توماس اندروز: من کودتای 28 مرداد و ویروس استاکس نت را افشا می کردم ..


توماس اندروز: من کودتای 28 مرداد و ویروس استاکس نت را افشا می کردم ..


/ کليپ توماس اندروز: من کودتای 28 مرداد و ویروس استاکس نت را افشا می کردم ..
توماس اندروز: من کودتای 28 مرداد و ویروس استاکس نت را افشا می کردم ..
• زمان : 26:06
دانلود مصاحبه کامل توماس اندروز دریک، از مدیران ارشد سازمان امنیت ملی آمریکا NSA با شبکه بی بی سی , و افشاگری های وی درباره ورود نهادهای امنیتی به اطلاعات حریم خصوصی افراد و ...

شنبه، 30
62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews

@