مستند داستان آفرینش جهان-قسمت پنجم (اساسی ترین اصول در علم کیهان شناسی)


مستند داستان آفرینش جهان-قسمت پنجم (اساسی ترین اصول در علم کیهان شناسی)


/ کليپ مستند داستان آفرینش جهان-قسمت پنجم (اساسی ترین اصول در علم کیهان شناسی)
مستند داستان آفرینش جهان-قسمت پنجم (اساسی ترین اصول در علم کیهان شناسی)
• زمان : 18:35
مستند داستان آفرینش جهان-قسمت پنجم (اساسی ترین اصول در علم کیهان شناسی)
مستند داستان آفرینش جهان پیرامون ساختارشناسی آفرینش جهان در آینه آیات و روایات قرآن می باشد.
این مستند در پنج قسمت ساخته شده است.

دوشنبه، 28
56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

@