شب آسمانی خلاصه برنامه با موضوع شبکه های وهابی و شبهه افکنی در اعتقادات شیعه پخش دهه اول محرم 1392 با حضور کارشناس حجة الاسلام عباسی 29-08-1392-تصوی


شب آسمانی خلاصه برنامه با موضوع شبکه های وهابی و شبهه افکنی در اعتقادات شیعه پخش دهه اول محرم 1392 با حضور کارشناس حجة الاسلام عباسی 29-08-1392-تصوی


/ کليپ شب آسمانی خلاصه برنامه با موضوع شبکه های وهابی و شبهه افکنی در اعتقادات شیعه پخش دهه اول محرم 1392 با حضور کارشناس حجة الاسلام عباسی 29-08-1392-تصوی
شب آسمانی خلاصه برنامه با موضوع شبکه های وهابی و شبهه افکنی در اعتقادات شیعه پخش دهه اول محرم 1392 با حضور کارشناس حجة الاسلام عباسی 29-08-1392-تصویری
• زمان : 55:25
شب آسمانی خلاصه برنامه با موضوع شبکه های وهابی و شبهه افکنی در اعتقادات شیعه پخش دهه اول محرم 1392 با حضور کارشناس حجة الاسلام عباسی 29-08-1392-تصویری

پنجشنبه، 30
74 out of 100 based on 19 user ratings 94 reviews

مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت سوم-صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت سوم-تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت دوم-صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت دوم-تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت اول-صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04 (قسمت اول-تصویری)
مستند مناظره تلویزیونی با موضوع: نرخ سوخت در سال 1393 - 1392/11/04
دانلود برنامه قند پهلو - تاریخ 1392/11/03
دانلود برنامه قند پهلو - تاریخ 1392/11/04
شب آسمانی با موضوع: سبک زندگی دینی و الگوی ارتباط اجتماعی با حضور کارشناس: خانم دکتر علاسوند 17-08-1391-صوتی
شب آسمانی با موضوع: تذکرهای اجتماعی با حضور کارشناسان: حجة الاسلام دکتر محمد صابر جعفری و دکتر مجید صفاری نیا 20-08-1391-صوتی
شب آسمانی با موضوع: دروغ و دروغگوئی با حضور کارشناسان: حجة الاسلام دکتر ابوالقاسمی و دکتر مجید کافی 21-08-1391-صوتی
شب آسمانی با موضوع: اهداء جنین با حضور کارشناسان: حجة الاسلام دکتر سید طه مرقاتی و دکتر رضا عمانی سامانی 22-08-1391-صوتی
دانلود نقد فیلم خسته نباشید
*
@