مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم


مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوممســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم
بسمه تعالی

سلام
اینجا میتونیــد بازی های هفته ی دوم رو پیـــش بینی کنـــید

امتـــيازات هفته ی قبل هم به ایـــنصورت هست:
 1. moe1n=12
 2. alishow45=11
 3. eltiam=10
 4. reza81=9
 5. ahmad0551=9
 6. noob86=9
 7. nilaa=8
 8. mrna3r=6
 9. danial0099=6
 10. aminesta=6
 11. leopardo=6
 12. mehdi3234=5
 13. jojo1900=4
 14. kimiagar=4
 15. hashem1359=3
 16. sun_boy2=3
نحــوه ی امتــياز دهــی هم به این صورت هســـت:

ـ پیش بینی هر بازی با تعداد گلهای صحیح سه امتیاز

ـ پیش بینی برد،باخت یا مساوی صحیح اما با تعداد گلهای غیر صحیح یک امتیاز

برای پیــش بینی هر بازی و ویرایش اون تا قبل از اینکه سوت اون بازی زده بشه فقط وقت هست .


برنامه ی بازی های این هفته :

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد - سپــاهان 18:00

نفت تهــران - راه آهن 18:00

فـولاد - پرســپولیس 19:30

پــیکان - سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان - صبای قم 18:00

ذوب آهن - تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان - پدیده 19:30

استقــلال - استقلال خوزســتان 19:30
نوشته اصلي بوسيله hashem1359 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله Leopardo نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله sun_boy2 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله Nilaa نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله noob86 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله jojo1900 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله kimiagar نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله samiarsky نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
:(

نوشته اصلي بوسيله anderes141 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها


نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته هابازتاب حضور بازیکن هندوراسی در پرسپولیس

1:

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد 1 - سپاهان 1
نفت شهرستان تهران 1- راه آهن 0
فولاد خوزستان 0- پرسپولیس 0
پیکان 0- سایپا 1


جمعه 17 مرداد

نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 1- صبای قم 1
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 1
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 0


اولین برد استقلال در لیگ پانزدهم

2:

من ُ دعوت نکنید مِن بعد


حسرت پرسپولیسی‌ها از لباسی که استقلال می‌پوشد!

3:

گسترش فولاد0 - 1سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 - 0راه آهن 18:00

فـولاد 1- 1پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 2سایــپا 19:30

ملوان2 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن 0- 1تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان0 -2 پدیده 19:30

هستقــلال2 -0 هستقلال خوزســتان 19:3


بازیکنی که به پرسپولیس بله داد

4:

گسترش فولاد0 -1 سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد1 -0 پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 2سایــپا 19:30ملوان1 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن0 - 1تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 - 2پدیده 19:30

هستقــلال 2-0 هستقلال خوزســتان 19:30


توضیح کرار درباره حرکتی که مقابل هواداران استقلال انجام داد

5:

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - سپــاهان2 18:00

نفت تهــران 1- راه آهن1 18:00

فـولاد 2- پرســپولیس2 19:30

پــیکان1 - سایــپا0 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان2 - صبای قم1 18:00

ذوب آهن1 - تراکــتورسازی1 19:25

نفت مســجد سلیمان0 - پدیده0 19:30

هستقــلال2 - هستقلال خوزســتان1 19:30


بالاخره این کریم هم تیم دار شد!

