نقشه متحرک ایران در گذر تاریخ از ابتدا تا کنون


نقشه متحرک ایران در گذر تاریخ از ابتدا تا کنوننقشه متحرک ایران در گذر تاریخ از ابتدا تا کنون
نقشه متحرک ایران در گذر تاریخ از ابتدا تا کنون
نقشه متحرک ایران در گذر تاریخ از ابتدا تا کنونسراوان "زادگاه خورشید" را بیشتر بشناسیم !

1:

بسي حسرت خورديم.


غار کلماکره راز سر به مهر لرستان

2:

بخش قاجاریه چقدر درخشان بود


سفر کنید و سالم شوید

3:

دم هخامنشیان و ساسانیان گرم ، ای آتیش به گور این قاجاریه بباره که همه رو به باد داد !!!
با این اوصاف خدا رحم کرده بهمون ، اگه یه کم دیگه قاجار سر کار میموندن الاون ایران از قطر هم کوچیکتر بود .


جزیره ی هرمز+عکسهای دیدنی


74 out of 100 based on 19 user ratings 94 reviews

@