مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی سوم


مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی سوممســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم | هفته ی سوم
بسمه تعالی

سلام

با توجه ب سفر بانو رعنا ب مشهد مقدس مسئولیت استارت
تاپیک مسابقات پیش بینی این هفته از طرف ایشون ب بنده محول شد.

نتایج هفته قبل و جدول رو هم خود بانو ب محض بازگشت ب اطلاعتون خواهند رساند.

اینجا میتونیــد بازی های هفته ی سوم رو پیـــش بینی کنـــید...


پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان- استقلال

سایپا- گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن- فولاد خوزستان
پدیده مشهد- صبای قم
پیکان- نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی- ملوان
استقلال خوزستان- نفت تهران
پرسپولیس- ذوب‌آهننوشته اصلي بوسيله hashem1359 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله leopardo نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله sun_boy2 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله nilaa نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله noob86 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله jojo1900 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله kimiagar نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله samiarsky نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
:(

نوشته اصلي بوسيله anderes141 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله blueeagleone نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته هاتمامی گل‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران ۹۵-۹۴

1:


«بسم الله الرحمن الرحیم»
سلام
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1 - 2 هستقلال
سایپا 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1 - 3 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس 2 - 2 صبای قم
پیکان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی 2 - 1 ملوان
هستقلال خوزستان1 - 1 نفت تهران
پرسپولیس1 - 0 ذوب‌آهنقلعه‌نویی از ملوان جدا شد

2:

سپاهان2- 0استقلال

سایپا2- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس3-1 صبای قم
پیکان2- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-0 ملوان
هستقلال خوزستان2-1 نفت تهران
پرسپولیس1- 1ذوب‌آهن[/quote]


بختیار رحمانی:باور کنید 150 هزار تومان می گیریم

3:

سایپا2- 0گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 0صبای قم
پیکان0- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس0- 1ذوب‌آهن


جنگ کروات ها در درفشی فر

4:

سپاهان1- 2استقلال
سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-2 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس2- 0صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی1-0ملوان
هستقلال خوزستان0-0 نفت تهران
پرسپولیس0-0 ذوب‌آهن


قلعه نویی از ملوان جدا شد

5:

سپاهان2-0 هستقلال

سایپا0-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 1صبای قم
پیکان1- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان0- 0نفت تهران
پرسپولیس0- 0ذوب‌آهن


دلیل‌عدم‌همراهی‌جهانبخش باآلکمارمشخص‌شد

6:

سایپا1- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس0- 1صبای قم
پیکان1- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس1- 1ذوب‌آهن


صادقیان رفت، صادقیان آمد

7:

سپاهان1- هستقلال2

سایپا2- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس2-0 صبای قم
پیکان0- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان2- 1نفت تهران
پرسپولیس0- 1ذوب‌آهن


سرانجام خسرو حیدری حرفی را زد که خیلی ها نزده بودند

8:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس1-0 ذوب‌آهن

9:


10:

با نت ایر انسل میاد
سرعت نداره

11:

سپاهان۲- هستقلال ۰

سایپا۲- گسترش فولاد تبریز ۱
راه‌آهن۰- فولاد خوزستان۰
پدیده مشهد مقدس۱- صبای قم ۰
پیکان۰- نفت مسجد سلیمان ۰
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی۱- ملوان ۱
هستقلال خوزستان۲- نفت تهران۱
پرسپولیس۲- ذوب‌آهن ۱

12:

سپاهان 1 - 1 هستقلال
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن 0 - 0 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس 0 - 0 صبای قم
پیکان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی 0 - 0 ملوان
هستقلال خوزستان 0 - 0 نفت تهران
پرسپولیس 0 - 0 ذوب‌آهن

13:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1- هستقلال 2

سایپا1- گسترش فولاد تبریز 1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان3
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم 0
پیکان2- نفت مسجد سلیمان 1
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1- ملوان 1
هستقلال خوزستان1- نفت تهران1
پرسپولیس1- ذوب‌آهن1

14:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-0 ملوان
هستقلال خوزستان1-1 نفت تهران
پرسپولیس2-1 ذوب‌آهن

15:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان2- هستقلال 1

سایپا1- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 1صبای قم
پیکان2- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان1- 2نفت تهران
پرسپولیس2- 1ذوب‌آهن

16:

حــــسین مـیشه از ایـــن هفته ب بعـد شـرکت کـنم مــن؟

17:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان2- هستقلال1

سایپا1- گسترش فولاد تبریز1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان2
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم1
پیکان1- نفت مسجد سلیمان0
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2- ملوان1
هستقلال خوزستان1- نفت تهران1
پرسپولیس2- ذوب‌آهن1

18:

سپاهان3- 2استقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-2 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس0- 0صبای قم
پیکان2-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی3- 0ملوان
هستقلال خوزستان2-2 نفت تهران
پرسپولیس2-0 ذوب‌آهن

19:

سپاهان 1 - 2 هستقلال
سایپا 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0 - 3 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس 0 - 0صبای قم
پیکان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی 2 - 1 ملوان
هستقلال خوزستان 1 - 2 نفت تهران
پرسپولیس 1 - 0 ذوب‌آهن
.


20:

اره
چرا نشه...
پیش بینی کن

21:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1- هستقلال 1
سایپا1- گسترش فولاد تبریز 1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان2
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم 1
پیکان2- نفت مسجد سلیمان 1
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1- ملوان0
هستقلال خوزستان1- نفت تهران2
پرسپولیس2- ذوب‌آهن1

22:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-1 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1-1 ملوان
هستقلال خوزستان1-1 نفت تهران
پرسپولیس1-1 ذوب‌آهن

23:

پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان0-1 هستقلال

سایپا1-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-0 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان0- 1نفت تهران
پرسپولیس0-1 ذوب‌آهن خخخخخخخخخخ

24:


با عرض پوزش به خاطر غیبت در بازیهای اول

.
.

تراکتورسازی 2 - 1 ملوان
استقلال خوزستان 1 - 1 نفت تهران
پرسپولیس 2 - 0 ذوب‌آهن


25:

من که 13 امتیاز !

26:

6 امــــتیاز
نوشته اصلي بوسيله hashem1359 نمايش نوشته ها
سپاهان2- 0استقلال

سایپا2- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس3-1 صبای قم
پیکان2- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-0 ملوان
هستقلال خوزستان2-1 نفت تهران
پرسپولیس1- 1ذوب‌آهن


[/quote]

3 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
سایپا2- 0گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 0صبای قم
پیکان0- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس0- 1ذوب‌آهن
5 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها
سپاهان1- 2استقلال
سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-2 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس2- 0صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی1-0ملوان
هستقلال خوزستان0-0 نفت تهران
پرسپولیس0-0 ذوب‌آهن
5 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها
سپاهان2-0 هستقلال

سایپا0-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 1صبای قم
پیکان1- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان0- 0نفت تهران
پرسپولیس0- 0ذوب‌آهن
10 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها
سایپا1- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس0- 1صبای قم
پیکان1- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس1- 1ذوب‌آهن
7 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله Leopardo نمايش نوشته ها
سپاهان1- هستقلال2

سایپا2- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس2-0 صبای قم
پیکان0- 1نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی2- 1ملوان
هستقلال خوزستان2- 1نفت تهران
پرسپولیس0- 1ذوب‌آهن
2 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان1-2 نفت تهران
پرسپولیس1-0 ذوب‌آهن
13 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله Nilaa نمايش نوشته ها
سپاهان۲- هستقلال ۰

سایپا۲- گسترش فولاد تبریز ۱
راه‌آهن۰- فولاد خوزستان۰
پدیده مشهد مقدس۱- صبای قم ۰
پیکان۰- نفت مسجد سلیمان ۰
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی۱- ملوان ۱
هستقلال خوزستان۲- نفت تهران۱
پرسپولیس۲- ذوب‌آهن ۱
5 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله moe1n نمايش نوشته ها
سپاهان 1 - 1 هستقلال
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن 0 - 0 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس 0 - 0 صبای قم
پیکان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی 0 - 0 ملوان
هستقلال خوزستان 0 - 0 نفت تهران
پرسپولیس 0 - 0 ذوب‌آهن
7 امتـــیاز
چقد زحمت کشیدید تو پیش بینی شما
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1- هستقلال 2

