چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


ترول های بامزه و خنده دار

1:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


این واقعا اعصاب خوردکنه !!!


مقایسه حرفهای قبل امتحان در ایران و اروپا

2:

سلام دمتون گرم .


ترول رفتار پدرا با دخترا از قدیم تا...
خیلی جالب بودن
مخصوصا اینا :
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


محاسبه قد واقعی دخترها ...!!!

3:

عالی بود ممنون


من و آبجو... :دی

4:

امت از خنده عالی بوووود


مدارس ابتدايي ايران....

5:

یادم رفت بگم که احتمالا این دو تا عکس های لو رفته از من باشه
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


تا سحر بیدارمو همین یک شبو دارم

6:

ببخشید
من نتونستم اسم تایپیک رو بخونم.
معنیش چیه؟
چه جوری تلفظ میشه؟
چی هست؟


وقتــــی مـــن از روی اســـــــم استاد انتخابـــــ میکــــنم.../ترول/

7:

سلام .
chizhayi ke ru mokhemune

8:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)9:

خيلي بامزه بود
من و خواهرم خيلي خنديديم

10:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

جاش همینجاس دیگه ؟ :دی
به عنوان می خوره ؟

" منبع "

11:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


من و امیریم ها

12:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


13:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

14:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

15:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

باز هم ..


16:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

17:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


18:


19:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


20:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

21:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


22:

بی شخصیت ِهوس باز ِ بی خاصیت‌ِ...بـــــــــــــــ ــوق

23:

خییییییییییییییلی با حال بود مرسی

24:

مرسی....خیلی جالب بود...


25:


26:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


27:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


28:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

29:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


30:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


31:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

32:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

33:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

34:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

35:

خيلي باحال بود...مرسييييييييي!

36:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

37:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

38:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

39:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

40:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


41:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

42:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

43:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

44:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

45:

اینم اصل جنس

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

46:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

47:

خیلی باحاله دادا واقعا حالی دادی پايه ییییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییییییی ییییییییی

48:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


49:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)چیزایی که رو مخمونه! (ترول)50:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

51:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

52:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

53:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

54:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

55:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

56:

ریاضی در گذر وقتچیزایی که رو مخمونه! (ترول)

57:

عکسای تو پست من همه فیلتر شدن ؟
اگه پستو ویرایش کنم تنکسا میرن ؟ :دی


چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


58:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


59:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


60:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
یه سایت آپلود خوب بهم معرفی کنین ممنون میشم

61:

up.hammihan.com


62:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

63:

نه حذف نمیشن
فقط وقت ویراش رو ذخیره کنی دیده نمیشن ولی هستند

64:

الان یه چیزو بهم بگو ، عکسا سر جاشن ؟
من با فیلتر شکنم ، واسه م بازن عکسا

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

65:

من که میبینم عکسهاتو

66:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

67:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

68:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

69:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

70:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

71:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


72:

وای خدای من پسر من دقیقا همین طوره

73:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

74:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


75:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

76:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

77:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

78:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

79:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

80:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

81:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

82:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

83:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

84:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

85:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
--
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
-------
با پووووووووووووووووووووزش از آقا پسراچیزایی که رو مخمونه! (ترول)!!
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

86:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

87:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

88:چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

89:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیـزایـی کـه رو مُـخـِمـونـه!
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

90:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

این اتفاقیه که همیشه واسه خودم پیش میاد!

91:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

92:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

93:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

94:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

95:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

96:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

97:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

98:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

99:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

100:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

101:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

102:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

103:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

104:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


ترفندمن واسه هرچی که میخوام بهش برسم

105:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

106:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

107:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

108:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

این دیگه عندشه

109:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

110:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

111:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

112:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

113:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

114:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

115:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

116:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

117:

اینو توضی میدی ینی چی ؟

نوشته اصلي بوسيله niloooo نمايش نوشته ها
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
این همیشه تو دبیرستان واسه من اتفاق میفتاد
نوشته اصلي بوسيله niloooo نمايش نوشته ها
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
اینا رو دوبار گذاشتی ها


ولی کلا مرسی

118:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

119:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


120:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

121:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

122:

چون ازسایتای مختلف گرفتم متوجه نشدم تکراری گذاشتم
خواهش میشه

123:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)124:

دست همتون درد نکنه
بعد مدت ها از ته دل خنذیذم

125:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)
چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


126:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

اینم به افتخار دیشب

127:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

128:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

129:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)


130:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

131:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

من تو بچگی واقعا سر این برنامه کودکه حرص می خوردم

132:


غزاله فک نمیکردم انقد فسیل باشیا!!!!


چقد پیر شدی مادر.....

133:


ینی تو اینو نمی دیدی ؟

حالا خوبه ما هم سنیم ها بلکه م تو گنده تر باشی :دی

134:

من اصن از بچگیمم با صدا سیما مشکل داشتم نمیدیدم هیچی بجاش خاله ام از اونور vhsجادوگر شهر اوز و پری دریایی وسیندرلا و اینا رو آورده بود میدیدم


+همسنیم

135:

ما که ازین خاله های مهربون نداشتیم خب ، مجبور بودیم رد پای آبی ببینیم

بزرگتری ها

136:

دیگه دیگه.....

تو چن سالته؟

137:

:دی

من 7.

َم

بعدشم تو 5 یا 6 مردادی ، من 8 مرداد
پس تو فسیل تری

138:

من 71 دیوونه!

تو بزرگتری!
عه تفلدت با مامان من تو یه روزه!!!!

139:

من 72 َم :دی
چطوری پیری ؟

اوخی بمیرم واست ، تو یه روز باید دو تا کادو بخلی

140:

کی من؟؟؟؟؟؟؟؟؟


من کادو نمیخرم چطوری دخترم بزگ شدیا!!!

141:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

142:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

143:

اینو باید از دید یک راننده نیگاه کنی، اونی که شبیه صندوق پستیه در واقع آینه ماشینه
1.

آفتاب راننده رو اذیت می کنه

2.

راننده آفتاب گیرشو به سمت پایین حل میده

3.

محل خورشید عوض میشه

4.انفجاااااااااااااااااااا ااااااار

144:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

145:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

146:

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

چیزایی که رو مخمونه! (ترول)

147:

چیزایی که من گذاشتم چی شد؟

148:

حرفای بد داش توش ، مدیر ویرایش کرد

149:

بابا اونایی که خودم ساخته بودم که خوب بودن


68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews

@