کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟


کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟بینا: در بین بانکهای غیر دولتی، انواع طرح های سپرده گذاری برای تقاضاهای مختلف وجود دارد، به نحوی که هر شخص با هر مبلغ سپرده می تواند از میان این طرح ها چند گزینه را در نظر بگیرد.

بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی است که به سپرده یک ساله خود با ماندگاری شش ماهه، سود ۲۲ درصد اعطا می کند، همچنین این بانک برای سپرده یکساله خود با ماندگاری تا سررسید (به معنی ماندگاری در یکسال) سود ۲۳ درصد را در نظر گرفته است.
برای افتتاح این “حساب سپرده گذاری ویژه” به مبلغ یک میلیون تومان نیاز است. البته سود سپرده یک ماهه در این بانک نیز حدود ۱۸ درصد گزارش شده است.
بانک ایران زمین برای سپرده های کوتاه مدت خود با مبالغ بالای ۳۰ میبلیون تومان سودهای ۲۳ و ۲۴٫۵ درصد اعطا می کند. براساس بررسی های میدانی از شعب این بانک، به سپرده های یکساله این بانک با موجودی ۱۰ میلیون تومان، سود ۲۲ درصد و به سپرده های یکساله با حداقل موجودی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصد تعلق می گیرد.
بانک سینا برای جذاب کردن سپرده های خود با درج این جمله که ” قابلیت اعطای تسهیلات از محل سپرده ها وجود دارد”،برای سپرده های یک ماه و شش ماه خود سودهای ۲۰ و ۲۱ درصد در نظر گرفته است.علاوه بر این این بانک برای سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ،سود ۲۳ درصد در سررسید سه ماهه اعطا می کند.
بانک صادرات نیز که در قالب طرح عیدانه خود حدود ۲۳٫۳ درصد طی یکسال به سپرده های بالای ۱۰ میلیون تومان سود پرداخت می کند. در این بانک برای سپرده هایی با همین مبلغ و با سررسید شش ماهه ۲۱ درصد سود اعطا می گردد.
در طرح تازه بانک آینده، نرخ های سود سپرده ها براساس مدت زمان واگذاری، در دامنه نسبتا بزرگ تری برنامه دارد، بعنوان مثال این بانک برای سپرده سه ماهه که سود آن در همان سه ماه واریز می گردد، سود ۲۴ درصد را در نظر گرفته است و برای سپرده شش ماهه که سود ان در شش ماه سررسید می گردد، سود ۲۵ درصد سود می دهد. همچنین سود سالانه سپرده این بانک ۲۶ درصد عنوان شده است.
بانک پاسارگاد سپرده ویژه خود را یکساله معرفی می کند. این بانک در یکسال ۲۲ درصد به سپرده های خود سود پرداخت می کند و واریز این سودها به صورت ماهانه صورت می گیرد. همچنین این بانک برای سپرده های کمتر از یکسال، سود ۲۰ درصد را در نظر گرفته است.
بانک ملت نیز به سپرده های خود با مبلغ حداقل ۱۰ میلیون تومان سود ۲۲ درصد اعطا می کند. این بانک در قالب طرح موج، به سپرده های بلند مدت پنج ساله در سررسید خود، ۱۳۳ درصد سود می هد.
بانک دی که مهمترین ویژگی طرح های تازه سپرده های خود را پرداخت سود ۲۲ درصد به حساب های جاری کارت های شتابی عنوان می کند.
همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را ۲۳٫۲۳ درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را ۲۰ درصد گزارش می کند.
بانک تجارت نیز در قالب طرح بهارانه به سپرده های ویژه دو ساله ۵۷ درصد و یکساله ۲۶ درصد سود پرداخت می کند. نرخ سود ۵۷ درصد برای دوسال در نظر گرفته شده است.
بانک اقتصاد نوین طرح های سپرده خود را تحت عنوان سپرده های ” سپند ” و ” نسیم ” ارایه می کند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ” سپند ” ۲۲ درصد سود علی الحساب اعطا می کند که این سود به صورت ماهانه پرداخت می گردد. این بانک به سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه ” نسیم ” نیز سود علی الحساب ۲۳ درصد می پردازد و در صورت بسته شدن پیش از سه ماه و بعد از یک ماه نرخ سود ۱۹ درصد محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می گردد.
بانک سامان نیز سپرده کوتاه مدت ” سیما ” را معرفی کرده که دارای ویژ گی هایی چون امکان واریز،برداشت،انتقال و صدور کارت را دارد.حداقل موجودی در این سپرده ۲۰ میلیون تومان است و نرخ سود آن ۱۹ درصد می باشد.
بانک قوامین نیز در طرح “بهمن” سپرده شش ماهه را با سود ۲۳ درصد معرفی کرده است.
بانک حکمت ایرانیان سود ۱۹ درصد را برای سپرده روزشمار اعلام کرده و اعلام کرده برای سپرده سه ماهه نیز همین سود اعمال می گردد.
بانک سرمایه نیز برای سپرده های بالای ۱۰ میلیون تومان حدود ۲۳ درصد پرداخت می کند که این سود به صورت ماهانه پردخات می گردد و این بانک برای طرح سالانه خود تا ۲۵ درصد نیز برای سپرده خود سود می پردازد.
بانک شهر نیز سود روزشمار خود را برای سپرده های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ۲۲٫۵ درصد و کمتر از این مبلغ سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده است.
بانک مسکن نیز به سپرده های سه ماهه که بالای ۱۰ میلیون تومان باشد،۲۳ درصد سود می پردازد نرخ سود این سپرده بصورت ماهانه واریز می گردد.همچنین این بانک به سپرده کوتاه مدت خود ۲۲٫۲ درصد سود به صورت روزشمار می پردازد.
بانک سپه نیز نرخ سود علی الحساب خود برای سپرده های یکساله را ۲۰ درصد تعیین کرده و البته حداقل موجودی باید یکی ملیون تومان باشد به همین ترتیب اگر این مبالغ به ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد نرخ سهم سود این سپرده ها در یکسال نیز به رقم ۲۱ و ۲۱٫۵ درصد افزایش می یابد. این بانک به سپرده دو و سه ساله سود ۲۱٫۷۵ و ۲۲٫۲۵ درصد سود می پردازد به این شرط که مقدار سپرده ۲۰ میلیون تومان باشد.
موسسات اعتباری نیز نرخ سود روزشمار خود را ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش داده اند و برای سپرده یکساله نیز ۲۵ تا ۲۹ درصد سود می پردازند. البته این نرخ سود ۲۹ درصدی به شرط ماندگاری یکساله است. فرد اگر بعد از سه ماه پول خود را برداشت کند نرخ سود به صورت کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمهبازاریابی عصبی چیست؟

