كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه


كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسهكاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه علاوه بر معماری زیبا و تحسین برانگیزشان هر یك یادآور گوشه‌ای از تاریخ این كشور است. اغلب این كاخ‌ها...

كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه علاوه بر معماری زیبا و تحسین برانگیزشان هر یك یادآور گوشه‌ای از تاریخ این كشور است. اغلب این كاخ ها در فاصله ای نزدیك به یكدیگر و در حوزه آبی رودخانه لوار و شاخه‌های آن برنامه دارند. هر یك از این كاخ‌ها متعلق به دوره‌ای از تاریخ فرانسه است اما باید گفت كه اوج رونق آنها به قرن شانزدهم و دوران سلطنت فرانسوای اول باز می‌گردد.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره بسیار زیبای كاخ شاتو دو شونانسو. این كاخ در حاشیه رود «شر» یكی از شاخه‌های لوار در سال 1513 احداث شد. سال ها بعد دیان دو پواتیه پلی را به این كاخ افزود كه عمارت اصلی را به ساحل چپ رودخانه متصل می‌كرد تا بتواند مجموعه باغ‌هایی را به محوطه كاخ شونانسو بیافزاید.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره كاخ باشكوه سومور كه بنای آن روی پی‌های يك كاخ قلعه قرون وسطی در قرن پانزدهم توسط دوك لويی دانژو برادر شارل پنجم، پادشاه فرانسه احداث شد.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
نمای كاخ شورنی در نزديكی بلوا و در بين دو كاخ شونانسو و شامبور. سبك معماری كاخ شورنی يك سبك كلاسيك همگون است.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره كاخ مونسورو كه مانند نگهبانی در محل اتصال رودخانه لوار و رود وين برنامه دارد. كاخ مونسورو صحنه حوادث تاريخی مهيجی بوده است. الكساندر دوما از اين كاخ برای نوشتن يكی از رمان‌های مشهورش به نام «بانوی مونسورو» در سال 1846 الهام گرفت.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره بخشی از كاخ باشكوه شامبور كه احداث آن در سال 1519 به دستور فرانسوای اول، پادشاه فرانسه آغاز شد اما فرانسوای اول فقط مدت كمی قبل از مرگش در سال 1547 توانست در این كاخ اقامت كند. پس از او هریك از پادشاهان فرانسه بخش‌هایی را به كاخ شامبور افزودند.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره زيبای كاخ ويلاندری و باغ‌های سه طبقه‌اش كه در اين تصوير باغ سبزيجات آن قابل مشاهده است.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره تحسين برانگيز مجموعه كاخ قلعه شينون در حاشيه رود وين يكی از شاخه های رودخانه لوار. اين قلعه سه كاخ باشكوه را در خود جای داده است. ژاندارك حماسه خود را از كاخ قلعه شينون عليه اشغالگران انگليسی آغاز كرد.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره كاخ اوسه كه الهام بخش احساساتی شاعرانه است. اين كاخ دارای مجموعه ای از مجسمه‌های مومی است كه بازديد كننده را به ياد داستان مشهور زيبای خفته می‌اندازد.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره زيبا و شاعرانه كاخ كلو – لوسه در نزديكی آمبواز كه به اندازه‌ای لئونارد داوينچی را شيفته خود كرده بود كه اين هنرمند نابغه آخرين روزهای زندگی اش را در اين كاخ سپری كرد.
كاخ ها و قصرهای باشكوه حاشیه رودخانه لوار در غرب فرانسه
منظره كاخ سولی – سور – لوار كه در اواخر قرن چهاردهم احداث شد. پل اين كاخ مناطق شمال رودخانه لوار را به مناطق سولونی و بری متصل می‌كرد.62 out of 100 based on 27 user ratings 502 reviews

@