مناظره تلویزیونی با موضوع: وضعیت مسکن - 1393/03/09 (قسمت چهارم - تصویری)


مناظره تلویزیونی با موضوع: وضعیت مسکن - 1393/03/09 (قسمت چهارم - تصویری)


/ کليپ مناظره تلویزیونی با موضوع: وضعیت مسکن - 1393/03/09 (قسمت چهارم - تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: وضعیت مسکن - 1393/03/09 (قسمت چهارم - تصویری)
• زمان : 30:00
مناظره تلویزیونی با موضوع: وضعیت مسکن - 1393/03/09

کارشناسان:
افشین پروین پور
ایرج رهبر
بیت الله ستاریان
سید علی لطفی زاده
مقداد همتی

شنبه، 10
50 out of 100 based on 25 user ratings 850 reviews

@