پورشه پلاک سنگسر + عکس


پورشه پلاک سنگسر + عکسپورشه پلاک سنگسر + عکس
واقعا چرا این مردم با این جمعیت نسبتا کم تا این حد در اقتصاد موفق هستند !

پورشه پلاک سنگسر  + عکس
لازم به توضیح استکه مردمان این شهر به خاطر نوع زندگی جغرافیایی و اصالت زیاد و داشتن هفت عید باستانی (به جای اعیاد اعراب) و علم دوستیشان بارزترین شخصیت های علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،هنری و غیره را نسبت به جمعیت نه چندان زیادشان به جامعه تحویل داده اند که از جمله آنها میتوان به :


استاد درخشانی (رهبر گروه موسیقی استاد شجریان) پروفسور خانجانی (زبان شناس برجسته) استاد عباس معروفی (نویسنده کتاب از جمله سمفنی مردگان) هژبر یزدانی (نابغه اقتصادی) و صد ها تن دیگر اشاره کرد.

البته گذاشتن این عکس با این پلاک فقط به ارائه عنوان سنبل حرکت رو به جلو سنگسری هاست ،وگر نه خیلی افراد هستند که سرمایه دارند.پیرمرد ناشنوا،تنها سکنه ی یک روستا+عکس

1:

سنگسری داریم؟


طبيـــعت كــــردكوي ....(ميــزبان ميتينگ شمال كشور)

2:

کجاست سنگسر؟


عجایب هفتگانه اشکورات گیلان

3:

هستان سمنان


گلوگاه؛ هزاران سال تاریخ و طبیعت

4:

اُکی، مرسی


62 out of 100 based on 17 user ratings 292 reviews

@