کمک به نابینایان - دانلود کلیپ کلید های زندگی


کمک به نابینایان - دانلود کلیپ کلید های زندگی


/ کليپ کمک به نابینایان - دانلود کلیپ کلید های زندگی
کمک به نابینایان - دانلود کلیپ کلید های زندگی
• زمان : 1:29
دانلود کلیپ کلید های زندگی - کمک به نابینایان
متن کلیپ:
هر کس، نابینایی را در زمین هموار به اندازه چهل گام راهبری کند، آنچه خورشید بر آن می تابد[اگر] طلا باشد، به قدر سر سوزنی از کارش را جبران نمی کند و اگر آن نابینا را از گذرگاهی خطرناک گذرانده باشد آن را در قیامت در ترازوی نیکی هایش خواهد یافت که صد برابر وسیع تر از دنیاست. ۱
و نیز می فرمایند: هر کس یکی از نیازهای دنیوی نابینایی را برآورد و در راه آن گامی بردارد تا خدا نیازهایش را تأمین کند، خدا برائت از نفاق و رهایی از آتش را به وی عطا فرماید و هفتاد نیاز دنیوی او را برآورده سازد و پیوسته تا پایان آن کار، رحمت الهی سراسر وجودش را فرا می گیرد. ۲
و نیز می فرمایند: هر کس نابینایی را به مسجد یا خانه اش یا برای تأمین نیازش همراهی کند، خدا برای هر گامی که برداشته و بر زمین نهاده پاداش آزاد کردن برده ای را می نویسد و فرشتگان بر او درود می فرستند تا از وی جدا شود. ۳
منبع: کتاب مفاتیح الحیاه
تولید شده در واحد چند رسانه ای راسخون

يکشنبه، 18 بهمن
56 out of 100 based on 51 user ratings 1126 reviews

@