جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشدهجنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل ارسباران ناحیه کوهستانی و جنگلی است در شمال استان آذربایجان شرقی.
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران بهشت گمشده آذربایجان شرقی که هر انسانی را شیفته خود میکند.
در بخش های مختلف زیر، اطلاعات جامعی از قبیل معرفی، تصاویر، و حتی نقشه جغرافیایی جنگل های ارسباران جمع آوری شده است.جنگل ارسباران در دل طبیعت بکرو دست نخورده استان آذربایجان شرقی برنامه دارد. جنگل ارسباران با وسعت بیش از ۷۰ هزار هکتار سرزمین پهناوری است که از شمال به رود ارس و از مشرق به مشگین شهر و مغان و از جنوب به سراب و اوجان و از مغرب به مرند و تبریز محدود است و شهرستان اهر را در بر می گیرد. بدون شک جنگل ارسباران از مکانهای دیدنی و تفریحی آذربایجان شرقی و همچنین ایران است.


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

ارسبار یا آرازبار و قره داغ یا قراچه داغ نامهایی بودند که جنگل ارسباران در دورانهای مختلف به آنها معروف بوده است.
از ویژگی های منطقه ارسباران شامل کوههای بلند و درختان گوناگون است که نگاه هر‎ ‎بیننده ای را مجذوب و حیران خویش می سازد و همچنین زیست گاه حیواناتی از جمله: خرس قهوه ای، خوک‎ ‎وحشی، روباه، شغال، گرگ، سیاه گوش و‎.... ، ‏ ‎پرندگانی از قبیل :کبک، کبک چیل، جی جاق، کلاغ نوک قرمز‎ ‎و‎ ‎پرندگان شکاری چون عقاب طلایی، شاهین و ... همچنین از لحظ پوشش گیاهی دارای گونه های‎ ‎مختلف گیاهی منحصر به فرد سرخدار، ممرز، بلوط، فندق، گردوو سماق و‏‎ ‎‏ غیره می باشد‏‎ که گاه ‎از نظر تنوع در جهان بی نظیر است.
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشدهبراساس اعلام یونسکو، جنگل های ارسباران در زمره 15 منطقه غنی جهان از نظر تنوع ژن های گیاهی و جانوری است.
جنگل های ارسباران با 164 هزار هکتار وسعت در محدوده کوه های قره داغ و رودخانه ارس برنامه گرفته است. ارسباران منطقه وسیعی است که دارای 900 هزار هکتار وسعت بوده و از دو بخش ارسباران شمالی و جنوبی تشکیل می شود.
جنگل های ارسباران یک منطقه حفاظتی است و یونسکو ( سازمان علمی فرهنگی ملل متحد) آن را به عنوان منطقه ای حفاظتی و ذخیره گاه "بیوسفر" ( ژنتیکی ) در کره زمین مطرح کرده است.
کارشناسان در بخش جنگل شناسی ایران در سالهای اخیر جنگلهای ارسباران را به دلیل داشتن 785 گونه گیاهی و 170 گونه درختی، شامل 42 تیپ مرتعی و 143 واحد جنگلی، در زمره یکی از مناطق با ارزش ژنتیکی جهان شناخته و به جهت برخی ویژگی های خاص یک منطقه رویشی مستقل، با نام منطقه جنگلی ارسباران معرفی کرده اند که یکی از مناطق پنجگانه رویشی ایران، محسوب می شود.


کمپ های توریستی ارسباران

از جمله مکان های مناسب در جنگل های ارسباران جهت استراحت و اسکانمی توان به قلعه درسی، مکیدی درسی، آینالو در کلیبر و چیچکلودر ورزقان اشاره کرد.
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشدهجنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
ایرانگردی در خارج از مرزها

1:

جنگل های ارسباران صرف نظر از جاذبه های شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل وجود گونه های گیاهی و جانوری کمیاب، چشم اندازهای بکرو وسیع و شنمايندگی و آسیب پذیری بالای خود در سال های ‪ ۱۳۵۰‬و ‪ ۱۳۵۲‬شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده تحت حفاظت و نظارت فراخوان شده و سرانجام به پارک ملی ارسباران ارتقا یافت.


