هر کی حالش خیلی گرفته اس بیاد تو!!!


هر کی حالش خیلی گرفته اس بیاد تو!!!هر کی حالش خیلی گرفته اس بیاد تو!!!

خب!

دو تا کلیپ کوتاه براتون گذاشتم که روحیه تون عوض شه!هر کی حالش خیلی گرفته اس بیاد تو!!!

فقط یه توضیح کوچولو داره!


اونم اینکه اول باید کلیپ اولی رو ببینید بعدش دومی رو!


حتماً به ترتیب ببینید چون اینجوری اثرش بیشتره!هر کی حالش خیلی گرفته اس بیاد تو!!!

: fav11:

بچه_کوچولو.mp4

ادای_بچه.mp4تسلیت...

1:

شاد شدیم....


50 out of 100 based on 35 user ratings 160 reviews

@