سایپا1- گسترش فولاد تبریز 1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان3
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم 0
پیکان2- نفت مسجد سلیمان 1
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1- ملوان 1
هستقلال خوزستان1- نفت تهران1
پرسپولیس1- ذوب‌آهن1
2 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-0 ملوان
هستقلال خوزستان1-1 نفت تهران
پرسپولیس2-1 ذوب‌آهن
6 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان2- هستقلال 1

سایپا1- 1گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1- 1صبای قم
پیکان2- 1نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان1- 2نفت تهران
پرسپولیس2- 1ذوب‌آهن
10 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان2- هستقلال1

سایپا1- گسترش فولاد تبریز1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان2
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم1
پیکان1- نفت مسجد سلیمان0
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2- ملوان1
هستقلال خوزستان1- نفت تهران1
پرسپولیس2- ذوب‌آهن1
5 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله Iranchap نمايش نوشته ها
سپاهان3- 2استقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-2 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس0- 0صبای قم
پیکان2-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی3- 0ملوان
هستقلال خوزستان2-2 نفت تهران
پرسپولیس2-0 ذوب‌آهن
6 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله kimiagar نمايش نوشته ها
سپاهان 1 - 2 هستقلال
سایپا 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0 - 3 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس 0 - 0صبای قم
پیکان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی 2 - 1 ملوان
هستقلال خوزستان 1 - 2 نفت تهران
پرسپولیس 1 - 0 ذوب‌آهن
.

10 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله snowqueen نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1- هستقلال 1
سایپا1- گسترش فولاد تبریز 1
راه‌آهن1- فولاد خوزستان2
پدیده مشهد مقدس2- صبای قم 1
پیکان2- نفت مسجد سلیمان 1
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1- ملوان0
هستقلال خوزستان1- نفت تهران2
پرسپولیس2- ذوب‌آهن1
9 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان1-1 هستقلال

سایپا1-1 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن1-1 فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-1 صبای قم
پیکان1-1 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی1-1 ملوان
هستقلال خوزستان1-1 نفت تهران
پرسپولیس1-1 ذوب‌آهن
5 امتــــیاز
نوشته اصلي بوسيله zari7 نمايش نوشته ها
پنجشنبه ۲۳ مرداد
سپاهان0-1 هستقلال

سایپا1-0 گسترش فولاد تبریز
راه‌آهن0- 2فولاد خوزستان
پدیده مشهد مقدس1-0 صبای قم
پیکان1-0 نفت مسجد سلیمان
جمعه ۲۴ مرداد
تراکتورسازی2-1 ملوان
هستقلال خوزستان0- 1نفت تهران
پرسپولیس0-1 ذوب‌آهن خخخخخخخخخخ
3 امتــــیاز ..خخخخخخخ
نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته ها

با عرض پوزش به خاطر غیبت در بازیهای اول

.
.

تراکتورسازی 2 - 1 ملوان
استقلال خوزستان 1 - 1 نفت تهران
پرسپولیس 2 - 0 ذوب‌آهن

2 امتــــیاز

27:

اینم رتبه ها تا هفته ســـوم

 1. alishow45=25
 2. mrna3r=23
 3. moe1n=22
 4. mehdi3234=21
 5. eltiam=20
 6. ahmad0551=19
 7. kimiagar=18
 8. reza81=17
 9. aminesta=17
 10. nilaa=15
 11. blueeagleone=14
 12. danial0099=13
 13. leopardo=13
 14. biseda2=12
 15. snowqueen=9
 16. hashem1359=8
 17. Iranchap=6
 18. arsenal=5
 19. alichi=4
 20. jojo1900=4
 21. zari7=3
 22. samirsky=3
 23. sun_boy2=3


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

@