تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...
دومین مراسم گلریزان فیلم سینمایی «دهلیز» با حضور میزبانانی جدید از اهالی ورزش و هنر در سینما «آزادی» برگزار شد. به گزارش ایسنا، این مراسم برای جمع آوری دیه برای آزادی دومین محکوم به قصاص به صورت همت عالی دیروز ساعت 20 در سینما «آزادی» برگزار شد.به دلیل استقبال از مراسم قبلی که به میزبانی حجت الاسلام شهاب مرادی، مهناز افضلی، مهتاب کرامتی، محمود رضوی و بهروز شعیبی برگزار شده، در مراسم دوم به غیر از این 5 نفر، علی کریمی، مهناز افشار و بنیامین بهادری نیز میزبان خیرین و علاقه مندان بودند.


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...
کوتاه از کریستیانو

1:

ااین شال ابیه معتمد اریا نیس مگه؟تصاویر: گلریزان با حضور علی کریمی، مهناز افشار، محمدرضا گلزار و...


تیـپ دهـه شصـتی علـی پروین!/تصویــر

2:

نخیر مهتاب کرامتیه


سرقت چوگان ایران؛ وقتی همه خواب بودند ...

3:

خانوم جان ینی من مهتاب کرامتیرو نمیشناسم

بغل مهتاب رو میگم


کاله، فاتح جنگ ستارگان واليبال

4:

من اونو ندیدم


74 out of 100 based on 29 user ratings 604 reviews

@