مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )


مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) آبیدر
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) آبیدر (امیریه )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) آبیدر
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) دیدگاه
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
بقیه عکسها را در ادامه مطلب ببینید. مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )


نظرگاه حضرت خضر زنده (سنندج )
تصاویر زیر مربوط به نظرگاه حضرت خضرزنده می باشد که مکانی زیارتی و در جایی مرتفع ودراطراف کوه آبیدر سنندج برنامه دارد و چشمه ای متبرک با آب شفا بخش وفضای زیبا دارد.
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ

مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 )
باسلام
هدف من از ایجاد این عکسها نشان دادن تصاویر و مناظر زیبایی است که در مناطق کردستان و دیگر مناطق دیدنی ایران وجود داردو ممکن است از دیدخیلی از افراد پوشیده باشدو بدین وسیله برای دیگران عرضه میدارم.در ضمن تمامی عکسها را خودم گرفته ام .


مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ
مناظر زیبای پاییز در سنندج ( 1 ) تصویر بزرگ


لجن درمانی در دریاچه ارومیه

1:

من باز هوایی کردی یه سری به سنندج باز بزنم!!!!!!!!!!!!


56 out of 100 based on 61 user ratings 1186 reviews

@