حقیقت - مجموعه برنامه پندار با موضوع وهابیت قسمت اول-صوتی


حقیقت - مجموعه برنامه پندار با موضوع وهابیت قسمت اول-صوتی


/ کليپ حقیقت - مجموعه برنامه پندار با موضوع وهابیت قسمت اول-صوتی
حقیقت - مجموعه برنامه پندار با موضوع وهابیت قسمت اول-صوتی
• زمان : 53:16
حقیقت - مجموعه برنامه پندار با موضوع وهابیت قسمت اول-صوتی

شنبه، 30
74 out of 100 based on 29 user ratings 1204 reviews

مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت دوم- تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت اول- صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت اول- تصویری)
مستند مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/0
دانلود مستقیم برنامه نود 12 اسفند 92
"بسیم" کاراکتر راسخون
دانلود مرحله نهایی برنامه اسراء 1392/12/12 : قرائت تقلیدی استاد منشاوی
دانلود مرحله نهایی برنامه اسراء 1392/12/13 : قرائت تقلیدی استاد عبدالباسط
دانلود مرحله نهایی برنامه اسراء 1392/12/14 : قرائت تقلیدی استاد مصطفی اسماعیل
دانلود صرفا جهت اطلاع 15 اسفند 92
دانلود برنامه به روز 16 اسفند ماه 92
دانلود برنامه هفت بطور کامل 92/12/16
مناظره تلویزیونی با موضوع: حفاظت از حیات وحش - 1392/12/16 (قسمت چهارم- صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: حفاظت از حیات وحش - 1392/12/16 (قسمت چهارم- تصویری)
*
@