانند كه بچه متولد آبان را بايد مبصر كلاس كنند يا تنبيه كرده و از كلاس بيرون بيندازند و احتمالا عاقبت هر دو كار را انجام مي دهند.

پسر و دخترهاي متولد آبان بچه هاي تيز هوشي هستند و تئوري هاي علمي را خيلي خوب درك مي كنند اونها يا مرتبا در فهرست دانش آموزان پركار و فعال برنامه مي گيرند و تشايشانق مي شوند يا پيوسته از زير درس و مشق فرار مي كنند و به بازيگوشي مشغول مي شوند.

اگر معلمين به اونها كمك كنند سريع درس مي خوانند و در فعاليت هاي مدرسه شريك مي شوند.اگر بتوانيد بچه متولد آبان را از گرايش به سمت كارهاي ممنوعه بر حذر داريد به احتمال زياد تبديل به دانش آموز ممتازي مي شود.

براي اين كار بهتر هست او را از نظر جسمي فعال نگه داريد و كاري كنيد كه از نظر ذهني نيز به مطالب درسي علاقمند و كنجكاو شود .

حس كنجكاايشان او را سمت علوم، ادبيات، زيست شناسي و ورزش راهنمايي كنيد.

رايشاناهاي كودكانه او را كه مي خواهد فضانورد، دريانورد، مامور آتش نشاني، وزير، مجري برنامه يا حتي رئيس جمهور شود تشايشانق كنيد.

هرگز سعي نكنيد او را به سمت حرفه اي كه براي او مناسب مي دانيد سوق دهيد.

او دقيقا مي داند كه چه مي خواهد بنابراين چيزي را به او تحميل نكنيد.

وگرنه باعث مي شايشاند راههاي كج و خطرناكي را در زندگي پي بگيرد.

هرگز قولي را كه به او داده ايد زير پا نگذاريد و به او وفادار باشيد.

24:

به اين بچه بايد موقعيت دهيد كه انرژي محبوس شده دروني خود را آزاد كند زيرا او به اون آرامي كه ظاهرا به نظر مي رسد نيست.

دعواهاي خانوادگي در سر ميز شام ممكن هست او را دچار كابوسهاي شبانه كند و براي سلامت روحي و جسمي او مضر باشد.

او سرشار از عواطف و هيجانات پرقدرت هست و اداره كردن اين طبيعت جوشان و بي ثبات براي او بسيار دشوار هست.

ولي با راهنمايي هاي شما مي تواند به خوبي از عهده اونها برآيد و اونها را تحت كنترل خود بگيرد.

تنبيه شديد و غير اصولي، يا نرمش بيش از حد و سهل گيري، هر دو به يك اندازه مي توانند در مورد او فاجعه آميز باشند و عواقب بدي به بار بياورند.


كودك متولد آبان عاشق دارو هست و به همين علت بايد داروها را از دسترس او دور نگه داريد.

او به آتش نيز خيلي علاقه دارد و بايد كبريت را از جلايشان دستش برداريد و پنهان كنيد.

اين بچه ها عاشق فيلمهاي ترسناك تلايشانزيوني، داستانهاي علمي تخيلي، و قصه ارواح هستند.

به جنس مخالف خود نيز كشش دارد.

اگر بچه متولد آبان شما زير چشمي نگاههاي مرموزانه اي به دختر همسايه انداخت تعجب نكنيد چراكه هرگز نمي توانيد با طبيعت آدمها بجنگيد.

ولي مي توانيد از تراژديهاي عاطفي آزار دهنده در آينده جلوگيري كنيد.

براي اين كار فقط كافي هست او را وادار كنيد كه مسئوليت روابط عاطفي خود را با ديگران بپذيرد.

عقرب براي خانواده خود احترام عميقي قائل هست.

به او ياد بدهيد كه بي مبالاتي و ولنگاري در روابط عاطفي مي تواند موجب نابودي يك رابطه انساني شود.

او مطمئنا خواهد پذيرفت.او در هركاري بهترين خواهد شد و در راس برنامه مي گيرد.

نوجوان متولد آبان به اندازه كافي اراده و قاطعيت دارد كه اونچه را كه مي خواهد به دست آورد و اون قدر قايشان هست كه اون را نگه دارد.

ولي اجازه ندهيد خودمختاري و بي نيازي او باعث شود كه حمايت شما را پس بزند.

با وجود اونكه از تاييد و تشايشانق شما خوشش نمي آيد ولي باطنا به اون نياز دارد.

بايد به ياري او بشتابيد تا هدف ارزشمندي پيدا كند و بتواند شهوات دروني خود را كه او را تحديد به نابودي مي كنند كنترل كند.

او بچه عجيب و پر شور و اشتياقي هست كه احتمالا سرنوشت خاصي دارد و براي رسيدن به هدفهايش بايد راهي طولاني را طي كند.


تا هر وقت كه به شما احتياج دارد سعي كنيد در كنارش باشيد و بعد بگذاريد خودش بر رايشان پاهاي خود جلو برود.

مطمئن باشيد كه او با پاداشي كه در جستجايشان اون بوده هست بازميگردد.

پلوتو به او جرات، شهامت، قدرت و هوش فراواني بخشيده هست شما فقط بايد چيزي كه بيش از همه به اون نياز دارد به او بدهيد: اين كه چگونه به ديگران عشق بورزد و چطور عشق ديگران را بپذيرد.
پايان طالع بيني بچه متولد آبان

25:

زود بهمنیارم بنویس خو منتظرماااااااااااااا

26:

بعدش آذر دستت درد نكنه

27:

بچه متولد آذر:


در ساختماني كه زندگي مي كنيم يك دختر مو مشكي ايرلندي متولد آذر هست كه گيتار مي زند و گاهي هم ترانه مي سرايد.

يك روز قطعه شعري نوشت كه به نظر من عالي بود.

اگرچه اون را كامل نكرد ولي همان تكه هم به اندازه كافي لطيف و زيبا بود.

اين شعر با اين جمله شروع مي شود: ((اونجا ايستاده اي و قلب مهربانت براي من بي تابي مي كند...))عبارت زيباي فوق، همان متولد آذر را – از بچه تايشان گهواره گرفته تا پيرمرد يا پيرزن نود ساله – به خوبي توصيف مي كند.

به دختر كوچولايشان متولد آذر خود نگاه كنيد.

اونجا ايستاده و قلب مهربانش براي شما بي تابي مي كند.

و پسر كوچولايشان متولد آذر خود را بنگريد كه به خاطر صداقتش به محبت شما نياز دارد و منتظر شماست.

وقتي امت جواب سلام او را نمي دهند مايوس و نوميد مي شود.

بچه هاي متولد آذر دلقكهاي كوچك بازيگوش و پرنشاطي هستند كه وقتي كسي به اونها توجه نمي كند با چشمهاي پر از اشك خود مي خندند.

حتي در كودكان متولد اين ماه مي توان تمايل به دوستي و صميميت با ديگران را ديد.

وقتي اين بچه را در اتاق خود تنها مي گذاريد، گريه مي كند، ولي اگر او را به اتاق پرسروصدايي كه بزرگترها مشغول حرف زدن و خنديدن هستند ببريد آرام مي گيرد و خوابش مي برد.

اين بچه هنگامي كه در فضاي صميمي و شاد امت برنامه مي گيرد رايشاناهاي شيرينتري براي خود مي بافد.

البته احتمال دارد كه بعدها وقتي بزرگتر شد از پيوندهاي خانوادگي دوري كند، ولي تا موقعي كه كوچك هست به اين امنيت و صميميت و گرمي نياز دارد.

دقيقا مثل توله سگ تازه به دنيا آمده اي كه دلش مي خواهد در سبدي وسط يكي از بلوزهاي كهنه شما دراز بكشد.

اگر اين امنيت و صميميت را از او بگيريد احتمال دارد بعدها در نوجواني كمي گوشه گير و منزايشان شود و احتمال دارد به خاطر كمبود محبت به سراغ پتايشان پاره و كثيفي برود، بالش نرمي را بغل بگيرد، يا با خرس پشمالايشان اسباب بازي خود بازي كند تا به آرامش و امنيت برسد، ولي مطمئن باشيد كه شما را به همه اونها ترجيح مي دهد.پسر متولد آذر، با قلاب ماهيگيري و قوطي كرم هاي خود، پابرهنه و سوت زنان به همراه سگش در جنگلها پرسه مي زند و به هر كس مي رسد سلام مي كند.

نوجوان متولد آذر حالتي صميمي و بي خيال دارد و هميشه همين طور خواهد ماند.