1:
نقل تصویری از نرخ سود موسسه مالي‌هابینا: مسابقه افزایش نرخ سود موسسه مالي‌ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز تازه‌ای شده هست، حال اونکه نرخ‌‌شکنی‌های هر روزه در بازار پولی اون هم درست .


نفت با کیفیت ایران در جیب شیوخ عربستان
نقل تصویری فارس را ببینید

به نقل فارس،در ماه‌های پایانی سال قبل امت شاهد شو گسترده تبلیغات موسسه مالي‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌ مدت و روزشمار بودند.


جهانگیری: امروز فساد مثل خوره به جان نظام افتاده است
نرخ‌های سود کوتاه مدت گام به گام به ۲۱ تا ۲۲ % رسید.


ایت الله صدیقی راه حل برون رفت مشکلات کشور رو کشف کرد:تضرع و تقوا
در ۲۱ بهمن موسسه مالي مرکزی از انتشار یافتن و عرضه نرخ سود ۲۳ %ی برای اوراق مشارکت اظهار داشت.


نرخ 21 "ارز رسمی" ارزان شد/ "دلار" 25539 ریال
پس از اون بود که موسسه مالي‌ها نرخ‌های سود کوتاه مدت و بلند مدت مدت خود را باز هم افزایش دادند.
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟

کدام موسسه مالي و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟
شبکه اطلاع رسانی موسسه مالي و بیمه


می‌‌گذارندتان سر ِ کار

2:

کسی میدونه در حال حاضر کدوم موسسه مالي (دارای مجوز و معتبر) سود روزشمار بیشتری میده ؟


ایران سوییس نمی‌شود/«نه» به مزد هر ساعت ۸۳‌هزار تومان!

3:

سلام هانا جان
وقتت بخیر
تو که تو کار سرمایه گذاری هستی خبر نداری ؟!نوشته اصلي بوسيله Sanam نمايش نوشته ها
کسی میدونه در حال حاضر کدوم موسسه مالي (دارای مجوز و معتبر) سود روزشمار بیشتری میده ؟


انتقاد آیت‌الله جوادی آملی از حضور افراد “سفیه” و “بی‌عرضه” در اقتصاد

4:


سلام

خوبید ؟

بانو صنم پارسال موسسه مالي مسکن 23% بود البته بلند مدت ولی امسال من فقط وام گرفتم با سود 2% خدایی خیلی هم سخت نگرفتن برای وام دادن من یه دونه بازاری بردم با دست چک بابام تا سقف 20میلیون تومان هم وام میدن البته باید پولتون بخوابه ولی سود نداره

5:

ممنون خانومی
تشکر بابت راهنمایی
البته مدنظر من بیشتر روزشمار و نهایتاً 6 ماهه هست ، نه بیشتر
اگه اشکال نداره میشه بگی چقدر پول و برای چه مدت گذاشتی و چقدر وام گرفتی ؟

6:

برای سود مؤسسه مالی اعتباری ثامن الائمه (ع) خیلی خوب رفتم پرسیدم چند وقت پیش فرمودش 25% سود داره یک ساله

من شش میلیون گذاشتم 5ماه البته میتونی پولتو برداشت کنی و دوباره بزاری اونا روز شمار حساب میکنن شش میلیون بهم دادن یعنی با پول خودم شد 12میلیون بازاری باید کسب جواز داشته باشه و اون یکی هم فقط دست چک داشته باشه و چک برگشتی نداشته باشه حساب هر دوتا ضامنتو چک میکنن و باید پرینت حساب ببری کلا رئیس موسسه مالي خیلی آدم خوبیه و دوست داره کار همه راه بیفته د.ی - برای گرفتن وام موسسه مالي رسالت بهترین گزینه هست

7:

خبرنگار همشهري در 2روز پياپي با مراجعه به برخي بانك‌ها اين سؤال را مطرح كرد كه درصورت سپرده‌گذاري به ميزان يك صد ميليون تومان، چه پيشنهاد جذابي براي سپرده‌گذاري داريد.

پاسخ‌هاي داده شده را بخوانيد.
  • پايبندي به توافق 10%ي
بانك سپه: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10% فراخوان مي‌كند.

پيشنهاد بانك سپه دريافت سود مطمئن و بدون دستكاري احتمالي برپايه توافق بانكداران دولتي با يكديگر هست، به‌گونه‌اي كه اگر سپرده‌گذار مبلغ سپرده را تا 6‌ماه حفظ كند، 18% سود دريافت خواهد كرد و درصورتي كه دوره ماندگاري سپرده بين 9‌ماه تا يك سال باشد، نرخ سود سپرده 20% به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود.

ميزان سپرده ريالي در بانك سپه تأثيري در نرخ سود نخواهد داشت و هيچ‌گونه تسهيلاتي هم بابت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، پرداخت نمي‌كند.
بانك انصار: اين بانك براي سود سپرده‌هاي روزشمار نرخ سود 10%، سپرده‌هاي شش‌ماهه، نرخ سود 18%، براي سپرده‌هاي يكساله نرخ سود 20% درنظر گرفته كه بخشنامه بانك مركزي و توافق بانكداران هم همين را مي‌خواهد.

