این نادره! یه نادر قاضی پور!/کاریکاتور


این نادره! یه نادر قاضی پور!/کاریکاتوراین نادره! یه نادر قاضی پور!/کاریکاتور
روزنامه قانون در صفحه طنز خود به اظهارات توهین آمیز قاضی پور اینگونه واکنش نشان داد.
این نادره! یه نادر قاضی پور!/کاریکاتور
اخبار سیاسی - قانونسوال های جالب درباره آقایان

1:ماجرایه یک دختر باهوش ایرانی!ته خنده

2:

ایشون گرچه از زنان اورمیه پوزش خواست اما تاکید کرد که از اونچه که فرموده پشیمان نیست


62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews

@