خَـــر اَســت :د ــی


خَـــر اَســت :د ــیخَـــر اَســت :د ــی


چــی خــره؟

:دــی


خَـــر اَســت :د ــی


خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

و ادامــــه.....

D:.... چُــرت زدن ....

1:

تایید


10 کاریکاتور برتر تاریخ ..

2:

خَـــر اَســت :د ــی


حکایت خواندنی در مورد راز عدد 18+ (طنز)

3:

خَـــر اَســت :د ــی

+

حــالِ ایــن روزهـایِ مـن خــر هست
:دــی


حاضر جوابی ها‎ی باحال ...

4:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

++
گـریه کـردن خــر هست


شما چقدر احساس می کنید که آدم نیستید؟!

5:

تازه الاغ هم خر هست! باور کن!


حالت های مختلف چشم يك دانشجو.....

6:سلاملک سلاملکم داداشه گلم
وضعیته فعلی مملکت خر تــــــــــــــــــــو خر هست.
خخخخخخخخخخخخخخخخخ
خعیلی باحال بود
مخسی مخسی تشکرم تشکرم


امنیت اجباری!

7:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی


تفـاوت های جالب طنزگونه زنـانه و مردانـه !

8:

خَـــر اَســت :د ــی

9:

خودت کشیدی ، نه ؟

10:نــــــــــــع

یــنی مـن انقـد بیکـارمـ پسـر؟

:دی

11:

آها نیست آخه سوات نداری ، فکر کردم تو کشیدی ، فرمودم شاید بیکارم باشی...
donky نه donkey !
خوده اونیم که اینو کشیده انگار خر هست :دی
درضمن suterday نه Saturday

12:

بــله حتـــما نقــآششو پیدا کــردم انتقـال میدم بهـش
:دی

+ شـاید چـون تصویر طنزه واسـه اغراق اینطوری نـوشتن

+
بِ روح اعـتقاد داری؟

بی ســوات عمـته


13:

خَـــر اَســت :د ــی

14:

خَـــر اَســت :د ــی

15:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

16:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

17:

خَـــر اَســت :د ــی

18:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

19:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

20:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

21:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

22:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

23:

خَـــر اَســت :د ــی

24:

بیچاره خر
جا داره یه بلا نسبتی هم به خر بگیم

25:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

26:

خَـــر اَســت :د ــی

27:

نیلــو خـــر اسـت !!

:|

:دی

28:


تــو خرتری
خـیلی خـری
:|

29:


30:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

31:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

32:

خَـــر اَســت :د ــی

33:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

34:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

35:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

36:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

37:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

38:

خَـــر اَســت :د ــی

39:

بیچاره خر
جا داره یه بلا نسبتی هم به خر بگیم

40:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

41:

خَـــر اَســت :د ــی

42:

نیلــو خـــر اسـت !!

:|

:دی

43:


تــو خرتری
خـیلی خـری
:|

44:


45:


دلــــم خواست بزنمت
موهـــاتو بکشم
شــاید دلم خنک شه
حواست بهم باشه
باشه؟

46:

حـواسـم بهـت هسـت نیلــویـی 3>

+

فقط ایـن وسـط هیشکـی حـواسش بـه مـن نیسـت :(

47:


باید کنترل نامحسوس بزارم واست پس
ینی تا این حد حواسم بهت هست :))))

48:

دروخگــو دشمـن ِ خـداس :((
نیسـت نیسـت نیست :-<

49:

دانشگاه و امتحانات رو کاملا موافقم که خره....


فردای سیزده بدر خر هست

31شهریور خر هست....


50:

خَـــر اَســت :د ــی
خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

51:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

52:

خَـــر اَســت :د ــی

53:

خَـــر اَســت :د ــی

54:

خَـــر اَســت :د ــی

55:

خَـــر اَســت :د ــی

56:

خَـــر اَســت :د ــی

57:

خَـــر اَســت :د ــی

58:

خَـــر اَســت :د ــی

59:

خَـــر اَســت :د ــی

60:

خَـــر اَســت :د ــی

61:

خیــلیم خــر هستخَـــر اَســت :د ــی

62:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

63:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

64:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

65:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

66:

خَـــر اَســت :د ــی

خَـــر اَســت :د ــی

67:

عجب خر توخر هست!!!!!!

68:

خر خودش هم خره هااااااا ؛ صرفا جهت اطلاع ^_^

69:

تازه الاغ هم خر هست !!!

70:

نه بابا ؟؟؟؟؟؟

71:

دختر ِ حســــــــــود خر هست !خَـــر اَســت :د ــی

72:

آدمِ بی معـرفت خـر اســت
دوســتِ فـراموشـکار خـر هست.
دوسـتی کِ دلِ دوســتشو میشـکونه خیـلی خـر هست.
خــیلی

73:

دانشگاه خر هست.
تحايشانل خر هست.
پاور پايشاننت خر هست.
:(
مهربوني هم خر هست.
قهر كردن با خانواده خر هست.
اعتصاب غذا كردن خر هست.
گشنگي خر هست.
نيمرو خوردن خر هست.50 out of 100 based on 55 user ratings 430 reviews

@