پ ن پ جدید و خنده دار ۹۲


پ ن پ جدید و خنده دار ۹۲پ ن پ جدید و خنده دار ۹۲
پ ن پ جدید و خنده دار ۹۲
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
میرم سی دی فروشی میگیم مداحی کریمی بدین میگه:غمگین ؟ میگم پ ن پ مداحی شاد بندری!!
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***

رفتم بقالی میگم پنیر باز داری؟میگه کیلویی؟میگم پ ن پ متری!!
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
با پراید جدیدم رفتم خونه, همسایمون میبینه میگه:مبارکه,پرایده؟میگم:پ ن پ لامبورگینی مدل جدیده
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***

یرادره به خواهرش میگه یه لیوان آب بهم بده. خواهره میگه:میخوای بخوری ؟ برادره میگه:پ ن پ میخوام دوش بگیرم
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
رفتم بقالی میگم یه کیم و یه عروسکی بدین میگه:بستنی؟ میگمپ ن پ ماست کیم و عروسکی بدین!!
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
من به دوستم میگم بریم رستوران . دوستم میگه بریم غذا بخوریم؟ میگم پ ن پ بریم طی بکشیم
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
یکی میره گوسفند فروشی می گه گوسفند دارین؟میگن:بله(ستاد مبارزه با پ ن پ)
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
یکی تنهایی میره کفش فروشی میگه کفش خوب داری؟ صاحب مغازه میگه واس خودت می خوای؟ می گه:پ ن پ واس خرم میخوام
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
معلم دانش آموز رو صدا میکنه. دانش آموز میگه میخواهی از من بپرسی؟معلم میگه پ ن پ میخوام تو از من بپرسی!!

***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
دارم وضو میگیرم. یکی میاد میگه میخوای نماز بخونی میگم پ ن پ می خوام آواز بخونم
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***
حوله گرفتم دارم میرم حموم داداشم میگه اری میری حموم ؟ میگم پ ن پ دارم میرم سنا جکوزی خونمون
***پ ن پ های جدید و خنده دار داغ***من و دوستم داریم
اسم و فامیل بازی میکنیم یکی میاد میگه اسم و فامیل بازی میکنید؟ میگیم پ ن پ داریم کشتی میگیریم
منبع:داستان ِ طنز

1:

این داستان واقعیست!!

کلید رو داخل جا گذاشته بودم,داشتم با اره در رو می بریدم(مبالغه).
همسایه مون اومده میگه:کلید نداری؟
پ ن پ کلید تو جیبمه .حال نداشتم از جیبم در بیارم فرمودم با اره باز کنم!!!


74 out of 100 based on 49 user ratings 1174 reviews

@