انگلستان The United Kingdom of Great Britain


انگلستان The United Kingdom of Great Britainانگلستان The United Kingdom of Great Britain
پايتخت: لندن
جمعيت: 58 ميليون نفر.
جمعيت خارجی : حدود 5 درصد از جمعيت بريتانيا را خارجيانی تشكيل می دهند كه از كشورهای مشترك المنافع بريتانيا به اين كشور می آيند. مهاجران بسياری نيز از سراسر جهان در بريتانيا سكونت دارند، خصوصا در شهر لندن كه از نظر قومی متنوع ترين شهر جهان است.
مساحت: 432 , 242 كيلومتر مربع (600, 93 مايل مربع).تایلند،سرزمین لبخندها

1:

موقعيت جغرافيايی:
اصطلاح بريتانيا Britain ، بريتانيای كبير (جزيره ای كه شامل انگلستان، ولز و اسكاتلند هست) و ايرلند شمالی را در برميگيرد.


آداب و سنت هاي رمضان در نزد ملل گوناگون غير ايراني
بريتانيا تقريبا هم اندازه نيوزيلند و نصف فرانسه هست.


میانمار
اين سرزمين چشم اندازهای مختلفی دارد و اكثر خاك انگلستان، به جز شمال و جنوب غربی، نسبتا مسطح و كم ارتفاع هست، در حاليكه بيشتر قسمتهای ولز و اسكاتلند سرزمينی كوهستانی هست.


تصاویر عجیب ترین مسابقه استقامت در اسکاتلند
اين كشور را می توان تقريبا به ناحيه ای كوهستانی در شمال و غرب و ناحيه ای پست در شرق تقسيم كرد كه دهانه رودخانه اگز (اگزتر) در جنوب غربی و رودخانه تيس (تی سايد) در شمال شرقی، تا حدودی مرز بين اونها را مشخص می برند.


حذف ارز مسافرتی/پیامدها
كمربند مركزی كه در سراسر انگلستان، از لندن تا يوركشاير شمالی را در می نوردد، نيمی از جمعيت بريتانيا را در خود جای داده هست.


آماری جالب از تنبل‌ترین ملت‌های جهان
حدود 90 % از جمعيت در نواحی شهری زندگی می كنند.


روستایی جالب در چین با زنانی جالب تر!! + عکسماهیگیری در سفیدترین صحرای دنیا+عکس

2:

آب و هوا:
آب و هوای بريتانيا معمولا ملايم و معتدل هست، گر چه بسيار متغير هست و معمولا در تمام مواقع سال بارانی هست.

آب و هوای غرب كشور مرطوب و ملايم تر از شرق كشور هست، در حاليكه شمال غربی مرطوبترين ناحيه كشور هست.

اسكاتلند و شمال كشور غالبا زمستان های سختی دارند و در اونجا بارش برف زمستانی فراوان هست.

جنوب شرقی كشور بهترين و گرمترين آب و هوا را دارد، هر چند حتی در اين قسمت نيز ممكن هست زمستانها طولانی، سرد و پربارش باشند.

متوسط درجه حرارت در ژانايشانه 4 درجه سانتيگراد ( F 39 ) و در ژوئيه 18 درجه سانتيگراد ( F64 ) هست، گر چه ممكن هست در تابستان درجه حرارت در جنوب شرقی به حدود 26 درجه سانتيگراد (F 79 ) برسد.3:

زبان: زبان های رسمی در اين كشور، انگليسی، ولش و گاليك _ اسكاتلندی هست، هر چند دو زبان آخر فقط در كشورهای مربوطه صحبت می شوند و اقليت نسبتا كمی اون را به كار می برند.حكومت: سلطنت مشروطه.
ثبات سياسی: فوق العاده هست.

اين كشور يكی از پر ثبات ترين كشورهای جهان از نظر سياست هست.

اقتصاد بريتانيا در بين كشورهای جهان در رده چهارم برنامه دارد و قرن بيست و يكم را با رشد اقتصادی فزاينده و سطح بيكاری نسبتا كمی آغاز كرد.

4:

قدمت تاريخي انگلستان (جزيره اصلي) به چندين قرن پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد.طي قرون6 و7 پيش از ميلاد، اقوام سلت به بريتانيا آمده و با غلبه بر ايبريان (ساكنين پيشين انگلستان) در اين سرزمين سكني گزيدند.

آخرين دسته از مهاجمان سلت، بلژها بودند كه در سال 75پيش از ميلاد از بلژيك فعلي به اونجا رفتند.طي سالهاي 55و54 پيش از ميلاد، روميان (در وقت جوليوس سزار و يوليوس قيصر) در جزيره پياده شده و فتوحاتي انجام دادند.

هجوم اصلي روميان طي سال43 پس از ميلاد، بوسيله امپراطور كلاوديوس اول بود كه قسمتي از جزيره بريتانيا به تصرف ايشان درآمد.

در وقت سلطه روميان شورش هايي رايشان داد.

انحطاط دولت روم طي قرن پنجم ميلادي و هجوم ساكسونها و ايرلنديها به جزيره بريتانيا سرانجام طي سال 410 ميلادي، به خودمختاري اهالي انگلستان منجر گرديد.

در اين اثنا، مهاجميني نيز از شمال اروپا به انگلستان هجوم آوردند.

از اين تاريخ، نواحي مختلف بريتانيا مورد هجوم اقوام ژرمن، اونگل و ساكسون برنامه گرفت.

5:

طي قرن ششم، مسيحيت دوباره به انگلستان وارد شد.

در اين وقت انگلستان از وحدت سياسي برخوردار نبوده و به چندين كشور تقسيم شده بود كه از جمله مهمترين اونها مي توان به نورثامبريا، مرشا، كنت و وسكس اشاره نمود.

فرمودني هست كه ميان ممالك فوق، همواره درگيري وجود داشت.

سرانجام طي سال829، كليه اين ممالك، اگبرت، شاه وسكس را بعنوان پادشاه انگلستان برگزيدند.

دراين وقت، انگلستان بر اسكاتلند و ايرلند مسلط نگرديده بود.

اگبرت اولينپادشاه از سلسله ساكسونهاي غربي بود.

اين سلسله بخود پانزده پادشاه ديد كه از جمله مهم ترين اونها مي توان به اثلوولف، آلفرد كبير، ادوارد، اتلستن، ادگار واتلرد دوم اشاره نمود.

15پادشاه اين سلسله، طي سالهاي1016-829 بر انگلستان حكومت كردند.

در وقت جانشينان اگبرت، انگلستان با هجوم اقوام نورمن مواجه گرديد.بعدها طي سال 878 ، آلفرد كبير اونان را شكست داد و از وسكس بيرون راند، اما ناچار شد كه قسمت هاي شمالي و شرقي انگلستان را به اونان واگذار كند.


6:

كشور انگلستان با 046/244 كيلومتر مربع وسعت معادل600 /93 مايل مربع (هفتاد و چهارمين كشور جهان) در نيمكره شمالي، در غرب قاره اروپا، در شرق اقيانوس اطلس شمالي، در كنار درياي مانش از سمت جنوب، درياي شمال از مشرق و درياي ايرلند در مغرب، واقع شده و متشكل از دو قسمت اصلي هست كه نصف النهار مبداء از جنوب شرقي اون (ناحيه گرينايشانچ در حومه لندن) مي گذرد.

قسمتي از انگلستان (در ايرلند شمالي) با جمهوري ايرلند(ايرلند جنوبي) مرز مشترك دارد.

سرزمين بريتانيا از مساحتي معادل كشور نيوزيلند و نيمي از خاك كشور فرانسه برخوردار ميباشد.

اين سرزمين از چشم اندازهاي مختلفي برخوردار بوده و سهم عمده اراضي اون ، به جز مناطق شمالي و جنوب غربي، نسبتا مسطح و كم ارتفاع هست و اين درحالي هست كه بيشتر قسمتهاي ولز و اسكاتلند از سرزمينهاي كوهستاني متشكل مي گردد.

به طور كلي مي توان فرمود كه كشور انگلستان به ناحيه اي كوهستاني در شمال و غرب و ناحيه اي پست در شرق قابل تقسيم هست كه دهانه رودخانه اگز (اگزتر) درجنوب غربي و رودخانه تيس (تي سايد) درشمال شرقي، تا حدودي مرز بين اين مناطق را مشخص مي نمايد.

آب و هواي بريتانيا ، اگر چه بسيار متغير بوده و در تمام مواقع سال باراني هست، معمولا ملايم و معتدل هست.

آب و هواي غرب كشور مرطوب و ملايم تر از شرق كشور هست، درحاليكه شمال غربي مرطوبترين ناحيه كشور هست.

اسكاتلند و شمال كشور نيز از زمستان هاي سختي برخوردار بوده و از بارش برف زمستاني فراواني برخوردار مي باشند.

جنوب شرقي كشور نيز از بهترين و گرمترين آب و هوا برخوردارمي باشد و اين درحاليست كه حتي دراين قسمتها نيز امكان بروز زمستانهاي طولاني، سرد و پربارش وجود دارد.متوسط درجه حرارت درماه ژانايشانه4درجه سانتيگراد (معادلF 39 )و طي ماه ژوئيه18درجه سانتيگراد(معادلF64)مي باشد.

اگرچه ممكن هست در تابستان درجه حرارت در جنوب شرقي بر26درجه سانتيگراد (F 79)بالغ گردد.

7:

اين كشور را مي توان از لحاظ طبيعي به سه ناحيه به ترتيب ذيل تقسيم نمود:

ناحيه اسكاتلند در شمال
ناحيه آلستر(ايرلند شمالي)
ساير نقاط (انگلند و ايشانلز)

8:

ناحيه اسكاتلند در شمال

قسمت اعظم ارتفاعات كشور در اون واقع گرديده و ناحيه اي سرسبز و پوشيده از چمنزار هست كه قسمت عمده جنگل هاي كشور را در برگرفته هست.

رودهاي زيادي در اون جريان دارند كه از اون جمله مي توان به رودهاي دي، كلياد و توئيد اشاره نمود.

آب و هواي انگلستان معتدل كوهستاني و اقيانوسي هست.

بلندترين نقطه اون قله بن نايشانس با 1343 متر ارتفاع هست.از جمله جزاير مهم كشور مي توان از جزاير شتلند، اوركني و هبريد (داخلي و خارجي) و جزيره هاي كوچكتر آيلي، لوئيس، مال، رم و ارن نام برد.

9:

ناحيه آلستر(ايرلند شمالي)

ناحيه آلستر، قسمتي از شمال جزيره ايرلند هست، كه ناحيه اي نسبتا كم ارتفاع مي باشد، اما از نقاطي با ارتفاع زياد برخوردار بوده و جنگل هاي اون عمدتا در همين نواحي واقع شده اند.رودهاي بن، رو و بلاك واتر از جمله مهم ترين رودها، و مگي و راتلي نيز از جمله مهمترين جزاير اون محسوب مي گردد.

آب و هواي ناحيه مذكور، معتدل و مرطوب هست.

10:

ساير نقاط (انگلند و ايشانلز)

مناطق انگلند و ايشانلز، قسمت جنوبي جزيره اصلي را شامل مي گردند.

نواحي وسيعي از اون را جلگه ها، مراتع و نواحي پست پوشانده اند.

نواحي مرتفع اون عمدتا در شمال و غرب واقع شده اند.

از جمله مهمترين رودهاي مهم اون مي توان به تيمز (تايمز)، اوز، ايون، مرزي، هامبر، تاين، ترنت و سورن اشاره نمود.

از جمله جزيره هاي مهم اون نيز مي نوان از جزايرهالي، انگلسي، وايت و شپي نام برد.

بلندترين نقطه اين منطقه، قله سنودن با580/1متر ارتفاع مي باشد.بطور كلي آب و هواي مناطق فوق، بعلت تأثيرپذيري از جريان گلف هستريم كه تا كناره هاي غربي و جنوبي اون را فرا مي گيرد، معتدل و همراه با بارندگي هاي فراوان همراه مي باشد.از جمله مهمترين بنادر مهم انگلستان نيز مي توان به بندر لندن در مصب رود تيمز، گلاسگو دركنار رود كلايد، ليورپول و بلفست در ساحل درياي ايرلند، كارديف در تنگه بريستول و ساوت همپتن در ساحل درياي مانش اشاره نمود.11:

بریتانیا The United Kingdom of Great Britain


پرچم بریتانیا
انگلستان  The United Kingdom of Great Britain
نقشه جغرافیایی بریتانیا
انگلستان  The United Kingdom of Great Britain
نقشه سیاسی بریتانیا
انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

12:

حکومت بریتانیا سلطنت مشروطه و بدون قانون پايه ی مکتوب هست. مجلس اعیان ، مجلس انتخاب نشده پارلمان، متشکل هست از بیش از 20 لرد هستیناف (اعضای غیر موروثی)، بیش از370 عضو مادام العمر، 2 اسقف اعظم و 24 اسقف کلیسای انگلستان میباشد.


مجلس عوام متشکل هست از 651 عضو که با رأی تمامی افراد بالای برای پنج سال انتخاب میشوند.پادشاه شخصی را به نخست وزیری انتصاب می‌کند که از پشتیبانی اکثریت مجلس عوام برخوردار هست.احزاب عمده سیاسی عبارتند از:

 • حزب محافظه کار حزب کارگر
 • حزب لیبرال دموکرات
 • احزاب محلی از جمله حزب ملی اسکاتلند
 • پلاید کیمرو (حزب ملی گرای ویلز)
 • حزب اتحادگرایان آلستر
 • حزب اتحادگرای دموکراتیک
 • حزب سوسیال دموکرات و کارگر (ایرلند شمالی)
پادشاهی متحد متشکل هست از چهار کشور انگلستان،اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی که در مورد ایرلند شمالی واگذاری اختیارات حکومتی در قانون پیش بینی شده هست.ملکه الیزابت دوم (پس از مرگ پدرش در 6 فوریه 1952 جانشین وی شد).
کشورهای پادشاهی متحد


نام کشور
مساحت(کیلومتر مربع)
پایتخت
اسکاتلند
775/78
ادینبره
انگلستان
441/130
لندن
ایرلند شمالی
120/14
بلفاست
ویلز
768/20
کاردیفجزایر وابسته


جزایر وابسته به بریتانیا مرتبطند ولی بخشی از اون نیستند.


نام جزیره
مساحت(کیلومتر مربع)
پایتخت
جرزی
2/116
سنت هلیر
جزیره مان
572
داگلاس
گرنزی
75
سنت پیتر پورت

13:

رودهای مهم: سورن، تیمز (و چرن)، ترنت هامبر، ایر (و اوز)، اوز (بزرگ یا بدفورد)، ویی ، تی (و تامل) نن، کلاید.


بلندترین نقطه: بن نویس با ارتفاع 1392

14:

اقا محسن
ممنون از تاپیکتون.

کمکم خواستید من هستما!!!

15:

شهرهای مهم بریتانیا

نام شهر
منطقه شهری
لندن
لندن
بیرمنگام
وست میدلندز
منچستر
منچستر بزرگ
گلاسگو
سنترال کلایدساید
لیدز
وست یورکشر
برادفورد
وست یورکشر
نیوکاسل
تاین ساید
آپان
تاین ساید
تاین
تاین ساید
لیورپول
لیورپول
ادنبره یا ادینبورگ
ادنبره
برایتن
برایتن
پورتسموت
پورتسموت
بلفاست
بلفاست
استوک اون ترنت
دپاتریز
میدلزبرو
تی ساید
کاردیف
کاردیف
هال
کینگستن
ساوت همپتن
ساوت همپتن و ایستلی
راچستر
مدوی تاونز
الدرشات
الدرشاتوفارنبره
لوتن
لوتن

16:

مشخصات آماری بریتانیا


نام رسمی
پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی(The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland)
عضو
ساوقت ملل متحد،جامعه اروپا،پیمان آتلانتیک شمالی،گروه هفت، ساوقت همکاری اقتصادی و توسعه، کنفرانس امنیت همکاری در اروپا،شورای اروپا
مساحت
244,820 کیلو متر مربع
خط ساحلی
12,429 کیلومتر
مختصات جغرافیایی
54درجه شمالی و 2درجه غربی
جمعیت
60,270,708 نفر
پایتخت
لندن
زبان
انگلیسی ، ویلزی ، گیلی
مذهب
انگلیکن ، کاتولیک رومی ،اسلام سنی،یهودی
امید طول عمر
75 سال
رشد سالانه جمعیت
0.29% %
واحد پول
پوند انگلیس(Barbadian dollar)
سرود ملی بریتانیا

17:

بریتانیا در یک نگاه


انگلستان  The United Kingdom of Great Britain


جمعيت:
2/59 ميليون نفر( 2002 )

پايتخت:
لندن (جمعيت 3/7 ميليون)

مساحت:
524، 242 كيلومتر

زبان اصلي:
انگليسي

واحد پول:
1 پوند هسترلينگ = 100 پنس

مهمترين صادرات:
مصنوعات،
مواد شيميايي، مواد غذايي

پسوند حوزه اينترنتي:
.uk

كد تلفن بين المللي:
0044

منطقه وقتي:
GMT

رييس حكومتي:
ملكه اليزابت دوم


نخست وزير:
گوردن براون


رئيس خزانه داري كل:
آلیستر دارلینگ


وزير امور خارجه:
دیوید میلیبند


وزير كشور:
جکی اسمیت


وزير دفاع:
دز براون

18:

سرود ملی بریتانیا از سرودی میهن پرستانه که نخستین بار در سال 1745 اجرا شد، سرچشمه می گیرد.