هتل شایگان کیش
در پارک ملی ارسباران ‪ ۲۲۰‬گونه پرنده، ۳۸‪‬ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست، ‪ ۴۸‬گونه پستاندار و ‪ ۲۲‬گونه ماهی شناخته شده هست.
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


هتل هلیا کیش

2:هتل مارینا پارک کیش

3:

قشنگ بودن
دستت درد نکنه


هتل فارابی کیش

4:

عکس های زیبا از جنگل های ارسباران


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
منطقه جنگلی آینالو در قره داغ
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
منطقه جنگلی آینالو در قره داغ
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
منطقه جنگلی آینالو در قره داغ
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
منطقه جنگلی آینالو در قره داغ
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشدهجنگل های قلعه درسی کلیبر
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
آبشار های کوچک در قلعه درسی کلیبر
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل در قلعه درسی کلیبر (جنگل های قره داغ)
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
ابشار ی در قلعه درسی
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
قلعه درسی
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
آبشاری کوچک در قلعه درسی
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
طبیعت قلعه درسی
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشدههتل خاتم کیش

5:

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده

جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده
جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی ، بهشت گمشده


هتل دیدار کیش

6:

سلام ممنون
حقا که بهشت هست


مسجد نصیر الملک (صورتی) شیراز

7:

بسيار زيبا بود اميدوارم من هم بتونم يه روز اون جاهاي قشنگ رو ببينم
الحق كه گوشه گوشه ايران زيبايي هاي خاص خودش رو داره

8:

ممنون روژان عزیز...
واقعا همینطوره...
ما به این منطقه نزدیکیم و اغلب اوقات بهش سر میزنم و به همه دوستان توصیه میکنم که ازش دیدن نمايند
واقعا ارزششو داره!
البته غیر این منابع طبیعی ابنیه و آثار تاریخی بسزایی هم در این منطقه قابل رؤیته که از اون جمله میشه به حمام کردشت که شاهکار
طراحی ایرانی رو نمایان میکنه اشاره کرد!
در اوج گرمای تابستان ینی حدودا مصادف با این روزها این منطقه دارای هوایی خیلی سرد حتی در وقت ظهر و هنگامه فوران گرمای خورشید هست!


9:

بله دقیقا ما دیروز آینالو بودیم ! خیلی خوش گذشت فقط مامانم نمیزاشت دور بشیم و میفرمود گم میشید و خرس میاد ! هواش بسیار مطبوع و خنکه ! البته سپس ظهر مخصوصا کسانی که از گرمسیری میان باید ، پوشش گرم تنشون نمايند !

مخصوصا تمشک هاش خیل خیلی خوشمزه بودند

10:

واقعا روح آدم تازه ميشه اونجا....

11:ایول/اتفاقا کار خوبی میکرده/خوب نیست بچه رو سرخود رها کرد!

قطعا/فقط امیدوارم سرما نخورده باشی

چایی تمشک خوردی آیا؟ از خودش بیشتر میچسبه خدایی!

12:

بچه کیه ما بچه نداریم دی:
نه خوشبختانه من از گرما بیزارم هواش برام خیلی چسبید!
مخصوصا که کنار رود یه اب بازی حسابی کردیم و کلی خیس شدیم که یکم بعدش خنکیش بیشتر حس شد
چای تمشک امتحان نکردم چطوری درست مینمايند؟

13:


هیچ بقیالی نمیگه ماست من ترشه/ما هم میدونیم بچه ای اصن نبوده قطعا!

خوشحالم/خدارو شکر!

چقد من فرمودم بچه رو کنار آب نذارین برن/بچه هم بچه های قدیم!

با چای و تمشک درست مینمايند!