دختر كوچولايشان متولد آذر ممكن هست گاهي اوقات اداي پسرها را دربياورد و مثل او رفتار كند و شما مجبور شايشاند كه مرتب به او گوشزد كنيد كه ((مثل خانم ها رفتار كن)) ولي اين دختر و پسرها از ((خانم يا آقا بودن)) مفهوم ديگري در سر دارند كه شرط اول اون نيز صداقت و يكرنگي با ديگران هست.

صداقت پاك و صميمانه اي كه در اون ها به صورت هنر درآمده هست و همين انتظار را هم از ديگران دارند.

اگر جز اين باشد به هيچ وجه زير بار دستورات شما نمي روند.


بهتر هست با كودك متولد آذر خود به عدالت و منطقي رفتار كنيد.

و اگر بپذيرد كه در پشت دستورات شما منطق وجود دارد اونرا با رايشان باز قبول مي كند.

اما اگر توجيهات شما را قبول نكند و شما نتوانيد نمره خوبي در آزمون به دست آوريد از دستورات شما سرپيچي مي كند.

اگر هم سعي كنيد با زور وادار به اطاعت كنيد در مقابل شما مي ايستد.

اما اگر از رايشان عدل و انصاف عمل نماييد و مثل خود او صداقت داشته باشيد اونگاه ياد مي گيرد كه به قوانين شما احترام بگذارد.

وقتي كه مطمئن هستيد كه حق با شماست، با قاطعيت عمل كنيد و هنگامي كه مرتكب اشتباه شديد به خطاي خود اعتراف كنيد.

اكثر والدين منافع كودك را در نظر ندارند و فقط براي آرامش خود دستوراتي را مي دهند.

بچه متولد آذر اين تبعيض و بي عدالتي را از فاصله چند فرسخي تشخيص مي دهد و خشم سراپاي وجودش را به لرزه در مي آورد.

از همين رو بهتر هست دستورات خود را در كمال آرامش براي او توضيح دهيد در غير اين صورت لجبازي مي كند و شما مجبور مي شايشاند او را به گونه اي غير منصفانه تنبيه كنيد.

با اين كار فقط ضعف خود را نشان مي دهيد وگرنه هيچ تغييري در اوضاع به وجود نمي آيد.


مادرها معمولا به بچه هاي متولد آذر خود مي گايشانند: ((كنجكاايشان زيادي باعث دردسر آدم مي شود.)) با همه اينها، كنجكاايشان اونها پايان ندارد.

از صبح كه بيدار مي شوند شروع به سوال كردن مي كنند تا شب كه بخوابند.

از موقعي كه زبان باز مي كنند و مي توانند حرف بزنند با سوالات عجيب و غريب خود سعي در كشف دنياي بزرگ دارند: ((چرا نبايد به اجاق گاز دست زد؟ چرا اگر شكلات زياد بخورند دندانهايشان خراب مي شود؟ چرا وقتي كه بابا در مورد ماه عسل حرف مي زديد به شما چشمك زد؟ چرا طوري حرف مي زنيد كه انگار دو تا ماه وجود دارد، بيلي كه مي گايشاند يك ماه بيشتر نداريم؟ (بيلي برادر بزرگتر متولد بهمن اوست و اگر شما هم چنين تركيبي در خانه داريد واقعا برايتان متاسفم!) ، چرا مي گايشانيد پدربزرگ دائم قدقد مي كند، مگر او مرغ هست؟ چطوري خرس عروسكي من به شما مي گايشاند كه من شكلات خورده ام؟ چرا اين حرف را به خودم نمي زند؟)) و خلاصه دائم راجع به هر چيز شما را سوال پيچ مي كند.نوجوان متولد آذر نيز با سوالات خود سعي مي كند فريبكاري و دروغ بافي هاي بزرگسالان را مورد پرسش برنامه دهد.

اگر هم عصباني شده و بر سرش فرياد بكشيد: ((ساكت شو! اگر يك دفعه ديگر اين كلمه ((چرا)) را به كار ببري مي زنم تايشان دهنت.)) اون وقت بلافاصله با كنجكاايشان مي پرسد: ((چرا؟)) بعدها هم كه بزرگتر شد سوالات او عوض مي شود: ((چرا با وجود اونكه ادعا مي كني به من اطمينان داري باز هم بايد سر ساعت معيني به خانه بگردم؟ چرا نظر امت راجع به من اين قدر مهم هست؟ اونها براي شما مهمترند يا من؟)) و اين سوال مهمي هست كه از همان وقت كه او را پوشك مي كنيد بهتر به فكر پاسخي براي اون باشيد.

نوجوان متولد آذر اگر احساس كند كه قوانين و مقررات شما بيش از اونكه براي سعادت و نيكبختي او باشد براي ايمني از حرف امت هست هرگز زير بار اون نمي رود.

درست هست كه رعايت آداب و رسوم اجتماعي عملي منطقي و معقولانه هست، ولي اين موضوع را بايد براي او به گونه اي توضيح دهيد كه با معيارهاي او قابل پذيرش باشد.

به همين دليل بهتر هست پايه هستدلال خود را خوب محكم كنيد و از تاثير اون مطمئن شايشاند.

28:

يك ضرب المثل قديمي هست كه مي گايشاند: ((بچه ها، تا وقتي كه كوچك هستند پايشان را رايشان پايتان مي گذارند ولي وقتي بزرگ شدند پايشان را رايشان قلبتان مي گذارند.)) و در مورد متولدين آذر هم مصداق دارد.

بچه متولد آذر اگر هم خيلي شلخته نباشد كمي دست و پا چلفتي هست.

هميشه مقداري دارو و چسب زخم جلايشان دست داشته باشيد.

متولد آذر پايش را رايشان پايتان مي گذارد و مانع جارو كردن و گردگيري شما مي شود و بعدها جلايشان هدف هاي شما مي ايستد و قلبتان را جريحه دار مي كند.بچه هاي متولد آذر شديدا به هستقلال نياز دارند و در وهله نخست خود را از وابستگي هاي خانوادگي آزاد مي كنند و خيلي زودتر از اونچه فكر كنيد از شما دور مي شوند و گاهي هم يادشان مي رود به شما تلفن كنند يا برايتان نامه بنايشانسند.

اين رفتار اونها معمولا دل پدر و مادرشان را مي شكند.

راه علاج اون هست كه استقامت و شكيبايي خود را حفظ كنيد زيرا او به خاطر همين خصوصيت شماست كه به شما احترام مي گذارد.

اگر متعصب و كوته بين باشيد ممكن هست فقط او را در ايام تعطيلات ببينيد، تازه اين هم چندان معلوم نيست.

ولي اگر دوستان او را، به جاي معيارهاي خود با ارزشهاي واقعي خودشان مورد ارزيابي برنامه دهيد و اگر به عقل و شعور و رايشاناهاي او ايمان داريد به خانه بر مي گردد تا عشق و محبت خود را به شما تقديم كند و شما را خرسند سازد.

در غير اين صورت به دوستان خود پناه مي برد كه او را همان گونه كه هست مي پذيرند.


بچه متولد آذر خيلي زود با مسئله عشق آشنا مي شود.

در مورد دخترها بيشتر مي خواهند زنانگي خود را مورد آزمون برنامه دهند.

البته مشروط بر اونكه والدين امنيتي را كه بدان احتياج دارند به اونها بدهند.

اما پسرها در اين مورد بايد كمي آموزش ببينند.

خلاصه اونكه پيشگيري بهتر از درمان هست.به اين بچه ها بايد مقتصد بودن را ياد بدهيد.

اونها اصلا قدر پول را نمي دانند و اون را خيلي راحت خرج مي كنند.

بايد به اونها ياد بدهيد كه وقتي پول تو جيبي شان تمام شد ديگر از پول خبري نيست.

اگر پول ناهار خود را خرج مجلات فكاهي كردند بگذاريد بقيه هفته را كره و مربا بخورند.

كمي سختگيري در اين مورد لازم هست و اونها را سر عقل مي آورد.


دختر يا پسر متولد آذر از مدرسه خوشش مي آيد.

هوشياري و كنجكاايشان زياد اونها باعث مي شود كه درس مطالعهبراي اونها به صورت فعاليت خوشايند و جالبي درآيد.

البته بايد مواظب باشيد كه اين علاقه و اشتياق با كارها و تكاليف كسل كننده و پافشاري به رعايت قوانين و مقررات خشك از بين نرود.

اونها اصولا كمي بي برنامه هستند و اگر مجبورشان كنيد در يك جا بنشينند و جلايشان قوه تخيل سرشار اونها را بگيريد اشتياق و خلاقيت خود را از دست مي دهند و گاهي اوقات هرگز بهبود نمي يابند.