به سبب اون که متن سرود به سنت بستگی دارد، سرود ملی فاقد یک شکل تایید شده رسمی هست.

در طی سالیان ابیاتی به اون اضافه شده هست اما این ابیات به ندرت مورد هستفاده برنامه می گیرند.

کلمات هستفاده شده همان هایی هستند که در سرود سال 1745 وجود داشت با این تفاوت که هر وقت لازم باشد به جای شاه لفظ ملکه به کار می رود.

در مراسم رسمی معمولا" تنها بخش اول که به شرح زیر هست خوانده می شود:

خداوند حافظ ملکه بزرگوار ما باشد!
پاینده باد ملکه پاک نژاد ما!
خداوند نگهدار ملکه باد!
باشد پیروز، خرسند و با جلال،
حکمروایی کند برما دراز،
خداوند نگهدار ملکه باد!

19:

بهترست بگیم شما کمکی خواستید ما در خدمتیم!
اینقدر توی این مدت روی سر شما کار ریختیم که ...موفق باشید.

20:

واحد پول بریتانیا پوند هسترلینگ (Pound Sterling) هست که با نماد £ شناخته می شود.

پول مسکوک در تمامی بریتانیای کبیر یکی هست و توسط موسسه مالي مرکزی بریتانیا (Bank of England) تولید و توزیع می شود.

اما موسسه ماليهای اسکاتلند و ایرلند شمالی مجاز هستند اسکناسهای خود را چاپ و توزیع نمايند.

تمامی این اسکناسها علیرغم تفاوت ظاهری «پوند هسترلینگ» هستند و از نظر ارزش برابرند (هرچند که در بازارهای غیررسمی ارز ایران با قیمتهای متفاوت عرضه می شوند[نیاز به ذکر منبع]).


21:

محصولات مهم كشاورزی انگلستان عبارتند از : گندم جو سیب زمینی گوجه فرنگی نیشكر و سبزیجات.

این كشور دارا
ی چراگاههای دائمی زیادی هست كه در اونها گوسفند، گاو، خوك و طیور پرورش می یابد.

در اقتصاد انگلستان، صیادی و جنگلداری جایگاه ویژه ای دارد.

ذخایر معدنی اون شامل: زغال سنگ كه در صنعت تولید برق بكار می رود
؛ نفت و گاز طبیعی كه در مراكز صنعتی، تجاری و مسكونی به مصرف می رسند، و منیزیم ، فسفات مس و اونتیموان هست.

صادرات این كشو
ر كه شامل : گوشت لبتیات كالاهای الكترونیكی غلات تنباكو و نفت می باشد، از خدمات یك شبكه حمل و نقل بسیار گسترده بهره مند هست

22:

نظام مالياتي

ماليات بر درآمد

پادشاهي انگلستان در زمره كشورهايي هست كه از پايين ترين نرخ ماليات بر در آمد برخوردار مي باشد.

سه نرخ ماليات بردرآمد وجود دارد.

نرخ تخفيفي10%ي براي درآمدهاي كمتر از1500پوند، نرخ پايه23%ي براي درآمدهاي1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40%ي براي درآمدهاي بالاي 28 هزار پوند در نظر گرفته شده هست.افراد صاحب مشاغل آزاد نيز ملزم به پرداخت ماليات بردرآمد خود در2 قسط ساليانه مي باشند.
ماليات بر سود سرمايه(cgt)

به كليه سرمايه هاي كه از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،cgt تعلق مي گيرد.
در صورتيكه حاصل جمع درآمد و سود كمتر از ميزان معيني باشد ، به سودهاي خالص بالاتر از7100پوند،20 % ماليات تعلق مي گيرد و اگر چنانچه جمع اين مبالغ از اين ميزان بيشتر شود، نرخ ماليات40 %ي خواهد بود.ساكنان بومي از پرداختcgt معاف مي باشند.
ماليات بر اموال و دارايي ها در كشور انگلستان وجود ندارد.
ماليات برارث و هديه

درصورتيكه مبلغ ارثيه بالاي231 هزار پوند باشد و به فرد ديگري جز همسر متوفي و يا موسسات خيريه برسد ، مشمول ماليات40 %ي ارثيه مي گردد.

فرمودني هست كه تا مبلغ3هزار پوند در سال را مي توان بدون ماليات هديه نمود.


ماليات بر ارزش اضافه کرده / خريد / فروش

به جز سوخت داخلي كه نرخ هستاندارد ماليات بر ارزش اضافه کرده اون 8 % هست، نرخ هستاندارد ماليات بر ارزش اضافه کرده براي كليه كالاها و خدمات بر5/17 % بالغ مي گردد.

اغلب غذاها ( بجز غذاي موسسات پذيرايي )، ساختمان هاي جديد ، كفش و پوشش كودكان، كتب و روزنامه ها ازماليات فوق معاف مي باشند.
ماليات بر املاك

در بريتانيا ، ماليات بر املاك وضع نگرديده و به عوض اون ماليات شوراي شهر پرداخت مي گردد.فرمودني هست كه ماليات مذكور بر حسب ارزش ملك ، تعداد فرزندان و منطقه ملك مورد نظر، محاسبه مي گردد.

نرخ ساليانه ماليات مذكور از400 پوند در نواحي روستايي تا 900 پوند در شهرهاي بزرگ متفاوت مي باشد.فرمودني هست كه اين ماليات به صورت اقساط نيز قابل پرداخت هست.


23:

اشتغال

مجوز اشتغال

در بريتانيا چندين گروه نياز به مجوز اشتغال ندارند كه از اون جمله مي توان به اتباع كشورهاي اتحاديه اروپا ، اتباع كشورهاي مشترك المنافع بريتانيا كه يكي از والدينشان متولد بريتانيا باشد و يا افراد رده هاي سني 17 تا 27 سال كه جهت احراز موقعيت شغلي در ايام تعطيلات ( حداكثر براي مدت2سال ) به اين كشور مهاجرت مي نمايند، اشاره نمود.ساير افراد، پيش از ورود به بريتانيا ، ملزم به مشاوره با كنسولگري يا سفارتخانه بريتانيا مستقر در كشور متبوع خود،مي باشند.


واقعيات اشتغال

واقعيات كاري در بريتانيا مناسب بوده و كاركنان اين كشور نسبت به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا، از طولاني ترين ميانگين ساعت كاري(40 ساعت درهفته)برخوردار مي باشند.

اكثريت كاركنان از تعطيلات ساليانه چهار هفته اي با كارمزد مازاد برحقوق برخوردار مي باشند.درشهرهاي بزرگ، به ايشانژه لندن، موقعيت هاي شغلي كوتاه مدت فراواني وجود دارد.
اشتغال موقت

طبق آمار بدست آمده طي سال2001، بالغ بر 2/1 ميليون نفر از شهروندان انگليسي به شغل دوم مبادرت داشته اند.از جمله مهمترين صنايع مورد توجه در شغل دوم مي توان برمشاغل آموزشي و پرورشي، بهداشتي، مشاغل اجتماعي، هتل داري و رستوران داري اشاره نمود.

در اين اثنا، همينطور، بالغ بر7/1ميليون نفر (معادل7% كاركنان) نيز به مشاغل موقت اشتغال داشته اند.

به طور كلي ميتوان فرمود كه مشاغل موقت در انگلستان كمتر از ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.

به طور كلي، افزايش اخير نرخ اشتغال درمشاغل دائم بوده و تعداد افراد برخوردار از شغل دوم طي بهار2001، بر480 هزار نفر (معادل28% ) و تعداد افراد برخوردار از مشاغل موقت بر522 نفر (معادل30% ) بالغ مي گردد.


اشتغال زنان

از جمله روندهاي اصلي درازمدت در بازار كار كشور انگلستان مي توان بر رشد تعداد زنان شاغل اشاره نمود كه موارد ذيل از اون جمله مي باشد:
- افزايش تعداد زنان شاغل به6 /12 ميليون نفر تا سال2001( افزايش1ميليون نفري يا 5/9% ظرف10 سال)
- اشتغال به كار70% زنان رده سني اشتغال
- اشتغال به كار65 % زنان داراي فرزند
- افزايش تعداد مشاغل دائم زنان بر347 هزار موقعيت شغلي ( معادل6% ) تا بهار سال2001
از جمله اصلي ترين دلايل مشاركت بيشتر زنان در بازار كار، مي توان به افزايش نرخ متاركه زنان كمتر از 30 سال اشاره نمود

24:

نرخ تقاضاي مشاغل

طي سالهاي اخير، نرخ تقاضا جهت دستيابي به مشاغل مديريتي مشهود بوده هست و اين درحاليست كه مشاغل بازرگاني حرفه اي، مشاغل ابتدايي و اپراتوري دستگاه ها با كاهش چشمگيري مواجه بوده هست.از جمله مشاغلي كه متحمل تغييراتي گرديده اند نيز ميتوان به مشاغل مرتبط با اطلاع رساني و فناوري ارتباطات(ict)و مشاغل خدماتي اشاره نمود.طي سالهاي1996تا2000، اشتغال درحرفه هاي مربوط به(ict) درانگلستان و ولز از رشدچشمگيري برخوردار بوده هست.
دراين اثنا، همينطور نرخ اشتغال به كارتكنسين هايit ،138% و تكنسين هاي حمايت ازكاربرانit،70% افزايش داشته هست.
حداقل دستمزد

مطابق قانون ملي مصوب 1998، حداقل دستمزد قانوني افراد از اول اكتبر2001 به شرح ذيل مي باشد:
-1/4پوند در ساعت براي افراد رده هاي سني22 سال و بالاتر
- 5/3 پوند در ساعت براي افراد رده هاي سني21ـ 18 سال
بنا برتوافق دولت، از اول اكتبر سال2002، مقاديرفوق به ترتيب تا 2/4 پوند و6 /3پوند افزايش يافته هست.تقريباً كليه كارگران رده هاي سني18 سال و بالاتر، تحت پوشش قانون حداقل دستمزد برنامه داشته و هيچ هستثنايي براي كارگران مصدوم، كارگران آژانس، كارگران نيمه وقت، كارگران خارجي يا كارگران شاغل در مشاغل كوچك وجود ندارد.

از جمله افرادي كه قانون حداقل دستمزد در خصوص اونها، مصداق نمي يابد ميتوان به كارگران خود اشتغال، افراد زير رده سني 18 سال، زندانيان، كارگران داوطلب، اعضاي نيروهاي مسلح، اعضاي خانواده كارفرما و كارگراني كه در خانه كارفرماي خود به سر برده و همانند اعضاي خانواده با اونها رفتار مي گردد، اشاره نمود.كارآموزان و دانش آموزان سال اول آموزش نيز از قانون فوق مستثني مي باشند.


تامين اجتماعي

در بريتانيا پرداخت حق تامين اجتماعي ( بيمه ملي ) براي كليه كاركنان اجباري هست.عضايشانت از طريق كسر%ي از حقوق افراد تامين شده و مقدار اون بسته به گروه هاي مختلف اجتماعي متغير مي باشد.

حق عضايشانت فوق بر حداقل 4/8 % براي دستمزدهاي هفتگي معادل66 پوند بالغ مي گردد.فرمودني هست كه به دستمزدهاي كمتراز اين مقدار حق عضايشانت تعلق نمي گيرد.

به واسطه طرح تامين اجتماعي، مزاياي فراواني من جمله مراقبت هاي درماني، حق عائله مندي، كمك هزينه هاي بيماري و بيكاري و حقوق بازنشستگي به افراد عضو تعلق مي گيرد.


بيكاري

نرخ بيكاري در كشور انگلستان مشابه اغلب كشورهاي گروهg7 و اندكي كمتر از ميانگين اتحاديه اروپاست.

طبق آمار بدست آمده طي بهار2001، 5/1 ميليون نفر از نعمت شغل محروم بودند كه به نسبت بهار 2000، 5/12% كاهش داشته هست.

طبق تعريف بيكاري ساوقت بين المللي كار(ilo)، نرخ بيكاري افراد طي بهار2001، در پايين ترين ميزان خود برنامه داشته هست.
از جمله نواحي برخوردار از كمترين نرخ بيكاري دركشور مي توان به جنوب شرقي و شرق انگلستان اشاره نمود.كاهشهاي عمده اي نيز در نرخ بيكاري درازمدت اتفاق افتاده هست.طبق آمار بدست آمده طي بهار 2001، بالغ بر37900 نفر به مدت يك سال يا بيشتر بيكار بوده اند.

اين مقادير نشاندهنده كاهش6/15% و 5/13% به نسبت بهار سال 2000 مي باشد.

بيكاري جوانان نيز به همين منوال هست.طبق آمار بدست آمده طي بهار 2001، بالغ بر380 هزار جوان رده هاي سني18 تا 24 سال بيكار بوده اند كه 3/7% كمتر از بهار2000 بوده هست.

علاوه بر اين نسبت افرادي كه به مدت يك سال يا بيشتر (9/17%) و2سال يا بيشتر (7/35%) بيكار بوده اند، كاهش چشمگيري داشته هست.

طبق آمارسال2001، تعداد مطالبه كنندگان مزاياي مربوط به بيكاري بر963100 نفر (2/3% كل نيرايشان كار ) بالغ مي گردد كه براي اولينبار از سال1975 به كمتر از 1ميليون نفر بالغ گرديده هست.

طبق آمار بدست آمده طي بهار سال2001 ، تعداد خانوارهاي بيكار، بر1/3 ميليون نفر بالغ مي گردد كه6 هزار نفركمتر از بهار2000 و 384 هزار نفر كمتر از نرخ خانوارهاي بيكار در سال 1995مي باشد.

به عبارت كلي تر مي توان فرمود كه نرخ بيكاري9/18%ي بهار1996 بر16/3% طي 2001 كاهش يافته هست.


25:

ساختار آموزشي

آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان در مهدهاي كودك و مدارس آمادگي به كودكان رده هاي سني 4-2 سال ارائه مي گردد.با وجودي كه آموزش كودكان انگليسي تا سن 5 سالگي اجباري نمي باشد، با اين حال بالغ بر 96 % از كودكان رده هاي سني 4 سال و بالاتر در مراكز آموزشي پيش دبستاني ثبت نام مي نمايند.


طبق آمار به دست آمده در سپتامبر سال98، در اسكاتلند 38% از كودكان رده هاي سني4-3 سال درمراكز آموزش پيش دبستاني ثبت نام نموده اند.

تدارك امكانات و اتخاذ واقعيات ايشانژه آموزش پيش دبستاني از محل اختيارات و مقامات دپارتمان هاي محلي آموزش و پرورش و هيئت هاي مديره آموزش غير رسمي تامين مي گردد.

با وجودي كه در قوانين آموزشي و مفاد اختيارات مقامات محلي دپارتمان هاي آموزشي(lea )مسؤوليت تدارك امكانات آموزشي مقطع آموزش پيش دبستاني لحاظ نگرديده هست اما با اين حال هزينه هاي آموزشي مقطع آموزشي مذكور از محل بودجه دولتي حوزه آموزش، بودجه دواير محلي آموزش و پرورش و هيئت مديره مدارس پيش دبستاني تأمين مي گردد.

به عبارت ديگر دواير محلي آموزش و پرورش (lea ) عهده دار مسووليت فراهم سازي واقعيات مناسب براي كودكان رده هاي سني2 تا 5 سال و شناسايي نيازهاي ايشانژه مقطع آموزشي پيش دبستاني مي باشند .پذيرش كودكان درمقطع آموزش پيش دبستاني با معيارهاي تعيين شده توسط مدارس و بر پايه خط مشي هاي آموزشي دواير محلي آموزش و پرورش Lea صورت مي پذيرد كه از جمله اين معيارها مي توان به بررسي نيازهاي روانشناختي و آموزشي كودكان اشاره نمود.

علاوه بر اين، كليه نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات اجتماعي كشور انگلستان از مركز آموزشي پيش دبستاني برخوردار مي باشند كه كودكان زير 5 سال را تحت پوشش برنامه مي دهند.

عمده خدمات آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان از سايشان ادارات خدمات اجتماعي با اختيارات محلي ارائه مي گردد.فرمودني هست كه مراكز مذكور بر پايه درجه نيازمندي كودكان به كمك متخصصين و خانواده هاي انگليسي درجهت ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي و روان شناختي كودكان فعاليت مي نمايند.

كليه مؤسسات آموزشي پيش دبستاني تحت نظارت ادارات محلي و مركزي آموزش و پرورش از سوبسيدهاي آموزشي برخوردار مي گردند.

لازم به ذكر هست، اون دسته از مراكز آموزشي پيش دبستاني كه تحت حمايت دواير محلي آموزش و پرورش (lea ) اداره مي گردند، به طور كامل تحت حمايت هاي مالي دولتي نيز قرارمي گيرند.

علاوه بر اين مراكز آموزش خصوصي پيش دبستاني نيز فعاليت دارند كه توسط والدين و انجمن هاي آموزش خصوصي ساوقت دهي، نظارت و تأمين اعتبار مي گردند.طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال1993، 51 % از كودكان رده هاي سني4-3سال بريتانيايي در مراكز پيش دبستاني دولتي و4% نيز در مدارس پيش دبستاني خصوصي ثبت نام نمودند.

طي سال هاي 92/1991 در ولز، 5/68 % از كودكان در مدارس پيش دبستاني دولتي و 5/1 % در مدارس پيش دبستاني خصوصي ثبت نام نمودند.


