غذا و عذاب جنیان چیست؟ (تمام روایات و نظریات دانشمندان)


غذا و عذاب جنیان چیست؟ (تمام روایات و نظریات دانشمندان)
    غذا و عذاب جنیان چیست؟ (تمام روایات و نظریات دانشمندان)

پاسخ :


در محیط کارم (اتاق عمل) موقع آماده شدن برای سر عمل رفتن نیاز است که حتما دست ها را تا

1:آیا مس میتی که در اتاق عمل همان لحظه زیر عمل جراحی مرده است و پاهایش سرد شده نیاز به

نظرات در مورد جنها متعدد متفاوت و گاه متضاد هست.


اگر از 9 سالگی تا 12 سالگی به دلیل جثه ضعیف و نادانی به مسأله و هم چنین اجبار پدر و مادر
اونچه از آیات و روایات معلوم هست این هست که: 1.جنها موجوداتی زنده اند.


بخش عمده ادبیات ما را شعر غنایی تشکیل می دهد و نیز عمده سروده های معاصر از نوع ادبیات
2.


در شهری که زندگی می کنم در 45 کیلومتری بیرجند قرار دارد و افراد آن شهر همه با اذان بیرجند
مثل انسان دارای قوه درک قوی هستند.


آیا شیره ای که از آب انگور به دست آمده و مصرف خوراکی دارد، حرام است؟
3.


من مدت 6 ماهه که با علی در محل کارم آشنا شدم و این ماه قرار خواستگاری رو با خانوادم گذاشتن.
مثل انسان مکلفند و رسولانی از جن و انس بر اونها فرستاده شده هست و پیامبر ما و ائمه اطهار(ع) نبی و ائمه اونها نیز هستند.


(خلاصه سوال) پدرم فوت کرده، فوت ایشان برای من بسیار سنگین بود و متعاقب آن سؤالاتی در
7.

می توانند به اشکالی متمثل شوند.

8.

جنها انواع مختلفی دارند که برخی از اونها مثل حیوانات کم شعورند.

9.

غذا می خورند.

10.

زاد و ولد و تناسل دارند.

11.

می میرند.

12.

برای اونها نیز آخرت و بهشت و جهنم وجود دارد.

13.

در دنیا نیز خوشی و ناخوشی و لذت و درد دارند.

14.

جسمانی هستند ولی جسم اونها نامرئی هست.

15.

فی الجمله با انسانها می توانند ارتباط بربرنامه نمايند.

16.

می توانند فی الجمله بر امور انسانها تأثیر بگذارند و می توانند به انسان آسیب های مالی یا جانی وارد نمايند کما اینکه انسانها نیز فی الجمله می توانند به اونها ضرر وارد نمايند.

در این مورد می توانید به آیات حجر/27؛ الرحمن/15، 33، 39، 56 و 74؛ انعام/100، 112، 128 و 130؛ اعراف/38 و 179؛ کهف/50؛ نمل/39؛ سباء/12 و 14؛ فصلت/25؛ احقاف/29؛ ذاریات/56؛ جن/1، 5 و 6؛مراجعه فرمایید.
اگر نرم افزار کتب روایی نظیر« جامع الاحادیث» یا« المعجم الفقهی» یا« مکتبه اهل البیت» را در اختیار دارید می توانید با جستجوی کلمات «الجن»، «جن»، «جان» و «الجان» به روایات فراوانی که در این باره وجود دارد، دست پیدا کنید.

نیز می توانید رجوع کنید به بحارالانوار ، ج60، باب2ــ حقیقه الجن و احوالهم.

ص44 به بعد.
انسان از خاک(جامد) آفریده شده هست ولی در وجود او هم آب(مایع) هست هم هوا(گاز) و هم آتش(انرژی) ولی از اون جهت که در وجود مادی انسان خاک غلبه دارد و ماده اصلی اوست.

فرموده می شود که انسان از خاک هست.

در جنها نیز ماده غالب آتش(انرژی) هست لذا ممکن هست در وجود اونها نیز سایر عناصر اربعه ی کلی یعنی خاک(جامدات)، آب(مایعات) و هوا(گازها) وجود داشته باشند.

ولی از اونجایی که ماده غالب بدن جن از آتش(انرژی) هست چندان تحت تأثیر جاذبه نیستند و از قدرت نفوذپذیری و تحرک بالایی برخوردار ند؛ اما اینکه جسم اونها به چه کیفیتی هست نظریه مستدلی در دست نیست.
در مورد غذای اونها، در روایات آمده هست که اونها از هستخوانها و سرگین چهارپایان هستفاده می نمايند.(بحارالانوار، ج60، ص72 و 73 حدیث19، و ص82 حدیث38) باز در روایتی از امام سجاد(ع) آمده هست که «استخوان را از گوشت خالی نکنید که برای جنها در اون نصیبی باشد و اگر هستخوان را از گوشت پاک کنید چیزی از خانه شما مفقود می شود که بهتر از اون گوشت هست.»(بحارالانوار، ج63، ص427) برخی بزرگان فرموده اند که جنها از بوی هستخوانها هستفاده می نمايند و حیوانات جنها از بوی سرگین بهره می برند.( بحارالانوار، ج60، ص 73 ) بنابراین می توان حدس زد که غذای جنها از جنس گاز هست چون بو از سنخ گاز هست ؛ و از غذاهای جامد یا مایع هستفاده نمی نمايند و این با لطافت جسم اونها سازگار هست؛ البته بعید نیست که غیر از بوی هستخوان و سرگین، در بین خود نیز غذاهایی داشته باشند و شاید از حیوانات جن نیز به عنوان غذا هستفاده نمايند همچنین ممکن هست گیاهانی نامرئی نیز وجود داشته باشند که حیوانات اونها از اون هستفاده نمايند.

والله اعلم.
عذاب اونها نیز می تواند متناسب با جسم اونها باشد مثلا ممکن هست اونها نیز بیماریهای خاص خود را داشته باشند و برخی چیزهابه اونها آسیب برسانند.مثلا از آیه 18 حجر و 10 صافات و 9 جن هستفاده می شود که شهابها می توانند به جنها آسیب برسانند.

در آخرت نیز عذابهایی برای جنهای کافر و گناهکار وجود دارد که یکی از اونها آتش هست(ر.ک اعراف/38 و 179 و سباء/12)؛ این شبهه که آتش بر جنها که از آتشند اثر نمی کند باطل هست چون ماده اولیه اونها آتش هست نه اینکه خود نیز آتش باشند.

همان طور که انسان از خاک آفریده شده هست ولی خودش خاک نیست.

ثانیا آتش جهنم علاوه از جسم روح و فؤاد را هم می سوازند.(همزه/6)
برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب« دانستنیهایی درباره جن » تألیف ابوعلی خداکرمی رجوع کنید.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:13 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


53 out of 100 based on 58 user ratings 583 reviews

@