طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!


طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!
مجله خط‌خطی:

- عکس کارت کتابخونه سوم دبستانم. اینو داییم گرفته بود.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار که برای اولین بار ماشین اجنبی ها اومده بود محله مون.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- وقتی که کلاس اول دبستان بودم و برای کمک خرج تحصیلم کار مدلینگ هم می کردم.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- انقراض؟ انقراض چی هست؟ شما به من نیشان بده اول.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- گروه سرود دبستان متشکل از من، من، من، من و من.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار که جوون بودم و سر به سر خودم گذاشته بودم.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار اینقدر شیطونی کرده بودم که هر سه تام رو از کلاس انداخته بودن بیرون.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- تفاوت نگاه در دوتا من کوچک و بزرگ، موضوع چیه؟!

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار که بی جنبه بودم و شانس آوردم مامانم خوش اخلاق بود و خودم بود.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- بچه! بلند شو بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- شما بودی می خواستی ما رو منقرض کنی؟

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار که خیلی شیفته داییم شده بودم و بهش افتخار می کردم، چون اونم من بودم!

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!

- یه بار که پنج تایی ادای دالتون ها رو درمی آوردم.

طنز: بچه بیا بریم تا این منقرض کُنا نیومدن!عکس های پروفایل ایرانی ها در فیسبوک

1:

ممنون عالی بود


56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

@