بائو حاضر نشد تعویض شود!


بائو حاضر نشد تعویض شود!بائو حاضر نشد تعویض شود!
میثم بائو در دیدار تیم های نساجی با آلومینیوم اراک در حالیکه مربیان نساجی تصمیم به تعویض او گرفته بودند و داور چهارم دو بار تابلوی تعویض را بالا برد تا این بازیکن بیرون بیاید ولی میثم هر دو بار از دستور مربیان نساجی سرپیچی کرده و در زمین باقی ماند تا مربی پرتغالی نساجی بازیکن دیگری را تعویض کند.

منبع68 out of 100 based on 53 user ratings 628 reviews

@