موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)


موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
در مسکو ، موزه ای از یخ در سوکولنیکی (Sokolniki) افتتاح شد. این موزه در منطقه ای به وسعت 700 متر مربع واقع شده است. مجسمه های یخی در بخشی از سالن نمایشگاه ، که 500 متر مربع است و به طور کامل به تجهیزات سرد کننده (تا منفی 10 درجه ) مجهز است نگهداری میشوند.

موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)
موزه یخی در سوکولنیکی (8 عکس)56 out of 100 based on 41 user ratings 466 reviews

@