دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوم : خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان


دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوم : خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان


/ کليپ دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوم : خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوم : خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان
• زمان : 40:34
دانلود مستند فرقه های سری با لینک مستقیم و کیفیت بالا -
« فرقه های سری» ساخته اسماعیل حاج حیدری با هدف به تصویر کشیدن حقایق پشت پرده فرقه های سری سیاسی مذهبی در 13 قسمت 30 دقیقه ای تهیه شده است و هدف آن آشنایی مردم با نحوه شکل گیری وقدرت یافتن شبکه انجمن های سری ،افشاء واقعیت های پشت پرده این انجمن ها و آشنایی با نمادها و نشانه های مشترک بین این جوامع است .به این منظور در طول قسمت های مختلف تاریخچه شکل گیری فرقه های سری از مصر و یونان باستان ، قرون وسطی ، رنسانس ،... تا شکل گیری فرقه های امروزی مورد بررسی برنامه گرفته است .

يکشنبه، 30
50 out of 100 based on 55 user ratings 430 reviews

@