بانك انصار طرح‌هاي قبلي خود براي جذب سپرده‌هاي امت با نرخ سود بالاتر را كنار گذاشته و فعلا برپايه نرخ سود توافق شده بين برخي بانك‌هاي دولتي و خصوصي عمل مي‌كند، هرچند ممكن هست در آينده نرخ سود خود را تغيير دهد.
بانك ملي: بانك ملي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، تنها برپايه بخشنامه بانك مركزي سود به سپرده‌گذاران مي‌دهد و به اين ترتيب، اگر قصد سپرده‌گذاري در اين بانك را داريد، براي سپرده‌هاي روزشمار با هر مبلغ تنها 10%، براي سپرده‌هاي شش‌ماهه 18% و براي سپرده‌هاي يكساله هم 20% به‌طور علي‌الحساب سود پرداخت مي‌شود.

بانك ملي كه امضاي مديرعامل اون پاي توافق بانكداران براي نرخ نشكستن حك شده هست، تاكنون تصميمي براي كنار زدن رقبا در مسابقه جذب سپرده‌گذاران نگرفته و شعب اين بانك همچنان بر نرخ سود سپرده‌هاي توافق شده اصرار دارند.
بانك ملت: اين بانك نيمه‌دولتي و نيمه‌خصوصي ايران فعلا مصمم هست تا سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكماهه را با نرخ سود 10%، 6 تا 9ماهه را با 18 و 9 تا يك‌سال را با نرخ سود 20% جذب كند.

ميزان مبلغ سپرده‌گذاري و يا افزايش و كاهش اون تأثيري در نرخ سود سپرده‌هاي بانك ملت ندارد و سود پيشنهادي به مشتريان اجراي توافق بانكداران هست.

بانك ملتي‌ها كه فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا ببينند در آينده جريان نرخ سود سپرده‌هاي بانكي چه سمت و سايشاني پيدا خواهد كرد، ممكن هست براي جلوگيري از خروج مشتريان‌شان نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را در آينده افزايش دهند.

فعلا كه خبري نيست.
  • سود بيشتر به شرط ماندگاري سپرده
بانك پارسيان: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را برپايه مبلغ تقسيم‌بندي كرده‌است، به‌گونه‌اي كه براي سپرده‌هاي تا 10ميليون تومان، 10%، از 10تا 100ميليون تومان 18%، براي مبلغ بالاي 100ميليون تومان 20% به‌طور روزشمار سود پرداخت مي‌كند و براي مبالغ خاص نرخ سود سپرده‌ها برپايه مذاكره تا 22% خواهد بود.

البته بانك پارسيان شرط معدل‌گيري براي پرداخت نرخ سود روزشمار با مبلغ بالاي 10ميليون تومان هم درنظر مي‌گيرد و متناسب با ميانگين سپرده صورت گرفته در يك دوره وقتي، نرخ سود متغير خواهد بود.
بانك سامان: اين بانك به مشتريان و سپرده‌گذاران جديد پيشنهاد مي‌كند كه به جاي جابه‌جايي پول خود، اون را در طرح سيميا سپرده‌گذاري كنند كه نرخ سود روزشمار اون 20% خواهد بود.

البته به شرطي كه دست‌كم 10% از كل سپرده تا يك‌سال نزد بانك يادشده باقي بماند.

بانك سامان پرداخت سود 20% در قالب طرح سيميا را براي همه سپرده‌ها با هر مبلغي در دستور كار خود برنامه داده و كاهش يا افزايش ميزان سپرده به شرط دست نخوردن 10% از كل سپرده توافق شده، تأثيري در افزايش يا كاهش نرخ سود نخواهد داشت.
بانك كارآفرين: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به شرط دست نزدن به اصل سپرده در يك‌ماه نخست را 20% پيشنهاد مي‌كند.

