نورمحمدی: از روزهای قبل عصبی تر بودیم


نورمحمدی: از روزهای قبل عصبی تر بودیمنورمحمدی: از روزهای قبل عصبی تر بودیم
کاپیتان پرسپولیس که در این بازی از زمین اخراج شد، درباره درگیری اش با قاسم دهنوی گفت: این چیزها در زمین گاهی پیش می آید. به هر حال در آن لحظه عصبانی بودم و این اتفاق رخ داد.

او درباره تساوی مقابل صبا هم گفت: دوست داشتیم 3 امتیاز این بازی را به دست بیاوریم اما متاسفانه موفق نشدیم.

منبع74 out of 100 based on 59 user ratings 1084 reviews

@