معلمين سختگير و بي حوصله و روشهاي آموزشي كسالت بار و كشنده تخيل، باعث فراري شدن اين بچه ها از مدرسه و درس و كتاب مي شود و گاهي موجب ترك تحصيل اونها مي شود.
اعتماد و احترام به اين بچه ها خيلي خوب جواب مي دهد.

اگر به او ايمان داشته باشيد كه هرگز تقلب نمي كند اونگاه هرگز دست به فريبكاري و كلك نمي زند.

ولي اگر احساس كند كه به او اعتماد نداريد اونگاه دليلي نمي بيند كه تقلب نكند.

اين بچه ها تمايل عميقي به مذهب دارند.

اونها از همان سنين كودكي آرزو مي كنند كه بعدها به عنوان مبلغ مذهبي به كشورهاي ديگر بروند.

اما وقتي بزرگتر مي شوند پرسشهاي زيادي در ذهن اونها ايجاد مي شود و ممكن هست در اعتقادات اونها تزلزل و سستي ايجاد شود.

بعد تصميم مي گيرند به جستجايشان حقيقت بپردازند و آرمان هاي خود را در معرض آزمايش برنامه دهند.

متولد آذر وقتي هيچ مسئله و هدفي نداشته باشد مثل سگي مي ماند كه هستخواني براي جايشاندن ندارد.

جنگيدن براي حل مشكلات و دفاع از حق و حقوق ديگران، قدرت اونها را افزايش مي دهد.

به هر حال تولد سگي كه هستخوان نداشته باشد ممكن هست رايشان صندلي يا كاناپه را به دندان بگيرد و پاره كند.

متولد آذر هم اگر بدون هدف و مسئله باشد ممكن هست به بيراهه برود و آينده خود را نابود كند.


او با ايمان و اعتماد خاصي به ستاره ها چشم دوخته هست و همان طور كه جلو مي رود ممكن موانع سر راه خود را نبيند و به زمين بخورد.

او كمانگير كوچولايشان مستقل و صادقي هست.

بايد به او موقعيت دهيد كه بتواند تيرهاي خود را با كمان پرتاب كند.

او دوست دارد كه علفها را در زير پاي برهنه اش حس كند و باران را رايشان صورتش لمس نمايد.

رايشاناهاي خود را در زير گرما و نور خورشيد بپزد و عمل بياورد.

در چنين حالتي هست كه اونجا مي ايستد و قلب مهربانش براي شما بي تابي مي كند و برايتان دست تكان مي دهد.

به او ايمان داشته باشيد و شادمانه برايش دست تكان دهيد.

پايان

29:

..................

30:

بچه متولد دي:


اگر از اون دسته مادرها هستيد كه معتقدند بچه هاي نوزاد مثل پيرمردها و پيرزن ها هستند و به همين خاطر آز اونها تنفر دارند، مي توانيد چنين توصيفي را در مورد كودك متولد دي به كار ببريد و مطمئن باشيد كسي با شما مخالفت نخواهد كرد.

نوزادان متولد دي شبيه كهنسالان مينياتوري هستند.

اونها در دوران جواني خود پير به نظر مي رسند و در دوران پيري خود جوان به نظر مي آيند.

اون صورت كوچك چروكيده اي را كه امروز در داخل كالسكه مي بينيد روزي كه صورت ديگران كاملا چروكيده و شل شده هست صاف و بدون چروك خواهد بود.


اگر كودك شما متولد دي باشد به زودي متوجه ناهماهنگي او با بقيه بچه ها خواهيد شد.

از همان دوران نوزادي با نگراني متوجه بلوغ و پختگي عجيب او مي شايشاند.

وقتي كه با او به زبان بچه ها حرف مي زنيد و قربان صدقه اش مي رايشاند خيلي زود قيافه اي جدي به خود مي گيرد و حس مي كنيد كه مي خواهد بگايشاند اين آدم با اين سن و سالش چرا اين جوري حرف مي زند و رفتار مي كند.

و اونقدر به اين نگاههاي خود ادامه مي دهد كه مادرش را مجبور مي كند رفتارش را عوض كند.


كودك متولد دي بسيار با اراده هست و مي داند كه چه مي خواهد.

او براي بيان خواسته هايش داد و هوار نمي كند و مثلا دستش را تايشان كاسه سوپ نمي كوبد بلكه مخالفت خود را خيلي صبورانه به شما حالي مي كند.

مادر احتمالا در مقابل بچه متولد دي خود دچار اضطراب و رنجش مي شود ولي نمي تواند دليل اين احساس خود را بفهمد.

او گاهي اوقات احساس حماقت مي كند و بچه متولد دي باعث مي شود كه او حس كند خودش بچه شده و فرزندش نقش مادر را دارد.


بچه متولد دي از اون گروه بچه ها نيست كه خيلي زود تسليم خواسته هاي شما شود.

او چهار دست و پا به اطراف حركت مي كند و به هر چيزي كه مي خواهد مي رسد.

در همان موقع كه داشتيد پوشك او را عوض مي كرديد داشت نقشه مي كشيد و اكنون مي خواهد نقشه خود را عملي كند.

او اگر قاطع نباشد همه چيز خود را از دست مي دهد و ديگر هيچ هست.

او از آشكار كردن خواسته هاي خود هيچ شرم و حيايي به خود راه نمي دهد.

شما خيلي واضح پيام او را دريافت مي كنيد.

البته منتظر مي ماند جواب خود را دريافت كند.

اگر جواب منفي بشنود و مسئله برايش چندان مهم نباشد بدون گريه و زاري اون را مي پذيرد.

ولي اگر موضوع برايش مهم باشد به هر ترتيب كه شده به خواسته اش مي رسد و اهميتي به مخالفت شما نشان نمي دهد.

او به جاي جنگيدن با شما فقط خود را به نشنيدن مي زند و منتظر موقعيت مي شود تا بالاخره شما را خسته و تسليم خو كند.


بچه متولد دي همان طور كه بزرگ مي شود به زندگي خود سر و سامان مي دهد.

اسباب بازي هايش را در جاي خاصي مي گذارد و اگر شما اون را جابجا كنيد يا نظم او را به هم بريزيد عصباني مي شود.

اگر يك بچه معمولي زحل باشد معمولا خود را با برنامه هاي غذايي و هستحمام خانواده وفق مي دهد و كمتر به كلك هاي كودكانه يا شوخي هاي نوجوانانه مي پردازد.

اون ها از همان دوران كودكي براي زندگي خانوادگي احترام خاصي قائلند.

كوچولايشان متولد دي به جاي اينكه با بچه ها هم سن و سال خود بازي كند دوست دارد با پدر و مادرش به پيك نيك برود و در جمع بزرگترها باشد.

او دوستان زيادي نخواهد داشت و ممكن هست يك دوست صميمي داشته باشد كه رازهاي خود را با او در ميان بگذارد.


براي نوجوان متولد دي رفتن به مدرسه مايه عذاب و ناراحتي نيست.

مگر اونكه تحت تاثير طالع متناقض برنامه گرفته باشد.

او اصولا در مورد تكاليف مدرسه خود خيلي جديت دارد و وقتي از مدرسه مي آيد لباسهايش را به طور مرتب آايشانزان مي كند و بلافاصله مشغول انجام تكاليف خود مي شود.

و اگر يك بز واقعي باشد تا موقعي كه تكاليفش را انجام نداده هست، به بازي و تفريح مشغول نمي شود.


كودك متولد دي در هنگام بازي معمولا نقش بزرگترها را به عهده مي گيرد.

دخترهاي متولد دي نيز هميشه دوست دارند كه در موقع بازي لباسهاي مادرشان را بپوشند و معمولا به همبازي خود مي گايشانند: (( تو بچه باش، من مامان )) در اين جور مواقع ممكن هست با رفتار خود شما را كمي ناراحت كند چون كوچولايشان دلبند شما خيلي خوب نقش شما را بازي مي كند.

وقتي كه تايشان پارك بازي او نشسته ايد و كودكانه حرف مي زنيد و او با عينك گنده اي كه به چشم زده و كفش هاي پاشنه بلندي كه پوشيده و گردنبندي كه به گردن انداخته هست به شما تحكيم مي كند (( ساكت باش وگرنه مجبورت مي كنم بدون شام به رختخواب برايشان.)) اونگاه احساس حماقت مي كنيد.

دلتان مي خواهد هر چه زودتر بازي را تمام كنيد چون مي ترسيد واقعا گرسنه به رختخواب برايشاند.


پسر بچه هاي متولد دي در موقع بازي معمولا علاقه دارند كه نقش معلم، دكتر، رئيس راه آهن يا پدر خود را بازي كنند.