البته بانك كارآفرين پيشنهاد خريد اوراق سپرده گواهي با نرخ سود 22% را هم مطرح مي‌كند، مشروط به اينكه مشتريان قبلي كه اوراق يادشده را دارند، قصد باز پس دادن اون را داشته باشند.

در اين صورت مبلغ سپرده نزد بانك با نرخ سود 20% باقي خواهد ماند و به محض آزادشدن اوراق گواهي سپرده به مشتريان فراخوان خواهد شد تا سريع‌تر براي خريد اين اوراق با نرخ سود 22% روزشمار اقدام كنند.

بانك يادشده براي سپرده‌گذاران با مبلغ بالاي 50ميليون پيشنهادي ديگري هم دارد به اين صورت كه 80% سپرده انجام شده را به سپرده‌گذار با نرخ سود 24% وام مي‌دهد.
اقتصاد نايشانن: اولينبانك خصوصي ايران هم براي نگه‌داشتن مشتريان فعلي و جذب سپرده‌گذاران جديد فراخوان مي‌كند براي سپرده‌هاي روزشمار 20% سود پرداخت مي‌كند به شرطي كه سپرده‌گذاران 2‌ماه نخست به پول‌شان دست نزنند.

بانك اقتصاد نايشانن فعلا اوراق گواهي سپرده ارائه نمي‌كند و درصورتي كه سپرده‌گذاران پس از 2‌ماه بخشي از سپرده خود را بردارند، بازهم نرخ سود 20% را حفظ خواهد كرد.

اين بانك تضمين مي‌دهد كه با تغيير نرخ سود در آينده، نرخ سود سپرده‌هاي موجود را تغيير نخواهد داد و همچنان بر عهد خايشانش با سپرده‌گذاران باقي مي‌ماند.
  • سود بيشتر بدون قيد و شرط
بانك آينده: جديدترين بانك خصوصي ايران كه موفق به دريافت مجوز رسمي فعاليت در اسفندماه سال گذشته شده هست، براي سپرده‌هاي روزشمار خود نرخ سود 19% در نظر گرفته و البته گزينه ديگري كه به مشتريان و سپرده‌گذاران پيشنهاد مي‌كند، خريد اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20% يكساله هست.

اين بانك كه همواره يكي از پيشتازان جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر قبل از گرفتن مجوز رسمي فعاليت بوده، تاكنون چاشني ديگري به سود سپرده‌هايش نيفزوده اما به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بانك آينده براي عقب نماندن از ديگران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را افزايش دهد.
بانك صادرات: اين بانك اصل 44 ايران براي جذب مشتريان و سپرده‌گذاران جديد و عقب نماندن از كورس رقابت، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با 19.75 % يعني 25 صدم % پايين‌تر از نرخ سود سپرده‌هاي يكساله پيشنهاد كرده هست.

بانك صادرات البته پيشنهاد جذاب‌تري هم براي سپرده‌گذاران با مبلغ مناسب دارد، به نحايشان كه مي‌توان اوراق گواهي سپرده اين بانك را با نرخ روزشمار 22 % خريد.

كاهش يا افزايش مبلغ سپرده سپس يكماه تغييري در نرخ سود روزشمار 19.75 %ي اين بانك خصوصي - دولتي ايران نخواهد داشت و ميزان سپرده‌گذاري هم تاثيري در نرخ سود ندارد.
بانك شهر: اين بانك‌، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10%، سپرده‌هاي 6 تا 9 ماه را 18 % و سپرده‌هاي يكساله سود 20 % مي‌دهد.

البته بانك شهر براي سبقت از ديگر بانك‌ها طرح ايشانژه‌اي با عنوان طرح صندوق آرمان با نرخ سود روزشمار 22%ي دارد كه به نظر مي‌رسد در برخي از شعب براي سپرده‌هاي بالاي 10ميليون تومان اين حساب افتتاح خواهد شد.

البته سود 22%ي صندوق آرمان علي‌الحساب بوده و امكان پرداخت سود بالاي 26 % در سررسيد به سپرده‌گذاران در اين طرح وجود دارد.
بانك تجارت: ديگر بانك اصل 44 كشور، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با واقعيات خاص مورد توافق بين رئيس شعبه و سپرده‌گذاران با مبلغ بالا 20% فراخوان كرده هست.

فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار فرقي با ديگر بانك‌ها ندارد، جز اينكه اگر سپرده گذار به تعهد خود در خصوص واقعيات توافق شده به صورت شفاهي عمل كند، مي‌تواند سود 20 %ي به صورت روزشمار دريافت كند.

بانك تجارت با كاهش ميزان سپرده يا افزايش اون و همينطور مبلغ سپرده‌گذار تغييري در نرخ سود خود ايجاد نمي‌كند و نرخ سود سپرده‌ها با هر مبلغ را همچنان 20 % حفظ خواهد كرد.
بانك پاسارگاد: اين بانك خصوصي كشور براي جذب سپرده‌هاي امت به صورت روزشمار نرخ سود 19.5 %ي پيشنهاد كرده هست و بر اين نظر پافشاري دارد كه فاصله نيم‌% نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با نرخ سود يكساله باعث حفظ سپرده‌هاي فعلي و جذب احتمالي سپرده‌هاي جديد خواهد شد.

نرخ سود يكساله بانك پاسارگاد علي‌الحساب 20 % هست و براي گرفتن سود 19.5 %ي لازم نيست كه %ي از پول سپرده‌گذاران در بانك حفظ شود.

بانك يادشده گزينه ديگر و طرح ايشانژه‌اي براي پرداخت سود بالاتر ندارد و به نظر مي‌رسد كه با همين نرخ سود به فعاليت خود ادامه دهد.
مهر اقتصاد : اين موسسه اعتباري در انتظار مجوز قانوني، با نصب بنري در شعب خود نرخ سود روزشمار سپرده‌ها را 19% فراخوان كرده و مراجعه به درون شعبه هم اين نرخ سود را تاييد مي‌كند.

بانك مجوز نگرفته مهر اقتصاد براي سپرده‌هاي چهارماهه سود 19.2 % و شش‌ماهه 19.5 %، سپرده 9 ماهه هم 19.8 % در نظر گرفته هست و محدودیت در دریافت و برداشت از حساب وجود دارد وليكن مشخص نيست كاهش مبلغ سپرده، تاثيري در نرخ سود خواهد داشت يا خير؟ موسسه اعتباري مهر اقتصاد نرخ سود يادشده را مطابق با آخرين اعلاميه بانك مركزي مي‌داند.
ثامن: موسسه‌ثامن با هدف جلب رضايت بانك مركزي سياست سال‌هاي قبل خود در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌هاي خود را كنار گذاشته هست، اما براي عقب نماندن از بانك‌هاي داراي مجوز، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را با افتتاح حساب ايشانژه‌اي 20% پيشنهاد مي‌كند.

به فرموده مدير يكي از شعب اين موسسه در انتظار گرفتن مجوز، احتمال انحلال را صفر مي‌داند و دليل تاخير در صدور مجوز را سختگيري بانك مركزي فراخوان مي‌كند.

8:

ممنون از توضیحاتت عزیزم

9:

سلام بیشترین سود را همیشه موسسه مالي گردشگری میداد

طرح زمستانشه 23% 3ماهه بود
که دیگه اجرا نمیشه
اما روزشمارش 19 % هست
موسسه مالي مرکزی هم جدیدا فشار اوردن که موسسه ماليها نرخ سود بلندمدت را تا قبل از عید18% نمايند
در اینچندماهه هم یکسری موسسه ماليها دارند ماه به ماه سود را کمتر مینمايند
مثلا موسسه مالي سینا 22.2% را به 21 و به 20 %تقلیل دادند
علتش هم اینه که تورم کاهش پیدا کرده
بنظر منطقی بنظر میرسه برای اینکه سود بالاتر از تورم رباه میشه
در واقع سودموسسه ماليی چند %ش سود موسسه مالي هست
بقیه % افت ارزش پول ملی بواسطه تورم
مثلا 10سال پیش یک میلیون تومان ارزش خیلی بیشتری داشت