6:

یادش بخیر ما هم قدیم از این کارا می کردیم


واکنش صادقیان به نیمکت نشینی در تیم منصوریان

7:

گسترش فولاد 1 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 1- راه آهن 0
فولاد خوزستان 1- پرسپولیس 2
پیکان 1- سایپا 1
نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 1- صبای قم 0
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 1
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 1


یک طلاق پرسر و صدا در فوتبال ایران

8:

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد 1 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 2- راه آهن 1
فولاد خوزستان 1- پرسپولیس 1
پیکان 1- سایپا 1


جمعه 17 مرداد

نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 2- صبای قم 1
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 1
هستقلال 3- هستقلال خوزستان 1

9:

برنامه ی بازی های این هفته :

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - 2سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد1 - 1پرســپولیس 19:30

پــیکان1 - 1سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان1 - 0صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 -2 پدیده 19:30

هستقــلال2 - 1استقلال خوزســتان

10:

گسترش فولاد 1- 1سپــاهان

نفت تهــران 0- 0راه آهن

فـولاد1 -2 پرســپولیس

پــیکان1 -2 سایــپا


ملوان 0- 0صبای قم

ذوب آهن 1-2 تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان0 -1 پدیده

هستقــلال 1- 0استقلال خوزســتان

11:

گسترش فولاد1 - 2سپــاهان

نفت تهــران1 -0 راه آهن

فـولاد 1- 1پرســپولیس

پــیکان1 - 0سایــپا
ملوان 1- 0صبای قم

ذوب آهن 1- 0تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان1 - 1پدیده

هستقــلال 2- 1استقلال خوزســتان

12:سلام از این به بعد لطفا منو هم دعوت کنید
پنج شنبه 16 مرداد
گسترش فولاد 0 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 2- راه آهن 0
فولاد خوزستان 2 - پرسپولیس 0
پیکان 2- سایپا 1
جمعه 17 مرداد
نفت مسجد سلیمان 0 - پدیده مشهد مقدس 2
ملوان 2- صبای قم 1
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 2
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 013:

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد۰ - سپــاهان۰ 18:00

نفت تهــران۱ - راه آهن۱ 18:00

فـولاد ۰- پرســپولیس۱ 19:30

پــیکان۲ - سایــپا۲ 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان۱ - صبای قم۰ 18:00

ذوب آهن۱ - تراکــتورسازی۳ 19:25

نفت مســجد سلیمان۱ - پدیده۲ 19:30

هستقــلال ۰- هستقلال خوزســتان۰ 19:30

14:

گسترش فولاد 1 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 1- راه آهن 1
فولاد خوزستان 1- پرسپولیــس 2
پیکان 1- سایپا 1
نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 1- صبای قم 0
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 2
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 1

15:

گسترش فولاد 0- 2سپــاهان

نفت تهــران 1- 1راه آهن

فـولاد 1-1 پرســپولیس

پــیکان01 -1 سایــپا

ملوان1 -1 صبای قم

ذوب آهن1 - 2تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان0 -0 پدیده

استقــلال1 - 0استقلال خوزســتان

16:

گسترش فولاد 1 - 3 سپــاهان
نفت تهــران 1 - 0 راه آهن
فـولاد 1 - 1 پرســپولیس
پــیکان 1 - 0 سایــپا
ملوان 1 - 1 صبای قم
ذوب آهن 0 - 1 تراکــتورسازی
نفت مســجد سلیمان 0 - 0 پدیده
هستقــلال 2 - 1 هستقلال خوزســتان

17:

گسترش فولاد 1 - 2 سپــاهان

نفت تهــران 1 - 0 راه آهن

فـولاد 2 - 1 پرســپولیس

پــیکان 1 - 0 سایــپا

ملوان 1 - 1 صبای قم

ذوب آهن 0 - 2 تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان 1 - 0 پدیده

هستقــلال 2 - 1 هستقلال خوزســتان

18:

گسترش فولاد1 -1 سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد 2- 1پرســپولیس 19:30

پــیکان 2- 0سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان 2- 1صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 - 2پدیده 19:30

هستقــلال1 -1 هستقلال خوزســتان 19:30

19:مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم گسترش فولاد 1 - 2 سپــاهان مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم نفت تهــران 2 - 1 راه آهن مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم فـولاد 1 - 2 پرســپولیس مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم پــیکان 3 - 1 سایــپا مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم ملوان 2 - 1 صبای قم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم ذوب آهن 1 - 3 تراکــتورسازی مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم نفت مســجد سلیمان 1 - 1 پدیده مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم استقــلال 2 - 1 استقلال خوزســتان مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم


20:

برنامه ی بازی های این هفته :

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - 2سپــاهان 18:00

نفت تهــران0 -0 راه آهن 18:00

فـولاد1 - 1پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 0سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان1 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 -1 پدیده 19:30

هستقــلال3 - 1استقلال خوزســتان

21:

ملوان 1-0 صبای قم 18:00

ذوب آهن 0-1 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان 0-0 پدیده 19:30

هستقــلال 1-0 هستقلال خوزســتان 19:30

22:

نتایج هفته دوم رو هنو نزدین ؟

23:

امروز یا فردا میزنم
ببخشید بابت تاخیر

24:

اشکال نداره
من شدم 3 امتیاز

25:

3 امـــتیاز
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها
گسترش فولاد0 - 1سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 - 0راه آهن 18:00

فـولاد 1- 1پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 2سایــپا 19:30

ملوان2 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن 0- 1تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان0 -2 پدیده 19:30

هستقــلال2 -0 هستقلال خوزســتان 19:3
3 امتیـــاز
نوشته اصلي بوسيله Leopardo نمايش نوشته ها
گسترش فولاد0 -1 سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد1 -0 پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 2سایــپا 19:30ملوان1 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن0 - 1تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 - 2پدیده 19:30

هستقــلال 2-0 هستقلال خوزســتان 19:30
5امتیـــاز
نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها
پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - سپــاهان2 18:00

نفت تهــران 1- راه آهن1 18:00

فـولاد 2- پرســپولیس2 19:30

پــیکان1 - سایــپا0 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان2 - صبای قم1 18:00

ذوب آهن1 - تراکــتورسازی1 19:25

نفت مســجد سلیمان0 - پدیده0 19:30

هستقــلال2 - هستقلال خوزســتان1 19:30
3 امتــیاز

نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد 1 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 2- راه آهن 1
فولاد خوزستان 1- پرسپولیس 1
پیکان 1- سایپا 1


جمعه 17 مرداد

نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 2- صبای قم 1
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 1
هستقلال 3- هستقلال خوزستان 1
4 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
برنامه ی بازی های این هفته :

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - 2سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد1 - 1پرســپولیس 19:30

پــیکان1 - 1سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان1 - 0صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 -2 پدیده 19:30

هستقــلال2 - 1استقلال خوزســتان
4 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
گسترش فولاد 1- 1سپــاهان

نفت تهــران 0- 0راه آهن

فـولاد1 -2 پرســپولیس

پــیکان1 -2 سایــپا


ملوان 0- 0صبای قم

ذوب آهن 1-2 تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان0 -1 پدیده

هستقــلال 1- 0استقلال خوزســتان
7 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها
گسترش فولاد1 - 2سپــاهان

نفت تهــران1 -0 راه آهن

فـولاد 1- 1پرســپولیس

پــیکان1 - 0سایــپا
ملوان 1- 0صبای قم

ذوب آهن 1- 0تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان1 - 1پدیده

هستقــلال 2- 1استقلال خوزســتان
2 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله blueeagleone نمايش نوشته هاسلام از این به بعد لطفا منو هم دعوت کنید
پنج شنبه 16 مرداد
گسترش فولاد 0 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 2- راه آهن 0
فولاد خوزستان 2 - پرسپولیس 0
پیکان 2- سایپا 1
جمعه 17 مرداد
نفت مسجد سلیمان 0 - پدیده مشهد مقدس 2
ملوان 2- صبای قم 1
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 2
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 0


8 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله Nilaa نمايش نوشته ها
پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد۰ - سپــاهان۰ 18:00

نفت تهــران۱ - راه آهن۱ 18:00

فـولاد ۰- پرســپولیس۱ 19:30

پــیکان۲ - سایــپا۲ 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان۱ - صبای قم۰ 18:00