وقتي كه پسر كوچولايشان متولد دي شما پالتايشان پدرش را مي پوشد و پيپ او را به لب مي گذارد ناگهان وسوسه مي شايشاند كه او را به سوپر ماركت بفرستيد تا مقداري تخم مرغ بخرد ولي بعد به ياد مي آوريد كه او حتي نمي تواند چهارچرخه خود را به خوبي براند و اغلب زمين مي خورد و زانوهايش را زخمي مي كند.
31:

بچه هاي متولد دي به طراحي و نقاشي و گوش كردن به موسيقي علاقه دارند و وقت خود را بيهوده تلف نمي كنند.

اغلب اوقات چيزهايي را كه به عنوان كاردستي مي سازند مفيد هست، حتي اگر يك گلدان يا جا مدادي مضحك باشد.

اونها معمولا به نور خورشيد و هواي تازه تمايل چنداني نشان نمي دهند در صورتي كه هر دايشان اونها برايشان سودمند هست و كسالت و اندوه را در اون ها از بين مي برند.معلم هاي مدرسه معمولا از درس دادن به بچه هاي متولد دي لذت مي برند ولي گاهي اوقات به خاطر لجبازي اون ها و كند بودنشان در يادگيري مطالب درسي عصباني مي شوند.

ولي به ندرت پيش مي آيد كه از حواس پرتي يا بي اعتنايي اونها به درس و مشق شكايت كنند.

بچه هاي متولد دي سپس يادگيري مباحث اصلي دروس شروع به پيشرفت مي كنند.

ممكن هست در يادگيري دروس چندان سريع نباشند و هوش چنداني نداشته باشند ولي شاگرداني بسيار دقيق و درسخوان هستند و از تمركز فكري خوبي برخوردارند.

به اتكا همين مهارت هاي خود اغلب برنده جايزه مي شوند و نمرات بالايي كسب مي كنند.


وقتي كه نوجوان متولد دي شما كارنامه آخر سال خود را به خانه مي آورد كه در اون نوشته شده هست او شاگردي مطيع، درس خوان، قابل اعتماد هست ولي (( در بحث هاي كلاسي شركت نمي كند، از درس هاي حفظي خوشش نمي آيد، خجالتي هست و اعتماد به نفسش ضعيف هست، با شاگردهاي ديگر چندان دوست نمي شود.)) اون موقع ممكن هست كمي نگران شايشاند و فكر كنيد كه يك كرم كتاب درونگرا و غير اجتماعي پرورش داده ايد.

بعد يك روز همين كوچولايشان متولد دي به شما مي گايشاند كه بايد زودتر به مدرسه برود چون بايد شاگردها را حاضر غايب كند.

شما مي پرسيد: ((چرا تو حاضر غايب كني؟)) و او با بي اعتنايي مي گايشاند: (( آخه من مبصر كلاس هستم.)) و شما شفرمود زده مي شايشاند و مي پرسيد: (( پس چرا تا حالا به من نفرموده بودي؟ )) و او در حالي كه از خجالت كمي سرخ مي شود جواب مي دهد: ((چون موضوع مهمي نبود كه بگايشانم.)) الگايشان بزرگسالي او نيز دقيقا همين گونه هست.

همين شاگردي كه ظاهرا غير اجتماعي و كندتر از ديگران بود و همه فكر مي كردند كه در آينده موجودي منزايشان و بيكار خواهد شد به تدريج خود را بالا كشيده و به مقام رياست مي رسد و همان برونگراهاي پرمدعا بالاخره به اين نتيجه مي رسند كه او تنها فرد مسئول و متعهد هست و مي توان به او اعتماد نمود.

متولد دي در همان حال كه ديگران مشغول خيالبافي هستند مامور نگهداري از اشياء قيمتي، اوراق و اسناد بهادار خواهد شد و اصلا حس نمي كند كه اين وظيفه به او تحميل شده هست زيرا او به دنبال احترام و اقتدار هست.شايد گاهي اوقات يك بچه متولد دي را پيدا كنيد كه با خونسردي و از رايشان لجبازي به دوستان ضعيفتر از خود يا خواهر و برادرهاي كوچكش زور بگايشاند و اونها را اذيت كند، ولي از لحاظ كلي اين بچه ها معمولا تحت سلطه بچه هاي متولد برجهاي ديگر مي شوند.

بنابراين اكثر اوقات با اين مشكل روبرو مي شايشاند كه برادر و خواهرهاي بزرگش به او زورگايشاني مي كنند و اين موضوع از نظر شما كاملا ظالمانه هست.

ولي لازم نيست نگران شايشاند چون او به خوبي ميتواند از خودش مراقبت كند و حقش را بگيرد.يك دختر كوچولايشان متولد دي ميشناسم كه هميشه مطيع خواهر و برادر بزرگش هست و متولد آذر و پرخاشجو هستند.

اين دختر كوچولو چون عنصر خاك در وجودش هست از اون ها فرمان مي برد و هيچ چيز نمي گايشاند ولي بلافاصله سپس خر زورگايشاني، خواهر بزرگتر مي بيند كه لنگه كفش، برس مو، يا بلوز مورد علاقه اش گم شده هست.

اين چيزهاي پيدا مي شوند ولي هيچ كس نمي تواند بفهمد كه چه جوري گم شده اند.

اما خواهر بزرگتر به تدريج ياد مي گيرد كه بايد كمتر زور بگايشاند و رفتارش را نرم تر كند.

خلاصه هرگز قدرت او را براي حفاظت از خودش دست كم نگيريد.

او هر طور شده عدالت را بربرنامه مي سازد.
بزهاي كوچولو در مقابل جنس مخالف خيلي خجالتي هستند و در عين حال اشتياق زيادي به اون ها دارند.

شما هم شايد شنيده باشيد كه مي گايشانند: ((پسرهاي متولد دي يبس هستند.)) يا ((دخترهاي متولد دي ترسو و احمق اند.)) ولي اون ها در جشن هايي مثل جشن والنتين براي ديگران كارت مي فرستند و در اون مي نايشانسند: (( حدس بزن من كي هستم.)) دوران بلوغ از نظر روابط عشقي براي اونها بسيار دردناك هست.

وقتي كه موضوع روابط دوستانه پيش كشيده مي شود بايد اونها را با تشايشانق و آرامش راهنمايي كرد.
به هر حال فرزند متولد دي يك نعمت و ارمغان ارزشمند هست.

اگر او را زياد تحت فشار برنامه ندهيد به شيريني همان كيك هست كه او از اون بدش مي آيد.

هرگاه پول كرايه خانه را كم آورديد مي توانيد از او قرض بگيريد.

او در مقابل بزرگترها رفتار مودبانه اي دارد و بدون تذكر و ارشاد و نصيحت به شايستگي عمل مي كند.

كارها ي خود را با نظم و ترتيب انجام مي دهد و با برنامه هست ولي گاهي اوقات شايد مجبور شايشاند به او بگايشانيد كه پشت گوشش را تميز كند.

او به خانه و خانواده علاقه زيادي دارد و كمتر پيش مي آيد كه نداند كجا رفته هست.

اغلب اوقات در كنار شما خواهد بود و از بودن در كنار خانواده لذت مي برد.

رايشاناهاي درخشاني در سر دارد و اگر به قصه هاي پريان زياد علاقه نشان نمي دهد نگران نشايشاند.

وقتي كه پير شايشاند و حس كنيد از طرف نسل جوان كنار گذاشته شده ايد فرزند متولد دي شما از صميم قلب به شما احترام مي گذارد و شما را به نزد خود فرو مي خواند و از شما مي خواهد كه با او زندگي كنيد.

در اون لحظه انگار به همه دنيا خطاب مي كند ((خوب، حالا من مامان (بابا) مي شوم تو بچه.

( و اين بار ديگر همه چيز واقعي هست.) تو با عشق و علاقه از من مراقبت كردي و حالا نوبت من هست.)) .


و اين اصلا خواب و خيال نيست.

حتي هانس كريستين اوندرسون هم قادر نبود چنين پايان خوشي را براي داستان هاي خود بنايشانسد.
پايان32:

بچه متولد بهمن:


قديمي ها مي گايشانند اگر پوشش آبي به تن نوزاد پسرتان كنيد زرنگ و شيطان بار مي آيد و اگر پوشش صورتي به تن نوزادتان كنيد مليح و شيرين و بانمك خواهد شد.

اما اگر پسر يا دخترتان در ماه بهمن به دنيا آمده هست همه اون حرف ها را فراموش كنيد و يك كلاه آبي ملواني به سرش بگذاريد و چكمه هاي براق آبي به پايش كنيد.

اين كودك از خميره سياره اورانوس هست و سرشت او به گونه اي هست كه شما را به دنبال سرنوشت خود مي كشاند.


بچه متولد بهمن موجودي بي ثبات، حساس، لجوج، متكي به خود و پر جنب و جوش هست.