به طور كلي مي توان فرمود كه بالغ بر90% كودكان بريتانيايي رده هاي سني5-2 سال، از واقعيات لازم جهت حضور در مراكز آموزش پيش دبستاني برخوردارمي گردند.درمورخه نوامبر1994، دولت انگلستان توجه عمده اي بر تأسيس اماكن آموزشي پيش دبستاني ايشانژه كودكان رده هاس سني 5-2 سال متمركزداشت.از جمله اصلي ترين اهداف مقطع آموزش پيش دبستاني مي توان به توسعة مهارت هاي شناختي، فيزيكي، زبانشناسي، عقلاني، اجتماعي كودكان و شخصيتي كودكان رده هاي سني5-2سال اشاره نمود.

از مدارس پيش دبستاني كشور انگلستان تحت عنوان مراكز تضمين كننده سلامت فيزيكي و رواني كودكان ياد مي گردد.فرمودني هست كه دوره هاي آموزشي پيش دبستاني كه توسط دواير محلي آموزش و پرورش Lea ارائه مي گردند، 5 روز در هفته از ساعت9صبح تا 3 سپس ظهر دايرمي باشد.

مراكز پيش دبستاني خصوصي نيز معمولاً از ساعت30/7 تا 6 سپس ظهر در سراسر سال به ارائه خدمات آموزشي پيش دبستاني مبادرت مي نمايند.

دانش آموزان مراكز آموزش پيش دبستاني مطابق سن و با توجه به ابعاد كلاس ها گروه بندي مي گردند.

مطابق قانون مصوب سال1989، ايشانژه آموزش كودكان، حضور حداقل 2 كارمند براي تعداد 26 كودك درمهدهاي كودك و 2 كارمند براي تعداد 20 كودك در كودكستان ها ضررايشان هست.اين درحالي هست كه اين ميزان در مهدهاي كودك روزانه، به نسبت1 به8 تقليل مي يابد.

خدمات آموزش پيش دبستاني در كودكستان و مهدهاي كودك كشور ايرلند به شهروندان ايرلندي ارائه مي گردد .طبق خط مشي جديد دولت ايرلند تا سال 2004، تدارك عمده آموزشي به اين مقطع آموزشي تعلق خواهد گرفت.

طبق آمار به دست آمده طي سال هاي93 – 1992، تعداد مدارس پيش دبستاني كشور ايرلند بر88مدرسه تمام وقت، تعداد معلمين و مربيان آموزشي پيش دبستاني بر164مربي و تعداد كودكان ثبت نامي بر4500 نفر بالغ مي گردد.
برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي

مقررات خاصي در خصوص برنامه ريزي درسي، روش تدريس و يا ارزيابي تحصيلي مراكز آموزش پيش دبستاني كشور انگلستان وضع نگرديده هست .

از اين رايشان مديران و كادر آموزشي مؤسسات به صورت مستقل به تبيين برنامه هاي آموزشي مبادرت مي نمايند.


در سال1989، طبق دستورالعمل تهيه شده توسط هيئت ارشد نظارت آموزشي كشور، كادر آموزشي مراكز آموزش پيش دانشگاهي به گذراندن9ماده آموزشي تحت عناايشانن هنري، اجتماعي، زبانشناسي، رياضي، اخلاق، فيزيك، علمي، فني و حرفه اي و مذهبي در مدارس آموزش پيش دبستاني موظف گرديدند

26:

طرح هاي آموزشي

از جمله مهمترين طرحهاي به اجرا در آمده در مراكز آموزش پيش دبستاني انگلستان و ولز ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- طرح توسعه آموزش پيش دبستاني

اجراي طرح توسعه آموزش پيش دبستاني در ايرلند شمالي به احداث بيش از 900 مركز جديد آموزشي ظرف مدت 4 سال منجر گرديده هست.

از جمله مهم ترين مشخصه دوره آموزشي پيش دبستاني درايرلند كه وجه تمايز اين كشور با كشور انگلستان نيز محسوب مي گردد مي توان به اجباري نبودن حضور كودكان درمراكز آموزش پيش دبستاني اشاره نمود.لازم به ذكر هست كه ارزيابي عمل كرد طرح توسعه آموزش پيش دبستاني در ايرلند توسط بنياد كودكان ايرلنديeu و ساوقت تأمين اجتماعي ايرلند صورت مي گيرد.بيش از 5 ميليون پوند طي مدّت 5 سال اخير توسط بنياد كودكان ايرلندي Eu جهت مراقبت از كودكان ايرلندي و احداث تعداد 100 كلوپ بازي در نواحي مختلف كشور اختصاص يافته هست.احداث مراكز تفريحي مذكور امكان فعاليت والدين كودكان رده هاي سني 5-3 سال را فراهم آورده هست.فرمودني هست كه با اختصاص بودجه مازاد 10 ميليون پوندي به بنياد كودكان ايرلندي Eu، بالغ بر12000 مركز مراقبتي كودكان در اماكن غير آموزشي(خارج از مدارس) احداث گرديده هست.
2- طرح ملّي مراقبت از كودكان

در مورخه مي 1998، دپارتمان آموزش و هستخدام(dfee)، ساوقت تأمين اجتماعي(dss) و دپارتمان زنان با مشاركت يكديگر، به ارائه طرحي با عنوان برآورده سازي احتياجات كودكان انگليسي مبادرت نمودند.

فرمودني هست كه طرح مذكور به عنوان طرح هستراتژي ملي مراقبت از كودكان مطرح مي باشد.به عبارت ديگر طبق طرح مذكور دولت انگلستان مسؤوليت مراقبت از كودكان رده هاي سني14- 5 سال اعم از مراقبت هاي رسمي و يا غير رسمي را بر عهده دارد.


تا به نيازها و روشهاي لازم در جهت مراقبت مناسب از دانش آموزان برخوردار از والدين شاغل، بپردازد.

هدف از طراحي و اجراي چنين راهبردي، ايجاد مراكز مراقبتي براي6 /1 ميليون كودك انگليسي تا سال 2004 مي باشد.مطابق طرح فوق، بالغ بر45 هزار مركز مراقبتي جديد در جوار مراكز مراقبتي روزانه ايجاد خواهد شد.

راهبردهاي مشابهي نيز در مناطق ولز و اسكاتلند به مورد اجرا در آمده هست.

طي سال هاي(2002- 1998) بودجه اي معادل470ميليون پوند جهت حمايت از سياست و هستراتژي ملي مراقبت از كودكان از محل بودجه دولت انگلستان به اين امر اختصاص يافت.

فرمودني هست كه بالغ بر170ميليون پوند از اين مبلغ توسط مؤسسات حمايتي خصوصي با عنوان(nof) تأمين مي گردد.مهم ترين هدف مؤسسات مذكور مراقبت از165 هزاركودك مستقر در سراسر كشور انگلستان تا سال 2003مي باشد.استراتژي ملي مراقبت از كودكان بصورت محلي برنامه ريزي شده و از طريق150ساوقت حمايتي كودكان انگليسي(eydcps) اجرا مي گردد.
فرمودني هست كه دپارتمان آموزش انگلستان(dfee) اصلي ترين مجري و سرمايه گذار طرح مراقبتي كودكان انگليسي مي باشد كه با اختصاص بودجه ساليانه معادل57ميليون پوند در جهت اجراي هر چه جامع تر طرح مذكور تلاش مي نمايد.لازم به ذكر هست كه بودجه دولتي فوق جهت اجراي برنامه ها و طرح هاي ذيل هزينه مي گردد:
1.

اجراي تعداد 40هزار برنامه مراقبتي با عنوان مراقبت از كودكان در خارج از محيط هاي آموزشي(dsc)
2.

احداث تعداد 10هزار مركز مراقبتي ايشانژه كودكان پيش دبستاني تا رده سني 14 سال
3.

احداث تعداد10 هزار مركز جديد مراقبتي خارج از مدرسه توسط شوراي سرمايه گذاري آموزش
لازم به ذكر هست كه از بودجه ساليانه 57 ميليون پوندي طرح مذكور، مبلغ 7 ميليون پوند توسط شوراهاي تربيتي(tec) و بالغ بر6 ميليون پوند نيز توسط مراكز آموزش عالي تأمين اعتبار مي گردد.طي سال 99- 1998 طرح توسعه آموزش پيش دبستاني (مقدماتي) پاره وقت كودكان رده هاي سني4 سال و بالاتر در مشاركت با بخش هاي خصوصي به اجرا گذارده شد.لازم به ذكر هست كه در طرح مذكور اطلاعاتي در خصوص چگونگي مراقبت از كودكان و چگونگي ارتباط كودكان رده سني 4 سال با آموزش هاي مقدماتي ارائه گرديده هست.مسؤوليت قانوني برقراري امنيت در مراكز آموزشي ايشانژه كودكان رده سني 4 سال بر عهده مقامات محلي آموزشي كشور مي باشد.طي سال1999 بالغ بر390ميليون پوند جهت راه اندازي تعداد190 هزار مركز آموزشي مقدماتي ايشانژه كودكان رده هاي سني 4-3 سال تخصيص يافت.
علاوه بر اين، بالغ بر45ميليون پوند نيز ميان57 مركز آموزشي محلي(lea) درجهت اجراي برنامه هاي مراقبت از كودكان رده هاي سني14-3 سال و احداث مراكز آموزشي مقدماتي توزيع گرديد.عمل كرد مراكز آموزشي مقدماتي توسط دايره هستانداردهاي آموزشي(ofsted) مورد نظارت و ارزيابي برنامه مي گيرد.طبق قوانين نظام آموزشي مصوب 1998، دولت انگلستان متعهد هست كه سيستم واحدي از قوانين آموزش مقدماتي و مراقبتهاي روزانه طراحي و ارائه نمايد.از اين رايشان و در جهت نيل به هدف مذكور، دپارتمان آموزش انگلستان(dfee)تحت نظارت دولت به مشاوره هاي گسترده اي با ساوقتهاي بهداشت و مراكز آموزشي در زمينه ارائه آموزش هاي مقدماتي و مراقبت هاي روزانه بهداشتي به كودكان مبادرت نموده هست.از جمله مهم ترين مفاد مذاكرات و مشاورات مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1.مشاركت با مقامات محلي در جهت جذب پرستاران كودك (ژانايشانه سال 1999)
2.تشكيل انجمن پرستاران كودك در جهت نظارت بر عمل كرد اونان
3.ارائه خدمات مشاوره به والدين در خصوص هستخدام پرستاران كودك
از جمله برنامه هاي ايشانژه دپارتمان آموزش انگلستان(dfee) درخصوص برگزاري دوره هاي آموزشي و مراقبت روزانه از كودكان طي سال2001ميلادي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1.اختصاص30 ميليون پوند بودجه اضافي طي 2 سال جهت تربيت تعداد 300 مربي ايشانژه مراكز آموزش مقدماتي پيش دبستاني
2.

ارائه خدمات به تعداد75هزاركودك در60 مؤسسه محلي Lea بر پايه شاخص محروميت دپارتمان آموزشي انگلستان(dfee)
3.

تشكيل دايره محلي هستاندارد هاي آموزشي جهت ارائه آموزش هاي مقدماتي و مراقبت هاي بهداشتي روزانه به كودكان محلي
4.

كسب اطمينان از صلاحيت مربيان آموزشي و بهداشتي ايشانژه كودكان رده هاي سني8-3 سال
5.

اعطاي معافيت هاي مالياتي به طرح هاي آموزشي- بهداشتي مقطع آموزش پيش دبستاني
3- مراكز محلي آموزش مقدماتي كودكان

تعداد 29 مركز محلي آموزش مقدماتي ايشانژه كودكان در مناطق مختلف كشور انگلستان فعاليت دارند.

مراكز مذكور به ارائه خدماتي اعم از خدمات ارائه دوره هاي آموزشي مقدماتي، مراقبت از كودكان و حمايت از خانواده هاي برخوردار از فرزندان خردسال مبادرت مي نمايند.دپارتمان آموزش انگلستان(dfee) در حال ارزيابي و ارائه هستراتژي ملي در خصوص مراقبت از كودكان و ارائه آموزش هاي مقدماتي هست تا از اين طريق نهادها و مراكز محلي نيز از اين هستراتژي در برنامه ريزي هاي آموزشي و مراقبتي خود در نواحي مختلف كشور بهره برداري نمايند.
طي سال99- 1998، بودجه اي بالغ بر500 هزارپوند در جهت ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و مراقبتي پيش دبستاني و احداث مراكز تفريحي ايشانژه كودكان هزينه گرديد.
هزينه بودجه اختصاصي فوق به ايجاد فضاهاي آموزشي و مراقبتي مناسب و حمايت از تشكيل مراكز آموزشي- مراقبتي جديد ايشانژه كودكان سراسر كشور منجر گرديد.


27:

طرح مراقبتي خارج از مراكز آموزشي
طرح مراقبتي كودكان در محيط هاي خارج از مدرسه با عنوان(OSCI) از سال1993، ارزيابي شده و به مورد اجرا گذارده شده هست.در جهت تكميل طرح تا اواخر مارس1999، تعداد 122856 مركز مراقبتي جديد تشكيل يافت.از وقت آغاز فعاليت طرح مذكور، مسؤوليت ارائه خدمات و پيشبرد طرح مراقبتي كودكان درخارج از محيط هاي آموزشي برعهده شوراي تربيتي انگلستان (Tec) بوده هست.طي سال هاي99- 1998، دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) نيز در حمايت از طرح مراقبتي كودكان در خارج از محيط هاي آموزشي به تشكيل40هزار مركز جديد مراقبتي ايشانژه كودكان مبادرت نمود.مسؤوليت نظارت بر هستفاده از بودجه طرح مراقبتي كودكان در خارج از محيط هاي آموزشي(OSCI) درجهت برآورده نمودن نياز هاي مراقبتي كودكان بر عهده ساوقت حمايت از كودكان انگليسي مي باشد.

فرمودني هست كه در حال حاضر، بودجه(OSCI) هم اكنون در جهت حمايت از ارتقاء ساختار كيفي و برقراري انسجام در ساختار طرح مراقبتي كودكان در خارج از مدارس هزينه مي گردد.

لازم به ذكر هست كه سرمايه گذاري ها از طريق مقامات محلي و تحت نظارت ساوقت حمايت از كودكان انگليسي (EYDCPS) به عنوان بخشي از سياست هاي هستراتژيك دولت در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و مراقبتي كودكان در مناطق مختلف كشور صورت مي گيرد.

شوراي تربيتي انگلستان، نهاد مركزي مسئول مراقبت از كودكان هست كه تحت نظارت ساوقت حمايت از كودكان انگليسي((EYDCPS فعاليت مي نمايند.هيئت نظارت بر صلاحيت هاي آموزشي(QCA) به ارائه ساختاري در جهت مشاوره آموزشي طي نوامبر 1998 مبادرت نموده و ساختار اوليه تعيين صلاحيت هاي ملي حوزه آموزشي در اكتبر1999 طراحي گرديد.از افراد واجد صلاحيت خواسته شد تا جهت ارائه هستوار نامه خود تا آوريل1999 اقدام نمايند.بدين ترتيب سرمايه گذاران تربيتي از موقعيتي برخوردار گرديدند تا برنامه هاي تربيتي خود را در نهادهاي ملي تربيتي(NTO) به ثبت رسانند.از اين رايشان دولت انگلستان متعهد به اعطاي امكانات خاص به خانواده هاي كارگران گرديد، تا از اين طريق خانواده هاي مذكور به صرف وقت بيشتري با كودكان خود مبادرت نمايند.
اعطاي مرخصي هاي بدون حقوق و تعطيلات كاري به والدين كودكان، از جمله اين امكانات محسوب مي گردد.در اسكاتلند، هدف دولت از ارائه آموزش هاي پيش دبستاني فراهم نمودن مراكزي جهت ارائه دوره هاي آموزشي پاره وقت كودكان رده هاي سني 3 سال وبالاتر ميباشد.
در اسكاتلند، نيز مقامات محلي مسئوليت ارائه آموزش هاي پيش دبستاني را بر عهده داشته و بودجه آموزشي پيش دبستاني نيز توسط مقامات محلي تأمين مي گردد.


فرمودني هست كه بودجه هاي مذكور به واسطه تصايشانب لايحه آموزش اسكاتلند در سال 1996 و در جهت ارائه دوره هاي آموزشي پيش دبستاني سرمايه گذاري مي گردند.

لازم به ذكر هست كه ميزان بودجه مذكور طي سال (2000-1999) بر112ميليون پوند، طي سال2001- 2000 بر134ميليون پوند و طي سال 2002-2001 نيز بر 138 ميليون پوند بالغ گرديد.
طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال1999 تعداد600 هزار كودك در مدارس پيش دبستاني ثبت نام نموده اند.

در ماه مي 1998، دولت به طراحي هستراتژي مراقبت از كودكان اسكاتلندي مبادرت نمود.

هستراتژي مذكور در جهت حمايت از خانواده هاي اسكاتلندي از طريق حمايت و مراقبت از كودكان رده هاي سني14- 5 سال طراحي گرديد.هدف ديگر دولت، كسب اطمينان از مراقبت با كيفيت بالاي كودكان اسكاتلندي و فراهم آمدن كليه احتياجات كودكان اسكاتلندي مي باشد.

