ای كه از 15 روزگی تا یك سالگی به كودك میدهند چیست ؟ و یك نوع بیماری قارچی


ای كه از 15 روزگی تا یك سالگی به كودك میدهند چیست ؟ و یك نوع بیماری قارچی
با سلام
نام قطره ای كه از 15 روزگی تا یك سالگی به كودك میدهند چیست ؟
و یك نوع بیماری قارچی كه به علت عدم رعایت بهداشت دامنگیر میشود ؟
پاسخ :
جواب سوال اول شما كلسیم میباشد كه بصورت بلورهای هیدروكسی اپاتیت درمیاید جواب سوال دوم پیسیاریسم

76 out of 100 based on 21 user ratings 846 reviews

@