حتي اگر تحت تاثير ارديبهشت، كمي آرام و ملاحظه كار باشد ذهن او همچون صاعقه هاي اورانوس پرشتاب هست.

افكارش مثل امواج بلند راديايشاني هستند.

همين طور كه رشد مي كند و بزرگ مي شود اين حس به شما دست مي دهد كه بايد پيغام ((لطفا كمكم كن)) را به همه دنيا مخابره كنيد!


هر پدر و مادري، بچه خود را تافته جدا بافته اي مي داند كه همتايش پيدا نمي شود.

ولي اين يكي واقعا بچه سرگرم كننده و مضحكي هست.

بسياري از والدين واقعا نمي دانند كه با بچه متولد بهمن خود بايد چكار كنند.

او را به مزرعه در خارج شهر بفرستند كه ديگر نتواند همسايه ها را اذيت كند يا همه جا جار بزنند كه او روزي برنده جايزه ادبي پوليتز خواهد شد.

شما كدام راه را انتخاب مي كنيد؟ بله، واقعا مشكل پيچيده اي هست.

البته اين احتمال وجود دارد كه روزي برنده جايزه پوليتز شود ولي به شما توصيه مي كنم چند سالي تابستان ها او را به مزرعه بفرستيد و از دور مراقب او باشيد و استقامت كنيد.

بدون شك او روش جديدي براي شخم زدن ابداع مي كند، يا تمام اهالي اونجا را ديوانه و مجنون كرده و از خانه و كاشانه شان بيرون مي كند.

اعمال اين بچه ها را نمي توان پيش بيني كرد و رفتار اونها بستگي به شرایط زيادي دارد.

به هر حال از هيچ قاعده و قانون خاصي پيرايشان نمي كند.
يك مادر اهل نيايشانورك را مي شناسم كه پسر متولد بهمن خود را ((معجزه برونكس)) لقب داده بود و اجازه داده بود همه او را به همين نام صدا بزنند.

به هر حال اين نام حداقل خايشانشاوندان و همسايگان را به اندازه خودش سردرگم و گيج كرده بود.

چرا كه هيچ كس نمي دانست معني اين نام و لقب چيست.

آيا او سه تا كله داشت يا اين كه به قله هاي شهرت صعود مي كرد؟ اما بعدها او يك بازيكن خوب بسكتبال شد و خيلي ها فكر مي كردند كه اون لقب عجيب و غريب را به خاطر همين رايشان او گذاشته بودند.

اما زياد نبايد عجله كرد.

داستان هنوز ادامه دارد.

او در حال حاضر مشغول نوشتن قطعه اي موسيقي هست كه ممكن هست به برادايشان راه پيدا كند يا اين كه از همانجا وارد سطل آشغال شود.

او همينطور مشغول بازي در يك نقش جزئي در فيلم هاي پليسي و تبليغي هست.

علاوه بر اينها، در فاصله بين تماشا كردن تلايشانزيون و خوردن ساندايشانچ در اتاق خود، در فكر اختراع جديدي هست.

ولي چون به هيچ كس نمي گايشاند دارد چه كار مي كند من هم چيزي ندارم كه به شما بگايشانم.

او به ساعت هاي ديواري و مچي علاقه خاصي دارد بنابراين حدس مي زنم كه اختراع او احتمالا در ارتباط با ماشين وقت هست.

اين موضوع يكي از اون چيزهايي هست كه افكار همه متولدين بهمن را هميشه به خود مشغول مي دارد.

به هر حال، عجله كه نداريم، منتظر مي مانيم.

بسياري از متولدين بهمن جرقه هاي نبوغ خود را تا حدود پنجاه سالگي به دنياي منتظر نشان نمي دهند.

اين انتظار طولاني كمي استقامت و حوصله مي خواهد.

البته در بين متولدين بهمن، نوابغ زيادي وجود دارد ولي چون ما خيلي مشغول و درگير بچه هاي معمولي متولد اين ماه هستيم از وجود اون ها غافليم.


او ممكن هست مامور اف.بي.آي يا گارآگاه خصوصي شود چون شيفته حل كردن معما و سردرآوردن از اسرار پيچيده هست.

شايد هم فقط يك شهروند معمولي و عادي و محافظه كار از كار در بيايد.

شفرمود زده نشايشاند، اين فقط يك احتمال هست.

فعلا بهتر هست فقط به سالها كودكي او بپردازيم.

بدين ترتيب شما هم موقعيت خواهيد داشت اين موشك اورانوسي را در مسير خود هدايت كنيد.

تا موقعي كه بلوغ، تاثيرات اورانوسي را ملايم تر نكند و نگرش جامعه متعادل تر نشود نوجوان متولد بهمن ممكن هست ياغي و منفي گرا باشد.

واكنش سريع او نسبت به فرماني كه از طرف شما صادر مي شود معمولا يك ((نه)) قاطعانه هست.

حتي اگر پيشنهاد مطلوب و دلپذيري به او داده باشيد! ولي اگر به او موقعيت دهيد تا در مورد اون فكر كند خواهيد ديد كه واكنش نهايي او صحيح و قابل قبول خواهد بود.
دخترها و پسرهاي متولد بهمن ظاهرا خيلي آرام و مطيع به نظر مي رسند ولي يك باد شمالي مي تواند اون ها را دگرگون كند (شايد هم اوضاع برعكس شود، از اونها هيچي بعيد نيست!) بچه هاي متولد بهمن با اون كه ممكن هست رفتاري غيرقابل پيش بيني داشته باشند ولي در مجموع موجوداتي شيرين و دوست داشتني و شوخ هستند.

اونها اغلب مثل ملخ هواپيما در حال حركت و جنبش هستند و به دور خود مي چرخند.

اين تشبيه را به كار بردم چون متولدين بهمن بر پرواز و هواپيما و چيزهايي شبيه به اينها حكومت مي كنند.

با اين همه، اين نوجوانان پر از تناقض هستند زيرا به جاي اينكه پرواز برايشان عادي و طبيعي باشد از اون به شدت مي ترسند.

اكثر اونها وحشتي غيرمنطقي از هواپيما، آسانسور، و حتي الكتريسيته (كه تحت حاكميت اورانوس برنامه دارد) دارند.

اون ها را به سادگي نمي توان هدايت كرد زيرا خودشان هم نمي دانند به كدام سمت مي روند.

اما به طور قطع مي دانند چگونه مي توان به مقصد رسيد.
تربيت كردن و بزرگ نمودن اين موجودات ((شفرمود انگيز)) مسئوليت خطيري هست.

ذهن اونها آميزه اي از عملگرايي، تيزهوشي، درك قايشان، و كاوشگري هست.

اين تركيب گاهي اوقات ممكن هست شما را خجالت زده و شرمنده كند.

به ايشانژه وقتي كه براي مثال از دوست شما مي پرسد كه چرا رايشان صورت خود عمل جراحي پلاستيك انجام داده هست، يا دايي شما را مورد خطاب برنامه داده و از او مي پرسد كه چرا در مورد ميزان درآمد خود به مامور ماليات دروغ فرموده هست (كه البته او واقعا هم همين كار را كرده هست!)

33:

بچه متولد بهمن همواره براي خود رايشانايي دارد و تا موقعي كه رايشاناي جديدي در ذهن او ظاهر نشده هست بدان پايبند هست و به اون دل خوش مي دارد.

اگر دختر هست احتمالا خود را بهترين بالرين دنيا مجسم مي كند كه هيچ كس را ياراي رقابت با او نيست، يا خود را اولينرئيس جمهور زن دنيا تصور مي كند يا روزي را مي بيند كه همچون مادام كوري مشهور خاص و عام خواهد شد.

اما اگر پسر باشد ممكن هست در آرزوهايش خود را يك اقيانوس شناس، ماهي شناس، باستان شناس، انسان شناس، يا نابود كننده آفات، يا جراح درخت ببيند.

مشاغل عادي مثل پرستاري، منشي گري، كارمندي، فروشندگي، معلمي، بانكداري، دلالي سهام و اوراق بهادار براي او بيش از حد عادي و معمولي هستند.

البته يك روز ممكن هست مجبور شود يكي از همين مشاغل را انتخاب كند ولي رايشاناهاي او در ذهنش مي ماند و اونها را فراموش نمي كند.

به هر حال شايد كمي وحشت انگيز باشد ولي او گاهي اوقات مي تواند با تمركز خود بر رايشان موضوعي، كار خاصي اجرا کند و به خواسته اش برسد.شما هرگز نمي توانيد كارهاي او را پيش بيني كنيد.

او كودكي هست كه ممكن هست در روزهاي باراني دلش نخواهد در خانه بماند.

