محرم از لیست سپاهان خارج نمی شود


محرم از لیست سپاهان خارج نمی شودمحرم از لیست سپاهان خارج نمی شود
ین بازیکنان از لیست تیم خارج نمی شوند.

مدیرعامل سپاهان در همین رابطه گفت:ما نیازی نداریم تا بازیکنی را ازلیست خارج کنیم چون برای جذب بازیکن جدید جای خالی داریم .محرم باید خودش برای بازگشت به سپاهان تصمیم بگیرد و اولین قدم را خودش را بردارد. او باید قدم اول را بردارد و بعد باشگاه کارهای لازم را برای بازگشت او به تمرینات و تیم انجام می دهد.او باید توقعات و خواسته هایش را مطرح کند و از نظر ما این مسائل قابل حل است اما او چند بار جواب سرپرست و سایر مسوولان باشگاه را نداده است. فعلا باید استقامت کنیم تا خودش تصمیم بگیرد و از نظر ما همه چیز درست می شود. ما خیلی دوست داریم او به سپاهان برگردد چون حضورش غنیمت است اما تا وقتی خودش تصمیم نگیرد،نمی توانیم کاری انجام دهیم. نام محرم نویدکیا از لیست سپاهان خارج نمی شود تا وقتی که برگردد.

تاکنون هیچکدام از مسوولان باشگاه و کادر فنی نتوانستند با محرم تماس بگیرند و این مشکل را حل کنند اما او بعد از هر برد به بازیکنان پیامک تبریک داده که جالب بوده است.

منبع74 out of 100 based on 39 user ratings 214 reviews

@