تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)
گزارش تصویری از یک کشتارگاه صنعتی مرغ در مشهدتماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)


تماشای این تصاویر به افراد زیر خط فقر پیشنهاد نمی شود! (عکس)عکسی از یه خانوم که بدجوری تو کفه

1:کاریکاتورهای دیدنی گل آقا از مرحوم حبیبی

2:

حداقل کباب شده اش رو میزاشتی که کیف کنیم.


واکنش چشم دانشجویان دختر و پسر
از گرسنگی مردیم.


میدونی چرا میگن عکستو تو اینترنت پست نکن؟


خنده بازار دااااااااااغ

3:

وای خسته شدیم بس که این روزا همش مرغ دیدیم!

فک کنم خود مرغم باورش نمیشه چقد مهم شده!!!


کشف حجاب در تهران توی روز روشن!

4:56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews

@