دانلود گزارش خبری روزنه 45 : هاشمی و اصلاحات


دانلود گزارش خبری روزنه 45 : هاشمی و اصلاحات


/ کليپ دانلود گزارش خبری روزنه 45 : هاشمی و اصلاحات
دانلود گزارش خبری روزنه 45 : هاشمی و اصلاحات
• زمان : 3:26
دانلود مستقیم گزارش خبری روزنه 45 با موضوع بررسی رابطه آقای هاشمی رفسنجانی با جریان اصلاحات

دوشنبه، 2
56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

@