ذوب آهن۱ - تراکــتورسازی۳ 19:25

نفت مســجد سلیمان۱ - پدیده۲ 19:30

هستقــلال ۰- هستقلال خوزســتان۰ 19:30
2 امتـــیاز :(
نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها
گسترش فولاد 1 - سپاهان 2
نفت شهرستان تهران 1- راه آهن 1
فولاد خوزستان 1- پرسپولیــس 2
پیکان 1- سایپا 1
نفت مسجد سلیمان 1 - پدیده مشهد مقدس 1
ملوان 1- صبای قم 0
ذوب آهن 1 - تراکتور سازی 2
هستقلال 2- هستقلال خوزستان 1
3 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها
گسترش فولاد 0- 2سپــاهان

نفت تهــران 1- 1راه آهن

فـولاد 1-1 پرســپولیس

پــیکان01 -1 سایــپا

ملوان1 -1 صبای قم

ذوب آهن1 - 2تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان0 -0 پدیده

استقــلال1 - 0استقلال خوزســتان
7 امتــــیاز
بازی سایپا و پیکان رو چون درست پیش بینی نشده بود حساب نکردم :)
نوشته اصلي بوسيله moe1n نمايش نوشته ها
گسترش فولاد 1 - 3 سپــاهان
نفت تهــران 1 - 0 راه آهن
فـولاد 1 - 1 پرســپولیس
پــیکان 1 - 0 سایــپا
ملوان 1 - 1 صبای قم
ذوب آهن 0 - 1 تراکــتورسازی
نفت مســجد سلیمان 0 - 0 پدیده
هستقــلال 2 - 1 هستقلال خوزســتان
3 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله kimiagar نمايش نوشته ها
گسترش فولاد 1 - 2 سپــاهان

نفت تهــران 1 - 0 راه آهن

فـولاد 2 - 1 پرســپولیس

پــیکان 1 - 0 سایــپا

ملوان 1 - 1 صبای قم

ذوب آهن 0 - 2 تراکــتورسازی

نفت مســجد سلیمان 1 - 0 پدیده

هستقــلال 2 - 1 هستقلال خوزســتان
4 امتیـــاز
نوشته اصلي بوسيله hashem1359 نمايش نوشته ها
گسترش فولاد1 -1 سپــاهان 18:00

نفت تهــران2 -1 راه آهن 18:00

فـولاد 2- 1پرســپولیس 19:30

پــیکان 2- 0سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان 2- 1صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 - 2پدیده 19:30

هستقــلال1 -1 هستقلال خوزســتان 19:30
2 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته ها


مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم گسترش فولاد 1 - 2 سپــاهان مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم نفت تهــران 2 - 1 راه آهن مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم فـولاد 1 - 2 پرســپولیس مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم پــیکان 3 - 1 سایــپا مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم ملوان 2 - 1 صبای قم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم ذوب آهن 1 - 3 تراکــتورسازی مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم نفت مســجد سلیمان 1 - 1 پدیده مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم استقــلال 2 - 1 استقلال خوزســتان مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی دوم

2 امتیــــاز
نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها
برنامه ی بازی های این هفته :

پنج شنبه 16 مرداد

گسترش فولاد1 - 2سپــاهان 18:00

نفت تهــران0 -0 راه آهن 18:00

فـولاد1 - 1پرســپولیس 19:30

پــیکان0 - 0سایــپا 19:30

جمعه 17 مرداد

ملوان1 - 1صبای قم 18:00

ذوب آهن1 -2 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان1 -1 پدیده 19:30

هستقــلال3 - 1استقلال خوزســتان
6 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
ملوان 1-0 صبای قم 18:00

ذوب آهن 0-1 تراکــتورسازی 19:25

نفت مســجد سلیمان 0-0 پدیده 19:30

هستقــلال 1-0 هستقلال خوزســتان 19:30
3 امتــــیاز


62 out of 100 based on 57 user ratings 682 reviews

@