در چنين روزهايي ممكن هست بهترين قاشق نقره اي شما را بردارد و با اون در زمين پشت خانه آبراهي ايجاد كند تا آب باران در اونجا جمع نشود.

شعري كه در كودكي برايمان مي خوانند به ياد داريد: ((آقا خرسه از كوهي بالا رفت و بالا رفت و بالا رفت....

تا ببيند اون طرف كوه چيه.

ولي در اون طرف كوه پشت كوه را ديد.)) اما كودك بهمني شما خيلي خوش شانس تر از اين حرفهاست و در اون طرف كوه حتما چيزي پيدا خواهد كرد.

شايد يك كاسه سكه طلا، يا شايد هم گونه جديدي از داركوب ها، به هر حال دست خالي بر نمي گردد.


من از دوران نوزادي اين بچه چيزي نفرمودم چون بچه هاي متولد بهمن اصولا چنين دوراني را ندارند.

يعني به نظر مي رسد كه از اين مرحله جهش مي كنند.

البته خيلي از اونها مرحله نوپايي را طي مي كنند و در اين دوره پرخطر بايد يك سگ نگهبان براي اونها بخريد و تا موقعي كه اين بچه به سن ده سالگي نرسيده سگ را در خانه نگه داريد.

فرزند بهمني شما در اين دوران ممكن هست براي پيدا كردن خانه خود دچار دردسر شود.

او غرق در رايشاناهاي خود ممكن هست در يك روز مه آلود وارد كوچه و خيابان شود و همان طور كه شتابان پيش مي رود به باجه تلفن يا صندوق پست برخورد كند.


حواس پرتي و گيجي او ممكن هست كار دستش بدهد و باعث پيچ خوردن مچ پايش شود يا هستخوانش بشكند يا معلم او را عصباني كند.

شما نمي دانيد به نقل معلم او كه ايشان را نابغه خوانده هست افتخار كنيد يا از دريافت اين نقل مدرسه خجالت زده شايشاند كه در اون آمده هست: ((اين بچه اصلا درس نمي خواند و حواسش جمع نيست.

تايشان كلاس دائم از پنجره به بيرون نگاه مي كند و يا با ساعت مچي خود مشغول بازي كردن هست.)) يا ((اين دختر شما خيلي بازيگوشي مي كند و در سر كلاس حواس خود را جمع نمي كند.

به جاي درس مطالعهبا اون كفش هاي مسخره باله اش دائم در حال كش و قوس دادن به خود هست.)) اما چرا بايد اون ها را مورد سرزنش برنامه دهيد؟ پسرتان فقط قصد داشت تاثير انقلاب تابستاني را بر رايشان ساعت گرينايشانچ خود محاسبه كند يا دخترتان در تلاش بوده هست كه دريابد يك كرم چطور تبديل به پروانه مي شود.

اون ها از نظر خودشان رفتارشان كاملا درست و منطقي بوده هست.

واي از اين مدرسه هاي عقب افتاده! البته اون ها راه درستي را در پيش گرفته اند.

فقط شايد الان وقت مناسبي براي اثبات اين روش ها نيست!


معلم هاي رياضي اغلب از بچه هاي متولد بهمن شكايت مي كنند كه اون ها نمي گذارند مسائل پيچيده رياضي مرحله به مرحله تشريح شود.

اين بچه معمولا قبل از اون كه حل مسئله بر رايشان تخته نوشته شود اون را در ذهن خود حل مي كنند.

البته اون ها براي اين عمل خود دليل موجهي دارند.

درك شهودي ناشي از تاثيرات اورانوس باعث مي شود ذهن اون ها به سرعت جلو برود، طوري كه مراحل طي شده را فراموش كنند.

اون وقت كه حافظه را تقسيم مي كردند تقريبا همه بچه هاي بهمني پشت در اتاق زايمان بودند.

اون ها خيلي راحت آدرس خود را از ياد مي برند.

حتي بعضي مواقع احتمال دارد نام فاميل خود را فراموش كنند و از ياد بردن ساعت بازگشت به خانه در نزد اون ها يك امر عادي هست.


نوجوان متولد بهمن شما موجود برجسته و ممتازي هست (اغلب اونها اين طور هستند.) ولي بايد به او ياد بدهيد كه هدف او در زندگي نبايد فقط اين باشد كه تبديل به يك كامپيوتر انساني شود.

او بايد بفهمد كه ساوقت دادن به افكارش اهميت دارد وگرنه يك نابغه، فيلسوف، مهندس، دانشمند، دكتر، يا وكيلي بالقوه ممكن هست در هنگام بزرگسالي بر اثر پريشاني افكار هر دم به طرفي كشيده شود و عاقبت فقط به دور خود بچرخد.

البته اين كار ممكن هست جالب باشد ولي مطمئنا بي فايده و بي ثمر هست و او را به هيچ جا در زندگي نمي رساند.


بچه متولد بهمن خود را به فعاليت هاي جسماني تشايشانق كنيد وگرنه دچار رخوت و سستي مي شود و دائم در رايشانا فرو مي رود.

البته بچه هاي بهمن خودشان به ورزش علاقه دارند ولي تا اونها را مجبور نكنيد تن به فعاليت و ورزش نمي دهند.

اونها از لحاظ ذهني بسيار سريع و پرشتاب هستند ولي از لحاظ جسمي كند و تنبل هستند.

احتمالا با پرندگان، درختان، طبيعت، و ساحل دريا مانوس هستند و كشفيات مستقلانه خود را به فعاليت هاي ساوقتدهي شده و منظم ترجيح مي دهند.

براي فرار از مسئوليت، هميشه آماده فرمودن ((من نمي توانم)) هستند.

البته اين امكان وجود دارد كه بدون هيچگونه مقاومتي كاري را انتخاب كند مشروط به اون كه خودش تصميم گرفته باشد و تحت اجبار نباشد.

به او ياد بدهيد كه با شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت فقط خودش را فريب مي دهد.

اجازه دهيد خودش تصميم بگيرد ولي تشايشانقش كنيد كه اون را به اجرا بگذارد.


تنش ها و كشمكش هاي دروني كه براي هيچ كس بازگو نمي كند نمي تواند عميقا او را ناراحت كند.

اين بچه ها تقريبا قادرند افكار دروني ديگران را بخوانند و حرفهايي را كه اونها بر زبان نياورده اند بشنوند.

همين موضوع مي تواند اون ها را آزار بدهد.

اگر نمي خواهيد سي سال ديگر يك مرد مجرد غيرعادي، عصبي، فراموشكار و خيالباف رايشان دستتان بماند بهتر هست از همين حالا او را به داشتن آرامش، هماهنگي، تمركز و به خاطر سپردن مسائل تشايشانق كنيد.

34:

در موقع فرمودگو با نوجوان متولد بهمن خود بايد حواستان جمع باشد كه به او چه مي گايشانيد و اون را چگونه بيان مي كنيد.

بذرهايي كه در اين سنين در مغز حاصلخيز و خلاق اين بچه هاي اورانوسي مي كاريد به مرور رشد كرده و عقايد ثابت دوران بزرگسالي اونها را تشكيل مي دهند.

وسواسهاي بيهوده در مورد شستن دست ها و هشدارهاي مكرر در مورد اين كه ((از ليوان ديگري آب نخور، كثيف هست)) باعث هراس و وحشت اغراق آميزي در او مي شود و اونگاه هر جا كه مي رود ليوان خود را همراه مي برد.

از اونجا كه او مستعد حادثه و آسيب هست مي توانيد تصورش را بكنيد كه اگر با اون ليوان زمين بخورد چه پيش مي آيد.

البته در مورد او همه چيز ناگهاني رخ مي دهد و پيش بيني هيچ چيز را نمي شود كرد.بچه هاي بهمني دوستان فراواني خواهند داشت و هر روز حداقل با ده نفر دوست مي شوند، از رفتگر خيابان گرفته تا افسر راهنمايي و قناد سر كوچه.

حتي ممكن هست روزي سگي را كه با او دوست شده براي شام به خانه بياورد.

ولي لازم نيست بترسيد.

شما كه نمي خواهيد يك آدم افاده اي بار بياوريد.

از نظر او اون سگ فقط يك ((رفيق)) ديگر هست.


در مورد مسائل عاطفي دوره بلوغ هيچ مشكلي با او نخواهيد داشت.

در حقيقت شايد گاهي اوقات مجبور شايشاند جنسيت او را به ايشان يادآوري كنيد.

اون ها به ندرت بر جنسيت خود تاكيد مي ورزند.

البته گاهي اوقات ممكن هست لباسهاي عجيب و غريب بپوشند يا مدل مايشان خود را تغيير دهند.

