چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟


چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

عکاسی به نام Rich Johnson پرده از راز چهره عکاسان در پشت دوربین عکاسی برداشته است. او در ایده ای جالب از عکاس های مختلف هنگامی که دوربین عکاسی در دست داشتند عکس گرفت و سپس از آنها خواست حالت خود را تغییر ندهند ولی دوربین را از دستانشان خارج کرد و دوباره از آنها عکس گرفت. نتایج به دست آمده بسیار جالب و دیدنی شدند.چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟

چهره عکاسها پشت دوربین چه شکلیه؟
نشانه هاي دوست ناباب

1:

اولی و دومی قشنگ بود


56 out of 100 based on 41 user ratings 1066 reviews

@