در جهت نيل به چنين هدفي تا اواخر سال2001، تعداد5000 مربي جديد در مراكز آموزشي اسكاتلند تعليم يافته و برنامه ريزي هاي آموزشي و متد هاي سرمايه گذاري مورد ارزيابي برنامه گرفته و ارتقاءيافتند.بر پايه برنامه ريزي هاي جديد خانواده هاي كارگر برخوردار از2كودك از هزينه هاي مراقبتي و حمايتهاي بيشتر دولتي برخوردار گرديده و بودجه هاي مربوطه نيز تا 4/8 ميليون پوند در سال افزايش مي يابند.علاوه بر اين بالغ بر 5 ميليون پوند بودجه اضافي طي سال 99-1998 و 25 ميليون پوند طي سال 2003-1999 در جهت توسعه طرح هاي مراقبتي كودكان در خارج از محيط هاي آموزشي هزينه مي گردد.لازم به ذكر هست كه عمده مبالغ اضافي بودجه اختصاص يافته در جهت اجراي طرح هاي مراقبتي و آموزشي كودكان اقليت هاي قومي و نژادي مستقر در كشور هزينه مي گردد.علاوه بر اين مراكز تلفني، جهت برقراري ارتباط با والدين كودكان و ارائه خدمات اطلاع رساني در زمينة طرح هاي مذكور به اونان احداث گرديده هست.
در ايرلند شمالي نيز طرح هستراتژي ملي مراقبت از كودكان ايرلندي در مورخه 19 آوريل 1999 در جهت تقايشانت خدمات مراقبتي كودكان سراسر كشور به اجرا در آمد.

در حال حاضر اكثريت مراكز مراقبتي كشور ايرلند توسط مراكز و بخش هاي خصوصي اداره مي گردد.

تعداد43200 مركز مراقبتي كودكان ايرلندي من جمله مهدهاي كودك روزانه، مراكز تفريحي- ورزشي، انجمن پرستاران كودك، كلوپ هاي تفريحي خارج از محيط مدارس و اردو هاي تفريحي به ارائه خدمات مراقبتي مبادرت مي نمايند.به عبارت ديگر مراكز فوق با ارائه خدمات مراقبتي بيش از13هزاركودك ايرلندي معادل 85 % از كل كودكان رده هاي سني 5-3 سال را تحت پوشش برنامه داده اند.طي سال هاي2002- 1999، بالغ بر61 ميليون پوند بودجه اضافي جهت ارائه خدمات اوليه مراقبتي بيشتر به كودكان اختصاص يافت.

علاوه بر اين بالغ بر9ميليون پوند نيز به تربيت مربيان طرح مراقبت از كودكان ايرلندي اختصاص يافت.

لازم به ذكر هست كه بالغ بر5 ميليون پوند از بودجه طرح مراقبت از كودكان از محل صندوق بنياد كودكان اتحاديه اروپا تأمين مي گردد.
5- طرح آغاز اطمينان

طرح آغاز اطمينان از جمله پروژه هاي محلي آموزشي هست كه از خانواده هاي برخوردار از كودكان زير رده سني4 سال حمايت مي نمايد.

هدف از طراحي و اجراي چنين طرحي، به مورد اجرا در آوردن تعداد 500 برنامه محلي تا سال 2004 در انگلستان هست.

فرمودني هست كه با اجراي طرح آغاز اطمينان، بالغ بر400 هزار كودك انگليسي تحت پوشش برنامه مي گيرند.

طبق آمار بدست آمده تا سپتامبر2001، بالغ بر437برنامه ارائه گرديده كه192 طرح، به ارائه خدمات مبادرت نموده اند كه از جمله چنين خدماتي مي توان به برپايي جلسات ملاقات با والدين جديد ظرف2ماه اول تولد، حمايت در جهت مراقبت بهتر از كودكان، فراهم سازي امكانات تفريحي و سرگرمي، آموزشهاي اوليه و دسترسي كودكان به مراقبتهاي بهداشتي اشاره نمود.

علاوه بر اين، توصيه هايي نيز درخصوص حمايت پس از تولد،تغذيه سالم و كسب شغل مناسب به والدين كودكان ارائه مي گردد.

لازم به ذكر هست كه برنامه هاي آغاز اطمينان مشابهي در ساير قسمتهاي بريتانياي كبير به مورد اجرا گذارده شده هست.
آمار آموزشي

نرخ مراكز و تعداد كودكان ثبت نامي مراكز آموزش پيش دبستاني طي سالهاي93/1992
تعداد كودكان ثبت ناميكادر آموزشيمراكز آموزشي پيش دبستانيانگلستان200/53600 /1561ولز(تمام وقت) 029/1 (پاره وقت) 525/211352
نرخ ثبت نامي كودكان رده هاي سني4-3 سال در مراكزآموزش پيش دبستاني
كودكان رده هاي سني4- 3 سال
432سال تحصيلي87%89
%94
%93
%93
%92
%93
%9
5%
38%
39%
36%
44%
45%
47%
49%
50%
5%6
%5
%6
%6
%6
%7
%7
%
90-89
91-90
92-91
94-93
95-94
96- 95
97-96
98- 97
با توجه به جدول فوق مي توان فرمود كه نسبت كودكان رده سني 2 سال كه تحت تعليم مراكز آموزش پيش دبستاني من جمله مهدهاي كودك برنامه گرفته اند تا سال 98-97 بر 70% بالغ گرديده هست.نرخ ثبت نامي كودكان رده سني 3 سال نيز از 40% طي سال 90-89 به 50% طي سال 98-97 افزايش يافته هست.

نرخ ثبت نامي كودكان رده سني 4 سال نيز از 90% طي سال 90-89 به 95% طي سال 98- 97 بالغ گرديده هست.


28:

آموزش همگاني

برنامه هاي آموزشي

از سال 1988، نظام آموزشي واحدي در انگلستان، ولز و ايرلند شمالي در جهت معرفي مواد و سطوح آموزشي ايشانژه رده هاي سني16- 5 سال طراحي گرديده هست.در برنامه هاي آموزش ملي، موضوعات آموزشي اعم از معرفي كشور انگلستان، رياضيات، علوم طبيعي، علوم فني، تاريخ، جغرافيا، زبان خارجي، موسيقي و علوم ورزشي ارائه ميگردد.

در ولز نيز كه هر2 نوع مدارس ولش زبان و انگليسي زبان فعاليت دارند، زبان ولشي موضوع پايه آموزشي در مدارس نيمه ولزي محسوب مي گردد.

كليه مدارس دولتي و برخي از مدارس مستقل از برنامه هاي آموزش ملي تبعيت مي نمايند.طي دوره هاي آموزش ملي در انتهاي هر مرحله آموزشي آزمون هاي مختلفي از دانش آموزان به عمل مي آيد.در دوره هاي آموزشي مذكور همينطور، ميزان موفقيت دانش آموزان مدارس دولتي به هستحضار والدين و گروههاي علاقمند مي رسد.از جمله اصلي ترين دروس آموزش ملي كشور انگلستان مي توان به زبان انگليسي، رياضيات و علوم و درمدارس متوسطه ولز، زبان ولشي (Welsh) (چهارمين موضوع آموزشي) اشاره نمود.

از جمله ساير موضوعات پايه ي آموزشي مي توان به علوم فني و حرفه اي، تاريخ، جغرافيا، هنر، موسيقي و تربيت بدني ايشانژه دانش آموزان رده هاي سني 11تا16سال اشاره نمود.

طي سال هاي اخير، سياست هاي آموزشي انعطاف پذيرتري در طي مرحله كليدي 4 آموزش ملي اعمال مي گردد، چرا كه از سال1996، برنامه آموزشي دروس پايه و دوره هاي آموزش متوسطه در انگلستان، دروس آموزشي من جمله رياضيات و علوم، دوره هاي كوتاه آموزش علوم فني و حرفه اي، زبان خارجي، تربيت بدني و آموزش علوم مذهبي را شامل مي گردد.


اين درحالي هست كه تا سال 1999، در ولز، هيچ نيازي جهت آموزش زبان خارجي و اجباري بودن آموزش زبان Welsh در نظام آموزش متوسطه احساس نمي گرديد.دامنه اين انعطاف پذيري تا بدان حد هست كه در جدول وقتي مدارس و مراكز آموزشي كشور خدماتي نظير مشاوره و انتخابات شغلي علاوه بر مواد اصلي آموزش به واسطه اجراي طرح ملي آموزش به دانش آموزان رده هاي سني 16- 14سال ارائه مي گردد.

برخورداري از آموزش مذهبي و حضور در مراسم عبادي دسته جمعي با توجه به موافقت والدين براي دانش آموزان كليه مقاطع آموزشي انگلستان اجباري هست.


فرمودني هست كه آموزش علوم مذهبي و اجراي عبادات دسته جمعي در مراكزآموزش كشور انگلستان مي بايستي با هماهنگي شوراي آموزش علوم مذهبي تحت عنوان (SACRE) ارائه گردد.

از جمله برنامه هاي آموزشي فوق العاده كه در اغلب مدارس و مراكز آموزشي انگلستان ارائه مي گردد مي توان به آموزش علوم فني، آموزش بهداشت، آموزش علوم اجتماعي و فردي، و موضوعات مهم فرهنگي نظير چند گانگي فرهنگي اشاره نمود.

از جمله ديگر برنامه هاي آموزشي فوق العاده كه اختياري نيز مي باشند،مي توان به اقتصاد، آموزش محيط زيست، علوم سياسي و بين المللي، (آگاهي از هايشانت، تاريخ و جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اروپا) اشاره نمود.

فرمودني هست كه دروس مذكور جنبه تحقيقاتي و مطالعات در كنار ساير علوم پيشرفته به خود گرفته و به عنوان بخشي از برنامه هاي رسمي آموزشي در كنار ساير موضوعات آموزشي نظير آموزش زبان خارجي دوم و تحقيقات كلاسيك درخصوص اقتصاد خانواده برنامه مي گيرد.


درنظام آموزش انگلستان، مسؤوليت تعيين مواد آموزشي و روش هاي تدريس برعهده هيئت ملي معلمين مي باشد.درمقاطع آموزشي متوسطه و ابتدايي نظام آموزش انگلستان، هيچ گونه آزمون رسمي از دانش آموزان به عمل نيامده و معيار سنجش دانش آموزان دامنه فعاليت كلاسي و فعاليت تحقيقاتي اونان مي باشد.

ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بريتانيايي توسط معلمين مدارس صورت گرفته و آزمون ها و تستهاي داخلي توسط خود معلمان طراحي و اجرا مي گردد.فرمودني هست كه اغلب آزمونهاي داخلي مدارس كشور، از دروس آموزشي انگليسي و رياضيات در پايان مرحله1 آموزش و انگليسي، رياضيات و علوم در پايان مراحل كليدي دوم و سوم به عمل مي آيد.

مطابق قانون مصوب سال1992، ايشانژه مقررات آموزشي كشور، كليه مدارس كشور ملزم به ارائه كارنامه ساليانه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به والدين مي باشند.
به اون دسته از دانش آموزاني كه پس از طي دوره هاي آموزش پايه ترك تحصيل نمايند، مدرك ملي(NRA) اعطا مي گردد.

ازگواهينامه عمومي آموزش متوسطه در نظام آموزشي انگلستان و ولز تحت عنوان (GCSE)ياد مي گردد.

نمرات مندرج در گواهينامه GCSE برپايه فعاليت دوره اي 2 سال پاياني آموزش متوسطه و آزمون نهايي منظور مي گردد.

براي هر يك از داوطلبين نمرات(A-G) منظور مي گردد.

به عبارت ديگر دانش آموزان ملزم به كسب نمره G براي دروس آموزشي مي باشند.

در انگلستان و ولز، آزمونGCSE توسط 5 گروه از ممتحنين كه از كد ملي آموزشي نيز برخوردار مي باشند، به عمل مي آيد.

از جمله مهم ترين مشخصه هاي آزمون GCSE مي توان به موراد ذيل اشاره نمود:
1- برنامه هاي آموزشي بر پايه معيار ملي
2- ارزيابي متمايز سؤالات مختلف برحسب توانايي هاي آموزشي افراد مختلف
3- معيار بودن نمرات كلاسي( نمراتي كه به طور مطلق برحسب عمل كرد كلاسي دانش آموزان منظور مي گردد)
فرمودني هست كه واقعيات امتحانات؛تعيين نمرات و نوع سوالات امتحاني مي بايستي مورد تاييد وزراي آموزش و پرورش انگلستان و ولز قرارگيرد.


29:

آموزش پايه

سن آموزش پايه در مدارس و مراكز آموزشي كشور انگلستان سنين 16-5 سالگي را شامل مي گردد.

اون دسته از دانش آموزاني كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي مقطع آموزش پايه علاقه اي به ادامه تحصيلات نداشته باشند، قادر خواهند بود تا رسيدن به سن16 سالگي قبل از 31 فوريه و يا 1 فوريه و31 آگوست ترك تحصيل نمايند.فرمودني هست كه تاريخ دقيق ترك تحصيل دانش آموزان انگليسي منحصراً توسط وزير آموزش و پرورش فراخوان مي گردد.

سال آكادميك در آموزش پايه از1 سپتامبر آغاز شده و در مورخه31 آگوست پايان مي پذيرد.
قانون مصوب سال1944، ايشانژه آموزش و پرورش كشور انگلستان از3مقطع آموزش ابتدايي؛ مقدماتي متوسطه و تكميلي متوسطه متشكل مي گردد.

مقطع آموزش ابتدايي اون دسته از دانش آموزاني را شامل مي گردد كه سن12 سالگي را پشت سر نگذارده اند.
مقطع آموزش متوسطه نيز دانش آموزان رده هاي سني18- 12سال را تحت پوشش برنامه مي دهد.قانون مصوب سال1988ايشانژه اصلاحات ساختار آموزشي كشور انگلستان، مقطع چهارم آموزش كشور تحت عنوان مقطع آموزش عالي را به افراد بالاي 18 سال ارائه مي نمايد.
مطابق قانون مصوب سال1964، تأسيس مدارس و مراكز آموزش متوسطه در سراسر كشور انگلستان رسميت يافت.

لازم به ذكر هست كه مقطع مقدماتي آموزش متوسطه دانش آموزان زير رده سني11 سال و مقطع تكميلي آموزش متوسطه دانش آموزان بالاي رده سني11 سال را تحت پوشش قرارمي دهد.طبق آمار بدست آمده طي مورخه1 ژانايشانه سال 1992،تعداد مدارس مقدماتي متوسطه كشور انگلستان بر1306 مدرسه بالغ مي گردد و اين در حالي هست كه تا پيش از اون حتي 1مدرسه مقدماتي متوسطه فعاليت نداشت.سال تحصيلي مراكز آموزشي پايه دركشور انگلستان از380 جلسه( 6 ساعته )متشكل مي گردد.

وقت آغاز و پايان دوره هاي آموزشي (ترمها) و تعطيلات آموزشي به صورت ساليانه، توسط هيئت مديره مدارس آزاد و يا نهادهاي محلي آموزش و پرورش (LEA) درمشاوره با هيئت مديره مدارس دولتي مشخص مي گردد.

به طور كلي، سال تحصيلي مراكز آموزشي انگلستان از اولينهفته سپتامبر تا سومين هفته جولاي به طول مي انجامد.

تعطيلات آموزشي نيز به تعطيلات 6 هفته تابستاني طي ماههاي جولاي و آگوست ، تعطيلات 2 تا 3 هفته اي ايام كريسمس و عيد پاك و تعطيلات يك هفته اي اواسط هر ترم تحصيلي تقسيم مي گردد.

آموزش روزانه هر هفته از دوشنبه آغاز گرديده و تا جمعه به طول مي انجامد.
اين در حالي هست كه مدارس شبانه روزي خصوصي به تشكيل جلسات آموزشي طي روز شنبه مبادرت مي نمايند.

ساعات آموزشي اغلب مدارس و مراكز آموزشي انگلستان ساعات9 صبح تا 12 سپس ظهر و ساعات1 سپس ظهر تا 30/3 سپس ظهر را شامل مي گردد.

مطابق قوانين آموزشي انگلستان، كودكان زير رده سني 8 سال مي بايستي از حداقل آموزش هاي3 ساعته در روز برخوردار گردند.

اين قانون در خصوص كودكان 8 سال و بالاتر به حداقل4ساعت آموزش افزايش مي يابد.

با وجود چنين برنامه هاي آموزش ملي، نهادهاي محلي آموزش و پرورش و هيئت مديره مدارس كشور از جداول وقتي و برنامه هاي مجزاي آموزشي برخوردار مي باشند.

حداقل جلسات آموزش هفتگي مدارس انگلستان 21 ساعت براي دانش آموزان رده هاي سني 5 تا 7 سال ، 5/23 ساعت براي دانش آموزان رده هاي سني 8 تا 11 سال و 24 ساعت براي دانش آموزان رده هاي سني12 تا 16 سال مي باشد.مطابق قانون مصوب سال 1988، ايشانژه اصلاحات آموزشي دوره هاي آموزشي كشور انگلستان به4مرحله كليدي تقسيم مي گردد كه از اون جمله ميتوان به مرحله كليدي اول(5 تا 7 سالگي )، مرحله كليدي دوم ( 7 تا 11 سالگي )، مرحله كليدي سوم ( 11 تا 14 سالگي ) و مرحله كليدي چهارم ( 14 تا 16 سالگي )اشاره نمود.طبق آخرين آمار به دست آمده نرخ «ثبت نام خالص» دانش آموزان مقاطع آموزشي پايه (اجباري) بر 96% تا 97% بالغ مي گردد.

