جواب چیست؟(سوال 2 )


جواب چیست؟(سوال 2 )


✿مسابقه بهترین آواتار ✿گروه اول

1:

سلام
جواب 18 هست.
11*11=121 که جمع رقمهای 121میشه4
22*22=484که جمع رقمهای484میشه16
33*33=1089که جمع رقمهای1089میشه18
99*99=9801که جمع رقمهای9801میشه18


✿مسابقه بهترین آواتار ✿گروه سوم

2:

18 میشه؟


مسابقه کاربر شناسی (سوژه سی و دوم)

3:

راهتون درسته

جواب 18 هست


✿مسابقه بهترین آواتار ✿گروه چهارم

4:


بله


56 out of 100 based on 31 user ratings 106 reviews

@