10:


اکثر موسسه مالي ها این طرح رو دارن
ولی سود و سودشون فرق داره
موسسه مالي رسالت هم خوب بود ولی الان متقاضی زیاد دارن و سخت می گیرن

به جز موسسه مالي رسالت کدوم موسسه ماليا خوبن و راحت وام می دن؟؟؟؟؟11:

من فردا بخوام بالای 100 تومن بزارم
چند % سود میده؟

12:

می توانید با رفتن به سایت موسسه مالي مورد نظر به صورت اونلاین میزان سود را محاسبه کنید.
مثال:
https://www.bmi.ir/Fa/perfitNEW.aspx

نرخ و محاسبه سود سپرده

13:

یه سوال ساده
سود روز شمار یعنی چی ؟
من تا بحال سپرده گذاری لذا نمیدونم : دی الان نصفه شبی حوصله سرچ نیس!
یکی توضیح دهد لطفا

14:

سلام

توی شهر ما همش دوتا شعبه داره البته خود کرمانشاه برای من که سخت نگرفتن اگه حسابتون خوب باشه و مشتری خوبی باشید موسسه مالي قرض الحسنه مهر هم خوبه البته 4%

15:

سود روز شمار؟

وقتی کارمند موسسه مالي به شما می گوید سود روزشمار ۱۸ % یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود.

سپس عدد به دست آمده در ۱۸ % ضرب و مجموع اون تقسیم بر ۳۶۵ می شود.

عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال می باشد.عدد به دست آمده از فرمول فرموده شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه اون راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در موسسه مالي با نرخ ۱۸ % نگه داریم سود اون اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰میلیون به دست آمده در ۱۸ % ضرب می شود.حال عدد ۵۴ میلیو به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ % هست.اشتباهی که اکثر مراجعه نمايندگان در موسسه مالي دچار می شوند اینگونه هست که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ % ضرب نموده و اون ار تقسیم بر ۱۰ می نمايند و تصور می نمايند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول اونها می شود که این روش کاملا غلط هست.
16:

سلام هانا
یک روش دیگه:
فرض کنید 10 میلیون تومان با سود 20 % سپرده گذاری میکنید:
10000000÷100=100000 ( نسبت شاخص % بدست میاد )
100000×20 = 2000000 شاخص بدست آمده را ضربدر سود سپرده فراخوان شده موسسه مالي میکنیم سود سالیانه سپرده بدست میاد
که میشه 2 میلیون تومان که اگر به 12 تقسیم بشه سود ماهانه سپرده
و اگر سود ماهانه را به روزهای ماه تقسیم بشه سود روزانه بدست میاد
2000000÷12=166666سود ماهانه
166666÷30=5555.5 سود روزانه

[QUOTE=Hanna;5777118]سود روز شمار؟

وقتی کارمند موسسه مالي به شما می گوید سود روزشمار ۱۸ % یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود.

سپس عدد به دست آمده در ۱۸ % ضرب و مجموع اون تقسیم بر ۳۶۵ می شود.

عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال می باشد.عدد به دست آمده از فرمول فرموده شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه اون راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در موسسه مالي با نرخ ۱۸ % نگه داریم سود اون اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰میلیون به دست آمده در ۱۸ % ضرب می شود.حال عدد ۵۴ میلیو به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ % هست.اشتباهی که اکثر مراجعه نمايندگان در موسسه مالي دچار می شوند اینگونه هست که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ % ضرب نموده و اون ار تقسیم بر ۱۰ می نمايند و تصور می نمايند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول اونها می شود که این روش کاملا غلط هست.[/quote]

17:

سلام
ممنون از توضیحاتتون
در حال حاضر سودهای روزشمار بیشتر از این هم هست
مثلا موسسه مالي شهر طرحی به اسم صندوق آرمان داره که برای سپرده ی روزشمار 22 % سود میده
ولی سپرده باید بالای 10 میلیون باشه
موسسه مالي گردشگردی بدون قید و شرط 19 % میده ؟
و آیا مطمئن هست ؟

