شاهزاده با اسب سفیدش!!!!!


شاهزاده با اسب سفیدش!!!!!شاهزاده با اسب سفیدش!!!!!
شاهزاده با اسب سفیدش!!!!!

آجی های عزیز توجه داشته باشن...
اینم اونی که سالها منتظرشین، شاهزاده ای که با اسب سفید که میاد تا از غم تنهایی نجاتتون بده... همین پسرای بدون اسب بهترناوقتي من غذا مي پزم

1:

هی نیاد بهتر نیست والا خونه بابا راحتریم


من می دونستم تو یه زن رو به من ترجیح دادی/ترول

2:

شاهزاده هم شاهزاده های قدیم


کاریکاتورهای مفهومی و تفکر برانگیز1

3:

هه هه خیلی باحال بود ..


نوشته های طنز
خانوما من اول


دیگه کسی نیست ؟...رفتم که رفتم ...

4:

یعنی اوکیه؟


ترول جدید و خنده دار ماه رمضان...

5:

بله نکنه میخوای بگی تو اول میخواستیش ؟


الان مثلا اون عقبیه چه غلطی داره میکنه؟

6:

آره والا این شاهزاده ها made in chinشدن


توپش خیلی پر بوده طفلک !

7:

میخوام صد سال سیاه نیاد,همون یکی بدون اسب سفید با ی ژیان داغون بیاد بهتره

8:

نه بیتایی
چون دوستت دارمو نتت هم الان داغونه میدمش به تو که باهاش بازی کنی حوصلت سر نره

9:

حداقل یه فتوشاپی چیزی
شب بد خواب نشیم خواهر

10:

اخیییییییییی اسبشم الکیه ولی مهم نیتشه اره سوار اسبش میشم و میتازم به سرزمین رویاها اونجا نتم دیه نیازم نمیشه

11:

یعنی فقط اسبشو میخوای؟

12:

نه بابا اون اسبش بدون شاهزاده به اون شاخی ارزشی نداره که

13:

حيف شد
كاش قبل از ديدن ِ اون شاهزاده با اسب ِ سفيد اينو ديده بوديم


56 out of 100 based on 41 user ratings 916 reviews

@