قیافه شما زمانــــی که از باباتون پــــول می خواستین


قیافه شما زمانــــی که از باباتون پــــول می خواستینقیافه شما زمانــــی که از باباتون پــــول می خواستین
قیافه شما زمانــــی که از باباتون پــــول می خواستید با یک عکس نشان بدهیداگه میشد چی میشد

1:

عکسی نیس


مشاجره ای نفس گیر داماد و مادرزن در قالب شعر طنز

2:

عکستونو یه بار دیگه آپلود کنین


طنز:دستگیری سارق دمپایی‌های کوی دانشگاه!

3:

عکس نزاشتی که


روش های شوهر یابی!............

4:

من چه می دونم شما چه شکلی می شید


لغت نامه

5:

بچه ها منظور هستارتر اینه ما با عکس بگیم قیافمون وقتی پول لازمیم چطوریه


62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews

@