دانلود مستقیم برنامه نود 18 آذر 92


دانلود مستقیم برنامه نود 18 آذر 92


/ کليپ دانلود مستقیم برنامه نود 18 آذر 92
دانلود مستقیم برنامه نود 18 آذر 92
• زمان : 3:34:09
دانلود مستقیم برنامه نود 92/9/18 - دانلود برنامه نود با کیفیت بالا 18/9/92
دانلود برنامه نود 18 آذر 1392

سه‌شنبه، 19
68 out of 100 based on 63 user ratings 388 reviews

مستند مناظره تلویزیونی با موضوع: اختلاف میزان تعرفه پزشکی و پرستاری - 1392/11/25
دانلود نود درجه 28 بهمن ماه 1392
دانلود مستقیم برنامه نود 28 بهمن 92
برنامه راز : جشنواره عمار - آزادی بیان در غرب 1392/10/24 - (صوتی)
برنامه راز : جشنواره عمار - آزادی بیان در غرب 1392/10/24 - (تصویری)
برنامه راز : ایران و غرب ، فرصتها و چالشها 1392/11/01 - (تصویری)
برنامه راز : فیلم ، سینما ، تبلیغات و اسلام هراسی در غرب - ما و جنگ نرم 1392/11/12 - (صوتی)
برنامه راز : فیلم ، سینما ، تبلیغات و اسلام هراسی در غرب - ما و جنگ نرم 1392/11/12 - (تصویری)
برنامه راز : صنعت هلوکاست و آزادی بیان در غرب 1392/11/17 - (صوتی)
برنامه راز : صنعت هلوکاست و آزادی بیان در غرب 1392/11/17 - (تصویری)
برنامه راز : انقلاب اسلامی و عنصر امید در هنر - تجربه ایران و راه پیش رو 1392/11/22 - (صوتی)
برنامه راز : انقلاب اسلامی و عنصر امید در هنر - تجربه ایران و راه پیش رو 1392/11/22 - (تصویری)
دانلود صرفا جهت اطلاع 1 اسفند 92
دانلود برنامه به روز 2 اسفند ماه 92
*
@