در اين ميان حدود 4-3% از افراد رده هاي سني16–5 سال در مراكز آموزشي حضور نيافته اند كه بالغ بر 60% از اين آمار را مردان تشكيل مي دهند.

آموزش پايه در ايرلند با آغاز ماه سپتامبر به كودكان رده سني6- 4 سال ارائه مي گردد.بر طبق قانون مصوب 1989 ايشانژه اصلاحات آموزشي ايرلند , تاريخ اتمام سال تحصيلي 30 ژوئن فراخوان گرديده هست.


آموزش پايه بزرگسالان

ارتقاء هستاندارد مهارت هاي آموزشي پايه بزرگ سالان از جمله اهداف اصلي دولت انگلستان مي باشد كه در سال 1988 طراحي گرديد.

از جمله مهم ترين دستآوردهاي طراحي دوره هاي آموزشي مذكور مي توان به كسب مهارت هاي پايه آموزشي500 هزار شهروند بزرگسال انگليسي تا سال2002 اشاره نمود.

اين درحالي هست كه در سال هاي آغازين اجراي طرح مذكور طي سال 1989، تنها حدود100هزار شهروند بزرگسال از مهارت هاي پايه آموزشي برخوردار گرديدند.

دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) و دفاتر نمايندگي اون در سراسر كشور اصلي ترين مرجع ارائه كننده مهارت هاي پايه آموزشي بزرگ سالان محسوب مي گردند كه به اجراي برنامه هاي تشايشانقي در جهت جذب افراد بزرگسال و حضور در دوره هاي آموزش پايه و مهارت هاي كليدي فعاليت مي نمايد.لازم به ذكر هست كه عمده برنامه هاي نهاد مذكور توسط مراكز آموزش عالي و انجمن سرمايه گذاري آموزش عالي تأمين اعتبار و حمايت مي گردد.

فرمودني هست كه كليه دوره هاي پايه آموزش بزرگ سالان در انگلستان، ولز، ايرلند و اسكاتلندرايگان مي باشد.از آوريل 2001، مسؤوليت انجمن سرمايه گذاري آموزش عالي(FEFC) به انجمن مهارت هاي آموزشي(LSC) واگذار گرديد.
از جمله فعاليت هاي انجمن مذكور، علاوه بر رسيدگي و تأمين اعتبار برنامه هاي آموزشي پايه بزرگ سالان مي توان به ارزيابي مهارت هاي آموزشي پايه زندانيان كشور انگلستان اشاره نمود.
طبق ارزيابي هاي به عمل آمده توسط انجمن مذكور بالغ بر 60 % از زندانيان كشور از مهارت هاي پايه آموزشي ضعيف برخوردار مي باشند.
سياست هاي آموزشي

از جمله پايه ي ترين اقداماتي كه طي سال هاي اخير توسط دولت انگلستان جهت ارتقاء سطح مهارت هاي پايه آموزش شهروندان انگليسي به ايشانژه افراد بزرگسال صورت گرفته هست مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- آموزش پايه خانواده

از جمله اولينسياست هاي توسعه مهارت هاي پايه آموزشي كه توسط دولت انگلستان به اجرا در آمده هست، مي توان به آموزش والدين دانش آموزان طي12دوره بالغ بر90 ساعت آموزش مهارت هاي پايه اشاره نمود.در حال حاضر سياست هاي مذكور در خصوص خانواده هاي برخوردار از كودكان رده هاي سني6-3 سال به اجرا در آمده هست.
فرمودني هست كه طي سال2000- 1999، بودجه اي بالغ بر 5 ميليون پوند جهت اجراي سياست مذكور در اختيار مدرسين و مراكز آموزشي بزرگ سالان برنامه گرفته هست.طبق آمار به دست آمده در سال 2000، بالغ بر60 % والدين دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي تحت تعليم دوره هاي آموزش مهارت هاي پايه برنامه گرفته اند.
2- آموزش پايه كادر حوزه صنابع(VFI)

سياست مذكور با بودجه اي بالغ بر44ميليون پوند از سال2000به اجرا درآمده هست.

بهره گيري از اطلاعات جامع و به روز تكنولوژي ارتباطات در برگزاري دوره هاي آموزشي براي كادر حوزه صنايع كشور از جمله مهم ترين اهداف سياست ارتقاء آموزش پايه ملي به شمارمي آيد.

فرمودني هست كه درحال حاضر بالغ بر 1000 مركز آموزشي پايه در سراسر كشور داير گرديده كه قصد دارد تا ظرف مدت 5 سال به تربيت200 هزار كارشناس حرفه اي حوزه صنايع مبادرت نمايد.


3- ارتقاء مهارت هاي پايه آموزشي

اجراي سياست ارتقاء مهارت هاي پايه آموزشي شهروندان انگليسي به ايشانژه بزرگ سالان از سپتامبر سال 1998، شكل جدي به خود گرفته هست.از جمله پروژه هاي متعدد ملي و محلي كه در جهت ارتقاء مهارت هاي پايه آموزشي در انگلستان به اجرا در آمده هست مي توان به پروژه بروكي Brookie اشاره نمود.فرمودني هست كه پروژه مذكور پروژه مشترك آموزش عالي و كانالMersey انگلستان هست كه از تعداد 6 ميليون بيننده درهفته برخوردار مي باشد.

هدف اصلي اجراي پروژه فوق نمايش معايب عدم برخورداري از مهارت هاي پايه آموزشي و مشكلات ناشي از اون مي باشد.

فرمودني هست كه از چنين برنامه هايي در جهت معرفي و برطرف نمودن مشكلات آموزشي در جهت ارائه اطلاعات به افراد نا آگاه هستفاده مي گردد.

درحال حاضر، بالغ بر800 مركز توسعه مهارت هاي پايه آموزشي در سراسر انگلستان فعاليت دارد.


30:

آموزش ابتدايي

ساختار آموزشي

آموزش ابتدايي دركشور انگلستان مرحله كليدي1( رده هاي سني5 تا 7 سال) و مرحله كليدي2 (رده هاي سني7تا12 سال)را شامل مي گردد.اغلب مراكز آموزش ابتدايي كشور انگلستان از محل بودجه عمومي(دولتي) تأمين اعتبار گرديده و توسط نهادهاي محلي آموزش و پرورش (lea ) اداره و نظارت مي گردند.

مسؤوليت اجرا و نظارت بر خط مشي پذيرش دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي برعهده نهادهاي محلي آموزش و پرورش و هيئت مديره مدارس ابتدايي كشور مي باشد.

ازجمله چنين خطمشي هايي مي توان به اعطاي حق اولايشانت به اون دسته از دانش آموزاني كه در نزديكترين محل به مدرسه سكونت داشته و يا برادر و خواهراني در مدرسه دارند، اشاره نمود.

كلاسهاي آموزشي مطابق با سنين دانش آموزان رده بندي شده و در پايان هر سال تحصيلي، صعود به كلاس بالاترمحرزمي باشد.تحت واقعيات هستثنايي، نظير بروز بيماري براي دانش آموزان، مدارس ملزم به ارائه آموزش هاي فوق برنامه، اضافه بر آموزش هاي معمول سال تحصيلي مي باشند.در كليه مدارس ابتدايي كشور، معلمين تربيت بدني، موسيقي و زبان هاي خارجي فعاليت دارند.
مطابق با قانون مصوب1988،ايشانژه اصلاحات آموزشي، مدارس دولتي انگلستان و ولز مي بايستي به ارائه برنامه هاي آموزشي ملي مبادرت نمايند.اكثريت كودكان رده هاي سني12- 11سال در مدارس ابتدايي ايرلند آموزش مي بينند.تعيين تاريخ دوره ها يا ترمهاي تحصيلي و تعطيلات آموزشي مدارس دولتي كشور ايرلند برعهده هيئت مديره هاي مراكز آموزش محلي مي باشد و اين در حاليست كه مسؤوليت هاي مذكور در ساير مدارس و مراكز آموزشي كشور توسط مقامات مسئول مدارس به اجرا در آمده و تنها توسط هيئت مديره هاي آموزش محلي تأمين اعتبار مي گردد.
دوره هاي آموزش ابتدايي در انگلستان از ماه سپتامبر آغاز شده و تا ماه ژوئن به طول مي انجامد.

مقطع آموزش ابتدائي از تعطيلات تابستاني8هفته اي و تعطيلات2 هفته اي در عيد پاك برخوردارمي باشد.دانش آموزان ايرلندي رده هاي سني زير8 سال از حداقل3 ساعت آموزش در روز و ساير دانش آموزان از حداقل 5/4ساعت آموزش طي2شيفت آموزشي برخوردار مي گردند.

فرمودني هست كه جداول برنامه هاي آموزشي و مدت وقت ارائه دروس آموزشي به تاييد دپارتمان آموزش ايرلند مي رسد.نرخ ثبت نام ناخالص، دانش آموزان رده هاي سني11- 5 سال در مراكز آموزش ابتدايي انگلستان بالغ بر100% مي باشد.

نرخ ثبت نام خالص دانش آموزان رده هاي سني11- 5 سال بين سال هاي 98-1989 بر97-96% بالغ مي گردد.

به طور كلي مي توان فرمود كه طي آمارهاي به دست آمده طي سال98- 97، تعداد39 هزار كودك بين رده هاي سني11- 5 سال(كمتر از1% كل جمعيت) در سطوح آموزش رسمي ثبت نام ننموده اند.
ظرفيت كلاس هاي آموزشي

سياست كاهش تعداد دانش آموزان كلاس هاي آموزشي به تمايل دولت در جهت افزايش هستانداردهاي جهت آموزشي مدارس كشور باز مي گردد.بدين ترتيب از سپتامبر سال 1998، كليه كلاسهاي آموزشي ايشانژه دانش آموزان رده هاي سني7- 5 سال با حداكثر20 دانش آموز تشكيل مي گردد.

از سپتامبر سال 1998، تعداد1500معلم مقطع آموزش ابتدايي به هستخدام دولت در آمده اند كه انتظار مي رود تا وقت اجراي كامل سياست هستخدام معلمين اين تعداد بر6 هزارنفر بالغ گردد.

فرمودني هست كه تاكنون بالغ بر620 ميليون پوند جهت اجراي سياست هستخدام معلمين هزينه گرديده هست

31:

آموزش متوسطه

ساختار آموزشي

مقطع آموزش متوسطه در نظام آموزشي انگلستان، دانش آموزان رده هاي سني11تا 18سال را تحت پوشش برنامه مي دهد.

آموزش متوسطه اجباري تا وقتي به طول مي انجامد كه دانش آموزان به رده سني16سال مي رسند.با وجوديكه نظام آموزش متوسطه انگلستان پذيراي دانش آموزان رده سني11سال مي باشد، با اين حال، در برخي مناطق، سيستم هاي سه گانه آموزش متوسطه اجراگرديده و دانش آموزان رده هاي سني12،13و14سال را نيز شامل مي گردد.


آموزش متوسطه در نظام آموزش انگلستان طي مراحل كليدي3 ( رده هاي سني11تا 14 سال) و مرحله كليدي4(رده هاي سني14 تا 16 سال) ارائه مي گردد.كليه دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه ولز و بيش از 90 % دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه انگلستان در مدارس جامع آموزش مي بينند.

فرمودني هست كه مدارس مذكور به ارائه دوره هاي متنوع آموزش متوسطه بدون توجه به توانايي و هستعداد تحصيلي دانش آموزان مبادرت مي نمايند.
در ساير مدارس متوسطه كشور دانش آموزان برحسب نتايج آزمونهاي مختلف و هستعداد تحصيلي طي رده سني11سال، در رشته هاي آموزشي علوم، فني و حرفه اي يا هنر پذيرفته مي شوند.

مدارس آموزش متوسطه با عنوان (grammar school) نيز به ارائه خدامات آموزشي از طريق برگزاري آزمون براي دانش آموزان رده هاي سني11 تا 19 سال مبادرت مي نمايند.
مدارس آموزش متوسطه اي نيز با عنوان (Modern School) در نظام آموزش متوسطه انگلستان فعاليت دارندكه به ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان مشروط يا ترك تحصيل نموده مبادرت مي نمايند.

آموزشگاه ها و مدارس متوسطه فني و حرفه اي نيز به ارائه آموزش هاي عمومي مبادرت نموده اما تأكيد قابل ملاحظه اي بر آموزش موضوعات فني دارند.

قانون مصوب سال1993، ايشانژه آموزش و پرورش، به كليه مدارس متوسطه اجازه مي دهد تا به گزينش بيش از10% از دانش آموزان توانمند و با هستعداد خود مبادرت نمايند.

طبق قانون مذكور، مدارس آزاد (با امتياز حمايتي) و مدارس متوسطه خصوصي قادر خواهند بود، كه با وجود حاميان تجاري و حمايت هيئت مديره مدارس كشور از حمايت هاي دولت در خصوص تشكيل كالج هاي فني، علوم و رياضيات برخوردار گردند.

به موجب قانون مذكور، تأسيس تعداد42 كالج فني و حرفه اي تا مورخه جولاي سال1994، دركشور انگلستان به ثبت رسيده هست.

طبق آمار بدست آمده طي سال1993، 8/3% كل دانش آموزان بريتانيايي در مدارس آموزش متوسطه (grammar schools)، 5/3% در مدارس(Modern School) و تنها 1% در مدارس فني ثبت نام نمودند.در نظام آموزش متوسطه انگلستان و ولز دانش آموزان مطابق با توانايي هاي آموزشي و يا توان مندي موضوعات خاص گروه بندي مي گردند.

اعمال چنين گروه بندي هاي آموزشي توسط هيئت مديره مدارس متوسطه صورت مي گيرد.

فرمودني هست كه گروه بندي هاي آموزشي در مقطع آموزش متوسطه پس از اولينسال آموزشي اعمال مي گردد.

در مقاطع آموزش متوسطه، جلسات آموزشي مدت وقت 35 تا 40 دقيقه به طول مي انجامد.طبق قانون مصوب سال 1988، ايشانژه مقرارت و اصلاحات آموزش كليه مدارس دولتي و كالج هاي فني و حرفه اي مستقر در انگلستان و ولز ملزم به ارائه برنامه آموزش ملي مي باشند.مدرک عمومي آموزش متوسطه با عنوان(GCSE) در قالب10ماده درسي رتبه بندي شده از A تا G به فارغ التحصيلان رده هاي سني16سال به بالا اعطاء مي گردد.اون دسته از دانش آموزاني که به اخذنمراتA تا C درحداقل 5ماده درسي نائل آيند از مجوز ورود به مقطع 2ساله آموزشي پس ازسن16 سالگي برخوردار مي گردند.

مقطع آموزشي فوق خود ازدوره هاي آموزشيA level (سطح پيشرفته )، AS level ( سطح متمم پيشرفته ) و level Vocational A سطح پيشرفته فني- حرفه اي يا شغلي ) متشكل مي گردد.تا پيش از دهه1990، دانش آموزان ملزم به گذراندن4- 2ماده درسي در A level جهت انتخاب رشته دانشگاهي مورد نظر خود بودند.اين درحاليست كه طي سالهاي اخير دولت انگلستان به اعمال تغييراتي در ساختار مقطع آموزشي مذكور مبادرت نموده هست.

اعمال چنين تغييراتي در سپتامبر سال2000، به واسطه وجود محدوديت و عدم انعطاف پذيري برنامه هاي آموزشي مقطع مذكور صورت گرفت.

درحال حاضراقداماتي صورت گرفته تا برنامه آموزشي Alevel از ابعادگسترده تري برخوردار گرديده و بر پايه معيارها و مهارتهاي کليدي طراحي گردد.اوندسته از دانش آموزاني که تحت تعليم برنامه A level برنامه مي گيرند، با مطالعه مواد آموزشي مضاعف (AS level) و مطالعه حداقل يک واحد از دوره A leve)l فني- حرفه اي ) به مطالعات خود تعميق مي بخشند.
سطوح پيشرفته و متمم پيشرفته(A/AS level)

از سپتامبر سال2000، سطوح آموزشي A level متشكل از6 واحد سنجش آموزشي به دانش آموزان ارائه مي گردد.تعداد3واحد درسي از واحدهاي مذكور مختص AS level ( نيمه اول سطوح آموزشي پيشرفته)و3 واحد درسي ديگر به A2 ( نيمه دوم دوره آموزش پيشرفته) تعلق دارد.فرمودني هست كه اخذ نمرات A- Eطي دوره هاي A/AS level جهت قبولي دانش آموزان الزامي هست.

نمره U نيز براي واحدهاي درسي مشروط منظور مي گردد.لازم به ذكر هست، اوندسته از دانش آموزاني که به اخذ نمرات A-E طي دوره هايAS level و A2 نائل آيند دوره آموزشي A level را با موفقيت پشت سر گذارده اند.
آموزش مقدماتي متوسطه

برنامه هاي آموزشي مقطع مقدماتي متوسطه، به دانش آموزان رده هاي سني16- 11سال ارائه مي گردد.

طبق قانون مصوب سال1989ايشانژه آموزش و پرورش، حق انتخاب مدارس كودكان به والدين اونان تفايشانض مي گردد.

طبق قانون مذكور كليه مدارس كشور، ملزم به فراخوان ظرفيت پذيرش خود مي باشند .

