دروازه جهنم در ترکمنستان


دروازه جهنم در ترکمنستاندروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان


ارسال شده در : جهانگردی
دروازه جهنم محلی است در نزدیکی روستای آخال ترکمنستان. که توسط افراد محلی این‌گونه نامیده شده‌است. داستان دروازه جهنم به ۳۵ سال قبل باز می‌گردد: هنگامی که زمین شناسان در جستجوی گاز مشغول حفاری بودند، بطور اتفاقی به حفره‌ای زیرزمینی می‌رسند که بسیار بزرگ بوده و همه تجهیزات حفاری و چادرهای کاوشگران را در خود فرو می‌برد. از آنجایی که حفره را گاز پر کرده بود، کسی جرات رفتن به عمق غار را پیدا نکرد و آنان حفره را آتش زدند تا بدین طریق از انتشار گازهای سمی جلوگیری کنند و از آن زمان، این حفره برای ۳۵ سال است که بدون وقفه می‌سوزد. شعاع این حفره ۵۰ تا ۱۰۰ متر است.
دروازه جهنم در ترکمنستاندروازه جهنم در ترکمنستاندروازه جهنم در ترکمنستاندروازه جهنم در ترکمنستانبزرگترین باغ پرندگان کشور در لویزان

1:

دروازه روستایی هست در هستان آخال ترکمنستان.
دروازه جهنم محلی هست در نزدیکی این روستا که توسط افراد محلی این‌گونه نامیده شده‌است.


جاذبه های گردشگری ترسناک و مرموز
در سال ۱۹۷۱ میلادی هنگامی که زمین شناسان روسی در جستجوی گاز مشغول حفاری بودند، بطور اتفاقی به حفره‌ای زیرزمینی بر می خورند.


زمین در محل حفاری ریزش کرده و حفره ای به شعاع ۷۰ متر ایجاد می شود.


راهنمای سفر ایتالیا ۲۰۱۳ انتشارات Frommer
پس از نشت گاز متان در حفره، اون را آتش زدند تا بدین طریق از انتشار گازهای سمی جلوگیری نمايند و از اون وقت تا کنون این حفره بدون وقفه می‌سوزد.


تصاویری از دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
عکس دروازه جهنم در ترکمنستان
دروازه جهنم در ترکمنستان
منبع:fa.wikipedia.orgحمام روميها

2:

جالبو ترسناکه


سفر به ناکجـــا + عکس

3:74 out of 100 based on 39 user ratings 514 reviews

@