چای آلبالو بلدی درست کنی؟

14:

توضیحاتتون خیلی مفصل بود گذاشتم بقیشو بعدا بخونمم خسته شدم از بس خوندم
الان نصفه شبی با دل ما بازی نکنن البالوو ، اونم نصف شبی ، اونم ماه رمضونی که تا شب باید استقامت کرد

راستی اول رفتیم اسیاب خرابه ! تعطیلش کرده بودند !
اونجا که تعمیرات نمیخواد؟
محیط طبیعی چیه که تعطیل هم باشه؟ خدایی خیلی مسخره بود اونهمه راه کوبیدیم رفتیم اونجا نشد !البته این ورا هم خوب بودد ! در اخر عقده خیس شدن و خنک شدن با اب بازی که کردیم خالی شد و عوض اسیاب خرابه در اومد

15:


آره خب به این خاطره که بچه نیستین!

خب چیه/خواستم بدونم اگه سابقشو داری اونم مثل همون درست میشه!

ماه رمضونی فقط چای زعفران میچسبه!

عه!!!

عجب/من که یکی دو هفته پیش بودم مشکلی نبود!

زیادی حرص نخور اینجا ایرانه!

باز خدارو شکر که عوضش در اومده/جاهای خیلی خوبی هستش/اگه تا حدود سد خدآفرین
اومدید سر راه خیلی چیزهای عجیبی هستش که حتما ازش دیدن کنید/از صخره های شبیه
زن و مرد گرفته تا غار صخره ای جالب!

16:

مستقیم قلعه بابک و اسیاب خرابه و امازاد رفتیم این بار متفاوت شد
خدافرین از نزدیکش رد شدیم ، راهنما اینا نداشتیم که با ماشین خودمون رفته بودیم !اون صخره ها رو ندیدیم ! از عاشقلو گذشتیم هر جا خوب بود اتراق کردیم !
انشاالله دفعه بعد بقیه جاها ...
اومدنی از جلفا اومدیم برگشتنی از اهر درکل خیلی خوب بود
فعلا دیگه بریم سحری شبتون بخیرررررر

17:


عجب شرحی

اوهوم خیلی هم خوب!

آها/انشالله دفعات بعد!

تو عاشقلو عجب گردوهایی پیدا میشه ولی خدایی!

هردو راه در عین جذابیت و زیبایی واقعا هیجان انگیزه!

بسلامت!

18:

ممنون قشنگ بود

19:

.
.


با سپاس و احترام بانو Roojan عزیز
موضوع فعلا مهم و سپس با سفر به منطقه ارسباران به روایت تصویر .....!
ادغام خواهد شد ..


20:

گردو ندیدیم ولی درخت های بادام دیدیم ولی هنوز نرسیده بودن شما یه کاری کن هر وقت گردو بادام ها رسیدن یه ندا بده بیایم اون ورا

راستی خرس های اونجا چطورن؟ ادم دوستن آیا ؟ ادم گریزن؟ کی ها میخوابن کی ها بیدار میشن؟ کجا ها بیشترن؟ شبیه جکی و جیلن ؟ یا شبیه بابای خرس مهربون؟؟؟نوشته اصلي بوسيله AFSANTIN نمايش نوشته ها
.
.
با سپاس و احترام بانو Roojan عزیز
موضوع فعلا مهم و سپس با سفر به منطقه ارسباران به روایت تصویر .....!
ادغام خواهد شد .

.
سلام خانومی
خیلی خیلی ممنونم
اگر ممکنه ادغامش نکن من تاپیکمو دوس دارم

21:تمشک چشاتو کور کرده بوده لابد!

به چشم!

چه فرقی میکنه چطورن وقتی همه موجودات از شما حساب میبرن؟

چرا گیر دادی به خرس/یک گرازهایی داره که هیچی سرشون نمیشه حتی روابط خویشاوندی!


22:

اره تمشک خیلی خوشمزه ست !
اره دستشون در نکنه خیلی با محبتن ! خیلی احترام میزارن !بهشون فرمودم دور و برمون پیدا نشید !
عجب گراز های نامردی دارندگراز مهم نیست میزنم لهشون میکنم

23:
من بعد با این خوش خیالی خودت که هیچ جون بقیه رو به خطر ننداز!

طبیعتش همینه وگرنه نامرد نیستن/شمام به جای زرنگی من بعد همون که بتونی از دیدش پنهون باشی یه دنیاست له کردن پیش کش!

24:

باشه چشم


50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews

@