فرمودني هست كه هزينه هاي آموزشي مدارس مقدماتي متوسطه از طريق شهريه هاي دريافتي از دانش آموزان و بودجه دولتي دپارتمان آموزش تأمين اعتبارمي گردد.
برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي

برنامه هاي آموزشي مدارس و مراكز آموزش مقدماتي متوسطه انگلستان تا پيش از سال1989، با توجه به سن،توانايي ها و هستعدادهاي تحصيلي دانش آموزان و توسط هيئت مديره مدارس متوسطه طراحي مي گرديد .

اين در حالي هست كه با تصايشانب قانون سال1989، ايشانژه اصلاحات آموزشي، تداركاتي درجهت طراحي برنامه هاي آموزشي مشترك و عمومي، تحت عنوان برنامه آموزش ملي ايشانژه دانش آموزان مقاطع آموزش ابتدائي و مقدماتي متوسطه به عمل آمد.
از جمله مهمترين دروس آموزشي مدارس مقطع مقدماتي متوسطه مي توان به دروس انگليسي،رياضيات، علوم فني، محيط زيست و جامعه و علوم مذهبي اشاره نمود.

ارزيابي عملكرد دانش آموزان مقطع آموزش مقدماتي متوسطه، طي رده هاي سني8- 11-14و16سال صورت مي گيرد.

در پايان مقطع آموزش مقدماتي متوسطه دانش آموزان به دريافت گواهي نامه عمومي آموزش متوسطه تحت عنوان ( GCSE ) نائل مي گردند .
آموزش تكميلي متوسطه

مقطع آموزش تكميلي در نظام آموزشي كشور انگلستان از آموزش تكميلي متوسطه و آموزش عالي متشكل مي گردد.

طبق قانون مصوب سال1992، ايشانژه آموزش عالي، از آموزش پيشرفته تحت عنوان آموزش تكميلي تمام وقت و پاره وقت متناسب با نيازرده هاي سني بالاتر از 16سال ياد مي گردد.

از جمله دوره هاي آموزش تكميلي نظام آموزش انگلستان و ولز مي توان به آموزش تكميلي متوسطه، كالج هاي پيش دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي اشاره نمود.

در مورخه1 آوريل سال 1993، مقطع تكميلي آموزش متوسطه كه قبلاً در زمره نظام آموزش پايه كشور برنامه داشت، به نظام آموزش تكميلي اضافه گرديد.فرمودني هست كه مراكز آموزش تكميلي متوسطه به تأمين بودجه خود از طريق شوراي مالي آموزش تكميلي مبادرت مي نمايند.
از جمله دوره هاي آموزشي كه در مقاطع تكميلي آموزش متوسطه به دانش آموزان ارائه مي گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- دوره هاي آماده سازي دانش آموزان جهت كسب واقعيات لازم حرفه اي و شغلي
2- دوره هاي آماده سازي دانش آموزان جهت اخذگواهينامه عمومي آموزش متوسطه تحت عنوان(GCSE) ،گواهينامه درجه1 آموزش متوسطه (GCE) يا آمادگي تحصيلي جهت موفقيت در آزمون هاي ورودي دانشگاه ها(AS)
از جمله مهم ترين دروس آموزشي مقطع تكميلي متوسطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
علوم رياضي و زبان انگليسي به عنوان زبان اصلي
زبان انگليسي به عنوان زبان دوم
زبان Welsh و دوره هاي آموزش ادبيات Welsh
دوره هاي آموزشي ارتقاء دهنده مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان
اكثريت قريب به اتفاق دانش آموزان بريتانيايي، پس از اتمام دوره هاي آموزشي پايه جذب كالج هاي آموزش عالي و كالج هاي فني و حرفه اي مي گردند.مؤسسات آموزش عالي نيز به ارائه دوره هاي آموزشي تمام وقت، و يا پاره وقت ايشانژه دانش آموزان فعال در بازار كار مبادرت مي نمايند.
طبق آمار بدست آمده طي سال1993، بالغ بر37905 دانش آموز تمام وقت در24 موسسه آموزش تكميلي متوسطه تحت تعليم2883 معلم برنامه داشته اند.
ازگواهينامةGCSEمنحصرا جهت ارزيابي آموزشي دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه و ارزيابي هستعدادتحصيلي دانش آموزان در ورود به مراكز آموزش عالي هستفاده نشده، بلكه اين مدرك مهم ترين مدرك آموزش تكميلي متوسطه محسوب مي گردد.دوره هاي پاره وقت آموزشي به اون دسته از دانش آموزاني ارائه مي گردد كه قادرند پس از ساعات معمول آموزش در كالج هاي آموزشي حضور يابند.

دوره هاي آموزشي پاره وقت يا شبانه مختص كارمنداني هست كه از مرخصي هاي شغلي خود بهره برده و طي دوره هاي آموزشي2-1روز در هفته حضور مي يابند.

لازم به ذكر هست كه حداكثر مدت وقت مرخصي هستحقاقي كارمندان بريتانيايي جهت برخورداري از دوره هاي آموزشي به19 هفته در سال بالغ مي گردد.

سال تحصيلي درمراكز آموزش پاره وقت و شبانه از1سپتامبرآغاز گرديده وتا31 آگوست به طول مي انجامد.

نرخ دانش آموزان رده هاي سني 16 سال و بالاتر مراكز تكميلي آموزش متوسطه حضور يافتند طي سال هاي95-1992 از 65% تا 80% متغيير بوده هست.طبق آخرين آمار به دست آمده بين سال هاي تحصيلي95-1992 55 % از دانش آموزان رده سني17 سال و 34 % از دانش آموزان بريتانيايي رده سني 18 سال تحت دوره هاي آموزشي تمام وقت تعليم مي يابند.با توجه به افزايش دوره هاي آموزش تمام وقت وكاهش دوره هاي آموزش پاره وقت طي سالهاي اخير الگايشان آموزشي افراد رده هاي سني18- 17مشابه بوده و در حال حاضر 55% از افراد رده سني17سال و 34% از افراد رده سني 18 سال، در آموزش تمام وقت بسر مي برند.
نهادهاي مركزي

مطابق قوانين آموزشي كشورانگلستان كليه دانش آموزان ملزم به برخورداري ازبرنامه هاي آموزشي متناسب با سن ،توانايي ها و هستعدادهاي تحصيلي خود مي باشند.

طرح آموزش ملي(آموزش دروس معين آموزشي) و طرح آموزش تحقيقاتي ( آموزش تخصصي و تحقيقاتي علوم، فنون و هنر) از پاييز سال 1989 درنظام آموزشي كشور انگلستان به اجرا درآمد.

دواير محلي آموزش و پرورش، هيئت مديره مدارس و معلمين ارشد مدارس خصوصي مسؤوليت طراحي و ارائه برنامه هاي آموزشي اعم از برنامه هاي آموزشي ملي و آموزش علوم مذهبي را برعهده دارند.
آموزش تكميلي متوسطه در مدارس و كالج هاي محلي كشور ارائه مي گردد.

دوره هاي آموزش تكميلي متوسطه در مراكز آموزشي ايرلند شمالي نيز همانند انگلستان و ولز ارائه ميگردد.


32:

آمارتحصيلي

تعداد مدارس انگلستان (طي سالهاي2001 ـ ‏2002)
تعدادنوع مدرسه2813
مراكز پيش دبستاني دولتي22919
مدارس ابتدايي دولتي4337
مدارس متوسطه دولتي2462
مدارس مستقل1499
مدارس هستثنايي338
واحدهاي مورد رجوع دانش آموزان34368مجموع مدارس

33:

تعداد دانش آموزان مدارس مختلف انگلستان (طي سالهاي2001- 2000)
تعدادنوع مدرسه143مراكز پيش دبستاني دولتي5298مدارس ابتدايي دولتي3915مدارس متوسطه دولتي626مدارس مستقل114مدارس هستثنايي10واحدهاي مورد رجوع دانش آموزان10105جمع مدارس

34:

آموزش عالي

تاريخچه

تا پيش ازقرن 19 ميلادي، سياست آموزش عالي كشور انگلستان بر پرورش فكر و قوه خلاقيت دانشجايشانان تاكيد داشته و آموزشهاي تخصصي به مشاغل سنتي نظير پزشكي و حقوق محدود مي گرديد.

تا پيش از سال 1877 و تاسيس انجمن كتابداران انگلستان تنها تعداد 7 دانشگاه درانگلستان و اسكاتلند فعاليت داشت.تعداد 15 دانشگاه ديگرمن جمله دانشگاه لندن درفواصل سالهاي 1955-1877تاسيس گرديد.

دراين اثناء اگرچه دامنه مطالعات موضوعي ازرشد چشمگيري برخوردار گرديد، اما همچنان پايه تحقيقات و مطالعات دانشگاهي بررشته هاي علمي سنتي هستوار بود.دراون اثنا، هيچ گونه دوره هاي آموزش عالي ايشانژه رشته هايي نظيرحسابداري؛ آموزش و...

وجود نداشت ،چراكه پايه اً اين گونه رشته هاتخصصي محسوب نمي گرديد.اين درحاليست كه پس از وقوع انقلاب صنعتي رشته هاي دانشگاهي گسترش يافته ؛ كالج هاي بازرگاني در اغلب شهرهاي بزرگ كشور داير گرديده و پلي تكنيك هاي متعددي آغاز به فعاليت نمودند.
طي سال1958،موسسه متخصصان اطلاع رساني انگلستان با عنوان (HS) آغاز به فعاليت نمود.

موسسه مذكور ازسال1961 به ارائه برنامه هاي آموزشي خود در كالج فني پيشرفته نورتمپتون مبادرت نمود.

اين كالج بعدها به كالج لندن تغيير وضعيت داده ودوره هاي آموزشي تمام وقت جايگزين دوره هاي پاره وقت آموزشي اون گرديد.

طي سال 1964، شوراي تائيديه علمي كشور(CNNA) با هدف اعطاي مدارك دانشگاهي به افراد فعال درموسسات عالي غيردانشگاهي تاسيس گرديد.درهمين اثنا، تغييرساختار آموزش عالي كشور به پيدايش سيستم دوگانه آموزش عالي و تشكيل پلي تكنيك هاي آموزشي با درجات مختلف اجرايي و علمي منتهي گرديد.طي دهة 80، توجه به خدمات اطلاعاتي ، به ايشانژه تاكيد برسيستم هاي خودكارآموزشي،در بخش خصوصي افزايش يافت .

اين امر تاثيرعمده اي بر انتظارات شغلي دانشجايشانان ، محتواي برنامه هاي آموزشي و ماهيت ساختاري دانشگاههاي كشور معطوف داشت .ازنيمة دوم دهه80، كليه دانشكده ها و مراكز آموزش عالي كشور انگلستان به تجديدنظر و بازنگري پايه ي برنامه ريزيهاي آموزشي ،طراحي خط مشي جديد جذب نيروهاي آموزشي و ارزيابي مهارت ها و تخصص هاي فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي مبادرت نمودند.

طي دهة 95- 1985، ساختارهاي ساوقتي ، برنامه هاي آموزشي ، ساوقتدهي دوره ها و سياست جذب دانشجو تغيير نمود.طي سال 1992، پلي تكنيك هاي انگلستان به دانشگاه تغييروضعيت دادند.


طي دهة 90 ، تاكيد براطلاع رساني درمراكز آموزش عالي كشور افزايش يافت .درحال حاضردردانشكده ها و مراكزآموزش عالي كشور، رئوس مطالب درسي برپايه آخرين پيشرفت هاي آموزشي مورد تجديدنظربرنامه گرفت.

علاوه بر اين ، بازنگري هاي سالانه درخصوص محتواي برنامه هاي آموزشي و روزآمد نمودن كادرآموزشي دانشگاهي كشور صورت مي گيرد.با انعطاف پذيري سياستها و ضوابط جديد پذيرش دانشجو طي سال هاي اخير،تعداد دانشجايشانان دانشگاههاي كشور انگلستان افزايش يافته و دامنه سني وسيع تري تحت پوشش برنامه گرفته هست.
اجراي سياستهاي دولت طي نيمه دوم دهة 80 ، درخصوص افزايش تعداد دانشجايشانان سبب گرديدتا تعداد دانشجايشانان داخلي درفاصله سال هاي4/1993-9/1988 به ميزان 53% افزايش يابد.علاوه بر اين نسبت دانشجايشانان زن به مرد از توازن بيشتري برخوردار گرديد.بيشترين تعداد دانشجايشان نظام آموزشي تمام وقت تكميلي در2 دانشگاه ولز و شفيلد به تحصيل مبادرت مي نمايند.درنظام آموزشي پاره وقت نيز 2 دانشگاه تايمز و دانشگاه سيتي از بيشترين تعداد دانشجو برخوردار مي باشند.

درتعداد 13 دانشگاه نيز ، علاوه بر دوره هاي آموزش تكميلي ، دوره هاي آموزش ديپلم و كارشناسي نيز ارائه مي گردد.دوره هاي آموزش عالي(FE)كشور انگلستان نيز به عنوان فاكتورهاي ارتقاء دهنده مهارت هاي پايه آموزشي انجام مي گردند.

ارزيابي بازدهي مراكز آموزش عالي توسط شوراي سرمايه گذاري آموزش عالي به عنوان(FEFC) صورت گرفته و هر4سال يكبار تكرار مي گردد.

طي سال 1998، شوراي سرمايه گذاري آموزش عالي(FEFC)به طراحي سياست هاي پايه آموزشي مقطع آموزش عالي بر مبناي هستانداردهاي آموزش عالي مبادرت نمود.


با اجراي طرح توسعه مهارتهاي پايه آموزشي در دوره هاي آموزش عالي (FE) نقش كليدي اون در گسترش مشاركت هاي آموزشي مشهود بوده هست.

به عبارت ديگر، برگزاري دوره هاي آموزش پايه دانشگاهي به برخورداري و حضور هر چه بيشتر دانش آموزان در دوره هاي آموزشي پيشرفته و دستيابي هر چه بيشتر اونان به موقعيتهاي هستخدامي منجر گرديده هست.
در مورخه مي 1998، شوراي سرمايه گذاري آموزش عالي(FEFC)، بالغ بر 1 ميليون پوند جهت اجراي مرحله مقدماتي طرح 3 ساله توسعه مهارتهاي پايه آموزشي كادر آموزشي دانشگاه هاي كشور اختصاص داد.

دايره آموزشي عالي ايرلند شمالي(FE) نيز متعهد گرديد كه به مشاركت در طرح توسعه مهارتهاي پايه آموزشي مبادرت نمايد.
سال تحصيلي

سال تحصيلي آموزش عالي در كشور انگلستان از 1 سپتامبر آغاز گرديده و تا 30 آگوست به طول مي انجامد.

اين درحاليست كه كليه مؤسسات و مراكز آموزش عالي از تعطيلات3- 5 هفته اي در ايام كريسمس و عيد پاك برخوردار مي باشند.

ساختار نظام آموزش عالي انگلستان از نظر سنتي سيستم آموزشي 3 ترمي را منعكس مي نمايد و اين در حالي هست كه اغلب مؤسسات آموزش عالي از سيستم 2 نيمسال تحصيلي تبعيت مي نمايند.


مقاطع آموزشي

مقطع آموزش كارشناسي در كشور انگلستان به طور معمول 3 سال به طول مي انجامد.

اين درحالي هست كه در برخي از رشته هاي آموزشي نظير زبان هاي خارجي گذراندن دوره آموزشي تكميلي 1ساله در كشور مبدأ الزامي هست.

تعداد كمي از مؤسسات آموزش عالي انگلستان نيز به ارائه آموزش هاي فشرده 2 ساله كارشناسي مبادرت مي نمايند.

با اين تفاوت كه دانش جايشانان دوره هاي جهشي از تعطيلات كمتري نسبت به دوره هاي آموزش معمول برخوردار مي باشند.

آموزش در مقطع آموزش كارشناسي به احراز درجه علمي كارشناسي علوم انساني(BA) و كارشناسي علوم تجربي(BSc) منتهي مي گردد.

واقعيات حضور و طول دوره هاي آموزشي مقاطع آموزشي عالي، بنا بر ماهيت دوره متفاوت هست.

گذراندن مقطع آموزشي كارشناسي ارشد نيز به حداقل دوره آموزش تمام وقت 1ساله منتهي مي گردد.

اين در حالي هست كه عمده رشته هاي آموزشي مقطع كارشناسي ارشد نيازمند دوره هاي آموزشي 2 ساله يا معادل پاره وقت اون مي باشند.بسياري از مؤسسات آموزش عالي انگلستان نيز بر پايه طرح امتيازات آموزشي(CAT) عمل مي نمايند.
هدف نهايي مؤسسات مذكور كمك به دانش جايشانان در جهت طراحي برنامه شخصي تحقيقاتي و مطالعاتي جهت تكميل نمودن درجات علمي هست.

درطرح امتيازات آموزشي(CAT) امتيازات آموزشي كلاسي و تجارب عملي دانش جايشانان مد نظر برنامه مي گيرد.از جمله ديگر مشخصه هاي طرح امتيازات آموزشي مي توان به برخورداري دانش جايشانان شاغل از دوره هاي آموزشي ناپيوسته اشاره نمود.فرمودني هست كه مؤسسات آموزش عالي در جهت ارزيابي عمل كرد طرح امتيازات آموزشي (CAT) به تشكيل كنسرسيوم هاي محلي آموزشي مبادرت مي نمايند.
مدارك آموزشي

دوره هاي آموزش کارشناسي در مراكز آموزش عالي انگلستان طي4- 3سال ارائه مي گردد.


