پسر كو ندارد نشان از پدر


پسر كو ندارد نشان از پدرپسر كو ندارد نشان از پدر

به گفته شاعر پارسی زبان فردوسي نيكو سخن :
پسر كو ندارد نشان از پدر تو بيگانه خوانش مخوانش پسر

پسر كو ندارد نشان از پدر


پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر


پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر

پسر كو ندارد نشان از پدر
بیاید حال کنیم ولی حال نگیریم!

1:

جالب بود


نگاه معنادار روحانی به احمدی نژاد

2:علت اصلی قطع برق !!!

3:

پسر كو ندارد نشان از پدر
پسر كو ندارد نشان از پدر

+اينـــآ الان پـــدر و پســرن ديــگه

پسر كو ندارد نشان از پدر

عــآقــــــا من عاشق ِاين عسكـــــــه ام

4:

مرســـــــــــــــــی عــــــــــــــــــزیز..هم یــــــــــــــــــــــــ ـــشه شیرینه

عکسا احساسِ خوبی رو منتقل می کنن به نظرم

5:

خیلی جالب بودن :)

6:

خیلی خوشگل وبامزه هستن....


7:

الههییییییییییییییییییییی ییی...

خیلی بانمک بودن.

مرسی

8:

خیلی ناناز بودن
کوچولوهای بامزه ...


دسست درد نکنه آدمو شاد میکنن

9:

آپ جهت مدیریت

10:

ههه چه جالب


50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@