درس نخوندم من بیچاره


درس نخوندم من بیچارهدرس نخوندم من بیچاره
از محسن یگانه
لای کتاب باز نشد افتخارشو نداشتم
امتحان فردا رو واسه هفته ی بعد گذاشتم
بود و نبودم تو کلاس فرقی برام نداره
این همه بیخیالی داره حرصمو در میاره......اشکمو در میاره
تاریخ امتحانمو بهم بگو که بدونم
بخوابم؟نخوابم ؟ بخونم ؟ یا نخونم؟
میترسم که بپرسه....مترسم که بپرسهمن هیچی بلد نباشم
یا اینکه اصلا حوصله ی درسو نداشته باشم
اخه درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنار دو ارزشی هم داره
اخه درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنار دو هم ارزشی داره
نگاه بیخیالم روی در و پنجره
نمی دونم چم شده باد لاستیکام پنچره
می بینی خوابم گرفته ای دوست میز کناری
تو با نیشگون ناقصت اشکمو در میاری..... جیغمو در میاری
عاشق نمره ی بیستم ولی
درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنار دو هم ارزشی داره
درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنا ردو هم ارزشی داره
شعرای محسنو باز روی ورق نوشتم
بازم مثل همیشه از اقا یه صفر گرفتم
اوه کنکور سال بعدولی درس نخوندم اصلا
با البوم حبابی که جدا نمیشه از من
بود و نبودم تو کلاس فرقی برام نداره
این همه بی خیالی داره حرصمو در میاره... اشکمو در میاره
میترسم که بپرسه .... میترسم که بپرسه من هیچی بلد نباشم
یا این که اصلا حوصله ی درسو نداشته باشم
اخه درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنا ر دو هم ارزشی داره
درس نخوندم من بیچاره
مگه یه صفر کنار دو هم ارزشی داره...!!فرق تقلب کردن پسراو دخترا

1:

منم نخوندم خدااااااااااا


پلو خوری سر سفره انقلاب

2:

محسن یگانه هم که گوش میدی=)))


50 out of 100 based on 35 user ratings 460 reviews

@