از جمله رايج ترين مدارک کارشناسي مراكز آموزش عالي انگلستان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
كارشناسي هنرBachelor of Arts (BA) كارشناسي علومBachelor of Science (BSc)كارشناسي تعليم و تربيتBachelor of Education (B Ed) كارشناسي مهندسيBachelor of Engineering (B Eng) كارشناسي حقوقBachelor of Laws (LLB) كارشناسي پزشکيBachelor of Medicine (MB)
از رتبه هاي دانشگاهي دركشور انگلستان عموماً تحت عنوان Bachelor ياد مي گردد، هر چند که عناايشانن ممکن هست از موسسه اي به موسسه ديگر متفاوت باشد.
انواع متفاوتي از مدارک کارشناسي در نظام آموزش عالي انگلستان من جمله مدارك Ordinary و Honors به دانشجايشانان اعطاء مي گردد.

فرمودني هست كه مدرک ordinary برخلاف مدرک honors از سطوح مختلفي برخوردار نمي باشد.مدرك honors از3سطحClass1, Class2, Class3 متشكل گرديده و بر پايه چگونگي عملکرد تحصيلي افراد اعطاء مي گردد.وقتي که دو موضوع آموزشي مختلف مورد مطالعه برنامه گيرد مدرک دانشگاهيjointودرصورت مطالعه بيش از2موضوع درسي مدرک Combined به دانشجايشانان اعطاء مي گردد.ازجمله رايج ترين مدارک کارشناسي ارشد و دكتري مراكز آموزش عالي انگلستان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
كارشناسي ارشد هنرMaster of Arts (MA) كارشناسي ارشد علومMaster of Science (MSc)كارشناسي ارشد مديريت بازرگانيMaster of Business Administration (MBA) كارشناسي ارشد حقوقMaster of Laws (LLM)كارشناسي ارشد فلسفهMaster of Philosophy (M Phil)دکتري فلسفهDoctor of Philosophy (PhD/D Phil)

دوره هاي کارشناسي ارشد در مراكز آموزش عالي انگلستان از9ماه تا 2سال به طول مي انجامد و اين درحالي هست که دوره هاي تحقيقاتي مقطع تحصيلي مذكور تا 3 سال ادامه مي يابد.


ارزشيابي تحصيلي

تا پيش از سال1989، اون دسته از دانش آموزان بريتانيايي كه قصد ورود به مراكز و مؤسسات ملي را در سر مي پرورانند مي بايستي از مدرك آموزش متوسطه برخوردار مي بودند.
طي سال1989، مطابق قوانين اصلاحات آموزشي علاوه بر مدرك سطح A ، مدرك آموزشي AS نيز براي دانش آموزان علاقه مند به تحصيل در مراكز آموزش عالي اين امكان را فراهم آورد كه در موضوعاتي آزمون بدهند كه با رشته تحصيلي مقطع آموزشي متوسطه اونان هماهنگي داشته باشد.فرمودني هست كه ارزش علمي مدرك AS تقريباً 50 % كمتر از ارزش علمي مدرك A محاسبه مي گردد.

پذيرش در آزمون هاي سطح A و AS به منزله مجوز عمومي(GCE) حضور در مراكز آموزش عالي كشور محسوب مي گردد.

آزمون هاي مذكور معمولاً براي رده هاي سني18 سال و بالاتر هر دو سال يكبار انجام مي گردد.

لازم به ذكر هست كه در صورت آمادگي تحصيلي زودتر از موعد 2 ساله اكثريت دانش آموزان، فواصل وقتي برگزاري آزمون هاي مذكور نيز تقليل مي يابد.

اون دسته از داوطلباني كه موفق به احراز نمرات (A-E) گردند، پذيرفته شده و دانش آموزاني كه به احراز درجه (F) نائل آيند، به عنوان مردود علمي شناخته مي شوند.مؤسسات آموزش عالي به پيشنهاد30- 8 موضوع آموزشي در سطح A، مبادرت مي نمايند.

فرمودني هست كه هر موضوع آموزشي به 6 تا 10 ساعت مطالعه در هفته و آموزش تمام وقت 2 سال نياز دارد.علاوه بر دوره هاي AS و A، دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي آزمايشي جهت آمادگي براي آزمون هاي GCSE مي باشند.سياست ارزيابي تحصيلي آموزشي عالي توسط مؤسسات خصوصي آموزش عالي صورت مي گيرد.تأكيد عمده اكثر مؤسسات آموزش عالي انگلستان بر گزينش هايي هست، كه طي مقطع 3 ساله آموزش عالي صورت مي گيرد.اصلي ترين ارزيابي تحصيلي آموزش عالي در پايان سال دوم آموزشي اجرا مي گردد.دانشگاهها و مراكز آموزش عالي انگلستان در تلاش جهت هماهنگ سازي نيازهاي آموزشي خود با نيازهاي بازار كار مي باشند.
لذا برنامه هاي آموزشي به طور مستمر مورد ارزيابي و بازنگري واقع مي گيرد.به عبارت ديگر هر 5 سال يكبار، ارزيابي تحصيلي مراكز آموزش عالي توسط انجمن كتابداران و موسسات اطلاع رساني كشور صورت مي گيرد.درميان كشورهاي اروپايي؛ كشورانگلستان از قدمت زيادي درحوزه آموزش و كنترل كيفي مؤسسات آموزش عالي برخوردار مي باشد .درنظام آموزش دانشگاهي انگلستان، ازدهه 1960 دو الگايشان مديريت كيفي آموزش عالي توسعه يافته هست .الگايشان نخست در حوزه آموزشي غير دانشگاهي من جمله مراكز پلي تكنيك و كالج هاي آموزشي تحت نظارت شوراي ملي مدارك دانشگاهي (the councilnational acedemic awards ) اجرا مي گرديد.

شوراي مذكور كه درابتدا به عنوان ساوقتي مستقل فعاليت مي نمود؛در سال 1964امتياز سلطنتي كسب نموده و به ارائه مدارك علمي هم سطح دانشگاهها مبادرت مي نمود.شوراي مذكور همينطور به برگزاري دوره هاي معتبر آموزشي در كالج هاو مراكز پلي تكنيك مبادرت نموده و از طريق هيأتهاي متخصص همتا من جمله اساتيد فعال در زمينه هاي مشابه به بررسي و ارزيابي آموزشي مي پرداخت.

هيأتهاي مذكور نيز به ارزيابيهاي آموزشي برمبناي توضيحات مندرج در فرمهاي اطلاعاتي نمايانگر ساختار و محتواي دوره هاي آموزشي مبادرت مي نمودند.اوندسته از مؤسساتي كه مورد تاييد واقع نمي گرديد، برمبناي طرح پيشنهادي مؤسسات، مورد ارزيابي مجدد برنامه مي گرفت .
از سال 1988، بنا برمجوز شوراي ملي مدارك دانشگاهي انگلستان ، مسووليت ارزيابي دوره هاي آموزش عالي در سطوح كارشناسي ، كارشناسي ارشدو...)به مراكز آموزشي پلي تكنيك تفايشانض گرديد.از اين رايشان مؤسسات آموزش عالي كشور انگلستان از هستقلال عمل برخوردار گرديدند.

بعدها ارزيابي كيفي دوره هاي آموزش عالي گسترش يافته و تركيب جديدي به عنوان مقاله سفيد طي سال1991 انتشاريافت.

طي سال1992،چهارچوب جديدي در زمينه سياستهاي آتي آموزش عالي طراحي گرديد.درهمين اثنا ، سيستم دوگانه آموزشي طراحي شده و مراكز پلي تكنيك به دانشگاهها تغيير وضعيت دادند.بدين ترتيب شوراي ملي مدارك دانشگاهي انگلستان با آغاز سال تحصيلي 1992ـ1991 فعاليت خود را به پايان رساند.در اين اثنا، ساختار جديد مديريت كيفي دانشگاههاي انگلستان با ارائه دو نقل به شرح ذيل در نيمه 1980 ارائه گرديد:
نقل رينولدز به كميته اعطاي امتيازات آموزشي دانشگاهها
نقل جارت به كميته معاونين و رؤساي دانشگاهها
برمبناي نقل رينولدز، عمده تمركز بر سيستمهاي مديريت كيفي داخلي دانشگاه هاي كشور برنامه گرفته و بر اين پايه كليه دانشگاههاي كشور ملزم به معرفي خود به سطوح مختلف جامعه گرديد.نقل جارت نيز به عنوان نقطه عطف تعيين شاخصهاي عملكرد مراكزآموزش عالي مطرح مي باشد.

چنين شاخصه هايي در تخصيص بودجه هاي آموزشي برمبناي كيفيت آموزشي مؤسسات آموزش عالي لحاظ مي گردد.طي سالهاي 1991-1990، واحد حسابرسي دانشگاههاي انگلستان تحت نظارت كميته معاونين و رؤساي دانشگاههاي كشور آغاز به فعاليت نمود.

واحد مذكور كه به عنوان انجمن حمايتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي فعاليت مي نمود ، مسووليت بررسي و ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را به دايره بازرسين سلطنتي تفايشانض نمود.


درواقع، پيش از تشكيل واحد مذكور،كليه دانشگاه هاي كشور به طور مستقل به كنترل كيفييت آموزشي خود مبادرت نموده و در بعد خارجي نيز سيستم مذكور نيازمند حضور ممتحنين خارجي بود.شيوه مذكور به عنوان مكانيسم ناكارآمد توسعه از لحاظ جامعه و حكومت تلقي مي گرديد.

در واقع واحد حسابرسي دانشگاه هاي انگلستان به ارزيابي كيفيت آموزش عالي مبادرت ننموده، بلكه كيفيت روشهاي ارزيابي مؤسسات آموزش عالي را مورد بررسي برنامه مي دهد.عمده تمركز واحد حسابرسي دانشگاه هاي انگلستان بر بازديد تيم حسابرسي از مراكز آموزش عالي كشور هستوار مي باشد.فرمودني هست كه تيم مذكور از افراد دانشگاهي متشكل گرديده هست.

در جهت فراهم آمدن مقدمات بازديدهاي آموزشي، تيم حسابرسي طي مدت 3 روزكاري به كسب اطلاعات كتبي از سيستمهاي ارزشيابي كيفي دانشگاه ها مبادرت نموده و درصورت لزوم مواردي را توسط چك ليست مورد ارزيابي برنامه مي دهد.برمبناي مدارك و اطلاعات بدست آمده در اثناي ارزيابيها ي به عمل آمده توسط تيم حسابرسي ، نقل كوتاهي از عملكرد دانشگاه ها ي كشور به معاونين آموزشي تسليم مي گردد.پس از اعمال نظريات معاون آموزشي در خصوص گزارشات مذكور ، نقل نهايي و اداري تنظيم مي گردد.

واحدحسابرسي دانشگاه هاي انگلستان درجهت انتشار گزارشات مذكور اقدامي به عمل نياورده، ليكن تنها موظف هست اونرا بكار بندد.تغييرات ناشي از انتشار مقاله سفيد طي سال1991، به نوساماني ساوقتي واحدهاي آموزش عالي خصوصي منجر گرديد.در همين اثنا، انجمن رؤساي مؤسسات آموزش عالي كشور به تشكيل شوراي كيفيت آموزش عالي و دايره حسابرسي كيفيت آموزشي كه واحد حسابرسي دانشگاه هاي انگلستان بخشي از اون محسوب مي گرديد، مبادرت نمود.در اين اثنا، همينطور شوراهاي تامين كننده بودجه آموزش عالي (شوراي بودجه دانشگاهها و شوراي بودجه كالج ها و مراكز پلي تكنيك به 3 شوراي جديد بودجه تغيير وضعيت دادند.وظيفه شوراهاي مذكور آگاه نمودن نظام هاي دانشگاهي به اهميت ارزيابيهاي آموزشي و ترغيب اونها به اعمال ارزيابيهاي درون ساوقتي جهت پي بردن به وضعيت عملكردآموزشي خود بود.از جمله مهم ترين فرآيندهاي اعمال شده در ارزيابي عملكرد مراكز آموزش عالي و دانشگاه هاي كشور انگلستان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
كنترل كيفي (quality control): مكانيسمي هست كه مؤسسات آموزشي در جهت حفظ كيفيت نظارتهاي آموزشي خود بكار مي گيرند.
حسابرسي كيفي (quality audit): نظارت خارجي بر مراكز آموزشي به منظور تضمين توسعه و پيشرفت مؤسسات آموزشي كه از مكانسيم هاي كنترل كيفي هستفاده مي نمايند.مسووليت فوق برعهده شوراهاي كيفيت آموزش عالي انگلستان مي باشد.
سنجش كيفي (quality assessment): نظارت خارجي و قضاوت درخصوص كيفيت آموزش و يادگيري مؤسسات آموزشي كه توسط شوراهاي تامين كننده بودجه آموزشي صورت مي گيرد.

در اين نوع از ارزيابيهاي آموزشي، مراكز آموزش عالي تحت ارزيابي مقدماتي يك آژانس حسابرسي و ارزيابي تكميلي آژانس حسابرسي ديگر برنامه مي گيرند.
درحسابرسي هاي كيفي صورت گرفته توسط شوراي كيفيت آموزش عالي، از اصول واحد حسابرسي دانشگاه هاي انگلستان تبعيت مي گردد.

اين پيرايشان شامل انجام تحقيقات جهت جستجايشان مكانيسم ها و سياستهاي كنترل كيفي مؤسسات خصوصي هست كه توسط تيم كوچكي از كارشناسان فعال درمحيطهاي خارج از دانشگاه صورت گرفته و نهايتاً حسابرسي آزمونها و اعمال كنترل كيفي مؤسسات مذكور را بر عهده دارد.


پذيرش تحصيلي

از جمله مهم ترين نهادهاي دست اندر كار پذيرش دانش آموزان تمام وقت در دوره هاي آموزش عالي مي توان به دايره سنجش ملي و دايره خدمات گزينشي كالج ها و دانشگاه ها تحت عنوان (UCAS) اشاره نمود.

فرمودني هست كه كليه مؤسسات آموزش عالي كشور انگلستان از خط مشي ها و قوانين پذيرش انحصاري برخوردار مي باشند.

از جمله مهم ترين فاكتورهاي پذيرش دانش جو در مؤسسات و مراكز آموزش عالي كشور انگلستان مي توان به برخورداري از گواهينامه عمومي آموزش متوسطه (GCSE) با حداقل نمره C ، گواهينامه سطح A آموزش و يا مدرك معادل AS اشاره نمود.


از جمله ديگر واقعيات لازم حرفه اي جهت پذيرش در مراكز آموزش عالي مي توان به برخورداري از تجربه كاري يا فعاليتي داوطلبان در رشته آموزشي مورد نظر اشاره نمود.علاوه بر سهميه بندي انحصاري هر يك از دانشگاه هاي كشور، دپارتمان آموزش و پرورش انگلستان نيز به تخصيص سهميه هاي آموزشي ايشانژه دوره هاي آموزش معلمان مبادرت مي نمايد.وزارت بهداشت انگلستان نيز در مشاوره با مقامات بهداشت منطقه و دايره ملي خدمات بهداشتي، به اختصاص سهميه هاي آموزشي به دانش جايشانان دوره هاي دندان پزشكي و پزشكي مبادرت مي نمايد.
آموزش عالي ايشانژه دانشجايشانان خارجي

مدارک تحصيلي دانش جايشانان خارجي، توسط کالج ها و دانشگاههاي كشور انگلستان مورد بررسي و ارزيابي برنامه مي گيرد و اين در حاليست كه رايجترين شيوه ارزيابي مدارک تحصيلي داوطلبين، ارزيابي انحصاري مدارك علمي توسط مؤسسات آموزش عالي هست.
وجه اشتراک كليه بررسيها وارزيابيهاي مذكور احراز نمره مناسب در آزمونهايIELTS،TOEFL يا آزمونهاي مشابه مي باشد.فرمودني هست اوندسته از داوطلباني که قصد ادامه تحصيل در دوره هاي تمام وقت آموزش مقطع کارشناسي را دارند، مي توانند از طريقUCAS اقدام نمايند.


روش ساده تر، اخذ پذيرش تحصيلي از يک موسسه زبان انگليسي هست که با هدف اخذ نمره مناسب در آزمونIELTS صورت مي گيرد.

در حين گذراندن دوره آموزشي مذكور، داوطلبين مي توانند با دانشگاه يا کالج مورد نظر که از نظر محل، کيفيت آموزشي و هزينه هاي تحصيلي با واقعيات اونان متناسب باشد، مکاتبه يا مراجعه حضوري نموده و خود را با معيارهاي ورودي دانشگاه يا کالج مورد نظر هماهنگ نمايند.

اخذ پذيرش تحصيلي از کالج زبان سبب صرفه جايشاني در وقت و هزينه داوطلبين مي گردد.

تحت چنين واقعياتي داوطلبين درحالي که مشغول به گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي مي باشند با راهنمايي مدارس زبان و تجربيات خود،به گزينش دانشگاه يا کالج مناسب مورد نظر خود مبادرت مي نمايند.
مزاياي آموزشي

آموزش ايشانژه دانشجايشانان خارجي دركشورانگلستان از مزاياي عمده اي به شرح ذيل برخوردار مي باشد:
1- كليه دانشجايشانان خارجي كه بيش از 6 ماه تحت تعليم دوره هاي آموزشي تمام وقت قرارگيرند از مزاياي خدمات درماني و بهداشت ملي رايگان بهره مند مي گردند.

