مستند حدیث سرو - مرحوم آیت الله حسنعلی مقدادی (نخودکی اصفهانی) - قسمت چهارم


مستند حدیث سرو - مرحوم آیت الله حسنعلی مقدادی (نخودکی اصفهانی) - قسمت چهارم


/ کليپ مستند حدیث سرو - مرحوم آیت الله حسنعلی مقدادی (نخودکی اصفهانی) - قسمت چهارم
مستند حدیث سرو - مرحوم آیت الله حسنعلی مقدادی (نخودکی اصفهانی) - قسمت چهارم
• زمان : 30:58
مستند حدیث سرو - مرحوم آیت الله حسنعلی مقدادی (نخودکی اصفهانی) - قسمت چهارم

شنبه، 14 شهريور
70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: روحیه انقلابی - کارشناس: مهندس باهنر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: سلوک دولتمردان از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: مهندس باهنر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ابعاد ایجابی نهضت امام خمینی (ره) درمقابل رژیم طاغوت - کارشناس: دکت
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: هنر دینی از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: دکتر مجید شاه حسینی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: فشار و تحریم ها از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: دکتر محمد حسن ق
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) ، حوزه و دانشگاه- کارشناس: دکتر حسن غفوری فرد
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: معیشت مستضعفین ، همدلی دولت و ملت - کارشناس: دکتر حسن غفوری فرد
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و عزاداری سید الشهدا علیه السلام - کارشناس: حاج سعی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و اسلام شناسی- کارشناس: حاج سعید حدادیان
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس:
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: نگرش جهانی امام خمینی (ره) به آینده انقلاب اسلامی در مصاحبه با حسن
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبشهای آزادی بخش جهان (یاسر عر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: مقابله با تحریف اندیشه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام سید ح
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و اندیشه نسل سوم - کارشناس: محمدحسین جعفریان
*
@