اکثر موسسه مالي ها سود سپرده های بلندمدتشون رو کم کردن
ولی سودهای روزشمار هنوز متفاوت هست

بله درست میگید
در واقع میزان سود موسسه ماليی هر کشور رو تورم اون کشور مشخص میکنه
در بعضی از کشورها در حال حاضر نه تنها به پولی که در موسسه مالي میگذارید سودی تعلق نمیگیره ،
بلکه شما باید مبلغی رو موسسه مالي بپردازید بابت نگهداری پولتون
چون تورمی در این کشورها وجود ندارهنوشته اصلي بوسيله Shina نمايش نوشته ها
می توانید با رفتن به سایت موسسه مالي مورد نظر به صورت اونلاین میزان سود را محاسبه کنید.
مثال:
https://www.bmi.ir/Fa/perfitNEW.aspx

نرخ و محاسبه سود سپرده
سلام شینا جان
این روشی رو که میگید توی سایت تمام موسسه مالي ها هست
ولی طرح های خاص که سود بیشتری میدن نیست
شما اگه نگاه کنید در تمام موسسه مالي ها سود روزشمار رو اکثراً 6 % عنوان کردند
ولی با طرح های ویژه از این بیشتر هم میدن
در کل محاسبه سود از طریق سایت موسسه مالي ها زیاد به درد بخور نیست
(بیشتر برای سپرده های بلندمدت یکسال به بالا خوبه)نوشته اصلي بوسيله _sayeh_ نمايش نوشته ها
یه سوال ساده
سود روز شمار یعنی چی ؟
من تا بحال سپرده گذاری لذا نمیدونم : دی الان نصفه شبی حوصله سرچ نیس!
یکی توضیح دهد لطفا
علاوه بر توضیحات کامل دوستان ،
تفاوت سپرده روزشمار با سپرده های دیگه این هست که شما هر موقع که دلتون بخواد ،
میتونید اصل پولتون رو برداشت کنید
بدون اینکه سودی کم بشه
ولی در سپرده های دیگه اگه قبل از موعد قرارداد بخواین به اصل پولتون دست بزنید ،
از سودی که بهش تعلق گرفته کم میشه


18:

اخرین خبر همه موسسه ماليها هماهنگ شدن 15% نمايند

19:

اخرین خبر اینست که بسیاری از موسسه ماليها تنها بطور ظاهری این سود را رعایت مینمايند ولی به شکلهای مختلف و گوناگون سود بیشتری را پرداخت مینمايند تا بتوانند بیشتر سپرده امت را جذب نمايند .برای مثال موسسه مالي قوامین اکنون برای سپرده ها 14/5 % سود میدهد ولی به عنوان هدیه ! 3 % هم بطور جداگانه بحسابتان واریز میکند و لذا سود کلی 17/5 % هست .

همچنین همین موسسه مالي به افرادیکه از قبل در انجا سپرده و حساب داشته اند 20 % سود میدهد و فراخوان نموده حداقل تا پایان سال جاری این میزان سود را خواهد داد و در سال جدید هم خدا بزرگ هست ! ( من در قوامین از قبل تاکنون حساب دارم و همین سود 20 % را کماکان به من میدهد و اینها که اینجا نوشتم حرفهای رئیس موسسه مالي قوامینی هست که در ان حساب دارم )

بسیاری از سایر موسسه ماليها هم به لطایف الحیل سودهای بالاتر از ان 15 % را به سپرده گذاران پرداخت مینمايند که با مراجعه به رئیس شعب برایتان توضیح میدهند .


20:

در موسسه های مالی اعتباری نرخ سود را مبلغ سپرده مشخص میکنه

21:

حساب لوتوس موسسه مالي پارسیان
حداقل 19% تا 22%
هر وقتم بخایی میتوتی پولتو برداری


68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@