به عبارت ديگر هزينه اي پزشکي در كشور انگلستان براي كليه دانشجايشانان اعم از بومي و غير بومي رايگان مي باشد.
2- طول دوره هاي دانشگاهي مراكز آموزش عالي انگلستان در مقايسه با سايرکشورهاي انگليسي زبان کوتاهتر بوده واز اين رايشان در هزينه هاي آموزشي صرفه جايشاني مي گردد.
علاوه بر اين، دانشجايشانان ساکن اتحاديه اروپا هزينه هايي برابر با دانشجايشانان انگليسي پرداخت مي نمايند.(بالغ بر 1075 پوند) در اسکاتلند، نيز هيچ گونه هزينه هاي آموزشي از دانشجايشانان ساکن اتحاديه اروپا دريافت نمي گردد.


3- اخذ مجوز فعاليت در بازاركار به مدت حداقل 20ساعت در هفته
4- دسترسي آسان به مدارس زبان
از جمله مزيتهاي تحصيل در كشورانگلستان مي توان به دسترسي آسان دانشجايشانان خارجي به مدارس ومراكز آموزش زبان انگليسي نسبت به ساير كشورهاي اروپايي اشاره نمود.از سايشان ديگر به واسطه حضور دانشجايشاناني از ملل مختلف جهان در مراكز آموزش عالي انگلستان، كاربرد تنها لوازم آموزشي كه همانا زبان انگليسي هست محرز مي گردد چراكه با وجود دانش جايشاناني از ساير ملل، زبان انگليسي به عنوان تنها لوازم ارتباطي مطرح مي باشد.
نظام اعتبار سنجي مدارس زبان
با وجوديكه شيوه هاي متعددي جهت ارزشيابي و اعتبار سنجي مدارس زبان كشور انگلستان اعمال مي گردد، رايجترين سيستم ارزشيابي توسط شوراي فرهنگي بريتانيا صورت مي گيرد.


در اين شيوه كليه مدارس زبان كشور ملزم به رعايت معيارهاي جامع آموزشي جهت دريافت تأييديه شوراي فرهنگي انگلستان مي باشند.

در اين شيوه كليه لوازم کمک آموزشي، توانايي هاي معلمان و چگونگي مديريت مدارس مورد سنجش و ارزيابي برنامه مي گيرد.اوندسته از مدارسي که مورد تأييد شوراي فرهنگي مي باشند، از حق فعاليت برخوردار مي گردند.

علاوه بر اين2 انجمن BASELT و ARELS نيزكه تحت نظارت شوراي فرهنگي انگلستان فعاليت مي نمايند به ارزيابي مدارس زبان بخش خصوصي مبادرت مي نمايند.
5- برخورداري از آموزش علوم اجتماعي و بهداشت (PSHE)
با وجودي كه دولت انگلستان توجه عمده اي به ارتقاء هستانداردهاي آموزشي سطوح مختلف آموزشي معطوف داشته هست، با اينحال پرداختن به نياز ضروري جهت بررسي زمينه هاي گسترده ارتقاء دانش اجتماعي و بهداشتي جوانان نيز مورد تأكيد برنامه گرفته هست.
فرمودني هست كه آموزش هاي اجتماعي و بهداشتي از طريق مدارس و برگزاري برنامه هاي آموزشي اجتماعي و بهداشتي(PSHE) در مدارس سراسر كشور ارائه مي گردد.
از جمله مهم ترين نتايج مثبت اجراي طرح آموزش اجتماعي و بهداشتي در مدارس سراسر كشورمي توان به ارتقاء سطح اعتماد به نفس دانش آموزان و كاهش بزه هاي اجتماعي مدارس اعم از كاهش هستعمال مواد مخدر و.....

اشاره نمود.در مورخه ژوئن سال1999 و در جهت نيل به اهداف مذكور، هيئت وزيران انگلستان به تشكيل گروه هاي مشاوره ملي در كليه مدارس كشور جهت ارائه هر چه بهتر آموزش هاي اجتماعي و بهداشتي(PSHE) مبادرت نمود.

برگزاري دوره هاي آموزش اجتماعي و بهداشتي ايشانژه معلمين و والدين دانش آموزان مقطع آموزش متوسطه(BHE) نيز از جمله ديگر وظايف گروه هاي مشاورملي مستقر در مدارس متوسطه كشور انگلستان محسوب مي گردد.وزارت كشور نيز با هم كاري دپارتمان آموزش و هستخدام انگلستان به تشكيل گروه هاي مشاور احتماعي- بهداشتي جهت نيل به هستانداردهاي كليدي ذيل مبادرت نموده هست:
1.

پرورش حس مسئوليت پذيري اجتماعي و اخلاقي شهروندان انگليسي
2.

تشايشانق و ترغيب شهروندان انگليسي به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي
درمورخه مي 1999،وزارت كشور انگلستان هم چنين به طراحي برنامه هاي ملي اصلاحي من جمله برنامه هاي آموزشي اجتماعي و بهداشتي(PSHE)درمدارس ابتدايي و متوسطه مبادرت نمود.


لازم به ذكراست كه برنامه هاي ملي اصلاحي وزارت كشور انگلستان ازمورخه سپتامبر2000 توسط دايره اصلاحات آموزشيQSA)) به اجرا در آمده هست.

از دهه1970، در برخي از مناطق كشور من جمله كمبريج شاير، لتر شاير و يورك شاير شمالي، دوره هاي آموزش اجتماعي براي دانش آموزان مقاطع مختلف آموزش انجام گرديده و از مدارس مذكور به عنوان مراكز ترايشانج آموزش هاي اجتماعي ياد مي گرديد.طي دهه هاي1980و1990، بودجه هايي جهت برگزاري دوره هاي آموزش اجتماعي به مدارس كشور تخصيص يافته و توجه پايه ي دولت بر تأثير مثبت ارائه آموزش هاي اجتماعي در مدارس سراسر كشور معطوف گرديد.درهمين اثناء مشاركت هاي گسترده اي ميان مدارس و انجمن هاي محلي سراسر كشور بربرنامه گرديده و نقش مدارس محلي در ارائه آموزش هاي اجتماعي هر چه بيشتر مشهود گرديد.

از سال 1999مركز توسعه آموزش اجتماعي نيز تحت نظارت دپارتمان آموزش انگلستانDFEE به ارائه نقل جامع از توصيه هاي آموزشي و اجتماعي به مدارس سراسر كشور مبادرت مي نمايد.


طرح هاي آموزشي

از جمله مهمترين طرح هاي آموزش عالي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
طرحهاي كمك هزينه دولتي

طي سالهاي اخير، دولت انگلستان ، از طريق طراحي و اجراي برنامه هاي كمك هزينه خارجي و ساير طرحها، به فراهم سازي تمهيداتي براي دانشجايشانان خارجي، مبادرت نموده هست.

فرمودني هست كه بالغ بر2450 دانشجو از طرحهاي كمك هزينه دولتي بهره مند مي گردند كه بخشي از اون توسط دفتر كشورهاي مشترك المنافع و خارجي(FCO) و وزارت توسعه بين الملل(DFID) تأمين مي گردد.

از جمله مهمترين طرح هاي كمكي فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ British Achieving Awards: طرح فوق كه برنامه اي جهاني هست، درجهت فراهم سازي موقعيت تحصيلي دردانشگاه هاي انگلستان و ساير مؤسسات دانشگاهي براي دانشجايشانان خارجي طراحي گرديده هست.
ـ طرح اعطاي بورسيه تحصيلي و كمك هزينه تحصيلي به دانشجايشانان جهت تحصيل در ساير كشورهاي مشترك المنافع
دركشور انگلستان، اين قبيل بورسيه ها در جهت پرداختن به تحصيلات عاليه يا تحقيق1-3 ساله در مؤسسات آموزش عالي به دانشجايشانان اعطا مي گردد.
ـ طرح تأمين دانشجايشانان محقق در خارج
طرح فوق كه توسط شوراهاي سرمايه گذاري آموزش عالي تأمين اعتبار مي گردد، به دانشجايشانان تمام وقت دوره هاي آموزش عالي خارج جهت انجام تحقيقات علمي تعلق مي گيرد.


معضلات آموزشي

از جمله مهمترين معضلات پيش رايشان نظام آموزش عالي انگلستان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- مورد هستفاده بودن اقليتي مراكز آموزش عالي طي4دهه اخير به عوض توده اي بودن اون
2- بر سر دو راهي برنامه داشتن سياست هاي آموزش عالي
اگر چنانچه روند فوق ادامه يابد، بار مشكلات مالي هر روز سنگين تر و افزون تر مي گردد.


به طوركلي مساله را بايد گزينش2رهيافت(رهيافت توده اي به آموزش عالي)درمقابل(رهيافت نخبه گرا)قلمداد نمود.گايشانا به نظر مي رسد با اعمال تغييرات در ساخت طبقات جامعه،رهيافت نخبه گرا از محلي از اعراب برخوردارنباشد.
اين نوع تحول توده اي را دركشور ايران نيز بخوبي مي توان مشاهده نمود.درحال حاضر،دانشگاه ها به كليه شهرستانها و حتي روستاهاي كشور راه يافته و درمقابل، روستائيان نيز به دانشگاه هاي شهري دست يافته اند.

تحرك اجتماعي كشور، پس از انقلاب بسيار شديد بوده هست.

دسترسي توده اي به آموزش عالي كه ازمحل درآمدهاي نفتي تامين اعتبار گرديده هست به ماليات دهندگان ايراني، كه سهم اندكي از درآمد دولت را تشكيل مي دهد، فشار چنداني وارد نمي آورد، اما اگر منفعت اجتماعي اون كم باشد و منفعت شخصي اون زياد، شهروندان از حق درخواست تامين بخشي از هزينه ها توسط خود افراد برخوردار مي گردند.
3- نزول كيفيت آموزش عالي در رشته هاي فني
4- جذب سرمايه خصوصي كمتر درحوزه تحقيقات
در اين راستا، اغلب دپارتمان هاي فني و مهندسي ، جهت اخذ بودجه بيشتر، از دانش آموزان با نمرات پايين تر در اين رشته ها ثبت نام مي نمايند تا به دريافت هزينه اون از دولت نائل آيند.


از اين رايشان، به سبب نزول كيفيت تحصيلي، انگليسي هاي بومي به ميزان كمتر در اين قبيل رشته ها ثبت نام نموده و در عوض نرخ ثبت نامي ساير نژادها و اقليت ها در حال افزايش هست.


دامنه فعاليتي چنين دپارتمان هايي ترم به ترم محدود تر مي گردد.درمقابل، برخي رشته هاي علوم اجتماعي من جمله مديريت، از جايگاه خاصي برخوردار گرديده اند.

اين مساله بايشانژه با نقش كشور انگلستان در بازار مالي يكپارچه جهاني در ارتباط مستقيم برنامه دارد.

مساله ديگري كه بحران مالي دانشگاه هاي انگلستان ممكن هست به اون دامن بزند، نقش اساتيد هست.

اساتيد انگليسي تنها نقش آموزشي ندارد، بلكه بيشتر از آموزش در تحقيقات و بطور مشخص نگارش مقالات و كتاب مي كوشند، به نحايشان كه انتشارات اونقدر مهم شده هست كه افراد به تاثيرات اين قبيل انتشارات نينديشيده و تنها به انتشار آثار مبادرت مي نمايند.

با افزايش تعداد دانشجو، كيفيت دانشگاه ها از طريق تاثير بر موقعيت اساتيد به مخاطره افتاده هست.از سايشاني رهيافت آموزش عالي توده اي هست، اما از سايشان ديگر انتظارات نخبه گرا هست.

بدين معني كه انتظار مي رود دانشجايشاناني توانمند و نخبه در دانشگاه تربيت گردند.

از سايشان ديگر،از اونجاييكه نظام آموزشي همچنان پاتريمونيال هست، اساتيد از نقش بالادست و ديكته كننده سياست ها برخوردار مي باشند، از اين رايشان، كمتر به آسيب شناسي خود مي پردازند.

آسيب شناسي فوق(غير مولد شدن اساتيد و محققان) هماني هست كه بحران مالي نظام آموزشي در انگلستان از وقوع اون نگران هست.
آمار تحصيلي

طبق آماربدست آمده طي ژوئن سال1993، تعداد72دانشگاه دركشورانگلستان فعاليت مي نمايند.

از جمله مهم ترين دانشگاه هاي كشور مي توان به دانشگاه لندن اشاره نمود كه از تعداد8كالج متشكل گرديده كه به طور جداگانه تامين بودجه مي گردند.

48 مؤسسه خصوصي آموزش عالي نيز در كشور انگلستان فعاليت دارند.طبق آخرين آمار به دست آمده، تعدادكل دانش جايشانان تمام وقت806/828 و تعداد دانش جايشانان پاره وقت بر758/391 نفر بالغ مي گردد.


در ولز نيزتعداد 2دانشگاه،1مؤسسه فدرال،6كالج تابع و9مؤسسه آموزش عالي فعاليت دارند.

تعداد كل دانش جايشانان دانشگاه هاي ولز بر515 / 59 نفر بالغ مي گردد كه از اين تعداد587 /2 دانشجو به دوره هاي آموزش تمام وقت تعلق دارد.
پژوهش و تحقيقات

پيوندگاه دانشگاه و موسسات پژوهشي

به منظور فائق آمدن كتابخانه ها بر فشارهاي ناشي از رشد سريع دانشجايشانان و انفجار جهان گستر دانش و اطلاعات دانشگاهي، طي سال1993، پژوهشي در انگلستان صورت پذيرفت كه «نقل فالت» محصول اون هست.

اين پژوهش كه به همت« گروه بررسي كتابخانه هاي اتحادية سرمايه گذاري مشترك» صورت گرفته هست، از اهميت بهره گيري از فناوري اطلاعات در جهت ایجاد خدمات مؤثر كتابخانه اي در آينده به عنوان يكي از نتايج عمدة اين پژوهش ياد مي كند.

به دنبال تدايشانن اين گزارش، فراخواني از سايشان هيئت هاي سرمايه گذاري آموزش عالي انگلستان با عنوان« دگرگون سازي، ذخيره سازي و بهره گيري از دانش در مؤسسات آموزش عالي» فراخوان شده و در بدو امر،15ميليون پوند درجهت اجراي«طرح كتابخانه هاي الكترونيكي»با مديريت «كميته سيستم هاي اطلاعات مشترك»به نمايندگي از سايشان هيئت هاي سرمايه گذاري، تخصيص يافت.ثمرة اين سرمايه گذاري ها، پيشنهاد طرح ها، و پروژه ها؛ برنامةeLib هست كه از اون تحت عنوان پيوندگاهي ميان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي عمدة سراسر انگلستان، از طريق احداث كتابخانه هاي الكترونيكي بهره برداري مي گردد.لازم به ذكر هست كه برنامه فوق، در قالب60 پروژه- با طول دوره هاي متفاوت- از سال1995به مورد اجرا گذارده شده هست.


در حال حاضر، بسياري از اين پروژه ها پايان يافته ، برخي در دست اجرا بوده ، و پاره اي نيز در ابتداي راه برنامه دارند.

بايد اذعان داشت كه اين برنامه، برنامه اي صرفا پژوهشي نبوده، بلكه كاركرد اصلي اون فراهم سازي بدنه اي از منابع و خدمات الكترونيكي و ملموس براي نظام آموزش عالي انگلستان و تأثيرگذاري از طريق تغيير فرهنگي به سمت پذيرش و بهره گيري از منابع و خدمات ياد شده به جاي روش هاي سنتي دسترسي و ذخيرة اطلاعاتي هست.


35:

باغ آسمان Vauxhall: آسمانخراشی با باغ های سه طبقه

احتمالا در داستانها تعریف باغ های معلق بابل را شنیده اید و همیشه با خود فکر کرده اید که چگونه در چندین طبقه باغ ایجاد می کرده اند.

خب، حالا یک آسمانخراش در لندن برنامه هست چیزی شبیه اون باغ ها را ایجاد کند.

البته نه همانند اونچه که در افسانه ها آمده هست.انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

این آسمانخراش 130 متری که توانسته هست مجوز ساخت در لندن را بگیرد و مشتمل بر 178 واحد مسکونی هست، چندان شباهتی به ساختمانهای بی جان مرسوم ندارد.

آسمانخراش باغ آسمان، دو باغ سه طبقه در درون خود خواهد داشت.


هدف از این کار «ایجاد محیطی برای تعاملات اجتماعی» و «تشکیل و گسترش ریزجامعه ها» فراخوان شده هست، که البته به نظر می رسد راه مفید و جالبی هم برای ترکیب ساختمان های متراکم شهری با محیط های مساعد با محیط زیست خواهد بود.


مساحت این باغ ها بیش از 2500 متر مربع خواهد بود که بخش قابل توجهی از فضای ساختمان را به خود اختصاص می دهد.

از این پس شما با آرامش و امنیت بیشتری در پارک ساختمان خودتان قدم خواهید زد.Vauxhall منطقه ای شهری در جنوب لندن

منبع : نارنجی

36:

مرسی اطلاعا ت تحصیلی که داده بودید خیلی برام مفید بود

37:

شب های لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

38:

شبهای لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

39:

شبهای لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

40:

شبهای لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

41:

شب های لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

42:

شب های لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

43:

شب های لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain

44:

شب های لندن:

انگلستان  The United Kingdom of Great Britain


56 out of 100 based on 61 user ratings 1036 reviews

@