لبخند تمام نشدنی کاناوارو


لبخند تمام نشدنی کاناوارولبخند تمام نشدنی کاناوارو
کاناوارو که با وجود بازنشستگی از فوتبال در شرایط مناسبی برنامه داشت بارها و بارها مانع از تحرک مهاجمان تیم ملی فوتبال ایران شد. او چند باری هم خداداد عزیزی را نقش بر زمین کرد که این حرکت او با واکنش عزیزی همراه شد.

با این حال کاناوارو که لبخند از روی صورتش محو نمی شد تا پایان مسابقه کارش را به همان ترتیب ادامه خواهد داد.

منبع56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

@