احتمالا در همين دوره علاقه عجيب اونها به شعر و شاعري ظاهر مي شود و شايد بايد اونها را در اين زمينه مورد تشايشانق برنامه دهيد.

بچه اورانوسي شما در جيبهايش قورباغه و در چشمانش ستاره دارد.

او يك بشر دوست واقعي و عاشق امت هست.

آيا مي دانيد كه اين صفات چقدر نادر هست؟ همين طور كه جامعه به سايشان عصر اورانوس پيش مي رود خرد عاري از تعصب او، بشريت را هدايت و راهنمايي خواهد كرد.

گايشانا تقدير، دخترها و پسرهاي اورانوسي را برگزيده هست تا آرزوهاي فرداي ما را برآورده سازند.

بنابراين قورباغه ها، ستاره ها، و ساندايشانچ هاي خيار شور را به فراموشي بسپاريد.

بچه متولد بهمن خود را ((معجزه قرن بيستم)) بناميد و بگذاريد همسايه ها خودشان علت اين نامگذاري را حدس بزنند.

پايان

35:

میسیییییییییییییییییییییی ییییییی عسیسم

36:

بچه متولد اسفند:

همان طور كه مي دانيد اكثر بچه ها را در زير برگ شلغم پيدا مي كنند.

چندتايي از اونها را نيز لك لك در بقچه اي كه از منقارش آايشانزان شده هست مي آورد، بعضي از اونها هم در كيف سياه آقاي دكتر به بيمارستان آورده شده اند.

ولي نوزاد كوچولايشان اسفندي شما از اين قاعده مستثنا هست.

او سوار بر پرتو مهتاب از سرزمين پريان آمده هست.

اگر با دقت به چهره او بنگريد هنوز انعكاس چهره پريان و درختان اسرار آميز را در چشمان رايشانايي و كوچك او مي بينيد.

حتي شايد غبار ستاره ها را نيز در پشت گوش او لمس كنيد.

بالهايش ممكن هست در موقع رسيدن به اتاق زايمان محو شده باشد ولي احتمالا هنوز محل اتصال اونها به بدن او كمي برجسته هست.


احتمالا كارت تبريك هايي را كه براي تازه مادران چاپ مي كنند ديده ايد.

مطمئن باشيد نقاشي اي كه تصايشانر اين نوزادان چاق و تپل و سرخ و سفيد را در حال پرواز كشيده هست از كودك متولد اسفند به عنوان مدل هستفاده كرده هست.

حالا شايد فكر مي كنيد كه مي توانيد پس از پاك كردن غبار ستاره ها از پشت گوشهايش، اين بچه ها تحت كنترل كامل خود درآوريد.

وقتي كه تكه اي گوشت نرم و ظريف هست شايد بتوانيد.

ولي توصيه مي كنم بيشتر فكر كنيد.

چون او هم مثل بچه هاي جيغجيغايشان فروردين يا بچه هاي پر توقع مرداد يا بچه هاي لجباز ارديبهشتي، هر چيزي را كه مي خواهد به دست مي آورد.

تنها تفاوت او با اين بچه ها اون هست كه كارهاي خود را از طريق لبخندهاي شيرين و جذاب خود پيش مي برد.به محض اون كه جوهر نوشته هاي رايشان شناسنامه فرزند متولد اسفندتان خشك شد اگر پسر هست نام او را براي ايفاي نقش اصلي در فيلم پيترپان و اگر دختر هست براي ايفاي نقش اصلي در فيلم آليس در سرزمين عجايب ثبت كنيد.

بچه هاي متولد اسفند خيلي دوست دارند نقش پيترپان و آليس را بازي كنند و براي اجراي اين نقش ها به صحنه تئاتر نياز ندارند.

اونها در هشتاد سالگي هم مي توانند چنين نقش هايي را بازي كنند.

والديني كه همواره آرزو مي كنند بچه اونها هيچ وقت بزرگ نشود با داشتن فرزند متولد اسفند به آرزايشان خود مي رسند.

مرور وقت بر اونها تاثير نمي گذارد و هميشه روحيه اي بچه گانه، رايشانايي و خيالباف دارند و تا ابد مي توانند در اين رايشاناها و تخيلات خود فرو بروند.


اين كودك عجيب و غريب شما به محض اون كه بدان حد رشد كرد كه توانست چهار دست و پا به طرف كوزه مربا بخزد و پشت او پنهان شود به طور آشكار نشان مي دهد كه دوست دارد در دنيايي خيالي زندگي كند.

او از سرپيچي كردن از برنامه هاي عادي و يكنواخت روزمره لذت مي برد.

وقتي كه رايشان صندلي بلندش در آشپزخانه نشسته هست اگر نقش يك ملكه يا دلقك را براي او بازي كنيد اونگاه او نيز مثل فرشته ها غذا خواهد خورد.

كافيست يك آباژور رايشان سرتان بگذاريد و گردنبندهاي قديمي خود را به گردن آايشانزان كنيد يا رايشان سرتان كلاه گيس بگذاريد.

بعد با روژلب و گچ رايشان صورت خود نقاشي كنيد و بقيه كار را بر عهده تخيل پرقدرت او بگذاريد تا بقيه كار را اجرا کند.

وقتي بزرگتر شد چند تا بادكنك به در و ديوار آايشانزان كنيد و موسيقي ملايمي برايش بگذاريد و اسباب بازي هايش را دوروبرش بريزيد، كمي ذرت بو داده جلايشانش بگذاريد و بگايشانيد كه در سيرك نشسته هست.

بعد با خيال راحت به كارهاي خود برسيد.وقتي كه به سن مدرسه رفتن مي رسد خواب هاي عجيب و غريب او شروع مي شوند.

بعد يك صبح بهاري موقعي كه داريد بند كفش هاي او را مي بنديد زير گوشتان حرفي مي زند كه با شنيدن اون شوكه مي شايشاند.

او از شما مي پرسد: ((حدس بزن ديشب چه كسي را ديدم؟)) شما مودبانه زير لب من و من مي كنيد و از خود مي پرسيد: ((يعني اون پيراهن سبز او چه شده هست؟)) و بعد يكباره يادتان مي آيد ديروز موقعي كه وانمود مي كرد او بهترين خرس عروسكي اش هست پيراهن را تن او كرد.

مي پرسيد: ((چه كسي را ديدي؟)) او با بي خيالي مي گايشاند: ((مادربزرگ را ديدم.

چند لحظه با هم حرف زديم.

ولي او مجبور بود برود.

فرمود كه فراموش نكني شمعداني ها را آب بدهي و اون پول را براي عمو كلارنس بفرستي.))


از اونجا كه مادربزرگ قبل از به دنيا آمدن او مرده بود اين موضوع كمي شما را نگران مي كند.

بخصوص وقتي كه اين حرف را قبل از صبحانه مي شنايشاند احساس مي كنيد حالت تهوع داريد.

ولي اين دل آشوب و اضطراب در مقايسه با اونچه سپس صبحانه حس مي كنيد ناچيز هست.

در اون موقع كه او مدرسه هست و پستچي برايتان نامه اي از عمو كلارنس مي آورد.

پنج سال هست كه شما از او هيچ خبري نداشتيد و حال از شما خواسته كه به او مقداري پول قرض بدهيد تا بتواند كار جديدي را شروع كند.

37:

حتي هوشمندترين پدر و مادرها هم در موقع برنامه ريزي براي كودكان متولد اسفند خود دچار مشكل مي شوند.

برنامه ريزي و كارهاي ثابت و يكنواخت روزمره دشمنان طبيعي بچه هاي متولد اسفند هستند و اون ها همه تلاش خود را مي كنند تار از اين جور كارها سرپيچي كنند.

نوزاداني كه وارونه مي خوابند يعني تمام شب بيدار هستند و روزها مي خوابند معمولا متولد اسفند هستند.

او مي خواهد هر وقت كه گرسنه هست بخورد، هر وقت خوابش مي آيد بخوابد، و با هر چيز كه توجهش را به خود جلب مي كند بازي كند و برايش فرقي نمي كند كه كجا و چه موقع از شبانه روز باشد.

هر وقت ديگري كه بخواهيد به او غذا بدهيد يا او را بخوابانيد يا با او بازي كنيد كار بسيار مشكلي در پيش رايشان خواهيد داشت.

البته اين رفتار او معقولانه به نظر مي رسد ولي موضوع اين هست كه وقت هاي گرسنگي، خستگي، و بازيگوشي او ممكن هست از امروز تا فردا تغيير كند.

بنابراين بهتر هست شما خود را با برنامه هاي او تطبيق دهيد.

او بندرت ممكن هست براي وارد كردن شما به پيرايشان از خواسته هايش جيغ و داد به راه بيندازد و بداخلاقي كند.

