اگر فرصت پیدا کنیم ایرانی ها را میخوریم ...!


اگر فرصت پیدا کنیم ایرانی ها را میخوریم ...!


/ کليپ اگر فرصت پیدا کنیم ایرانی ها را میخوریم ...!
اگر فرصت پیدا کنیم ایرانی ها را میخوریم ...!
• زمان : 02:09
اگر فرصت پیدا کنیم ایرانی ها را میخوریم ...!
افاضات یک مفتی وهابی در توجیه خوردن جگر دشمنانشان

يکشنبه، 11
82 out of 100 based on 72 user ratings 622 reviews

@