بلكه به تدريج با روشهاي غيرمستقيم و پيچيده خود شما را تسليم خواسته هاي خود مي كند.

شايد حتي خودتان هم شيفته اين آزاديخواهي او شايشاند و در ساعاتي كه بايد به او غذا مي داديد بدون احساس نگراني با همسايه خود گپ بزنيد و يك فنجان قهوه بخوريد و تا صبح با فرزند خود نمايش ((شاهزاده و قورباغه)) را بازي كنيد و وسط يك روز غمزده و تاريك زمستاني يك كاسه سوپ سبزي و يك فنجان شيركاكائو داغ بخوريد و لذت ببريد.

حتي شايد روزي برسد كه او به شما ياد بدهد كه نبايد به اون ساعت احمق كه چند تكه آهن پاره بيش نيست اجازه داد كه مثل يك ديكتاتور خشن زندگي شما را كنترل كند و براي شما تعيين تكليف نمايد.
بچه متولد اسفند به توجه و ستايش بسيار نياز دارد.

او به هستعدادها و توانايي هاي خود اطمينان ندارد و بايد تشايشانق شود كه اتكا به نفس پيدا كند.

به علاوه او به تنهايي نيز احتياج دارد.

بنابراين هر وقت كه به يكي از اون حالات اسرارآميز خود فرو رفت و منزايشان شد بگذاريد در تنهايي خودش بماند.

ذهن او يك مليون سال نوري از شما فاصله دارد و شما قادر نيستيد او را درك كنيد و همپاي او جلو برايشاند.

نگران نباشيد سپس مدتي براي خوردن سوپ سبزي و كاكائو داغ بر مي گردد فقط احتمال دارد وقت ناهار خود را به عصر تغيير داده باشد.

چنانچه به شما فرمود كه همراه با مردي از سيار مريخ سوار بر يك بشقاب پرنده بوده هست حرفش را باور كنيد.

حسي چه مي داند شايد هم اين كار را كرده باشد.


معلمان وقتي كه مي خواهند اين بچه نظم پذير را در يكي از قالب هاي گرد يا مربع نظام آموزشي برنامه دهند گيج و سرگردان مي شوند.

او در هيچ يك از اين قالب ها نمي گنجد.

روش هاي منحصر به فرد او در زمينه يادگيري مطالب درسي با روش هاي قديمي و يكنواخت مدرسه جور در نمي آيد و در اين جا با مشكل مواجه مي شايشاند.

او به هيچ وجه زير بار روشي كه مطابق ميلش نيست نمي رود.

زياد هم تقصير ندارد.

هنوز خيلي مانده هست كه نظام آموزشي ما بتواند به حكمت سياره نپتون برسد.
اكثر دخترها و پسرهاي متولد اسفند اهل هنر هستند و موسيقي علاقه دارند.

نوجوانان نپتوني، صرف نظر از وزن زيادشان، سبكبالانه بر رايشان پاهايشان حركت مي كنند.

دختر كوچولوهاي اسفندي اغلب آرزو مي كنند كه روز بالرين شوند.

پسر كوچولوها هم افرادي مثل بتهوون، ميكل اونژ، و فضانوردان مشهور را به دانشمندان، روساي جمهور و ژنرالها ترجيح مي دهند.

اونها دوستدار هر نوع كتابي هستند و قصه گايشانان خوبي هستند.

علاقه خاصي به كلمات دارند و عاشق شعر و شاعري اند.

در ابتدا ممكن هست درك رياضي برايشان مشكل باشد ولي علاقه خاصي به تئوري هاي انتزاعي جبر و هندسه دارند.


بچه هاي متولد اسفند ممكن هست در پذيرش مسئوليت كمي داشته باشند و اين موضوع باعث ناراحتي شما شود.

اون ها تابع قوانين خود هستند.

موجوداتي بسيار حساس اند و در مقابل خشونت آسيب پذير هستند.

طبع ظريفي دارند و خيلي راحت اشكشان سرازير مي شود.

اين نوجوانان حضور در جمع بزرگترها را به بازي در ميان همسن و سالان خود ترجيح مي دهند.

اونها حتي در سنين پايين از چنان بصيرت و درك دلسوزانه اي برخوردارند كه با سنشان هماهنگ نيست.

اين بچه ها معمولا متهم به دروغگايشاني مي شوند در حالي كه حرفهايي كه به زبان مي آورند از نظر خودشان اصلا دروغ نيست.

ذهن فعال او در دريايي از تخيل شناور هست و در گوش او هزاران راز را زمزمه مي كند.

اين اسرار چنان زيبا و خوشايند هستند كه او دلش نمي آيد اون ها را براي دنياي سرد واقعي بازگو كند.

اين حقيقت كه رايشاناهاي قشنگ و بلورين او به زودي در بيابان خشك و باير جامعه مادي نابود مي شود غم انگيز و دردناك هست.

او به دلسوزي عميق شما نياز دارد وگرنه به ورطه ياس و نوميدي و سكوت فرو مي غلتد.

38:

بچه هاي متولد اسفند صداي درياهايي را كه مي شوند مي توانند توصيف كنند.

حقيقت سرد، زشت و بي پرده به حدي تلخ و غم انگيز هست كه او قدرت تحمل اون را ندارد.

به همي دليل ناچار هست گاهي اوقات اون را با عواطف خود رنگ و لعاب و گرما بدهد تا قابل تحمل شود.

انصاف نيست كه دنياي رنگين او را دروغ بپنداريم.

در عوض بهتر هست او را تشايشانق كنيم كه ابرها و پرتوهاي مهتاب را جمع آوري كند و در قالب شعر، نمايشنامه و نقاشي جاي دهد.

البته او به زودي ياد مي گيرد كه خود را با دنياي خشن، خودخواه، و بيرحم سازگار كند.

پس لزومي نيست كه او را به طور ناگهاني به سايشان اون پرتاب كنيم.

او ممكن هست براي پيرايشان از قواعد و مقررات اجتماعي و آموزشي در تناقض با اصول فردي او هستند دچار مشكل شود.

ولي معلمين و والدين مي توانند ارزش همدردي، زيبايي، صبر، تخيل و مهرباني را از او بياموزند.

همه اين ها بستگي به ديدگاه شما به زندگي دارد.


سرانجام يكي از اين دو بر ديگري غلبه مي كند.

ولي من بر رايشان پيروزي فلسفه و معيارهاي فردي متولد اسفند بر هنجارهاي اجتماعي شرط مي بندم.

البته كوچولايشان دلبند شما بايد ياد بگيرد كه امت از او توقع دارند كه در نهايت تابع آداب و قوانين جنون آميز شود.

اما اگر بزرگسالان خشن و متعصب او را در اين زمينه تحت فشار برنامه دهند به راه خود مي رود.

كليد او را هرگز ندزديد.

او نياز دارد كه گهگاه به دنياي خود برود و تجديد قوا كند و برگردد.

اونگاه بهتر مي تواند با دنياي واقعي پر از خشونت، فقر، بيماري، ظلم، بيداد، تعصب ديني و غيره كنار بيايد.

ماهي كوچولايشان شما براي مقاومت در برابر بادهاي سردي كه در راه هستند نياز به يك پوشش محافظ دارد.

اين سپر حفاظتي را خودتان به نخ هاي محكم و شاد و روشن ببافيد.

سعي كنيد رفتار نپتوني او را درك كنيد.

او را به گونه اي سنجيده، معقولانه، و همراه با عطوفت و مهرباني هدايت كنيد و وقتي كه به اندازه كافي رشد كرد شايد روزي يكي از اون ستاره هاي نقره اي را براي شما به ارمغان بياورد.

اونگاه خوشحال خواهيد شد كه به رايشاناهاي او نخنديديد و او را مسخره نكرديد.

بهتر هست از همين حالا در رايشان تاقچه خود جايي براي گذاشتن اون ستاره خالي كنيد.

پايان39:البته در مورد طالع بيني بچه ها ، چون در اين دوران حساس (بچگي) ، بچه ها بيشتر تحت تاثير محيط و افراد اطرافشون برنامه مي گيرند ...

احتمال اينكه خصوصيات بچه ها با طالع بيني ها تا حدودي متفاوت باشد، هست.


40:

خسته نباشید ...

عالی بود

41:

ممنون از شما..........42:

.
.
.

.
.
.
.
عاااااااااااااااااااااالی بود.........


43:

عالی بود وری گوود..


44:

چه جالب ،درست بود قشنگ من بودم:) منبعتون چيست؟

45:


46:

من از خودمو که اسفند هست خوندم ...واقعا منقلب شدم


50 out of 100 based on 35 user ratings 160 reviews

@